Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws september 2014

Verhoging licentiekosten voor bekijken dvd’s onacceptabel

Verhoging licentiekosten voor bekijken dvd’s onacceptabel

Het vertonen van film- of tv materiaal buiten de privé setting mag alleen nadat hiervoor toestemming en licentie is verkregen. Hiermee krijgen de makers een vergoeding voor het gebruik van hun materiaal. Vertoningen die aantoonbaar met het onderwijs samenhangen, zijn hiervan vrijgesteld. Wanneer het schoolbestuur gebruik wil maken van deze vrijstelling, dan moet het bestuur kunnen aantonen dat zij hierop recht heeft. Het bestuur kan dit doen door te laten zien dat in het onderwijsplan staat vermeld dat vertoningen van dvd’s en televisieprogramma’s worden gebruikt om leerdoelen te behalen. ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Trouw: 'Graag meer gym, maar niet bij wet verplicht'

Trouw: 'Graag meer gym, maar niet bij wet verplicht'

In dagblad Trouw van maandag 29 september, betoogt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, dat het aantal uren gymles niet bij wet verplicht zou moeten worden. De Tweede Kamer pleitte hier onlangs voor in een debat en overweegt hierover een motie in te dienen. Het zou voor het eerst zijn dat het aantal uren voor een schoolvak wettelijk wordt vastgelegd. In het opinieartikel schrijft Den Besten dat een wettelijke verplichting indruist tegen de vrijheid van onderwijs. Omdat de PO-Raad het onderwijs beter wil maken, heeft ze over het verbeteren van het bewegingsonderwijs afspraken met het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

School moet elk kind accepteren

School moet elk kind accepteren

Elke school moet elke leerling accepteren, vinden PvdA en VVD. De PvdA haalt een oud wetsvoorstel uit de kast om dat te regelen en krijgt steun van coalitiepartner VVD. Daardoor is er een meerderheid in de Tweede Kamer. Volgens PvdA-Kamerlid Ypma weigeren christelijke scholen achterstandsleerlingen en autistische kinderen nu soms op oneigenlijke gronden. Ze vindt dat de scholen op die manier hun levensovertuiging misbruiken om moeilijke leerlingen buiten de deur te houden. Ypma benadrukt dat kinderen op alle scholen welkom moeten zijn. Leerlingen zouden dan ook niet mogen worden......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijs

Nieuwe website moet aantal thuiszitters helpen verminderen

Nieuwe website moet aantal thuiszitters helpen verminderen

Diverse jeugdinspecties hebben samen een website opgezet voor professionals om het aantal leerlingen dat thuis zit, te helpen weer naar school te gaan. De website www.reikthuiszittersdehand.nl is een handleiding met achtergrondinformatie, tips, inzichten en praktijkvoorbeelden. Bij deze 'thuiszitters' gaat het doorgaans om kwetsbare kinderen, complexe problemen en een vaak langdurige zoektocht naar passend onderwijs en zorg. Voor de aanpak van deze problematiek bestaat niet één beproefd recept; wel zijn er bepaalde acties......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Inschrijving Op weg naar Het Lagerhuis geopend

Inschrijving Op weg naar Het Lagerhuis geopend

Op weg naar Het Lagerhuis is de grootste debatcompetitie van Nederland met landelijk in totaal meer dan 200 deelnemende scholen. Ieder jaar gaat de VARA op zoek naar het beste debat- en speechtalent in Nederland. Er worden in januari en februari vijftien voorrondes gespeeld verspreid door Nederland. Zo wordt toegewerkt naar de tv finale op NPO 2 in het voorjaar. De winnaars van de landelijke finale winnen een unieke prijs: zij brengen met jongerenorganisatie HOPE XXL een bezoek aan de Verenigde Naties in New York! Op weg naar Het Lagerhuis wordt sinds 1997 door de VARA georganiseerd en is......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Debatcompetitie | VARA

