LEFGASTEN

Onderwijsnieuws oktober 2012

Interessante sessies voor het po tijdens De Onderwijsdagen

Interessante sessies voor het po tijdens De Onderwijsdagen

Dé Onderwijsdagen bieden inzicht in de trends en ontwikkelingen op het gebied van ict binnen het hele onderwijsveld. Het programma op donderdag 15 november is met name bedoeld voor het primair onderwijs. We hebben een aantal boeiende sessies voor je geselecteerd! Verschillende thema's en werkvormen sessies De sessies in het programma voor het primair en voortgezet onderwijs (15 november) worden verdeeld over 6 thema's: mediawijsheid, passend onderwijs, professionaliseren docenten, ict-bekwaamheid, doelmatig onderwijs, taal en rekenen en tablets. Deze......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Webquests waarom zou je die gebruiken

Webquests waarom zou je die gebruiken

De webquest is blijkbaar een populaire opdrachtvorm: er zijn er aardig wat te vinden op het web. Niet vreemd dat er zoveel zijn: ik hoor van studenten van pabo's nogal eens dat ze zo'n webquest moeten maken en dat levert natuurlijk door de jaren heen aardig wat materiaal op. Maar de kwaliteit van die webquests is soms teleurstellend: het format dat door Bernie Dodge (de bedenker van de webquest) is opgesteld wordt nauwgezet gevolgd, maar aan de achterliggende didactiek wordt weinig tot geen invulling gegeven. Jammer, vind ik: niet alleen omdat het materiaal zo weinig waarde heeft, maar omdat de opdracht......

Lees meer
Innovatieproject Mondriaan College genomineerd voor Europees Talenlabel

Innovatieproject Mondriaan College genomineerd voor Europees Talenlabel

'Leerlingen onthouden het beter wanneer vijf leerlingen iets zeggen over hun uitspraak dan wanneer ik dat doe. Ik ben als docent minder degene geworden die zegt wat goed of fout is, leerlingen zijn actiever gaan luisteren en ik ben meer begeleider geworden.' Aan het woord is Ankie Cuijpers, docente Duits aan het Mondriaan College in Oss. Haar project 'Flipvideo als feedbackinstrument voor spreekvaardigheid' is bij het Europees Platform dermate opgevallen dat het is genomineerd......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Primair onderwijs slaat graag brug voor nationaal onderwijsakkoord

Primair onderwijs slaat graag brug voor nationaal onderwijsakkoord

29 oktober 2012. In het nieuwe regeerakkoord van VVD-PvdA 'Bruggen slaan' wordt aan de sector het aanbod gedaan om te komen tot een nationaal onderwijsakkoord. De PO-Raad neemt het aanbod aan om afspraken te maken over professionalisering van leraren, schoolleiders en schoolbestuurders. In het funderend onderwijs wordt daarvoor ruim 340 miljoen geïnvesteerd.De PO-Raad vindt het een goede zaak dat in krimpgebieden meer mogelijkheden komen om de problemen het hoofd te bieden. Aan de andere kant maakt de PO-Raad zich zorgen over de positie van het onderwijspersoneel dat sinds 2009 geen salarisverhogingen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

AOb baalt van topinkomens in onderwijs

AOb baalt van topinkomens in onderwijs

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vreest dat er nog jarenlang buitensporig veel verdiend zal worden door bestuurders van onderwijsinstellingen. Dat liet de bond zondag weten bij de presentatie van de jaarlijkse lijst met grootverdieners. Vorig jaar besloot de Tweede Kamer dat er een maximum moest komen voor het salaris van bestuurders van onderwijsinstellingen, maar de wet is nog niet van kracht. Vandaar dat oud-Amarantisbaas Bert Molenkamp een salaris van bijna 4 ton kon toucheren. Hij is daarmee lijstaanvoerder, ondanks het feit dat de onderwijskolos onder zijn beleid uiteenviel in vijf stukken......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Docentenplein

