Opleidingen voor docenten: Direct toepasbaar binnen uw school. Bekijk het opleidingsaanbod

Onderwijsnieuws februari 2013

Driekwart jonge leraren heeft binnen half jaar een (tijdelijke) baan

Driekwart jonge leraren heeft binnen half jaar een (tijdelijke) baan

Ongeveer 78 procent van de afgestudeerden van de pabo in 2011 vond binnen een half jaar een baan. Voorgaande jaren was dat ook het geval. Wel gaat het nu, anders dan voorheen, meer om tijdelijke banen. Dat schrijft minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) in antwoord op schriftelijke vragen van PvdA Kamerlid Mohammed Mohandis. De bewindsvrouw nuanceert in haar brief het beeld dat het allemaal kommer en kwel is op de onderwijsarbeidsmarkt. Ook voor het voortgezet onderwijs geldt dat veel afgestudeerde leraren in vergelijking met 2009 en 2010 nog steeds vrij snel een (tijdelijke) baan hebben......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Docentenplein | Nieuws

Hulp voor leerlingen met rekenproblemen

Hulp voor leerlingen met rekenproblemen

Het College voor Examens (CvE) gaat bekijken of een speciale rekenkaart kan komen voor leerlingen met een rekenstoornis. Deze kaart kan dan worden gebruikt bij het centraal eindexamen. Dit heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs gezegd tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Op dit moment is het gebruik van een rekenmachine of tafelkaart niet toegestaan. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de gevolgen voor kinderen met dyslexie en dyscalculie door de verzwaring van eindexameneisen en de invoering van verplichte taal-en rekentoetsen. Sommige partijen vrezen dat kinderen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Nieuws

Cijferproducten schooluitval, wat ermee te doen?

Cijferproducten schooluitval, wat ermee te doen?

Halverwege februari zijn de nieuwe voorlopige schooluitvalcijfers over het jaar 2011-2012 bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer . Deze cijfers informeren betrokkenen over de resultaten en geven aan waar kansen liggen om vsv verder terug te dringen. Er zijn vsv-cijferproducten die actuele gegevens bevatten over de afgelopen maand (maandrapportages) en over het afgelopen schooljaar. Wat kunt u met de verschillende vsv-cijferproducten doen? Maandrapportages Maandelijks worden er twee verschillende maandrapportages uitgebracht die beschikbaar zijn voor scholen, gemeenten en RMC-coördinatoren......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Nieuws | Schooluitval

D66 waarschuwt voor korten op onderwijs

D66 waarschuwt voor korten op onderwijs

D66 waarschuwt dat bezuinigingen op onderwijs om het begrotingstekort in de hand te houden, de partij niet bereidwilliger maakt om te praten over de invoering van een sociaal leenstelsel. 'Elke euro korting op onderwijs brengt voor D66 het leenstelsel verder weg', aldus D66-Kamerlid Paul van Meenen donderdag. Uit cijfers van het Centraal Planbureau bleek donderdag dat het begrotingstekort volgend jaar uitkomt op 3,4 procent. Daarom zal in totaal 4 miljard bezuinigd moeten worden. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs heeft de steun van D66 hard nodig, omdat ze geen meerderheid......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Politiek | Docentenplein | Nieuws

Ernstig tekort docenten Nederlands en wiskunde

Ernstig tekort docenten Nederlands en wiskunde

De komende jaren kampt ons land met een groot tekort aan leraren wiskunde en Nederlands. Dat meldde de Algemene Onderwijsbond (AOb) donderdag op basis van cijfers van kennisinstituut Voion. Gymleraren en ckv-docenten zijn er juist in overvloed. Over het algemeen zal tot 2015 het aanbod van leraren iets groter zijn dan de vraag ernaar, berekende Voion. Maar per schoolvak kunnen vraag en aanbod behoorlijk verschillen. Vooral leraren wiskunde zullen lastig te vinden zijn, met 325 vacatures en slechts 146 werkzoekenden per jaar. Bij het vak Nederlands wordt een jaarlijks tekort van 125......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Nieuws

Horizon Report: de impact van technologie in de komende 5 jaar

Horizon Report: de impact van technologie in de komende 5 jaar

Begin deze maand heeft NMC het jaarlijks terugkerende ‘Horizon Report’ uitgebracht voor het hoger onderwijs. In het rapport worden opkomende technologische ontwikkelingen in ‘Higher Education’ geidentificeerd en beschreven. Dit jaar worden 6 relevante trends beschreven: online cursussen, tablets, games en gamification, learning analytics, 3D printen en tot slot ‘wearable technology’. De trends worden opgedeeld in 3 categorieën, afhankelijk van de tijd waarbinnen brede toepassing wordt verwacht in het onderwijs: binnen een jaar, over 2 tot 3 jaar of over 4 tot 5 jaar. ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Invoering passend onderwijs op koers maar kan nog beter

Invoering passend onderwijs op koers maar kan nog beter

28 februari 2013. Het is te onduidelijk aan welke kwaliteitskenmerken het passend onderwijs moet voldoen en wat de inhoudelijke doelen zijn die ermee moeten worden bereikt. Dat schrijft een commissie van deskundigen die het invoeringsprogramma passend onderwijs heeft geanalyseerd. De PO- Raad is het eens met die bevindingen. In de Voortgangsrapportage Passend Onderwijs waarin de conclusies zijn opgenomen, laat de commissie zich kritisch uit over dat programma dat volgens haar voorbij gaat aan de behoefte van samenwerkingsverbanden inhoudelijk over het passend onderwijs te praten. Het programma......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Extra geld voor bijscholing schoolleiders

Extra geld voor bijscholing schoolleiders

26 februari 2013. Schoolleiders van basisscholen krijgen vanaf 2013 jaarlijks minstens 2000 euro extra om zich bij te scholen. Dat maakte staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vandaag bekend. Er komt daarmee 29,5 miljoen euro per jaar beschikbaar om schoolleiders verder te professionaliseren. Dat is volgens de staatssecretaris nodig omdat zij ‘cruciaal’ zijn voor de kwaliteit van het onderwijs op een school. ,,Zij zorgen ervoor dat docenten hun handen vrij hebben om te kunnen doen waar zij het beste in zijn: hun leerlingen kennis en vaardigheden bijbrengen en hen inspireren.’ aldus......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Jonge docenten vaker werkloos

Jonge docenten vaker werkloos

25 februari 2013. Beginnend docenten komen moeilijk aan een baan. En de banen die ze vinden zijn door de krimp, bezuinigingen en sanering steeds vaker tijdelijk van karakter. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen, in opdracht van de Algemene Onderwijsbond. De Telegraaf kopt vandaag dat ‘Jonge docenten vaker werkloos’ zijn. In het artikel reageert een woordvoerder van de PO-Raad. ,,Het structureel in dienst nemen vormt een risico. Dat raakt vooral de pabo-verlaters’’, zegt hij. ,,Je......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Docentenplein | Nieuws

Alle partijen ingestemd met akkoord CAO-PO 2013

Alle partijen ingestemd met akkoord CAO-PO 2013

De leden van CNV Onderwijs hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord CAO-PO 2013. Dit geldt ook voor de andere overlegpartners van het cao-po overleg, zodat de CAO-PO 2013 van kracht zal zijn vanaf 1 januari 2013. CNV Onderwijs en de andere overlegpartners hebben afgesproken dat de CAO-PO 2013 een digitale vorm krijgt en zal worden gepubliceerd op de sites. In de CAO-PO 2013 is in artikel 11.1 lid 1 afgesproken dat de werkgever de werknemer een schriftelijk of elektronisch exemplaar verstrekt, waarbij de werknemer in staat wordt gesteld de CAO-PO 2013 uit te printen. In het tijdperk van laptops en......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: CNV | Docentenplein | Nieuws

Staatssecretaris Dekker: 'Scholen beslissen zelf over sluiting en fusie'

Staatssecretaris Dekker: 'Scholen beslissen zelf over sluiting en fusie'

22 februari 2013. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zal zich niet zomaar mengen in lokale discussies over de sluiting of fusies van scholen. Dat valt op te maken uit antwoorden van de staatssecretaris op Kamervragen van de SP. Door het dalende leerlingenaantal hebben steeds meer scholen moeite hun hoofd boven water te houden. Volgens Dekker hebben scholen, besturen, gemeenten en medezeggenschapsraden in zo’n geval hun eigen verantwoordelijkheden om de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, zo schrijft hij in de brief. Hij benadrukt dat hij zich pas mag bemoeien......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad | Politiek

PO-Raad pleit voor regionale aanpak krimp

PO-Raad pleit voor regionale aanpak krimp

22 februari 2013. In haar reactie op het advies van de Onderwijsraad 'Grenzen aan kleine scholen' heeft de PO-Raad gepleit voor een regionale aanpak van de gevolgen van de krimp: laat schoolbesturen in de regio met elkaar oplossingen zoeken. Als schoolbesturen gezamenlijk besluiten scholen samen te voegen, moeten ze wel de huidige middelen (kleine scholentoeslag) kunnen behouden, in elk geval voor een transitiefase. Ook moeten belemmeringen worden weggenomen voor samenwerking (o.a. de fusietoets en de regelgeving waardoor het openbaar onderwijs in de samenwerking met anderen wordt beperkt). In een regionaal......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Heb jij ideeën over hoe jouw school beter kan?

Heb jij ideeën over hoe jouw school beter kan?

Het Programma Onderwijs Pioniers biedt mbo-leraren de gelegenheid om goede ideeën echt te realiseren. Met een budget van 5000 euro, professionele begeleiding en een podium. Leraren hebben vaak goede ideeën over wat er beter kan op school maar het ontbreekt ze aan budget, draagvlak en know-how. Onderwijs Pioniers biedt ondersteuning aan (teams van) leraren om een innovatief idee verder te ontwikkelen en te realiseren. Het gaat om ideeën die: Bijdragen aan een professionelere werkomgeving Bijdragen aan de school als geheel Het verbeteren......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Aan de slag met gamification? Concrete ideeën uit de masterclass

Aan de slag met gamification? Concrete ideeën uit de masterclass

Als je aan de slag wilt met gamification in je onderwijs, vraag je je misschien af hoe je daarmee kunt starten. Het kaartspel met game-elementen of de slides over gamification die we onlangs publiceerden kunnen je misschien op weg helpen. Maar tijdens de masterclass Gamification zijn leraren, mediacoaches, studenten uit verschillende onderwijssectoren en andere geïnteresseerden je al voorgegaan. Zij hebben zich gestort op de vraag hoe zij game-elementen in het onderwijs kunnen toepassen. Wat blijkt? Ook met simpele middelen kun je al gamificeren en je hoeft niet per se online tools of digitale middelen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

5 interessante Coursera cursussen op een rij

5 interessante Coursera cursussen op een rij

Coursera is een website waar je cursussen kunt volgen bij met name Amerikaanse universiteiten. Op dit moment doen 33 universeiten mee, waaronder Stanford University, Johns Hopkins University en Princeton University. Zelfs de Universiteit Leiden verzorgt één cursus. Alle cursussen zijn gratis. Coursera is iets meer dan het volgen van YouTube colleges. Je kunt namelijk ook in contact komen met medestudenten (vaak duizenden per cursus) en je moet ook minimaal één tentamen doen. Ook is het mogelijk dat je een opdracht moet uitwerken die via peer evaluation......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Transformatie schoolbesturen speciaal onderwijs in gang gezet

Transformatie schoolbesturen speciaal onderwijs in gang gezet

19 februari 2013. Cluster 2-schoolbesturen in het speciaal onderwijs hebben met succes de eerste stappen gezet om zich anders te organiseren. De besturen van scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum hebben afgesproken meer te gaan samenwerken. Daardoor blijven er vijf instellingen over, schrijft Siméa, de stichting waarin deze schoolbesturen zijn verenigd in een brief aan de PO-Raad. Deze zogenoemde cluster 2-schoolbesturen zijn verplicht samen op te trekken omdat de wet op het passend......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Overzicht zeer zwakke scholen per 1 februari 2013

Overzicht zeer zwakke scholen per 1 februari 2013

Dit overzicht is een dynamische lijst van zeer zwakke scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, expertisecentra en voortgezet onderwijs. Het betreft de scholen, afdelingen van scholen of onderwijskundige eenheden die vanaf 1 januari 2003 door de inspectie als zeer zwak zijn beoordeeld. Deze lijst geeft de stand van zaken weer per 1 februari 2013. De lijst wordt in maart geactualiseerd. Overzicht zeer zwakke basisscholen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad | Docentenplein | Nieuws

Onderwijs besteedt te weinig aandacht aan veiligheid

Onderwijs besteedt te weinig aandacht aan veiligheid

Scholen ondernemen pas actie na een incident Badhoevedorp, 12 februari 2013 – Scholen onderschatten onveilige situaties binnen de poorten van de school. Zowel in het basisonderwijs als op de middelbare school wordt te weinig aandacht besteed aan zaken als verbale agressie, bedreigingen, pesterijen en loverboys. Securitas waarschuwt scholen voor de potentiële risico’s. In plaats van het voorkomen van incidenten met goed beleid, komen scholen pas in actie als zich een incident voordoet. Hierdoor zijn scholen niet alleen extra kwetsbaar voor onveilige situaties, maar wordt......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Nieuws

Kritiek op plan Onderwijsraad

Kritiek op plan Onderwijsraad

Het advies van de Onderwijsraad om basisscholen met minder dan honderd leerlingen te sluiten, is bij kleine scholen in verkeerde aarde gevallen. “Dit is een heel slecht voorstel”, zegt Kees Roest, directeur van basisschool Veenhuizerveld in Putten. “De ondergrens van honderd leerlingen is niet realistisch”, stelt directeur Gerhard Bruining van de Sint Jozefschool in het Groningse dorp Wehe-den Hoorn. Momenteel moeten basisscholen in dunbevolkte gebieden minimaal 23 leerlingen hebben. Volgens de Onderwijsraad, een adviesorgaan voor de regering, is een verhoging van de ondergrens nodig......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Docentenplein | Nieuws

Eerste masterclass Bestuurlijk Leiderschap succesvol

Eerste masterclass Bestuurlijk Leiderschap succesvol

15 februari 2013. Herkenbaar en tegelijk inspirerend, dat zijn de woorden die de eerste masterclass Bestuurlijk Leiderschap van de PO-Raad samenvatten. Bestuurders doen er nieuwe ideeën op om problemen op te lossen. Ze weten zich tegelijk gesteund door collega’s die in vergelijkbare situaties verkeren. Zo’n dubbele winst behaal je alleen wanneer bestuurders zich open en kwetsbaar opstellen en wanneer de ‘master’ de kern van hun verhaal weet te verbinden aan slimme strategieën. Onder leiding van Peter Sleegers, hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Twente, horen bijna......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

PO-Raad in het nieuws met reactie op scholenkrimp

PO-Raad in het nieuws met reactie op scholenkrimp

PO-Raad voorzitter Kete Kervezee komt in verschillende media aan het woord over het dalende leerlingenaantal en de manier waarop basisscholen en hun besturen daarmee moeten omgaan. In De Telegraaf en in een ANP-artikel op Nu.nl en de website van het Algemeen Dagblad reageert ze op een advies van de Onderwijsraad dat gisteren werd gepresenteerd. De Onderwijsraad pleit daarin onder meer voor een opheffingsnorm voor kleine scholen van honderd leerlingen. De PO-Raad erkent dat er iets moet gebeuren om onder meer de kwaliteit van het onderwijs goed te houden en overlegt daarover de komende tijd......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

1 op 3 gereformeerde scholen zou verdwijnen

1 op 3 gereformeerde scholen zou verdwijnen

Ongeveer een op de drie gereformeerde scholen zou haar deuren moeten sluiten als de opheffingsnorm op 100 leerlingen komt te liggen. Zo reageerde het LVGS, de besturenorganisatie voor het gereformeerd onderwijs, donderdag op het voorstel van de Onderwijsraad om het minimumaantal te verhogen van 23 naar 100 leerlingen. In dat geval zou ongeveer 33 procent van de gereformeerde scholen moeten sluiten, in dunbevolkte provincies als Friesland en Groningen al snel 50 procent, aldus het LVGS. De besturengroep ziet liever een opheffingsnorm van bijvoorbeeld 80 leerlingen. 'Dat is onderwijskundig......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Trouw | Docentenplein | Nieuws

'Vrije val onderwijs voorkomen door samenwerken'

'Vrije val onderwijs voorkomen door samenwerken'

14 februari 2013. Om alle leerlingen in het basisonderwijs goed les te kunnen geven en het onderwijs voor hen toegankelijk en bereikbaar te houden, moeten kleine basisscholen meer ruimte krijgen om samen te werken en te fuseren. Doen zij dat niet dan lopen onnodig veel scholen het risico te moeten sluiten en komt de vrijheid van onderwijs in het geding. Voor ouders valt er dan weinig meer te kiezen wanneer zij op zoek zijn naar een geschikte school voor hun kind. Dat stelt de PO-Raad in reactie op het rapport Grenzen aan kleine scholen dat de Onderwijsraad vandaag presenteerde. In het rapport......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Onderwijsraad adviseert aantal kleine scholen te beperken