Meerderheid Nederlandse bevolking wil bewegingsonderwijs als kernvak op de basisschool

Meerderheid Nederlandse bevolking wil bewegingsonderwijs als kernvak op de basisschool

NOC*NSF roept op tot 3 uur bewegingsonderwijs op de school gegeven door een vakleerkracht. Meer dan de helft van de Nederlanders noemt bewegingsonderwijs als belangrijk vak op school, direct na rekenen, taal, en sociale vaardigheden. 86 procent van de Nederlanders vindt sporten op school belangrijk en meer dan 75 procent vindt schoolsport zelfs onmisbaar. Dat blijkt uit onderzoek dat GfK recentelijk heeft uitgevoerd onder meer dan 3000 mensen in opdracht van NOC*NSF en Achmea. Uit onderzoek van het Mulier instituut blijkt echter dat er nogal wat af te dingen is op de kwaliteit en het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: NOCNSF | Bewegingsonderwijs

Meisjes halen jongens in op school

Meisjes halen jongens in op school

Meisjes doen het beter op de middelbare school dan jongens. Volgens het CBS zitten ze vaker op een hoger onderwijsniveau dan de uitslag van hun Cito-toets aangeeft. Op de basisschool scoren jongens en meisjes nog ongeveer even goed. Ook beginnen ze op de middelbare school meestal op het onderwijsniveau dat past bij de score van hun Cito-eindtoets. Maar na drie jaar blijken meiden het beter te doen dan verwacht en jongens juist slechter. Volgens het CBS volgt ruim 30 procent van de meisjes een onderwijstype dat hoger is dan werd verwacht op basis van de Cito-score. Bij de jongens......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Opleidingsniveau

Snappet past informatievoorziening aan over digitaal leermateriaal

Snappet past informatievoorziening aan over digitaal leermateriaal

De PO-Raad heeft kennis genomen van een onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) naar Snappet, een organisatie die tablets met leermateriaal maakt voor scholen in het primair onderwijs. Het CPB oordeelde dat Snappet scholen onvoldoende vooraf heeft geïnformeerd over wat er met de informatie gebeurt die zij via het digitale leermateriaal verzamelt. Snappet is het daar niet mee eens maar heeft wel aanvullende maatregelen genomen. De PO-Raad is groot voorstander van het gebruik van digitale leermiddelen en ICT in het onderwijs om zo leerlingen meer op maat les te kunnen geven......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Snappet

Veel belangstelling voor sport, bewegen en gezonde leefstijl in onderwijs

Veel belangstelling voor sport, bewegen en gezonde leefstijl in onderwijs

Sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rondom het onderwijs staat de komende tijd volop in de belangstelling. Woensdag 24 september praat de Tweede Kamer over bewegingsonderwijs. Op 1 oktober is het onderwerp van gesprek op het Congres Gezonde Brede Scholen waarvoor Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad de openingsspeech verzorgt. Aandacht voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl is van groot belang voor leerlingen, vindt de PO-Raad, omdat dat goed is voor hun ontwikkeling en leerprestaties. Ze heeft daarom al in 2012 met VO-raad en MBO Raad de Onderwijsagenda Sport, Bewegen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Bewegingsonderwijs | PO-Raad

Dekker wil experiment met regelvrije scholen

Dekker wil experiment met regelvrije scholen

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil een experiment starten met regelvrije scholen. ‘Als je goede scholen hebt durf ik het wel aan om te zeggen: we doen het zonder de inspectie, we doen het zonder Den Haag, maar dan wat mij betreft ook zonder de cao’. Dekker deed zijn uitspraken in een debat over excellent onderwijs, georganiseerd door het NCRV-programma Altijd Wat. Hij reageerde tijdens de bijeenkomst in De Rode Hoed in Amsterdam op de kritiek van aanwezige docenten dat het onderwijs dreigt te bezwijken onder de regeldruk uit Den Haag. Dekker: ‘U zegt, geef ons de ruimte?......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Regelvrije-school