Vensters PO start van het VSO traject

Vensters PO start van het VSO traject

26 oktober 2012In het voorjaar van 2012 is de PO-Raad gestart met het project Vensters PO. Binnenkort gaat het (V)SO-traject van het project van start. Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Apart traject voor (V)SO In de startfase van Vensters PO is geconstateerd dat niet alle......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

Scholen benaderd door scholengidsen

Scholen benaderd door scholengidsen

25 oktober 2012 Enkele scholen hebben melding gemaakt van agressieve acquisitie door scholengidsen en andere databanken. Graag waarschuwen we u hiervoor. Scholen en schoolbesturen worden benaderd via de telefoon, voor bijvoorbeeld een vermelding in een (al dan niet bestaand) blad of website. Vaak vragen deze bedrijven u om een formulier te ondertekenen en te retourneren om "de gegevens te controleren". Met het zetten van de handtekening verplicht de school zich vervolgens bepaalde kosten te betalen, vaak betreft het tweejarige overeenkomsten die ook nog automatisch verlengd worden. ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

De Pabo kan innovatiehongerig maken

De Pabo kan innovatiehongerig maken

Pabo Iselinge is dit jaar het avontuur aangegaan van Het Leren van de Toekomst. Tijdens dit experiment onderzoekt Iselinge hoe nieuwe mediale mogelijkheden antwoorden kunnen geven op verschillende onderwijsvraagstukken. Dit zijn vragen die leven bij de 8 Pabo-docenten die deelnemen aan het experiment. Het is de bedoeling de nieuwe mogelijkheden en toepassingen ook op te nemen in het curriculum van de Pabo. Zo raken de leerkrachten van de toekomst bekend met innoveren met ict en kunnen zij dit blijven doen wanneer......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Internet der Dingen plek in technisch onderwijs

Internet der Dingen plek in technisch onderwijs

Het Internet der Dingen is één van de ontwikkelingen waarvan experts verwachten dat deze zich binnen nu en vijf jaar manifesteert binnen het onderwijs. Hoe precies valt nog moeilijk te zeggen maar de mogelijkheden lijken eindeloos. Duidelijk is wel dat sensoren een belangrijke rol spelen binnen het Internet der Dingen. Kansen voor technisch onderwijs Sensoren raken steeds meer ingebed in alledaagse apparaten en de stedelijke infrastructuur. Het is relatief goedkoop en eenvoudig om zelf sensoren te installeren en bijvoorbeeld zicht te krijgen op energiekosten. Rob van Kranenburg......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Stand van zaken overheveling onderhoud buitenkant

Stand van zaken overheveling onderhoud buitenkant

23 oktober 2012 Momenteel is een wetsvoorstel in voorbereiding om de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen over te hevelen van de gemeenten naar de schoolbesturen. Om dit mogelijk te kunnen maken moet een bedrag aan het gemeentefonds worden onttrokken, om vervolgens weer aan de Lumpsum van de scholen te worden toegevoegd. Over de hoogte van dit bedrag zijn de ministeries van OCW en BZK in onderhandeling. Daarnaast werkt OCW aan een aantal overgangsmaatregelen. In overleg met de PO-Raad zal de minister dit uitwerken in een ministeriële regeling. Verder......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

11 prikkelende mediawijsheidpresentaties op De Onderwijsdagen

11 prikkelende mediawijsheidpresentaties op De Onderwijsdagen

Mediawijsheid is een belangrijk thema op de Dé Onderwijsdagen 2012. Op 15 november 2012 staan 11 prikkelende presentaties in het teken van mediawijsheid in het onderwijs. Aan bod komt bijvoorbeeld een competentiemodel waarin in de volle breedte de verschillende aspecten van mediawijsheid beschreven worden. Andere sessies gaan bijvoorbeeld over Google je wijs!, het succesvolle schoolproject UN(REAL)?! en Identity 2.0: de toekomst van privacy in het onderwijs? ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Denk mee over een digitale leerrouteplanner voor zelfstandig leren