Onderwijsraad adviseert aantal kleine scholen te beperken

Als gevolg van dalende leerlingenaantallen komen er in veel regio's steeds meer kleine scholen. Dat is duur en zet de onderwijskwaliteit onder druk, stelt de Onderwijsraad. Het aanpassen van de opheffingsnormen en de bekostigingssystematiek is noodzakelijk. Regionale samenwerking is onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat ouders en leerlingen ook in de toekomst kunnen kiezen tussen verschillende kwalitatief sterke scholen. Het advies Grenzen aan kleine scholen is vandaag overhandigd aan staatssecretaris Sander Dekker (onderwijs). De kwaliteit van het onderwijs moet gewaarborgd zijn, ook in......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad | Docentenplein | Nieuws

Develstein-college protesteert tegen afschaffing CKV-lessen

Develstein-college protesteert tegen afschaffing CKV-lessen

De kabinetsplannen om Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) als vak af te schaffen op het voortgezet onderwijs, stuitten op weerstand van de sectie CKV van het Develstein College. Onder meer een protestvideo op Facebook en het verzoek om aandacht voor de voorgenomen kabinetsplannen, resulteerden in een bezoek van Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing (PvdA) aan het Develstein College. CKV is een vast onderdeel van het vakkenpakket in de onder- en middenbouw van het Develstein College. ,,Leerlingen ontdekken talenten en eigenschappen waar zij soms zelf nog niet eens van bewust zijn en die ook van pas......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Docentenplein | Nieuws

Enquête PO-Raad: meerderheid voor toetsing op maat

Enquête PO-Raad: meerderheid voor toetsing op maat

Uit een enquête van de PO-Raad blijkt dat een meerderheid van de 201 deelnemers aan het onderzoek voorstander is van toetsing op maat: 56% vindt het wenselijk dat Cito de eindtoets op twee niveaus aanbiedt. Zij vinden dit vooral wenselijk omdat leerlingen de toets dan met meer zelfvertrouwen kunnen maken. De PO-Raad zal in het belang van de leerlingen er bij de Tweede Kamer op aandringen dat toetsing op maat mogelijk blijft. Zeker als leerlingen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs met de eindtoets mee doen, is dit noodzakelijk. Onlangs nam de Tweede Kamer een motie aan van......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Voortgezet onderwijs prioriteit in Almere

Voortgezet onderwijs prioriteit in Almere

Waar op het gebied van onderwijs in de afgelopen jaren vooral aandacht is geweest voor basisonderwijs (PO), zal dit jaar de aandacht vooral uitgaan naar voortgezet onderwijs (VO). Dat is afgesproken naar aanleiding van het rapport ’Lokale Staat van het Onderwijs 2011-2012’. Het rapport laat zien dat alle aandacht voor PO, met name als het gaat om zwakke scholen, zijn vruchten heeft afgeworpen. Zo is het aantal zwakke scholen flink afgenomen. Op 1 januari 2011 waren dit er nog 25, een jaar later 12 en inmiddels heeft Almere nog maar 9 zwakke scholen. Als het gaat om VO schetst......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Nieuws

Enthousiaste (oud-)leraren gezocht voor ''De Klas van... '81''

Enthousiaste (oud-)leraren gezocht voor ''De Klas van... '81''

Productiebedrijf Networks is opgetogen begonnen aan het tweede seizoen van ''De Klas van '81'' voor de NTR, Nederland 2. In dit programma gaan leraren op zoek naar leerlingen die tussen 1980-1995 bij hen in de klas zaten, om te ontdekken wat er van ze terecht gekomen is. Voor dit nieuwe seizoen is Networks op zoek naar enthousiaste, betrokken leraren die aan dit programma willen meewerken. In elke aflevering staat een leraar centraal. Deze gaat op zoek naar een of meerdere leerlingen uit klas 5/6 (groep 7/8) die hij/zij jaren geleden heeft onderwezen en graag terug zou willen zien. De leerling......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Klas van 81 | Docentenplein | Nieuws

Nederlands excellente scholen

Nederlands excellente scholen

In een afgeladen en feestelijke Nieuwe Kerk in Den Haag ontvingen de eerste 52 basis- en middelbare scholen uit handen van staatssecretaris Sander Dekker het predicaat ’Excellente School 2012’. De scholen die het predicaat toegekend kregen, vormen een gevarieerd gezelschap. Kleine en grote scholen, van Limburg tot Friesland, vmbo tot gymnasium. De uitreiking is de start van een jaarlijkse traditie. Een jury met experts uit de onderwijspraktijk beoordeelde het afgelopen jaar 142 scholen die voor het predicaat in aanmerking wilden komen: 90 basisscholen en 52 middelbare scholen. Alle scholen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rijksoverheid | Docentenplein | Nieuws