LAKS vindt leenstelsel onacceptabel en kondigt actie aan

LAKS vindt leenstelsel onacceptabel en kondigt actie aan

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) verzet zich tegen de plannen van minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap) voor het sociaal leenstelsel. Vandaag zijn deze plannen gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Samen met andere jongerenorganisaties heeft het LAKS zich verenigd in actiegroep Stop het leenstelsel, die op 14 november een grote demonstratie zal houden in Den Haag. In de afgelopen maanden hebben het LAKS en de andere organisaties al meerdere keren geprobeerd om de minister van haar plan voor een sociaal leenstelsel af te brengen. Nu het wetsvoorstel naar de Tweede......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: LAKS

Week tegen Pesten maakt pesten bespreekbaar

Week tegen Pesten maakt pesten bespreekbaar

‘Horen, zien en speak up’, ofwel pesten bespreekbaar maken en opkomen voor anderen. Dat is het thema van de Nederlandse Week tegen Pesten die op 22 september van start gaat. Doel is ieders ogen te openen voor pestsignalen en het pesten op een constructieve manier bespreekbaar te maken. Het Centrum School en Veiligheid/Pestweb is initiatiefnemer van de week. Daarin worden verschillende voorstellingen en een symposium georganiseerd rondom het thema. Scholen zelf organiseren eigen activiteiten voor hun leerlingen om pesten te helpen tegen te gaan. De Week tegen Pesten wordt voortaan jaarlijks......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Pesten

Onderwijsraad: Antipestwet is overbodig

Onderwijsraad: Antipestwet is overbodig

De antipestwet is overbodig. Scholen zijn nu al wettelijk verplicht om voor een veilige omgeving en klimaat voor de leerlingen te zorgen, een extra wet specifiek gericht tegen pesten is daarom onnodig. Dat staat in een dinsdag naar buiten gebracht advies van de Onderwijsraad aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). Op verzoek van Dekker keek de raad naar het concept wetsvoorstel sociale veiligheid op school. Het advies is duidelijk: het voorstel moet heroverwogen worden. De staatssecretaris wil scholen in het basis- en middelbaar onderwijs verplicht maken om vanaf het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Antipestwet | Onderwijsraad

Onderwijsbegroting 2015: Samen aan de slag voor beter onderwijs

Onderwijsbegroting 2015: Samen aan de slag voor beter onderwijs

Met de begroting voor 2015 bekrachtigt het kabinet de gezamenlijke ambitie van PO-Raad en kabinet om het onderwijs verder te verbeteren. Afspraken die zij voor de zomer maakten over bijvoorbeeld het verder integreren van ICT in het onderwijs, kunnen worden verzilverd. De PO-Raad zet haar schouders eronder om die ambities uit het Bestuursakkoord waar te maken. In het akkoord is onder meer afgesproken dat scholen digitale middelen zullen inzetten in de les om meer onderwijs op maat te geven en de leraar te ontlasten. Toptalenten worden meer uitgedaagd. Álle kinderen krijgen passend onderwijs.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsbegroting | PO-Raad

Scholieren en politici gaan de discussie aan op ‘Kleine Prinsjesdag’

Scholieren en politici gaan de discussie aan op ‘Kleine Prinsjesdag’

Op Kleine Prinsjesdag, op de vooravond van Prinsjesdag, debatteren politici en scholieren in de Ridderzaal in Den Haag over thema’s die interessant zijn voor jongeren. Ook leest de Koningin van de Jeugd, de 15-jarige Linda Gebel uit Alphen aan de Rijn, namens alle jongeren van Nederland haar zelfgeschreven Troonrede van de Jeugd voor. UNICEF Nederland organiseert Kleine Prinsjesdag om jongeren de kans te geven hun stem te laten horen. Kleine Prinsjesdag zal plaatsvinden op 12 september om half 9 ’s ochtends. Van vrijwel alle grote partijen zijn Kamerleden aanwezig op 12 september om met......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Unicef

