Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws december 2014

Scholen vrezen massaal afhaken overblijfkrachten

Scholen vrezen massaal afhaken overblijfkrachten

Scholen zijn bang dat veel vrijwilligers afhaken als overblijfkracht omdat de vergoedingen die worden uitgekeerd omlaag gaan. De Belastingdienst is scherper aan het controleren en legt instellingen forse naheffingen op als meer wordt betaald dan is toegestaan, meldt De Telegraaf. In de praktijk krijgen vrijwilligers van de tussenschoolse opvang (tso) soms wel 9 tot 11 euro per uur uitbetaald. Ver boven de toegestane 4,50 euro die de fiscus toestaat als beloning. In totaal mogen vrijwilligers 150 euro per maand ontvangen. Oude vergoedingssysteem Om problemen te voorkomen,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Overblijfkracht

Aantal zwakke scholen verder gedaald

Aantal zwakke scholen verder gedaald

Het aantal (zeer) zwakke scholen is volgens de Inspectie van het Onderwijs het vorig schooljaar verder gedaald. Met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs was er sprake van een duidelijke verbetering. Het aantal scholen met basiskwaliteit was op 1 september 2014 gestegen naar 95,3%, 4,3 procentpunt meer dan een jaar eerder. In het basisonderwijs bleef 97,8 procent van de scholen voldoende. In deze sector heeft zich volgens de Inspectie in voorgaande jaren al een sterke stijging van de kwaliteit voorgedaan. De trajecten van kwaliteitsverbetering in het primair onderwijs hebben een groot......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Zwakke-scholen | PO-Raad

Onderwijs zet mes in regels en bureaucratie

Onderwijs zet mes in regels en bureaucratie

Diverse regels in het onderwijs worden de komende drie jaar afgeschaft, verbeterd of vereenvoudigd. Dat hebben de sectorraden, vakbonden, ouders en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afgesproken in de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017. Deze werd donderdag gepresenteerd. De agenda is opgesteld omdat het onderwijsveld last heeft van een flinke regeldruk. Die gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs en het werkplezier. Afgesproken is onder meer dat de partijen in het primair onderwijs onnodige administratie aanpakken, toezicht op onderwijs en kinderopvang......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Verplichte rekentoets vanaf 2020 moeilijker

Verplichte rekentoets vanaf 2020 moeilijker

Bijna alle middelbare en mbo-scholieren moeten vanaf volgend schooljaar verplicht een rekentoets maken. Als ze deze niet halen, dan zakken ze voor hun diploma. Het niveau van deze toets is de eerste jaren echter niet te moeilijk. 'De rekentoets groeit mee en wordt ieder jaar een beetje moeilijker voor leerlingen om te halen', meldt het ministerie voor Onderwijs. Eerder dit jaar werd duidelijk dat de verplichte toets te moeilijk is voor veel leerlingen en makkelijker moet worden. Daar wordt nu volgens het ministerie gehoor aan gegeven. De toets wordt komend schooljaar verplicht voor alle leerlingen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rekentoets

Vmbo ingrijpend vernieuwd

Vmbo ingrijpend vernieuwd

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) wordt ingrijpend vernieuwd. Leerlingen van beroepsgerichte leerwegen kiezen straks een profiel met basisvakken en vullen dit aan met praktijkvakken. Zo krijgen leerlingen een brede basis én meer ruimte om de eigen talenten te ontplooien. Daarnaast gaan vmbo-scholen, mbo-instellingen en het bedrijfsleven samen de inhoud van het onderwijs vormgeven.Leerlingen worden zo beter voorbereid op hun studiekeus en de regionale arbeidsmarkt. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker (OCW) vandaag aan de Tweede Kamer. De afgelopen jaren heeft een......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VMBO | Rijksoverheid

Aantal Gezonde Scholen groeit

Aantal Gezonde Scholen groeit

Steeds meer scholen werken op een gestructureerde manier aan gezondheid. Een op de vijf scholen in het primair onderwijs heeft inmiddels een structureel beleid voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Dat blijkt uit de Monitor Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl 2014 van het Mulier Instituut. De inspanningen van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad beginnen daarmee zijn vruchten af te werpen. De Onderwijsagenda SBGL, die loopt van 2012 tot 2016, heeft als doel om samenhangend beleid op het gebied van......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Gezonde-school

Kennisnet wordt verantwoordelijk voor Overstapservice Onderwijs

Kennisnet wordt verantwoordelijk voor Overstapservice Onderwijs

Vanaf 1 januari 2015 kunnen schoolbesturen bij Kennisnet terecht met vragen over de Overstapservice Onderwijs (OSO) en voor het kwalificeren van scholen. Kennisnet neemt het dan het beheer en van OSO over van Schoolinfo en zorgt voor de verdere ontwikkeling ervan. Dat gebeurt in opdracht van de PO-Raad en VO-raad. Zij blijven uiteraard nauw betrokken bij het vervolg van OSO. Hoe bereik ik Kennisnet? Kennisnet is vanaf 15 januari te bereiken via de servicedesk van Kennisnet. Telefonisch via 0800-3212233, of per e-mail: servicedesk@oso-od.nl. De servicedesk is op werkdagen bereikbaar......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: OSO

AD: 'Ouders zetten leraren onder druk voor VWO-advies'

AD: 'Ouders zetten leraren onder druk voor VWO-advies'

,,De inspectie stelt dat het schooladvies zorgvuldig tot stand komt,'' zegt een woordvoerster van de PO-Raad in het Algemeen Dagblad van 12 december. ,,Zelfs onder druk van ouders." De krant schrijft over een onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers. Daaruit blijkt dat vooral hoogopgeleide ouders leraren onder druk zetten om hoger te adviseren voor de middelbare school. De PO-Raad herkent dit signaal niet en is vooral tevreden dat het schooladvies voortaan de belangrijkste rol speelt bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. "Heb je dan liever dat de Cito-toets leidend is? Dat is......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VWO

Scholen mogen onderwijsuren beter spreiden

Scholen mogen onderwijsuren beter spreiden

Scholen in het voortgezet onderwijs mogen vanaf augustus 2015 hun onderwijstijd zelf indelen. Dat betekent dat ze niet meer gebonden zijn aan een verplicht aantal lesuren per jaar. Voortaan mogen de scholen de totale onderwijstijd van de opleiding naar eigen inzicht verspreiden over alle leerjaren. De Tweede Kamer steunt een wetsvoorstel hiertoe van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs), zo bleek woensdag. Door de wijziging kunnen scholen en leraren de lesroosters flexibeler indelen en kunnen ze beter inspelen op de behoeftes van individuele leerlingen. In de praktijk betekent......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsuren

Financiering loonsverhoging in december uitgekeerd

Financiering loonsverhoging in december uitgekeerd

Voor de financiering van de loonsverhoging van 1,2% voor de periode 1 september 2014 tot en met 31 december 2014, krijgen schoolbesturen in december een bedrag van uiteindelijk 18 miljoen euro uitgekeerd (in eerdere overzichten werd uitgegaan van een bedrag van 17 miljoen euro). Dit betreft een zogenaamde kasschuif, omdat het bedrag in 2015 weer wordt ingehouden van de extra middelen die in het kader van het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) zouden worden uitgekeerd. Dit bedrag moet dus worden gezien als eerder ontvangen lumpsum. In januari 2015 wordt gepubliceerd hoe de overige intensiveringsmiddelen worden......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Jonge internetondernemers leren kinderen programmeren

Jonge internetondernemers leren kinderen programmeren

Nederlandse internetondernemers vinden dat de aandacht in het onderwijs voor programmeren beter kan en roepen leraren, ouders en vrijwilligers op om mee te doen aan “The Hour of Code”. Het grootste wereldwijde leerevenement in de geschiedenis wordt gehouden van 8 t/m 14 december. Hierdoor worden kinderen beter voorbereid voor een toekomstige baan of het ondernemerschap. The Hour of Code is een initiatief van meer dan 100 organisaties die oproepen om kinderen kennis te laten maken met programmeren. Met behulp van spelletjes op de website kunnen kinderen zelfstandig leren programmeren.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: HourOfCode

Gratis fruit terug op school

Gratis fruit terug op school

100.000 leerlingen van 500 basisscholen krijgen weer fruit op school. Het ministerie van Economische Zaken heeft een overeenkomst gesloten met supermarktketen Lidl om tot het eind van het schooljaar fruit te leveren. In november was voor 350.000 basisschoolkinderen het schoolfruitproject gestopt omdat de zes leveranciers zich terugtrokken. Die vonden regels vanuit Europa onuitvoerbaar. Het project hield voor hen te veel risico's in omdat zij de leveringen moesten voorfinancieren. "Ik ben blij dat Lidl een groot deel van de stilgevallen levering van gratis schoolfruit overneemt.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Gratis-fruit

Gezond gedrag stimuleren op school? Vraag ondersteuning aan!

Gezond gedrag stimuleren op school? Vraag ondersteuning aan!

Op school de gezondheid van uw leerlingen of studenten stimuleren? Hen aanmoedigen om meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen? Vraag dan van 12 februari tot en met 16 maart 2015 ondersteuning aan. De mogelijkheden? Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs kunnen op drie manieren ondersteuning krijgen: Een Gezonde School-adviseur geeft u gratis advies-op-maat over gezondheid en hoe uw school hieraan kan werken. De adviseur is goed thuis in de Gezonde School-aanpak en de lokale situatie. Ook adviseren ze u over de regionale partijen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Gezonde-school | PO-Raad

Onderwijsraad: “Stimuleer variëteit om veerkracht onderwijsstelsel te vergroten”

Onderwijsraad: “Stimuleer variëteit om veerkracht onderwijsstelsel te vergroten”

De veerkracht van het onderwijsstelsel moet verbeteren. Met meer variëteit kan het onderwijs beter omgaan met veranderingen. Maatschappelijke veranderingen doen zich niet overal op dezelfde manier of in hetzelfde tempo voor. Scholen hebben ruimte nodig om alert in te spelen op lokale onderwijsbehoeften: ze moeten programma’s en leerwegen kunnen aanpassen en innovaties kunnen doen. Een grotere verscheidenheid aan scholen bevordert dat het stelsel zich stapsgewijs (en zonder grote risico’s) kan aanpassen aan veranderende eisen vanuit de samenleving. Dat stelt de Onderwijsraad in het advies Een onderwijsstelsel......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad

Scholen mogen gegevens leerlingen doorspelen

Scholen mogen gegevens leerlingen doorspelen

Basisscholen mogen privégegevens van leerlingen doorspelen aan makers van digitaal lesmateriaal. Staatssecretaris Dekker schrijft aan de Tweede Kamer dat dat niet in strijd is met de privacywetgeving. Vorige maand ontstond ophef over een computersysteem, dat gegevens van leerlingen en hun vorderingen doorstuurt naar de uitgeverijen. De Kamer wilde uitleg van Dekker. De staatssecretaris schrijft nu dat zo'n systeem toegestaan is, als het nodig is voor het onderwijsproces. De school hoeft de ouders niet om toestemming te vragen. Wel moet het gebruik van de gegevens tot een minimum......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: NOS | Privacy

Jongeren: ‘Zwarte Piet-discussie verpest Sinterklaasfeest’

Jongeren: ‘Zwarte Piet-discussie verpest Sinterklaasfeest’

De commotie rond het uiterlijk van Zwarte Piet verpest voor veel jongeren het Sinterklaasfeest. 95 Procent geeft aan de discussie over Zwarte Piet ‘zat’ te zijn. Dat blijkt uit onderzoek onder 1400 jongeren uit het EenVandaag Jongerenpanel. Bijna de helft (44%) van de ondervraagde jongeren geeft aan hierdoor minder zin te hebben in het feest van morgen. Jongeren zijn wel meer flexibel dan volwassenen als het gaat om kleine aanpassingen aan het uiterlijk van Zwarte Piet. Veranderingen Driekwart van de respondenten (77%) heeft liever niet dat het uiterlijk van Zwarte Piet wordt aangepast.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eenvandaag

Dagblad van het Noorden: ‘Leren schrijven met de pen is achterhaald’

Dagblad van het Noorden: ‘Leren schrijven met de pen is achterhaald’

„We moeten leerlingen alles meegeven voor de toekomst, 21ste-eeuwse vaardigheden bijbrengen en ze niet leren hoe het vijftig jaar geleden was.” De woordvoerder van de PO-Raad reageert op 27 november in het Dagblad van het Noorden op plannen in Finland om leerlingen niet meer te leren met een pen te schrijven. „De staatssecretaris in Nederland wil ook een nieuwe discussie over de kerndoelen in het onderwijs en ik kan me voorstellen dat er minder waarde aan schrijven wordt gehecht. Als de kinderen de fijne motoriek maar leren. Heel goed dat de Finnen daarvoor extra tekenles geven”, aldus de woordvoerder......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: iPad-school | PO-Raad

PZC: ‘Te weinig lesmateriaal voor tablet’

PZC: ‘Te weinig lesmateriaal voor tablet’

De PO-Raad en VO-raad sporen de educatieve uitgeverijen aan sneller te digitaliseren. Dat meldt de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) op 27 november. De krant schrijft dat steeds meer scholen overstappen op tablet- of laptoponderwijs, maar daar is nog te weinig lesmateriaal voor. Dankzij de nieuwe technologie moeten leerlingen in hun eigen tempo kunnen leren. „De meer getalenteerde leerlingen krijgen extra verdieping en de leerling die wat achterloopt herhaling”, zegt Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad namens beide sectorraden. „De ontwikkeling van materiaal daarvoor gaat echter......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: iPad-school | PO-Raad

Provinciale Statenverkiezingen in de les

Provinciale Statenverkiezingen in de les

Gratis onderwijskranten én Scholierenverkiezingen Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. ProDemos biedt gratis manieren om hier aandacht aan te besteden in de les. Gratis onderwijskranten In aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten pakt ProDemos flink uit met twee extra dikke Onderwijskranten, voor (v)mbo en havo/vwo. Deze kranten staan vol met informatie over: • de provincie en de verkiezingen op 18 maart. • de waterschappen, waarvoor de verkiezingen op dezelfde dag plaatsvinden. • de Eerste......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Scholierenverkiezingen

Voorbeeldbrief beschikbaar over privacy en digitale leerlinggegevens

Voorbeeldbrief beschikbaar over privacy en digitale leerlinggegevens

In de media hebben de afgelopen week veel berichten gestaan over problemen rondom de privacy van leerlinggegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en Basispoort. Deze berichten en ontwikkelingen zullen ook de ouders van de leerlingen op uw scholen niet zijn ontgaan. Om hen goed te informeren en op de hoogte te houden, heeft de PO-Raad een voorbeeldbrief opgesteld die scholen in hun nieuwsbrief kunnen opnemen of naar de ouders van hun leerlingen kunnen sturen. Schoolbesturen kunnen in deze brief ook kwijt welke maatregelen zij zelf hebben genomen om de problemen het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Privacy | PO-Raad

Impressie congres BreinStorm, het lerende brein in het onderwijs

Impressie congres BreinStorm, het lerende brein in het onderwijs

Op 27 november 2014 organiseerde de PO-Raad haar eerste thematische conferentie. Het thema Breinstorm – het lerende brein in het onderwijs, trok zo’n 250 deelnemers. PO-Raad voorzitter Rinda den Besten pleitte in haar inleiding voor het dichter bij elkaar brengen van de wereld van wetenschap en school, en vooral zelf ook te blijven leren en zoeken. Zij herinnerde de deelnemers eraan dat de inzichten uit de neurowetenschap ook meegenomen zijn in recente afspraken met het Rijk, zoals bewegen en gezonde voeding, een gezond binnenklimaat en het stimuleren van een onderzoekende houding. Den Besten: “Dat......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Als de juf meedoet met tikkertje, worden kinderen actiever

Als de juf meedoet met tikkertje, worden kinderen actiever

Deel het schoolplein zó in dat alle kinderen – groot en klein, jongens en meisjes – de ruimte krijgen om te spelen tijdens het speelkwartier, en de kinderen gaan veel meer bewegen. En als de juffen en de meesters meedoen, wordt iedereen nóg enthousiaster. Dit zijn een paar conclusies uit het onderzoek van bewegingswetenschapper Mirka Janssen, waarop zij 28 november promoveert bij VUmc. Met het door VUmc/Hogeschool van Amsterdam ontwikkelde bewegingsprogramma PLAYgrounds verdubbelde het percentage basisschoolleerlingen dat voldoende beweegt tijdens het speelkwartier op vier scholen van 38,7%......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderzoek

Samenstelling Onderwijsraad 2015-2018 bekend

Samenstelling Onderwijsraad 2015-2018 bekend

De ministerraad heeft 27 november ingestemd met de voordracht voor de samenstelling van de Onderwijsraad voor de periode 2015-2018. De raad zal tien leden tellen, waarvan het merendeel nieuwbenoemd is. De Onderwijsraad is het hoogste adviesorgaan van regering en parlement op het terrein van onderwijs, en staat vanaf 1 januari 2015 onder voorzitterschap van prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink. De nieuwe raad wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Voorzitter Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink, voorzitter (nieuw) Maassen van den Brink treedt op 1 januari......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad

Toetsenbord vervangt de vulpen op school

Toetsenbord vervangt de vulpen op school

Is het ouderwets om kinderen op school te leren schrijven? In Finland vinden ze van wel: de Finse Onderwijsraad besloot om vanaf schooljaar 2016-2017 typ- in plaats van schrijflessen op basisscholen te geven. Nu ook tablets en apps hun entree maken op basisscholen, was het wachten op de volgende stap in de digitalisering van het onderwijs. Finland, volgens meerdere ranglijsten het beste onderwijsland ter wereld, stopt als eerste in Europa met het geven van schrijflessen. Volgens Minna Harmanen van de Finse Onderwijsraad valt de beslissing makkelijk te rechtvaardigen. "Typen is vandaag simpelweg......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Ipad-school

PO-Raad wil toezicht op beheer digitale leerlinggegevens

PO-Raad wil toezicht op beheer digitale leerlinggegevens

De PO-Raad hecht grote waarde aan de privacy van leerlingen. Die moet te allen tijde worden beschermd. Er is daarom publiek toezicht nodig op het beheer van leerlinggegevens die gemoeid zijn met digitale leermiddelen. Niet een commerciële partij maar de sector zelf moet er zeggenschap over hebben, vindt de PO-Raad. Daarmee wordt het mogelijk meer inzicht te geven in hoe met de gegevens wordt omgegaan. Dat stelt de PO-Raad in reactie op berichten van RTL Nieuws over beveiligingsrisico’s in Basispoort, de toegangspoort van scholen tot veel digitale middelen. De PO-Raad gaat hierover het gesprek......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Privacy