Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws januari 2015

PO-Raad en OCW maken afspraken over bewegingsonderwijs

PO-Raad en OCW maken afspraken over bewegingsonderwijs

Leraren in het primair onderwijs en leraren in opleiding worden aangemoedigd een bevoegdheid te halen voor het geven van bewegingsonderwijs of zich te ontwikkelen tot vakleerkracht. De lerarenbeurs wordt daarvoor opengesteld. Daarnaast gaat NOC*NSF samenwerking stimuleren tussen scholen, gemeenten en sportverenigingen. Dat moet ervoor zorgen dat het huidige tekort aan gymzalen niet langer een belemmering vormt voor het geven van bewegingsonderwijs. Dat zijn enkele van de plannen die de PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben gemaakt om bij te dragen aan een gezonde......

Lees meer
Rekentoets doorgevoerd ondanks kritiek

Rekentoets doorgevoerd ondanks kritiek

Middelbare scholieren moeten de komende jaren naast hun eindexamen een rekentoets doen die meetelt voor het eindexamen. Na de VVD steunt ook de Partij van de Arbeid het plan van staatssecretaris Dekker om de verplichte rekentoets door te zetten. Op de toets is veel kritiek van onder meer scholen: de toets zou te moeilijk zijn en een te bepalende rol spelen bij het al dan niet slagen voor het eindexamen. Bedrijfsleven, universiteiten en hogescholen klagen al jaren over de slechte rekenvaardigheid van jongeren. In 2010 besloot de Tweede Kamer daarom een toets in te voeren voor......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rekentoets

NOT 2015 officieel geopend

NOT 2015 officieel geopend

De Nationale Onderwijstentoonstelling 2015 is dinsdag 27 januari officieel geopend. Prinses Laurentien van Oranje en Marloes van der Meer (Leraar van het Jaar MBO) drukten op de rode knop, waarna met een luide knal en een uitbarsting van confetti de beurs feestelijk van start ging. Daarna knipte Joke Lorist, docent Speciaal Onderwijs, het lintje bij de ingang door en liepen prinses Larentien en Marloes van der Meer als eerste bezoekers naar binnen. Al snel gevolgd door een grote menigte onderwijsprofessionals die het spits afbeten. De NOT duurt nog tot en met 31 januari en is woensdag, donderdag en vrijdag......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: NOT

Predicaat Excellente School inspireert scholen om zich verder te verbeteren

Predicaat Excellente School inspireert scholen om zich verder te verbeteren

Maandagmiddag 26 januari zijn in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag in aanwezigheid van premier Rutte aan 106 scholen de predicaten Excellente School 2014 uitgereikt. Deze derde editie was voor staatssecretaris Sander Dekker aanleiding om onderzoek te laten doen naar de effecten van het predicaat. Dekker: ‘Scholen die meedoen aan het traject worden daardoor geïnspireerd om zich verder te verbeteren, ook scholen die het predicaat uiteindelijk niet binnen weten te halen. Deelnemende scholen trekken bovendien meer leerlingen, zelfs in krimpregio’s.’ De scholen die het predicaat dit......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Excellente-scholen | Rijksoverheid

Inschrijven kenniswedstrijd Toptoets voor bovenbouwleerlingen van start

Inschrijven kenniswedstrijd Toptoets voor bovenbouwleerlingen van start

De jaarlijkse uitdagende kenniswedstrijd voor leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs vindt plaats op woensdag 4 maart. Slimmeriken kunnen zich vanaf vandaag aanmelden via www.toptoets.nl. Jaarlijks strijden meer dan 1000 leerlingen voor een plek in de finale en de hoofdprijs: een studiebeurs van €2.500,-. De Toptoets is ook een goede voorbereiding voor de centrale eindtoets. De Toptoets is al sinds 1997 dé jaarlijkse kenniswedstrijd vol uitdagende opgaven voor de koplopers uit groep 7 die het toetsniveau van groep 8 aankunnen,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Toptoets

NOS: Scholen gebruiken volop afgekeurde antipestprogramma's

NOS: Scholen gebruiken volop afgekeurde antipestprogramma's

"Iedere school is anders. Ieder schoolbestuur mag zelf bepalen hoe ze pesten willen aanpakken en welke methode ze daarvoor willen gebruiken", aldus Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, op 24 januari in een reactie in het NOS Journaal. Het journaal heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van antipestprogramma's in het onderwijs en besteedt daar aandacht aan via televisie en internet. In het voorjaar van 2014 heeft een commissie in opdracht van het ministerie van Onderwijs antipestprogramma's beoordeeld. Van de 61 prgramma's voldeden er slechts 13 aan de (meeste) criteria van de commissie.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Pesten