Onderzoek naar de kwaliteit van schoolgebouwen

Onderzoek naar de kwaliteit van schoolgebouwen

8 februari 2013. Zijn er landelijk en lokaal voldoende goed toegeruste schoolgebouwen, waarin op een eigentijdse manier lesgegeven kan worden? Om deze vraag te beantwoorden gaat onderzoeks- en adviesbureau Oberon onderzoek doen onder schoolbesturen naar de kwaliteit van onderwijshuisvesting. De PO-Raad beveelt dit onderzoek graag aan; het ons zal helpen voor de belangen van kwalitatief goede onderwijshuisvesting op te komen. Van normatief- naar kwaliteitsdenken De kwaliteit van schoolgebouwen staat in toenemende belangstelling. Jarenlang heeft de PO-Raad aandacht gevraagd voor de kwaliteit......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Wat kun je zoal met gamification in je onderwijs?

Wat kun je zoal met gamification in je onderwijs?

Wat vinden docenten, studenten en andere belangstellende deelnemers van de masterclass Gamification eigenlijk van dit concept? Kunnen zij iets met deze mindset in hun eigen onderwijs en wat zijn de grootste eye-openers bij dit onderwerp? Tijdens de masterclass die afgelopen woensdag plaatsvond op Hogeschool Iselinge in het kader van Het Leren van de Toekomst maakte ik een rondje langs de verschillende teams en voelde enkele deelnemers hierover aan de tand. Kennismakingsweek gamificeren Bij Mariëndael, een vso school in Arnhem, hebben de leerlingen altijd een kennismakingsweek. Drie......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Predicaat excellentie wekt verkeerde indruk

Predicaat excellentie wekt verkeerde indruk

52 scholen in het po en vo kregen maandag het predicaat excellent uitgereikt. Deze scholen leveren hiermee een knappe prestatie en verdienen een compliment. Tegelijkertijd plaatst de Besturenraad kanttekeningen bij deze ontwikkeling. De kwaliteit van een school is niet in één label te vangen. Het predicaat wekt ten onrechte de indruk dat de school op alle terreinen excellent is en kan leiden tot een onevenwichtige focus op meetbare resultaten. De selectie om voor het predicaat in aanmerking te komen is gebaseerd op vijf criteria: onderwijsresultaten (ook in relatie tot de leerlingenpopulatie),......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Nieuws

Geen excellente school in Drenthe

Geen excellente school in Drenthe

In alle Nederlandse provincies zijn excellente scholen te vinden, behalve in Drenthe. Dat bleek vanmiddag toen werd bekendgemaakt welke scholen het komende jaar de eretitel mogen voeren van het kabinet. In totaal kregen 52 scholen vandaag te horen dat ze excellent zijn. Het zijn 31 basisscholen en 21 scholen in het voortgezet onderwijs. Staatssecretaris Dekker reikte de predicaten vanmiddag uit. De titel is een jaar geldig. Jury Bij de beoordeling is niet alleen gekeken naar de cijfers van de leerlingen, maar is ook rekening gehouden met de omstandigheden van de school.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: NOS | Docentenplein | Nieuws

Melden van pesten helpt weinig

Melden van pesten helpt weinig

Middelbare scholen doen vaak weinig als leerlingen zeggen dat ze gepest worden. Dat blijkt uit een enquête van EenVandaag onder 800 jongeren die gepest zijn. Zestig procent van de jongeren zegt dat de school te weinig deed om het pesten te stoppen. EenVandaag besteedt vanavond aandacht aan het onderzoek. De jongeren werden uitgelachen, buitengesloten en uitgescholden. Nadat ze het pesten bij hun school hadden gemeld, ging het pesten bij ruim 40 procent gewoon door. In 16 procent van de gevallen werd het juist heviger. "Ik had het beter niet kunnen vertellen, want omdat ik dat heb gedaan,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: NOS | Docentenplein | Nieuws

