Advertentie

Concentratiescherm
Gemaakt uit gerecyclede PET flessen • Geluidsabsorberend • Licht en sterk • Eenvoudig in- en uit elkaar te klikken • Klemt om tafelrand
Bekijk concentratiescherm »

Onderwijsnieuws december 2016

Belang van een goede nachtrust om te presteren op school

Belang van een goede nachtrust om te presteren op school

Een verminderde concentratie of verminderd reactievermogen, somberheid en prikkelbaarheid. Dit zijn allemaal symptomen van slaaptekort. Slaaptekort komt helaas steeds vaker voor, ook bij uw leerlingen. Zij zijn te lang bezig met hun telefoon, of kijken teveel televisie waardoor zij niet op tijd in slaap kunnen komen. Een langdurig slaaptekort kan echter vervelende gevolgen hebben. Nachtrust en geheugen Een belangrijk proces dat tijdens de slaap plaatsvindt is consolidatie. Dit houdt in dat de hersenen 'oefenen' wat overdag geleerd wordt. Door dit proces wordt informatie stevig......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Nachtrust | Prestatie

Inloggen op de webmail van (hoge-)scholen en universiteiten

Inloggen op de webmail van (hoge-)scholen en universiteiten

Niet alleen particulieren maken vaak gebruik van webmail diensten, ook bij de meeste hogescholen en universiteiten wordt een vorm van webmail gebruikt. Dit gaat een stuk verder dan gewoon een leuke extra voor iedere student. Veel gebruikers kennen deze dienst dan ook al via hun internetprovider, zoals Ziggo-webmail of KPN-webmail. Voor de meeste scholen is dit dan ook de officiële manier van communicatie waarmee docenten van de school hun leerlingen berichten kunnen sturen over bijvoorbeeld hun opdrachten, cijfers of roosters. Naast webmail hebben......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Webmail | Inloggen

Vijf tips voor het organiseren van een ouderavond

Vijf tips voor het organiseren van een ouderavond

Het inplannen en opzetten van een succesvolle ouderavond kan een heel gedoe zijn. Er komt namelijk heel wat bij kijken. Om te zorgen dat een ouderavond zo voorspoedig mogelijk verloopt, bieden wij graag onderstaande tips aan om de ouderavond tot een succes te maken. Plan de ouderavond ruim van tevoren in Plan de ouderavond al aan het begin van het jaar in en laat ouders aan het begin van het jaar direct weten wanneer de ouderavond gaat plaatsvinden. Op deze manier hebben de ouders meer tijd om zich voor te bereiden en eventuele maatregelen te treffen om aanwezig te kunnen zijn.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Ouderavond

Afspraken vervanging in primair onderwijs

Afspraken vervanging in primair onderwijs

Scholen krijgen meer mogelijkheden om bij een winterse griepgolf zieke leerkrachten te vervangen. De werkgevers en werknemers in het onderwijs hebben van de mogelijkheid binnen de Wet werk en zekerheid (Wwz) gebruik gemaakt om een verzoek in te dienen voor een ministeriële regeling. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit verzoek positief beoordeeld. Per 1 juli 2016 is de Wwz ingegaan voor het bijzonder onderwijs. Doel van de wet is meer zekerheid en duidelijkheid voor leraren, zo krijgen ze sneller recht op een vast contract. De Wwz biedt de mogelijkheid tot maatwerk,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Invallers

Regionale samenwerking en aansluiten bij reële kosten nodig voor dekkend onderwijsaanbod

Regionale samenwerking en aansluiten bij reële kosten nodig voor dekkend onderwijsaanbod

De staatssecretaris van Onderwijs heeft een vereenvoudigd bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs voor ogen. Hij vroeg de Onderwijsraad hoe – gegeven dit model – voldoende diversiteit in het onderwijsaanbod en met name een dekkend aanbod van vmbo techniek behouden kunnen blijven. Naast het advies om het model beter aan te laten sluiten bij reële kosten, stelt de Onderwijsraad ook dat regionale samenwerking tussen scholen en besturen essentieel is om een dekkend onderwijsaanbod in stand te houden. Dekkend onderwijsaanbod sterk afhankelijk van samenwerking De Onderwijsraad......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad | Onderwijsaanbod

Voorwaarden voor vrijstelling leerplicht verzwaard

Voorwaarden voor vrijstelling leerplicht verzwaard

Voordat gemeenten kinderen vanwege psychische of lichamelijke problematiek vrijstellen van de leerplicht, moeten zij voortaan eerst overleggen met het samenwerkingsverband van scholen in de regio. Op die manier kunnen meer kinderen met een psychische of fysieke beperking alsnog een vorm van onderwijs aangeboden krijgen. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaat de verplichting tot overleg met scholen in de Leerplichtwet opnemen. ‘Een deel van de kinderen met een vrijstelling kan misschien best gedeeltelijk naar school. Zij zitten nu ongelukkig thuis, terwijl er met maatwerk voor hen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Leerplicht

Je zorgverzekering in 2017

Je zorgverzekering in 2017

Check je zorgverzekering elk jaar voor 1 januari Iedereen in Nederland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Je kunt deze één keer per jaar wijzigen, namelijk per 1 januari. Het is verstandig gebruik te maken van deze mogelijkheid en elk jaar kritisch te kijken of je bestaande zorgverzekering nog wel de beste keuze voor je is. Zowel je eigen situatie als de tarieven van de verzekeringspremies kunnen veranderen van jaar tot jaar. Welke keuzes heb je en hoe zit dat eigenlijk met overstappen? Dat lees......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Zorgverzekering