Kamerdebat privacy: 'Onderwijsveld moet meer tegenkracht bieden aan uitgeverijen'

Kamerdebat privacy: 'Onderwijsveld moet meer tegenkracht bieden aan uitgeverijen'

Scholen, de onderwijssector en overheid hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de privacy van leerlingen. Scholen hoeven daar niet alleen voor op te draaien. Om die privacy te borgen, moeten zij wel een steviger vuist maken tegen uitgeverijen. Niet commerciële partijen maar scholen en hun besturen moeten bepalen welke digitale gegevens met uitgeverijen kunnen worden uitgewisseld en toezicht kunnen houden op wat met de gegevens gebeurt. Dat stelde staatssecretaris Sander Dekker woensdag 21 januari in een debat in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de privacy......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Privacy | PO-Raad

Scholen met flexibele tijden presteren slechter

Scholen met flexibele tijden presteren slechter

De prestaties van leerlingen op bijna alle scholen die sinds 2011 werken met flexibele onderwijstijden, zijn verslechterd. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie van het Onderwijs dat vandaag openbaar werd gemaakt. De onderwijsinspectie wil onderzoeken in welke mate de invoering van flexibele onderwijstijden gevolgen heeft voor de prestaties van leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs. Flexibele scholen mogen onbeperkt een vier dagen durende week gebruiken en mogen de vaste zomervakanties loslaten. Uit het onderzoek blijkt dat de 'flexibele scholen' minder goed presteren......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Flexibele-tijden

PO-Raad werkt aan privacy leerlingen

PO-Raad werkt aan privacy leerlingen

De PO-Raad heeft in een brief aan de Kamer het belang benadrukt van privacy bij het gebruik van digitale leerlinggegevens. In de brief laat ze de Tweede Kamer weten welke acties ze onderneemt om die privacy zo goed mogelijk te helpen waarborgen. De Kamer debatteert woensdag over dit onderwerp. De PO-Raad wil de scholen op sectorniveau ontzorgen en hen tegelijkertijd ondersteunen bij het vormgeven van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot het verwerken van leerlinggegevens. Dat doet ze onder meer door modelbewerkingsovereenkomsten op te stellen voor leveranciers van digitaal leermateriaal,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Privacy

Rekentoets baart onderwijs zorgen

Rekentoets baart onderwijs zorgen

De PO-Raad, VO-raad, AOb, FvOv, CNV Onderwijs, LAKS, en Landelijke Ouderraad hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer hun zorgen geuit over de positie en het gewicht van de rekentoets en de manier waarop de lat van de rekentoets stapsgewijs wordt verhoogd. De Kamer spreekt op 28 januari over de rekentoets in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Voor de onderwijs- en ouderorganisaties zijn de voorstellen van de bewindspersonen van OCW over de rekentoets onaanvaardbaar. Zij pleiten er in hun brief aan de Tweede Kamer voor om de rekentoets niet in de zak-/slaagregeling op te nemen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rekentoets | PO-Raad

Steeds minder basisscholen met traditionele onderwijstijden

Steeds minder basisscholen met traditionele onderwijstijden

Steeds meer scholen stappen af van traditionele onderwijstijden waarbij kinderen tussen de middag naar huis gaan. Bijna 1 op de 5 basisscholen verplicht de kinderen om op school te blijven om samen met de leerkrachten te lunchen. Voor de ouders is dat een stuk makkelijker als ze werken. Maar het betekent ook minder pauze en hogere werkdruk voor veel onderwijzers. Traditioneel Drie op de vijf basisscholen hebben nog traditionele onderwijstijden, blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Daarbij krijgen de kinderen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lestijden

Zittenblijven kost 500 miljoen euro per jaar

Zittenblijven kost 500 miljoen euro per jaar

Zittenblijven is duur. Het kost de schatkist jaarlijks meer dan 500 miljoen euro, ofwel 3% van de uitgaven aan basis- en voortgezet onderwijs. Bijna de helft van alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs blijft minimaal één keer zitten. Het percentage zittenblijvers piekt aan het begin van de basisschool en in het voorexamenjaar. Vanwege de hoge kosten bestaan er waarschijnlijk efficiëntere manieren om hetzelfde onderwijsniveau te bereiken. Dat concluderen de onderzoekers Daniel van Vuuren en Karen van der Wiel in de vandaag verschenen CPB Policy Brief 'Zittenblijven in het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: CPB | Zittenblijven

Leerling en leraar voelen zich veilig op basisschool; aandacht sociale veiligheid blijft belangrijk

Leerling en leraar voelen zich veilig op basisschool; aandacht sociale veiligheid blijft belangrijk