De ervaringen van Serge de Beer met het Internet der Dingen in het onderwijs

De ervaringen van Serge de Beer met het Internet der Dingen in het onderwijs

Serge de Beer heeft de afgelopen maanden een experiment uitgevoert rondom het het Internet der Dingen in het Onderwijs. Over dit experiment doet hij in deze blogpost verslag: wat was het doel, wat waren de uitdagingen en wat waren de uitkomsten? Bekijk de video en het verslag om een manier te zien waarop het Internet der Dingen een rol kan spelen in het onderwijs. Op een mooie dag in de zomer van 2012 bedachten we, in één van de meest historische plekken van Nederland, het concept History of Objects. Met een aantal teams van leerlingen en onderwijsexperts waren we bij elkaar gekomen in De......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Krimp: knelpunten en oplossingen

Krimp: knelpunten en oplossingen

5 februari 2013. De PO-Raad nodigt schoolbesturen uit om begin maart mee te praten over de knelpunten en mogelijke oplossingen voor de gevolgen van krimp. Op de ALV van 22 januari hebben de leden van de PO-Raad het standpunt ingenomen dat de oplossingen voor Krimp vanuit het veld zelf moeten komen. Toetsingskader Mede met uw input op deze bijeenkomsten stellen wij een toetsingskader op. Met dit toetsingskader kunnen we het advies van de Onderwijsraad en de uitkomsten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Leerlingendaling toetsen. Het advies van de Onderwijsraad en het IBO-rapport......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Geef uw mening over 'toetsing op maat'

Geef uw mening over 'toetsing op maat'

4 februari 2013Op dinsdag 5 februari beginnen veel leerlingen in groep 8 aan de Cito-eindtoets. De PO-Raad peilt daarom deze week uw mening over 'toetsing op maat'. De afgelopen periode hebben we verschillende geluiden gehoord over de eindtoets in het primair onderwijs en de mogelijkheid om deze toets op verschillende niveaus af te nemen. De PO-Raad vraagt daarom aan haar leden om mee te doen met een kort onderzoek.De Tweede Kamer heeft eind vorig jaar een motie aangenomen waarin toetsing op maat wordt afgewezen. Bij toetsing op maat kunnen leerlingen een toets maken die aansluit bij hun niveau. In het geval......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Groen licht voor uitbreiding speciaal onderwijs

Groen licht voor uitbreiding speciaal onderwijs

De Minister van Onderwijs Jet Bussemaker heeft haar toestemming gegeven voor een uitbreiding van het speciaal onderwijs in de gemeente Westland. Daarmee kan de school De Strandwacht uit Den Haag, een bijzondere school voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar, in de gemeente Westland een nevenvestiging realiseren. Volgens de plannen gaat De Strandwacht gebruik maken van een ruimte in de school voor speciaal basisonderwijs De Windroos in Naaldwijk. Kinderen met een zogenoemde cluster 4-indicatie, vanwege psychische stoornissen of (ernstige) gedragsproblemen, zullen er terecht kunnen. Op dit moment......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: Docentenplein | Nieuws

Tablet vervangt schoolbord en krijt

Tablet vervangt schoolbord en krijt

In het basisonderwijs zijn tablets aan een voorzichtige opmars begonnen. De HBO-raad noemt het een goede ontwikkeling dat basisscholen met tablets in de klas experimenteren. Het onderwijs moet met de tijd mee, zegt voorzitter Dick de Wolff. Wel plaatst hij nog kanttekeningen bij deze nieuwe ontwikkeling. Wetenschappelijk onderzoek moet aantonen wat het effect van het gebruik van tablets is op jonge kinderen. Ook is onduidelijk wie het materiaal betaalt. Vooralsnog zijn het de experimenterende scholen die voor de kosten opdraaien. Bassischool de Delta in Assendelft is één van......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: NOS | Docentenplein | Nieuws

Liefde kan je leren: Lesgeven over relaties en seksualiteit!

Liefde kan je leren: Lesgeven over relaties en seksualiteit!

Vanaf 1 december 2012 zijn de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Wilt u weten hoe uw school aan deze kerndoelen kan voldoen en u uw deskundigheid op het gebied van relationele en seksuele vorming kunt vergroten? De lespakketten Relaties & Seksualiteit voor het basisonderwijs en Lang Leve de Liefde voor het voortgezet onderwijs zijn sinds kort helemaal vernieuwd en bieden alle handvatten om de kerndoelen goed uit te voeren. Kom naar één van de regiobijeenkomsten ‘Liefde kan je leren: lesgeven over relaties en seksualiteit’ en......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: RutgersWPF | Nieuws