Vernieuwende ideeën om ICT beter in te zetten in de klas, zoals ‘Flipping the classroom’ of het starten van een ‘Virtual Community of Practice’, een intranet speciaal voor leraren. Zo’n 45 leraren mogen hun idee om het onderwijs op hun school te vernieuwen of te verbeteren in praktijk gaan brengen. De leraren krijgen extra geld en ondersteuning om hun plannen al dit schooljaar in gang te zetten. Het ministerie van OCW stelt daarvoor een bedrag van €150.000 beschikbaar aan leraren om hun plannen te ontwikkelen en op hun school te realiseren. Volgens minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker moeten meer bevlogen leraren de ruimte en ondersteuning krijgen om hun eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel, te verbeteren. Het beste idee komt in aanmerking voor de Onderwijs Pionierstrofee.

Ruimte voor vernieuwing van leraren zelf

Tot 1 juni 2014 konden basisschoolleraren of leraren uit het voortgezet onderwijs met een goed idee op zak zich aanmelden. Uit de ingediende plannen blijkt dat veel leraren kansen zien om beter samen te werken, kennis te delen, of meer ondernemerschap in het onderwijs te brengen. Volgens minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker is het belangrijk dat meer leraren de vrijheid krijgen om vernieuwing op hun school in gang te zetten. “Er staat ongelofelijk veel talent voor de klas. Het is zonde als goede ideeën binnen de muren van het klaslokaal blijven hangen. Want van goede plannen, daar wordt het hele onderwijs beter van. Het project Onderwijs Pioniers daagt leraren uit en maakt het beroep aantrekkelijker. Belangrijkste winst is natuurlijk dat leerlingen beter onderwijs krijgen.”

Uitwisseling van ideeën

De initiatiefnemers van de geselecteerde ideeën ontvangen een budget (variërend van 3.500 tot 5.000 euro) om naar eigen inzicht te besteden, zolang de besteding maar bijdraagt aan het realiseren van hun idee. Het geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan vervanging voor de klas, het inhuren van externe expertise of materiële kosten. De Pioniers worden in een netwerk aan elkaar verbonden om ook tussen de Pioniersdagen door kennis en ervaringen uit te wisselen. De Pioniers worden bovendien begeleid door een coach. Meer informatie is te vinden op www.onderwijspioniers.nl

Lerarenagenda

In oktober 2013 presenteerden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker de Lerarenagenda: 2013-2020. De agenda kwam samen met leraren tot stand. Belangrijke thema’s in de agenda zijn onder andere groei en ontwikkeling van leraren, betere begeleiding van beginnende leraren en de verbetering van de kwaliteit van lerarenopleidingen.