Leerlingen en personeel in het primair onderwijs voelen zich op hun school doorgaans veilig. Dat blijkt uit de monitor Sociale veiligheid in en rond scholen 2010-2014, van onderzoeksinstituut ITS. Wel blijft het verbeteren van de sociale veiligheid een belangrijk punt van aandacht. Hun veiligheidsgevoel is de laatste jaren ‘stabiel positief’ zo is in het onderzoek te lezen. Uitzonderingen daarop zijn het veiligheidsgevoel van leerlingen in de omgeving van hun school en bij de fietsenstalling. Dat is iets toegenomen. Daarentegen voelen medewerkers zich in de schoolomgeving juist iets onveiliger.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Lesgeven en promoveren combineren? Vraag de promotiebeurs aan

Lesgeven en promoveren combineren? Vraag de promotiebeurs aan

Leraren die lesgeven en promoveren willen combineren, kunnen hiervoor een promotiebeurs aanvragen. Geïnteresseerden zijn welkom op de voorlichtingsmiddag op 23 januari die de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hierover organiseert. Met de Promotiebeurs kunnen leraren promotieonderzoek doen dat uiteindelijk moet resulteren in een proefschrift. Het ministerie van OCW wil met de Promotiebeurs het aantal gepromoveerde leraren voor de klas vergroten en de aansluiting tussen universiteiten en scholen versterken. De beurs is beschikbaar voor bevoegde leraren......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Overgangsregeling buitenonderhoud eind januari verwacht

Overgangsregeling buitenonderhoud eind januari verwacht

De overgangsregeling overheveling buitenonderhoud laat nog even op zich wachten. Het ministerie van Onderwijs heeft de PO-Raad laten weten de regeling eind januari te kunnen publiceren. In de overgangsregeling staat onder meer opgenomen welke groepen schoolbesturen een aanvraag kunnen indienen voor een extra eenmalige vergoeding voor het buitenonderhoud van hun schoolgebouwen. Schoolbesturen zijn sinds 1 januari verantwoordelijk voor het buitenonderhoud. Tot die tijd waren gemeenten dat. De overgangsregeling is ervoor bedoeld om schoolbesturen met oude en daardoor onderhoudsgevoelige......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Overgangsregeling

Charlie Hebdo poster verbannen door school

Charlie Hebdo poster verbannen door school

De directie van het Kennemer College in Heemskerk heeft een door een docent opgehangen Charlie Hebdo-poster van een zoenende moslim met een cartoonist op de school laten verwijderen. Moslimleerlingen klaagden erover, meldt De Telegraaf. De moslimleerlingen hebben de poster als kwetsend ervaren, zegt directrice Marleen Lemstra. Het gaat om vmbo-leerlingen van 12 tot 15 jaar die de Franse tekst bij de poster, 'Liefde is sterker dan haat', niet begrijpen. Zij zien de nuances niet, aldus de directrice. Lang niet alle ouders zijn blij met de actie van de directie en hebben zich hierover beklaagd......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Poster | Charlie-Hebdo

Grote belangstelling kleine schoolbesturen

Grote belangstelling kleine schoolbesturen

Diversiteit in het primair onderwijs staat centraal in het welkomstwoord van vicevoorzitter Simone Walvisch bij de conferentie voor kleine schoolbesturen op 9 januari 2015. “De PO-Raad is er voor alle besturen en waardeert het bijzonder dat er veel interesse is in deze conferentie.” In Driebergen nemen ruim 110 bestuurders, directeuren, schoolleiders en andere betrokkenen deel aan de conferentie . De conferentie is de eerste in een reeks van drie bijeenkomsten, de volgende vinden plaats in Eindhoven en Zwolle. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er op thema’s zoals samenwerking,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Schoolbesturen

Onderwijsraad kritisch over wetsvoorstel doeltreffend onderwijstoezicht

Onderwijsraad kritisch over wetsvoorstel doeltreffend onderwijstoezicht

De PO-Raad kan zich goed vinden in de meeste aanbevelingen van de Onderwijsraad over het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA). Het initiatiefwetsvoorstel beoogt het onderwijstoezicht doeltreffender te regelen. De Onderwijsraad onderschrijft de zorg van de initiatiefnemers, maar stelt kanttekeningen bij een aantal gekozen oplossingen. Het advies 'Doeltreffender onderwijstoezicht' van de Onderwijsraad verschijnt op 24 december 2014. Hierin bevestigt de Onderwijsraad het uitgangspunt van de opstellers van het initiatiefwetsvoorstel dat......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Onderwijsraad | Onderwijstoezicht