Hoogbegaafdheid op de middelbare school

Hoogbegaafdheid op de middelbare school

Het middelbaar onderwijs probeert ervoor te zorgen dat er goed onderwijs is, zodat leerlingen een gepast diploma kunnen halen. Er wordt onder andere rekening gehouden met aanleg en interesses van de leerlingen. Over het algemeen geldt dit voor kinderen met een gemiddeld IQ, dat wil zeggen een IQ tussen de 85 en 130. Hoogbegaafde leerlingen die een IQ van boven de 130 hebben vallen vaak buiten de boot en krijgen niet altijd passend onderwijs. Dit terwijl ongeveer 3% van alle leerlingen hoogbegaafd is. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen Indien er sprake is van hoogbegaafdheid,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Hoogbegaafd

Zakgeld anno 2017

Zakgeld anno 2017

De wereld digitaliseert en een ouwenoude traditie digitaliseert mee. Zakgeld anno 2017 wordt wekelijks bijgeschreven op de rekening en kinderen betalen cashless of met hun pincode. Voor kleine kinderen tot 12 jaar is een ouderwetse spaarpot nog een goed idee. Digitaal geld spreekt niet tot de verbeelding. Vanaf 12 jaar krijgen ze veelal de beschikking over een pinpas en met een app op hun telefoon kunnen ze zelf hun geld beheren. Gaan ze studeren dan hebben ze behoefte aan een creditcard voor dure aankopen, autohuur of online activiteiten. Een prepaid creditcard waar je als ouders een vast bedrag per maand......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Zakgeld

Vijf tips voor het organiseren van een schoolreisje

Vijf tips voor het organiseren van een schoolreisje

Het organiseren van een schoolreisje kan een hele opgave blijken. Er zijn veel factoren die het succes van een schoolreisje bepalen. Wij bieden u als docent daarom graag deze vijf tips voor het organiseren van een schoolreisje aan. Vervoer Probeer een (school)bus in te zetten als vervoersmiddel. Er wordt nog vaak gekozen om het vervoer te regelen met eigen auto's van begeleiders en/of ouders. De kans op incidenten neemt hiermee toe. Elk voertuig kan namelijk afzonderlijk betrokken raken bij een ongeval. Maakt u toch gebruik van eigen vervoer? Zorg er dan voor dat elke bestuurder......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolreis

Dekker reageert op PISA: Nederland moet beter kunnen

Dekker reageert op PISA: Nederland moet beter kunnen

Uit driejaarlijks onderzoek van de OESO (PISA-2015) blijkt dat Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs vergeleken met leerlingen in andere landen nog steeds bovengemiddeld presteren op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Tegelijk zijn de resultaten op verschillende onderdelen en voor verschillende schoolsoorten iets achteruit gegaan. Vooral de neerwaartse trend die zich aftekent bij wiskunde op havo en vwo baart staatssecretaris Dekker zorgen. Ook een terugloop in de resultaten bij natuurwetenschappen op het vmbo roept vragen op en moet daarom goed onderzocht worden, zo stelt......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PISA

Vmbo-docenten goed op weg met nieuwe profielen

Vmbo-docenten goed op weg met nieuwe profielen

Ruim de helft van de vmbo-docenten die lesgeven in praktische vakken, heeft zich de afgelopen maanden laten bijscholen voor het lesgeven in de nieuwe profielen. Het gaat om meer dan 2500 leraren. In totaal hebben ze bijna 5300 bij- en nascholingen gevolgd. ‘Door de inzet van deze professionals krijgen vmbo-leerlingen beter en uitdagender onderwijs. En daar is het om te doen’, zegt staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). Sinds dit schooljaar kunnen leerlingen kiezen uit 10 profielen in plaats van ruim 30. De veranderingen zijn op de scholen vrij geruisloos doorgevoerd. ‘Scholen mogen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Profielen

Traditionele schooltijden verliezen steeds meer terrein

Traditionele schooltijden verliezen steeds meer terrein

Dit schooljaar hanteert nog maar de helft van de basisscholen het traditionele schooltijdenmodel, waarbij de school start tussen 8:30 en 8:45 uur en uitgaat tussen 14:30 en 15:30 uur, kinderen tussen de middag thuis eten of bij de overblijf op school en de kinderen woensdagmiddag vrij hebben. Vorig schooljaar hanteerde nog 56% van de basisscholen het traditionele schooltijdenmodel en vijf jaar geleden was dat op ruim driekwart van de scholen (77%) het geval. Naast het continurooster wint met name het vijf-gelijke-dagenmodel terrein (in totaal 38%). Dat blijkt uit een in november 2016 verricht......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schooltijden

Beschikbare informatie passend onderwijs ontoereikend voor uitoefenen stelselverantwoordelijkheid

Beschikbare informatie passend onderwijs ontoereikend voor uitoefenen stelselverantwoordelijkheid

Twee jaar na invoering van passend onderwijs signaleert de Onderwijsraad een aantal aandachtspunten die succesvolle evaluatie en invoering van passend onderwijs in de weg staan: de ontoereikende informatie op leerlingniveau en het ontbreken van een dekkend ondersteuningsaanbod. Bovendien is de onderwijs-praktijk nog te weinig betrokken. Dit staat in het briefadvies Passend onderwijs dat de Onderwijsraad op 5 december publiceert. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn scholen verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad