Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws oktober 2014

Basisscholen dreigen met lege klassen tegen flexwet

Basisscholen dreigen met lege klassen tegen flexwet

Verschillende regionale dagbladen, waaronder BN De Stem en De Gelderlander, melden op 31 oktober dat de PO-Raad basisscholen steunt in hun protest tegen de Wet werk en zekerheid. De basisscholen dreigen complete klassen naar huis te sturen. De scholen zeggen in de krant dat ze in problemen komen, omdat ze invalkrachten veel sneller in vaste dienst moeten nemen. Een vervangingspool is niet altijd een oplossing. Jan Sijtsema van de coöperatie CBO Fryslân vertelt in het artikel dat zij een vervangingspool hebben, maar dat is op piekmomenten niet genoeg, bijvoorbeeld tijdens een griepgolf. „Wij......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Lerarentekort loopt op vanaf 2016

Lerarentekort loopt op vanaf 2016

Hoewel jonge leraren nu nauwelijks aan de bak komen in het onderwijs, zal er de komende jaren juist sprake zijn van een flink tekort aan docenten. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs schreef dat vandaag aan de Tweede Kamer. Vooral in het basisonderwijs ontstaat vanaf 2016 een tekort. Dat loopt in 2025 tot ruim 6500 voltijdsbanen op als er geen maatregelen worden genomen. Dat komt onder meer omdat veel oudere leraren met pensioen gaan. Met name in de grote steden ontstaan tekorten omdat daar het aantal leerlingen nog stijgt, in tegenstelling tot de rest van het land. Volgens......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarentekort

Praat mee over Steve Jobsscholen op BNR Nieuwsradio

Praat mee over Steve Jobsscholen op BNR Nieuwsradio

Leren op een iPad. De kritiek was niet van de lucht toen Maurice de Hond het idee van de Steve Jobsscholen lanceerde. Inmiddels hebben zeven basisscholen een jaar ervaring en dit schooljaar zijn er nog eens 21 scholen overgestapt op het nieuwe onderwijsmodel. Hoe zijn de ervaringen? De Steve Jobsscholen zijn ontstaan omdat het traditionele basisonderwijs volgens de initiatiefnemers veel te weinig gebruik maakt van nieuwe informatietechnologie. Kinderen moeten leren omgaan met de techniek en benodigde vaardigheden voor de maatschappij van morgen. En dat lukt niet met het onderwijs van gisteren,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: iPad-school

Muziekonderwijs voor alle schoolkinderen

Muziekonderwijs voor alle schoolkinderen

Leerlingen in het basisonderwijs krijgen meer en beter muziekonderwijs. Minister Bussemaker heeft met Joop van den Ende en het Oranje Fonds afgesproken dat ze gaan samenwerken om het muziekonderwijs op school een stevige impuls te geven. Het ministerie trekt er tot 2020 € 25 miljoen voor uit. Van den Ende zet zich samen met private partijen in om ook € 25 miljoen bijeen te brengen en een campagne te starten. Het Oranje Fonds spant zich in om het programma Kinderen Maken Muziek de komende drie jaar voort te zetten. Er is groot draagvlak in de samenleving voor meer en beter muziekonderwijs.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Muziek

Impuls Muziekonderwijs biedt primair onderwijs mogelijkheden

Impuls Muziekonderwijs biedt primair onderwijs mogelijkheden

De PO-Raad is ingenomen met de impuls Muziekonderwijs die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met private partijen aan de Tweede Kamer heeft voorgesteld. De impuls biedt het primair onderwijs de mogelijkheid om op hun eigen manier de brede vorming voor de leerlingen meer inhoud te geven. Voorzitter Rinda den Besten: ,,Dit is een mooie handreiking aan onze scholen om zowel kwaliteit als kwantiteit van ons muziekonderwijs te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat dat ook een gunstig effect heeft op de leerprestaties van kinderen.” De PO-Raad heeft waardering voor de bereidheid......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Muziek

Afsluiting van de InnovatieImpuls Onderwijs

Afsluiting van de InnovatieImpuls Onderwijs

Landelijke IIO-bijeenkomst Hoe wordt onderwijsvernieuwing de standaard? Lessen uit vier jaar innoveren. Vier jaar lang experimenteerden ruim 150 po- en vo-scholen enthousiast met de vijf concepten binnen InnovatieImpuls Onderwijs (IIO). Hun missie? Een duurzame onderwijsvernieuwing voor toekomstbestendig onderwijs. • Hoe pas je deze praktijkervaringen toe op jouw school? • Wat betekenen de experimenten voor de scholen? • Wat komt daar allemaal bij kijken? • Wat zijn de lessen voor de toekomst? Het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: IIO

Nieuwe anti-pest campagne spreekt de 'omstanders' aan

Nieuwe anti-pest campagne spreekt de 'omstanders' aan

Op het 2de Nationaal Congres Pesten op 30 oktober in Nieuwspoort, Den Haag, staan de jongeren op het podium. Zij presenteren de nieuwe campagne #sharegeenshit en bieden deze aan de Kinderombudsman aan. De campagne richt zich op ‘omstanders’; hen wordt opgeroepen om niet mee te werken aan pesten, door geen pestberichten of nare foto’s en filmpjes te retweeten, te liken en te sharen. De campagne #sharegeenshit bestaat uit: • Brochure met vele tips tegen pesten, voor ouders, leerlingen en scholen – te downloaden via: ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: MediaEnMaatschappij

Kamerdebat over pesten uitgesteld

Kamerdebat over pesten uitgesteld

De Tweede Kamer debatteert niet eind oktober maar pas in het nieuwe jaar over sociale veiligheid in het onderwijs. Het geplande debat is uitgesteld. Daarmee geeft de Kamer vertrouwen aan het primair en voortgezet onderwijs om pesten in en om school op hun eigen manier nog beter aan te pakken. De PO-Raad en VO-raad presenteerden onlangs hun plan dat onderwijsgevenden, waar nodig, ondersteuning biedt bij hun dagelijkse inspanningen om pesten tegen te gaan. Daarmee draagt het bij aan een sociaal veiliger klimaat, al blijft pesten een ernstig en complex probleem dat met welke aanpak dan ook nooit......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pesten | PO-Raad

Onderhandelaarsakkoord ABP-pensioen bereikt

Onderhandelaarsakkoord ABP-pensioen bereikt

Het ABP is Nederlands grootste pensioenfonds voor medewerker binnen het onderwijs Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel (SCO) hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de ABP-pensioenregeling voor 2015. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de pensioenopbouw en het nabestaandenpensioen. Met de afspraken wordt de ABP-pensioenregeling aangepast aan de fiscale regels voor 2015 en blijft het pensioen op lange termijn houdbaar en betaalbaar. Als het akkoord formeel wordt vastgesteld,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | ABP

Passend onderwijs deels vrijgesteld van btw

Passend onderwijs deels vrijgesteld van btw

Samenwerkingsverbanden en hun scholen hoeven over verschillende werkzaamheden voorlopig geen btw te betalen. Het gaat om werk dat voortvloeit uit het ondersteuningsplan dat samenwerkingsverbanden moeten opstellen. Is het detacheren van personeel onderdeel van dat plan, dan geldt de btw-vrijstelling ook voor dat doel. Deze regeling geldt tot 1 augustus 2016. De PO-Raad is blij dat daarmee een (tijdelijke) oplossing is gevonden voor de problemen die de btw-regels met zich meebrachten. Ze heeft daarover eerder met de ministeries van Onderwijs en Financiën gesprekken gevoerd. Om......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rijksoverheid | PO-Raad

Inspectie positief over kwaliteit basisschooladvies

Inspectie positief over kwaliteit basisschooladvies

De PO-Raad is trots op uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de kwaliteit van het basisschooladvies. Er zijn de afgelopen jaren discussies gevoerd over het schooladvies, maar uit dit rapport blijkt dat basisscholen het schooladvies zeer serieus nemen en dat ze goede adviezen geven. Natuurlijk ziet de inspectie ook ruimte voor verbetering. Die aanbevelingen neemt de PO-Raad mee in een handreiking over het opstellen van een passend schooladvies. Deze handreiking komt rond half oktober beschikbaar via een website die de PO-Raad en VO-raad gezamenlijk lanceren: nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Nieuw internationaal uitwisselingsprogramma voor leraren

Nieuw internationaal uitwisselingsprogramma voor leraren

Zo'n 60 talentvolle leraren uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs krijgen komende drie jaar de kans om mee te lopen op een Amerikaanse school. Dat maakten minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker vandaag bekend tijdens het Lerarencongres in Den Bosch. Volgens de bewindspersonen is het belangrijk dat meer leraren de kans krijgen zich breed te ontwikkelen en daarbij ook meer internationale ervaring opdoen. Minister Bussemaker heeft afspraken gemaakt met haar Amerikaanse ambtsgenoot om meer leraren de kans te bieden internationale ervaring op te doen,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rijksoverheid

Bernard Lievegoed University gaat naar Arnhem

Bernard Lievegoed University gaat naar Arnhem

Duurzaam ondernemen vindt plaats bij de gratie van een bewuste, creatieve ondernemer. De Bernard Lievegoed University geeft gehoor aan deze maatschappelijke wens door een opleiding in het leven te roepen waar zingeving, wetenschap, ondernemen en kunst worden geïntegreerd. Deze dag van de Duurzaamheid is een mooi moment om de nieuwe stap van de Bernard Lievegoed University aan te kondigen: 1 september 2015 opent de Bernard Lievegoed University uit Driebergen (BLU) - opvolger van de in 1971 gestichte Vrije Hogeschool - haar deuren in het nieuwe academiegebouw van de Eusebiuskerk in Arnhem.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lievegoed

Drie genomineerden voor verkiezing Geschiedenisleraar 2014

Drie genomineerden voor verkiezing Geschiedenisleraar 2014

Drie geschiedenisleraren maken kans om verkozen te worden tot beste Geschiedenisleraar van 2014, de verkiezing die omroep NTR en het Rijksmuseum dit jaar zijn gestart. Een vakjury onder leiding van historicus en tv-presentator Hans Goedkoop nomineerde hen uit een shortlist van tien geschiedenisleraren van middelbare scholen in heel Nederland. De genomineerden zijn: Eric van der Donk, docent aan het ORS Lek en Linge in Culemborg, Christiaan van der Riet, docent aan Het Nieuwe Eemland in Amersfoort, Eveline van Dijck, docent aan het Citadel College in Lent. ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Geschiedenisleraar2014

Scholen mogen zelf aanpak kiezen om pesten aan te pakken

Scholen mogen zelf aanpak kiezen om pesten aan te pakken

Scholen krijgen de taak te zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat en pesten tegen te gaan. Zij mogen dit doen op een manier die bij hen past, mits ze kunnen aantonen dat leerlingen zich in voldoende mate veilig voelen. Het voorstel om scholen te verplichten te werken met specifieke anti-pestprogramma’s wordt dus losgelaten. De PO-Raad en VO-raad zijn dit overeengekomen met staatssecretaris Dekker. De sectorraden zijn blij met de toezeggingen van Dekker. Evenals OCW zijn zij van mening dat pesten een ernstig probleem is dat aandacht vraagt, ook van scholen. De sectorraden hebben daarbij......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Pesten

Veel seksfilmpjes en naaktfoto's leerlingen in omloop op scholen

Veel seksfilmpjes en naaktfoto's leerlingen in omloop op scholen

Het rondsturen van seksfilmpjes en naaktfoto’s van leerlingen op middelbare scholen, zoals vorige week in Brabant gebeurde, is zeker geen incident. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 1500 jongeren van 12 t/m 24 jaar, onder wie ruim 500 middelbare scholieren. Ruim de helft (55%) van de middelbare scholieren geeft aan dat bij hen op school wel eens zo’n foto of filmpje in omloop is geweest. Bij de ondervraagde jongeren die nu niet meer op de middelbare school zitten, deden dit soort filmpjes en foto’s destijds minder de ronde (38%). Het lijkt tegenwoordig dus meer te gebeuren......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Eenvandaag