Codeweek 2014: programmeren in het onderwijs

Codeweek 2014: programmeren in het onderwijs

De Codeweek vraagt aandacht voor het belang van leren programmeren. Codeweek 2014 gaat op 10 oktober van start met een spetterende kick-off in Nemo in Amsterdam. Deze gehele week worden er door het hele land activiteiten georganiseerd die kinderen kennis laten maken en stimuleren om aan de slag te gaan met code en programmeren. Hoe kun je meedoen met de Codeweek? • Kinderen, jongeren en volwassen kunnen deelnemen aan een of meer van de Codeweek-events of een code-initiatief uit de Code-database • Programmeurs kunnen zich opgeven voor het CodeUur of......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier:

Een op de vier scholen werkt aan gezondheid op school

Een op de vier scholen werkt aan gezondheid op school

Een kwart van alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs heeft zich in de afgelopen twee jaar ingezet om de gezondheid op school te verbeteren. Dat blijkt uit de rapportage ‘De opbrengsten van de #Jeugdimpuls’, dat het RIVM deze week presenteerde. Daaruit blijkt dat ruim 2500 scholen aan de slag zijn gegaan met gezonde leefstijl met hulp vanuit het ondersteuningsaanbod van het programma #Jeugdimpuls. Het ondersteuningsaanbod is mogelijk gemaakt door onder meer het RIVM Centrum Gezond Leven (RIVM-CGL) en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl zoekt Gezonde School-adviseur

Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl zoekt Gezonde School-adviseur

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad zijn in november 2012 gestart met de uitvoering van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (Onderwijsagenda SBGL). Om po-, vo- en mbo-scholen lokaal te kunnen helpen bij het komen tot schoolbeleid voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl zoekt de Onderwijsagenda een Gezonde School-adviseur voor de regio oost voor ongeveer 0,4 fte. De Gezonde School-adviseur werkt vanuit zijn eigen organisatie en houdt daar ook bureau. De Onderwijsagenda SBGL gaat ervan uit dat de Gezonde School-adviseur vanuit zijn moederorganisatie wordt detacheerd tegen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Voorlichtingslessen ingezet tegen agressie op school

Voorlichtingslessen ingezet tegen agressie op school

Werknemers met een publieke taak krijgen regelmatig te maken met agressie en geweld. Ook op school komt dit steeds vaker voor. Halt voert, in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tot eind 2014 landelijk 75 brede schooltrajecten uit om jongeren, ouders en onderwijspersoneel bewust te maken van het belang van de veilige uitoefening van de publieke taak. De eerste vijftig schooltrajecten zijn voor de zomervakantie uitgevoerd. Dit najaar voert Halt nog 25 schooltrajecten uit en biedt daarnaast kosteloos 100 voorlichtingslessen aan....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Agressie

Volkskrant: 'Aantal leerlingen basisschool slinkt rap'

Volkskrant: 'Aantal leerlingen basisschool slinkt rap'

In de Volkskrant van 11 september reageert Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, op de snelle daling van het aantal leerlingen op basisscholen. Uit de publicatie De Nederlandse bevolking in beeld van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de statistiek blijkt dat het aantal kinderen op de basisschool in 2025 is afgenomen met honderdduizend ten opzichte van 2012. In de grote steden en enkele andere gemeenten stijgt het aantal leerlingen juist. In de krant legt Den Besten uit dat ze zich zorgen maakt over de ontwikkelingen. Scholen in krimpregio’s beconcurreren......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Start 10 nieuwe Vakcolleges in schooljaar 2014-2015