Denk mee over een digitale leerrouteplanner voor zelfstandig leren

Stel je eens voor dat leerlingen zelf kiezen welke digitale tools zij gebruiken om beter te presteren, passend bij hun eigen leerstijl. Dat zij op een zelfstandige manier bij het leerproces betrokken zijn en je als docent alleen de route bepaalt en leerlingen helpt de juiste keuzes te maken. Interessant? Denk dan mee en kom op vrijdag 16 november naar het Mondriaan College. Doel van de bijeenkomst is te komen tot oplossingen voor zowel de korte termijn of die nu al beschikbaar zijn als voor de langere termijn. In het programma is naast het brainstormen over oplossingen ook aandacht voor thema's die samenhangen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Hoe ontwikkel ik een digitale leerrouteplanner voor zelfstandig leren Kom naar de brainstorm

Hoe ontwikkel ik een digitale leerrouteplanner voor zelfstandig leren Kom naar de brainstorm

Voor leerlingen in het vo zou ik heel graag een digitale leerrouteplanner hebben die hen de weg wijst hoe ze met behulp van tools en andere ict-toepassingen zelf hun leerprestaties kunnen verbeteren. Doel: de zelfstandigheid van de leerling bij het leerproces bevorderen, onderwijs op maat leveren en de rol van de docent als coach stimuleren." Aldus Ankie Cuijpers, docente Duits op het Mondriaan College te Oss. Ankie diende dit vraagstuk in voor De Stem van het Onderwijs en wist hiermee de meeste......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Lobby update week 40/41

Lobby update week 40/41

Een onderwerp dat wij continu aankaarten bij de politiek is de problematiek van krimp en het moeten ontslaan van veelal jonge leerkrachten. Onlangs verscheen hierover een bericht van het CBS, de Christenunie heeft hier vervolgens ook kamervragen over gesteld.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

PO Raad en ouderorganisaties sturen brief aan informateurs

PO Raad en ouderorganisaties sturen brief aan informateurs

Namens scholen én ouders in het primair onderwijs heeft de PO-Raad samen met de landelijke ouderorganisaties LOBO, NKO, OudersCOO en VOO een brief aan informateurs dhr. Kamp en dhr. Bos gestuurd. Daarin pleiten we voor verduurzaming van de ingezette kwaliteitsverbetering en vertrouwen om te blijven werken aan hogere onderwijsopbrengsten in brede zin, zodat elk kind zichzelf maximaal kan ontplooien. Dit vraagt ook om ruimte en het investeren in effectieve samenwerking tussen ouders en school, om deuren voor kinderen en hun ouders te openen. Trefwoorden: PO Raad brieven aan......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Podcast 10 Kunskapsskolan en Hyper Island

Podcast 10 Kunskapsskolan en Hyper Island

Kunskapsskolan en Hyper Island, het zijn twee innovatieve Zweedse onderwijsinitiatieven. Frans en Olaf stuurden we onlangs naar Stockholm om op zoek te gaan naar de heilige graal. En in deze 10e podcast doen zij verslag van wat zij gezien hebben, wat we hiervan kunnen leren en waar de pijnpunten liggen in de vertaalslag naar het Nederlandse onderwijs. Tot slot scoopt Olaf nog iets met zombies. Bij deze aflevering zitten aan tafel: Lucas Raggers (Innovatie), Michael van Wetering (manager Kennisnet Innovatie),......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Worden prive activiteiten minder leuk door er leerdoelen aan te koppelen

Worden prive activiteiten minder leuk door er leerdoelen aan te koppelen

Onlangs hoorde ik het weer een keer: 'je moet het spelen van kinderen niet de school in halen: dan haal je het plezier eruit'. Ik kan me bij die opmerking alles voorstellen: meestal worden privé-activiteiten en hobby's niet leuker als je er allerlei verplichte leerdoelen aan koppelt. Naar een pretpark gaan vinden de meeste kinderen leuk, maar het wordt vast minder leuk als je na afloop van het bezoek een verslag daarvan moet maken waar je een cijfer voor krijgt. Toch ben ik ervan overtuigd dat het wel mogelijk is om onderwijs te maken van activiteiten die leerlingen buiten de school ontplooien en interesses......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