PO-Raad vraagt nogmaals aandacht voor problemen bij vervangen zieke leraren

PO-Raad vraagt nogmaals aandacht voor problemen bij vervangen zieke leraren

De PO-Raad vraagt al enige tijd aandacht voor de gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor het primair onderwijs. De nieuwe ketenregeling die in de wet is opgenomen, zorgt namelijk voor een groot probleem bij vervanging van onderwijspersoneel bij ziekte. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) suggereert dat alle ziektevervanging geregeld kan worden via vervangingspools. De PO-Raad bestrijdt dit omdat het aantal invallers beperkt is. Ze heeft hierover......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Scholen hoeven geen loonheffing te betalen over tablets

Scholen hoeven geen loonheffing te betalen over tablets

Tablets voor zakelijk gebruik zijn door de rechter definitief vrijgesteld van loonheffing. Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam. De uitspraak is goed nieuws voor scholen die tablets aanschaften en die te maken kregen met een naheffing van de Belastingdienst. Eerder pleitten PO-Raad en VO-raad al voor aanpassing van de fiscale regels met betrekking tot tablets in het onderwijs. Zij stuurden daarover gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer. Volgens het gerechtshof moet de tablet als communicatiemiddel worden beschouwd, omdat deze voornamelijk is bedoeld......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Invloed rapport commissie-Dijsselbloem beperkt

Invloed rapport commissie-Dijsselbloem beperkt

Onderwijsraad: blijf onderwijsveld betrekken bij beleid, kies krachtig op kerntaak De bevindingen van de commissie-Dijsselbloem (2008) hebben het vertrouwen tussen onderwijsveld en overheid aanvankelijk hersteld, maar de rolverdeling is niet wezenlijk veranderd. Het toetsingskader, dat moest bijdragen aan een zorgvuldig beleidsproces is nauwelijks gebruikt. Dit concludeert de Onderwijsraad in zijn advies Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem dat hij vandaag presenteerde aan de Tweede Kamer. “Door deregulering en autonomievergroting is het - meer dan ooit - nodig beleid te......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad

wetenschappelijk publieksonderzoek links- en rechtshandigen

wetenschappelijk publieksonderzoek links- en rechtshandigen

Tijdens de aftrap van het Weekend van de Wetenschap in het Rijksmuseum is vandaag door staatssecretaris van Wetenschap, Sander Dekker, het startsein gegeven voor een groot wetenschappelijk publieksonderzoek naar links- en rechtshandigen. De rechtshandige staatssecretaris volbracht de eerste online test die door de Rijksuniversiteit Groningen voor dit onderzoek is ontwikkeld. Het Weekend van de Wetenschap roept heel Nederland op om deel te nemen aan het onderzoek door het doen van de online test via hetweekendvandewetenschap.nl. Naast de online test kan men tijdens het Weekend van de Wetenschap op 4 & 5......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Wetenschap

Win een exemplaar van 'Meester Mark draait door'

Win een exemplaar van 'Meester Mark draait door'

Speciaal voor de bezoekers van Docentenplein hebben wij een exclusieve lezersaanbieding: u maakt als lezer kans op een gratis exemplaar van 'Meester Mark draait door'. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is dit formulier invullen. Over 'Meester Mark draait door' Mark van der Werf, verslaggever van het Algemeen Dagblad, heeft op zijn 35e genoeg CEO's en Haagse parlementaire hotemetoten geïnterviewd. Hij zegt de journalistiek......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Win

Lesvideo over stikstofkrinloop wint Het Gouden Oog

Lesvideo over stikstofkrinloop wint Het Gouden Oog

Alex Karlas, docent Biologie, Science en Algemene Natuur Wetenschappen aan het Fioretti College in Lisse is de winnaar van Het Gouden Oog 2014. Dit is de NTR Onderwijs Mediaprijs voor de beste lesvideo, die het afgelopen jaar door een leraar is gemaakt. Karlas maakte de winnende lesvideo over de stikstofkringloop samen met mediadocent Kim Schonewille. De winnaar ontving maandagmiddag de award Het Gouden Oog én een digitale camera uit handen van de juryvoorzitter, internetdeskundige Danny Mekić. De......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lesvideo