Start 10 nieuwe Vakcolleges in schooljaar 2014-2015

Met de start van het nieuwe schooljaar openen 10 nieuwe Vakcolleges hun deuren. Met 5 nieuwe Vakcolleges Techniek en 5 nieuwe Vakcolleges Mens & Dienstverlenen staat de teller van het totaal aantal Vakcolleges in Nederland op 92. Nieuwe Vakcolleges Scholen die vanaf dit schooljaar starten als Vakcollege Techniek zijn De Meander (Gouda), Dendron College (Horst), Stad College (Almere), Hoofdvaart College (Hoofddorp) en Zuyderzee College (Emmeloord). De nieuwe Vakcolleges Mens & Dienstverlenen zijn De Meander (Gouda), Dendron College (Horst), Dr. Nassau College (Assen), Stad College......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Vakcollege

Trouw: 'Politiek houdt onderwijs in de tang'

Trouw: 'Politiek houdt onderwijs in de tang'

De Tweede Kamer blijft doorgaan met debatteren over wat wel en niet in de klas ter sprake moet worden gebracht, zegt voorzitter van de PO-Raad, Rinda den Besten in dagblad Trouw van woensdag 10 september. De krant maakte een rondgang langs ‘prominenten in de onderwijswereld’, met de vraag wat er sinds de publicatie van het rapport-Dijsselbloem in 2008 is veranderd. Het rapport oordeelde destijds dat de overheid moest stoppen met het invoeren van koerswijzigingen op school zonder de resultaten te hebben getest. Zes jaar na de publicatie, zo schrijft Trouw, zijn de meeste prominenten het met elkaar eens:......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijs

Werkdruk nekt startende docenten

Werkdruk nekt startende docenten

Drieënzestig procent van de startende onderwijzers en leraren in het basis- en voortgezet onderwijs denkt er wel eens aan het onderwijs te verlaten, waarbij de hoge werkdruk algemeen als belangrijkste reden wordt aangegeven. Dit blijkt uit onderzoek dat de Algemene Onderwijsbond (AOb) en De Groene Golf (de jongerentak van de AOb) hebben uitgevoerd, in samenwerking met het NCRV-programma Altijd Wat. De werkdruk wordt volgens de bijna 850 ondervraagde docenten vooral veroorzaakt door administratie, niet-lesgebonden taken en leerlingen met speciale zorg. Ondanks de werkdruk geven beginnende leraren hun baan......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Werkdruk | AOB

30 miljoen kinderen gaan niet naar school door conflicten en rampen

30 miljoen kinderen gaan niet naar school door conflicten en rampen

Miljoenen kinderen kunnen door een recordaantal conflicten en rampen niet naar school. Dat is ongeveer de helft van alle kinderen ter wereld. Dat stelt UNICEF aan het begin van het schooljaar. “Juist in noodsituaties is onderwijs onmisbaar voor kinderen”, stelt Josephine Bourne, hoofd onderwijs van UNICEF. “Onderwijs en educatie helpen bij het verwerken van trauma’s. Daarnaast is onderwijs een investering in de toekomst. Hoe kunnen kinderen bijdragen aan het weer opbouwen van de gemeenschap zonder de noodzakelijke kennis, vaardigheden en steun?” Basisscholen en middelbare scholen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Unicef

MediaMasters 2014

MediaMasters 2014

Mediawijs? Bewijs het maar! Tijdens de Week van de Mediawijsheid (21-28 november) laten duizenden leerlingen zien hoe mediawijs ze zijn met MediaMasters 2014, het superspannende mediawijsheidspel voor groep 7 en 8. TV, internet, social media, apps, games en smartphones. De mogelijkheden die media bieden zijn grenzeloos. Maar hoe werken ze, wat hebben ze voor invloed en wat kan je ermee? Dat ontdekken leerlingen van groep 7 en 8 in MediaMasters 2014. Elke speldag start met een korte aflevering op het digibord. De afleveringen laten niet alleen een spannend verhaal zien maar behandelen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Mediamasters