MediaMasters2012 laatste kans voor aanmelding

MediaMasters2012 laatste kans voor aanmelding

Je kunt je nog voor 31 oktober inschrijven voor MediaMasters 2012, de media-ervaring voor groep 7 en 8. Tijdens de Week van de Mediawijsheid (23 “ 30 november 2012) komen leerlingen voor een spannende missie te staan: red de redactie! Ze moeten overleggen, samenwerken, media maken en interpreteren. Al meer dan 1000 klassen hebben zich aangemeld. Over MediaMasters MediaMasters is een initiatief van Mediawijzer.net om meer aandacht te geven aan mediawijsheid in het onderwijs. MediaMasters is onafhankelijk van niveau, voorkennis en achtergrond van alle leerlingen te spelen.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Kom naar de Autumnschool over Gepersonaliseerd onderwijs

Kom naar de Autumnschool over Gepersonaliseerd onderwijs

Op donderdag 22 november organiseert Kennisnet voor de eerste keer de Autumnschool+. In een lange én intensieve dag kom je meer te weten over gepersonaliseerd onderwijs. Op veel verschillende manieren krijg je inzicht in de manier waarop je het onderwijs op jouw school kunt 'personaliseren'. Gepersonaliseerd onderwijs Veel Nederlandse scholen streven naar onderwijs op maat, ofwel gepersonaliseerd leren. Zij willen immers zowel zwakkere als meer begaafde leerlingen goed onderwijs bieden en zoveel mogelijk aansluiten bij de individuele talenten en leerstijlen van leerlingen.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Eerste resultaten experiment flexibilisering onderwijstijd

Eerste resultaten experiment flexibilisering onderwijstijd

De deelnemende scholen aan het experiment flexibilisering onderwijstijd werken op meerdere manieren aan onderwijsvernieuwing. Naast flexibele tijden zijn de randvoorwaarden voor het onderwijs in orde en de tevredenheid van ouders bij de deelnemende scholen is opvallend hoog. Dat zijn de belangrijkste bevindingen uit de eerste monitorrapportage van het experiment flexibilisering onderwijstijd. De De PO-Raad verwacht dat de experimenten resultaten opleveren, die schoolbesturen in staat stellen goede keuzes te maken in belang van het onderwijs en de leerlingen. Vanaf 1 augustus 2011 doen zeven......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Onderwijzigers laat je shockeren

Onderwijzigers laat je shockeren

Reken jij jezelf tot de gedreven groep onderwijsprofessionals genaamd 'onderwijzigers'? Zij die het onderwijs innovatief en creatief willen wijzigen? De term onderwijzigers is afkomstig van Edushock, een oproep tot meer creativiteit en innovatie in het onderwijs. Edushock wil het onderwijs van onderen uit wijzigen, vandaar 'onderwijzigers'. Onderwijzigers zijn dus in eerste plaats leraren, maar ook leerlingen, ouders of beleidsmakers kunnen we hiertoe rekenen. Proeven aan toekomstig leren Om deze woorden ook om te zetten in daden,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Kennisgroep Kwaliteitszorg

Kennisgroep Kwaliteitszorg

Dit schooljaar start de PO-Raad met de Kennisgroep Kwaliteitszorg voor bovenschoolse medewerkers kwaliteitszorg. Het doel van de kennisgroep is om de zorg voor de kwaliteit te versterken door het delen van elkaars ervaringen. De functie-inhoud van medewerkers kwaliteitszorg kunnen fors uit elkaar lopen. Van een coach die de directeuren op verzoek kan ondersteunen, tot iemand die als een soort inspecteur op bestuursniveau werkt. Dat maakt het interessant om met elkaar in gesprek te gaan. Zo zullen we met de leden van de kennisgroep kijken naar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Elke leerling oefent op zijn eigen niveau