KNAW Onderwijsprijs 2015

KNAW Onderwijsprijs 2015

De KNAW Onderwijsprijs is bedoeld voor werkstukken met een wetenschappelijke opzet, gebaseerd op zelfstandig onderzoek. Originaliteit, de kwaliteit van de onderzoeksopzet en de uitwerking van de resultaten en de conclusie zijn belangrijke criteria. U kunt vanaf 1 december 2014 profielwerkstukken inzenden voor de KNAW Onderwijsprijs 2015. Begin december ontvangt de directie van elke vwo-school in Nederland een uitnodiging om maximaal drie werkstukken per profiel in te zenden. Bij elk werkstuk zit een korte aanbevelingsbrief van de leerlingen, waarin zij aangeven waarom hun docent de prijs verdient......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsprijs

Rotterdam komt met basisvoorziening voor alle kinderen

Rotterdam komt met basisvoorziening voor alle kinderen

Rotterdam gaat de komende jaren van start met een voorschoolse voorziening voor alle kinderen, gekoppeld aan de basisschool. De stad wil daarmee een einde maken aan de versnippering in de voorschoolse opvang en kinderen een zo goed mogelijke start in het basisonderwijs laten maken. ,,Kinderen kunnen in Rotterdam dus vanaf hun tweede naar school. Ze zitten niet met een rekenboek in de lesbanken, maar er komt wel één pedagogische en didactische lijn die doorloopt in de groepen één tot en met acht,’’ aldus De Jonge. ,,We gaan werken met een ontwikkelrecht. Alle kinderen krijgen recht......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Financiën primair onderwijs in beeld

Financiën primair onderwijs in beeld

“Het funderend onderwijs staat er financieel goed voor”, aldus de staatssecretaris in een brief van 17 december 2014 aan de Tweede Kamer bij de financiële rapportage funderend onderwijs 2013. Het jaar 2013 werd door het regulier basisonderwijs afgesloten met een positief resultaat van 292 miljoen euro. Het (voortgezet) speciaal onderwijs sloot af met een positief resultaat van 29 miljoen euro. Dat blijkt uit......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Financiën

Ouders in nood door betaling schoolgeld

Ouders in nood door betaling schoolgeld

Een groeiend aantal ouders kan het schoolgeld voor hun kinderen niet meer betalen. In 2014 klopten 30 procent meer ouders aan bij de Stichting Leergeld, waar ouders met een krappe beurs terecht kunnen als ze bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Uit onderzoek van de SP blijkt dat scholen vaak de ouderbijdrage verplichten, terwijl deze officieel vrijwillig is. Als er niet wordt betaald, mag hun kroost bijvoorbeeld niet mee op schoolreisje. De bijdrage is per school verschillend en loopt uiteen van een paar tientjes per jaar tot meer dan 1000 euro. Voorlopige......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolgeld

Inschrijven voor de koningsspelen 2015

Inschrijven voor de koningsspelen 2015

Vanaf 5 januari kunt u uw school inschrijven voor de Koningsspelen 2015 via de website www.koningsspelen.nl. Het is belangrijk dat u zich inschrijft, zodat wij u van de juiste informatie en materialen kunnen voorzien. Ook als u voorgaande jaren hebt meegedaan is het belangrijk dat u zich toch weer inschrijft. Wij hopen ook dit jaar weer het nodige te kunnen faciliteren met onze partners. Koningsontbijt en Koningssportdag Net als voorgaande edities, wordt er een gratis Koningsontbijt voor alle kinderen gefaciliteerd, bestaande......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Koningsspelen

Inzicht in krimp met de Transitieatlas

Inzicht in krimp met de Transitieatlas

Schoolbesturen en gemeenten die te maken hebben met een dalend leerlingaantal, kunnen de gevolgen hiervan inzichtelijk maken met de nieuwe Transitieatlas primair onderwijs. Deze atlas werd in december gepresenteerd samen met de website www.transitieatlas.nl. Het instrument helpt de gebruikers te denken in verschillende scenario’s en zorgt zo voor meer bewustwording van de gevolgen die de krimp met zich meebrengt. Ook bevordert de atlas dat alle partijen in een vroeg stadium bij het proces worden betrokken. Uiteindelijk kunnen, mede......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Basisschool bestolen van tablets

Basisschool bestolen van tablets

De leerlingen van openbare basisschool De Tweesprong in Breda moeten het vanaf maandag een tijdje doen zonder tablets. Dieven hebben tijdens een inbraak in de kerstvakantie 52 van de tablets gestolen die in de lessen werden gebruikt. De politie heeft nog niemand aangehouden, maar weet wel dat de daders binnen zijn gekomen via de achterkant van het schoolgebouw aan de Kapelstraat. Veel plezier zullen de inbrekers overigens niet hebben van de gestolen tablets. Van de 52 geroofde apparaten zijn er maar vijf geschikt voor internet. De rest van de tablets is buiten het netwerk van......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: iPad-school