Rinda den Besten in NRC Handelsblad: ‘Stel kinderopvang niet langer bloot aan grillen van de markt’

Rinda den Besten in NRC Handelsblad: ‘Stel kinderopvang niet langer bloot aan grillen van de markt’

Een goede start is cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. Goede en stabiele kinderopvang is daarom heel belangrijk. Deze mag dan ook niet worden overgelaten aan de grillen van de markt, zo schrijft Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, op 28 augustus in een opinieartikel in NRC Handelsblad. ‘Uit internationaal onderzoek blijkt dat kinderen die een goed voorschools aanbod kregen, gelukkiger, socialer en beter in taal en rekenen zijn. Maar Nederland investeert ten opzichte van andere westerse landen bijna het minst in zijn jongste kinderen. Met de geplande ‘harmonisatie peuterspeelzaalvoorzieningen’......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Trouw: 'Scholen mogen afgekeurde pestprogramma's gebruiken'

Trouw: 'Scholen mogen afgekeurde pestprogramma's gebruiken'

De PO-Raad en VO-raad hebben zich succesvol verzet tegen het landelijk opleggen van bepaalde antipestprogramma's. Dat schrijft dagblad Trouw op 14 juli. Volgens de sectorraden zijn er andere goede methodes beschikbaar als alternatief voor erkende methodes. Scholen moeten meer ruimte hebben pesten aan te pakken op een manier die aansluit bij hun visie. In het artikel komt ook Daan Wienke van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) aan het woord. Wienke was voorzitter van de commissie die in opdracht van staatssecretaris Sander Dekker (onderwijs) 61 antipestprogramma's tegen het licht hield. Die......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pesten | PO-Raad

VVD en PvdA: minder vakken op school

VVD en PvdA: minder vakken op school

Als het aan de VVD en PvdA ligt, volgen leerlingen in het voortgezet onderwijs straks minder vakken. Dat moet leerlingen en leraren meer tijd en ruimte geven om zich in de lesstof te verdiepen. Ook moeten scholen zich minder richten op het toetsen van leerlingen maar zich meer inspannen om het onderwijs te verbeteren. Leraren moeten hierin zelf een belangrijke rol gaan spelen. Het zijn enkele van in totaal elf punten uit een plan dat is opgesteld door negen onderwijzers en onderwijsspecialisten. De twee regeringspartijen omarmen al hun ideeën en zijn blij dat die rechtstreeks uit het onderwijs......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Politiek

Nieuw model beschikbaar voor berekenen uitkeringen uit Gemeentefonds

Nieuw model beschikbaar voor berekenen uitkeringen uit Gemeentefonds

Er is een nieuw model beschikbaar waarmee schoolbesturen kunnen berekenen wat zij aan geld voor ‘educatie algemeen’ en ‘huisvesting’ uit het Gemeentefonds kunnen ontvangen. Hierin zijn de gevolgen van recente ontwikkelingen verrekend, zoals de uitname van 158 miljoen euro uit het Gemeentefonds vanwege de overheveling van het buitenonderhoud van schoolgebouwen en de uitname van 256 miljoen euro als gevolg van de motie Van Haersma-Buma. Ook is een algemene herijking van het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Loting voor populaire studies afgeschaft

Loting voor populaire studies afgeschaft

Aankomend studenten hoeven vanaf 2017 niet meer nagelbijtend af te wachten of ze zijn ingeloot voor hun droomstudie. Ze hebben hun lot in eigen hand tijdens een speciale selectieprocedure waarbij wordt gelet op onder meer motivatie en aanleg. Volgens minister Jet Bussemaker van onderwijs is selectie een betere methode om te bepalen of een student geschikt is voor een bepaald vak dan iemands cijferlijst. Scholieren met een 8 gemiddeld op hun eindexamen kunnen daarom straks geen aanspraak meer maken op rechtstreekse toelating. Die regeling werd in 1999 ingevoerd, toen scholiere......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Loting