Elke leerling oefent op zijn eigen niveau

Leerlingen die een tuintje met plantjes onderhouden door het spelen van rekenspelletjes of die er met taalspelletjes voor zorgen dat dieren in de zee gezond blijven. Dat gebeurt in Rekentuin en Taalzee, webapplicaties voor het oefenen en meten van reken- en taalvaardigheden in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De programma's zijn adaptief, dus elke leerling oefent op zijn eigen niveau en de uitdaging is voor sterke en zwakkere leerlingen gelijk. Rekentuin en Taalzee zijn ontwikkeld door Oefenweb.nl,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Jongeren Media Battle en Masterclass Mediawijsheid

Jongeren Media Battle en Masterclass Mediawijsheid

Hoe mediawijs zijn jongeren nou echt en welke rol kun jij als docent daar in spelen? Om daar achter te komen organiseert Mediawijzer.net de Jongeren Media Battle voor de onderbouw van het vmbo en voor vmbo-docenten de Masterclass Mediawijsheid. Het debat en de masterclass vinden plaats in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid op 23 november 2012. Jongeren Media Battle Hoe kritisch zijn jongeren nou zelf op media en wat vinden ze van hun eigen mediagedrag? Ze krijgen het woord tijdens de Week van de Mediawijsheid met 'De Jongeren Media Battle'. In het Nederlands Instituut......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Het Internet der Dingen in het onderwijs  Experiment History of Objects

Het Internet der Dingen in het onderwijs Experiment History of Objects

Kennisnet en Lentiz voeren een experiment uit van een toepassing van het Internet der Dingen in het onderwijs. Gedurende het experiment zal Serge de Beer bloggen over zijn ervaringen tijdens het experiment. Onderstaand de eerste uit deze serie. Formeel funderend leren begint zich langzaam uit te breiden buiten de muren van het schoolgebouw. Mobiele devices geven mogelijkheden, die we enkele jaren geleden vooral zagen als een ver toekomstperspectief. Leerlingen kunnen leren op elk gewenst moment. Natuurlijk kon dat met een boek ook, maar de virtuele afstand tot de docent is met deze digitale......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

26 november 2012 Kennisgroep PO

26 november 2012 Kennisgroep PO

Op 26 november 2012 van 14:00-17:00 organiseert de PO-Raad de eerste Kennisgroep PO in Utrecht (Domstad) voor de leden van de PO-Raad. Zowel bestuurders, directeuren als PO-medewerkers van organisaties die lid zijn van de PO-Raad zijn van harte welkom op de bijeenkomsten van de kennisgroep. Doel van de bijeenkomsten van de kennisgroep is om stil te staan bij de uitvoeringspraktijk. U kunt zich aanmelden via dit webformulier. De agenda wordt momenteel vormgegeven. Na aanmelding wordt u hierover op de hoogte gehouden. ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

Tessas webtips voor in de les Mediawijsheid

Tessas webtips voor in de les Mediawijsheid

Van 23 t/m 30 november 2012 is het de Week van de Mediawijsheid. Recente gebeurtenissen zoals ProjectX in Haren geven maar weer eens het grote belang van mediawijsheid aan. Naast de gevaren is er natuurlijk ook genoeg gelegenheid om aandacht te besteden aan de mogelijkheden die nieuwe media bieden. Door Tessa van Zadelhoff Samen Mediawijs Misschien voel je je als leerkracht zelf nog helemaal niet zo mediawijs. De wereld om ons heen verandert echter in een snel tempo. De kinderen die nu in onze klassen zitten groeien op in een wereld waar digitale communicatie......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Basisonderwijs | Kennisnet | Nieuws

Hackathon gamification 3 ideeen om praktische schoolproblemen op te lossen

Hackathon gamification 3 ideeen om praktische schoolproblemen op te lossen

Met het gamen van tegenwoordig maken veel mensen zich zorgen over of kinderen nog wel de boeken in duiken, aangezien het gamen voor veel mensen het lezen van vroeger vervangt. Echter, gamen kan ook gezien worden als een positief fenomeen. Zo zijn er veel elementen van games die het huidige onderwijs zou kunnen verbeteren. Neem bijvoorbeeld de beloningen die je in een spel krijgt telkens al je iets kleins haalt, of de manier waarop sommige games kennis in een bepaald thema verpakken. Het concept van schoolelementen in games verpakken, ook wel gamification genoemd, was het thema van 5 en 6 oktober, op de ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Inschrijving geopend Masterclass  elektronische leeromgeving van de toekomst

Inschrijving geopend Masterclass elektronische leeromgeving van de toekomst

Kennisnet en de Open Universiteit (OU) organiseren een gratis online masterclass over de elektronische leeromgeving van de toekomst. De meerdaagse masterclass wordt verzorgd door drs. Wilfred Rubens en vindt plaats van 31 oktober tot en met 7 november. Dit is 1 van de 5 gratis masterclasses die worden georganiseerd voor onderwijsprofessionals in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Inhoud masterclass In deze OpenU Kennisnet masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod: • De verschillen tussen een elektronische leeromgeving in het onderwijs......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Nieuw kenniscentrum voor huisvesting onderwijs en kinderopvang

Nieuw kenniscentrum voor huisvesting onderwijs en kinderopvang

11 oktober 2012Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) biedt sinds 1 oktober toegang tot informatie rondom het ontwikkelen, financieren en organiseren van de huisvesting van kindvoorzieningen. Deze kennisbank kunt u vinden op www.ruimte-ok.nl.In de kennisbank vindt u informatie over huisvestingsthema's en over recente ontwikkelingen op het vlak van wet- en regelgeving, bouwtechnische en financieringsmogelijkheden, etc. De informatie wordt u aangeboden in de vorm van standaarden, instrumenten, praktijkvoorbeelden, adviezen en......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Passend onderwijs gaat definitief door

Passend onderwijs gaat definitief door

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel passend onderwijs. Hiermee krijgen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een betere kans binnen het reguliere onderwijs of, als dat nodig is, op een school voor speciaal onderwijs. Minister Van Bijsterveldt is blij dat er na de jarenlange discussie over de verbetering van het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben eindelijk duidelijkheid komt voor ouders, leerlingen en docenten. "Scholen hebben straks de plicht om voor elk kind een passende oplossing te zoeken. Als het kan, op de school in de eigen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: Rijksoverheid

Big Data hypervisibility en informatie dieten filmpje

Big Data hypervisibility en informatie dieten filmpje

Ik ben overtuigd van de belofte van Big Data voor zogenaamd datagedreven onderwijs. Alles wat we te weten komen over leergedrag, individuele voorkeuren en aandachtspunten van leerlingen zal ons helpen hen beter onderwijs te bieden. Maar het is ook belangrijk om aandacht te schenken aan de Dark Side van Big Data. Gisteravond woonde ik een lezing bij van Andrew Keen, een bekend criticus van Web 2.0, Social en Big Data EN zelf ook internetondernemer. Een interessante combinatie die hem onderscheid van de minder genuanceerde doemdenkers over......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Wet Passend onderwijs aangenomen door Eerste Kamer

Wet Passend onderwijs aangenomen door Eerste Kamer

9 oktober 2012De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag 9 oktober de wet Passend Onderwijs aangenomen. D66, SP, PvdD en 50+ stemden tegen de wet. De drie ingebrachte moties werden met algemene stemmen aangenomen. Dat betekent dat de voorbereiding in het kader van Passend Onderwijs kan worden voortgezet en dat de wet per 1 augustus 2014 in werking treedt.Over het wetsvoorstel kwaliteit (V)SO was de Eerste Kamer unaniem positief.De PO-Raad kijkt met belangstelling uit naar de uitwerking van de motie PvdA c.s. over het onderzoek naar de vraag of structurele bekostiging van het primair onderwijs afdoende......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Word samen in 5 stappen mediawijzer

Word samen in 5 stappen mediawijzer

Kinderen komen al op jonge leeftijd in aanraking met verschillende media en het is belangrijk om ze bewust te maken van de mogelijkheden en risico's die er zijn. Kennisnet heeft daarom een stappenplan ontwikkeld die verschillende producten bundelt. In 5 stappen word je samen met je leerlingen mediawijzer. Stappenplan Via het stappenplan kun je eerst je eigen kennis over het onderwerp toetsen en vergroten met een online workshop. De vervolgstappen zorgen ervoor dat mediawijsheid op een speelse manier, die aansluit bij de belevingswereld van kinderen, onder de aandacht van de......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Basisonderwijs | Kennisnet | Nieuws

Tweederde jongeren heeft vervelende bijwerkingen van energiedrankjes

Tweederde jongeren heeft vervelende bijwerkingen van energiedrankjes

Energiedrankjes worden in de markt gezet als oppepper voor lichaam en geest. Uit onderzoek van het Voedingscentrum blijkt dat bijna de helft van de jongeren niets merkt van het zogenoemde stimulerende effect. Tweederde van de jongeren krijgt zelfs te maken met nadelige effecten van het drinken van energiedrankjes. Ze ervaren klachten, zoals moeilijk kunnen slapen of rusteloosheid. Dat zijn de belangrijkste resultaten uit een onderzoek in opdracht van het Voedingscentrum, uitgevoerd door onderzoeksbureau Qrius. Het onderzoek werd gehouden onder 766 kinderen van 11 tot en met 18 jaar. Jongeren......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein

13 november Onderwijssummit  van onderzoek tot in de klas

13 november Onderwijssummit van onderzoek tot in de klas

2 oktober 2012Tijdens deze kennisconferentie wordt de verbinding gelegd tussen kennisontwikkeling, kennisbenutting en professionalisering: van onderzoek tot in de klas. Veel nieuwe onderzoeken en inzichten in onderwijs redden het helaas niet tot in de klas. Het ontbreekt namelijk vaak aan een samenhangende kennisverspreiding. Er blijkt een grote kloof tussen kennisproductie en kennisbenutting te zijn. Deze conferentie beoogt die kloof te overbruggen. Op het niveau van schoolbesturen heeft de PO-Raad zich de afgelopen jaren ingespannen om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Regeling leg jouw onderwijs vast met videocamera

Regeling leg jouw onderwijs vast met videocamera

Maak je gebruik van ict in jouw onderwijs? Dan nodigen wij je uit voor deelname aan de regeling Pas toe en leg uit van Kennisnet. Om mee te doen kun je als docent (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, speciaal onderwijs, Pabo en Lero) voor 5 november 2012 een voorstel indienen. Je voorstel moet uit een beknopte beschrijving van een ict-toepassing bestaan die je in jouw onderwijs gebruikt. Videocamera Als je voorstel wordt geselecteerd ontvang je een videocamera om zelf jouw ict-toepassing vast te leggen. In ruil voor jouw opnames en het uploaden van de video blijft de......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Eerste TEDx Education mis het niet en volg het live

Eerste TEDx Education mis het niet en volg het live

Op 27 september vindt de allereerste editie van TEDxAmsterdamED plaats, waarbij ED staat voor Education. Een dag vol inspirerende verhalen en nieuwe ideeën, maar vooral met mensen die het verschil willen maken. Het thema van de dag is Connected Worlds: educatie gaat verder dan alleen schoolboeken, klaslokalen en examens “ hoewel deze elementen natuurlijk ontzettend belangrijk zijn. Inspirerende sprekers Bij TED zijn de sprekers bekend of minder bekend, maar altijd inspirerend. De mensen op het podium hebben een drive, een passie. En die delen ze met het publiek, in maximaal......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Biebsearch een zoekmachine in de elo

Biebsearch een zoekmachine in de elo

In project Biebsearch werken onderwijsinstellingen en bibliotheken samen aan nieuwe diensten en werkvormen om leerlingen te ondersteunen bij hun studie. Zo kan via Biebsearch een zoekmachine met talrijke bronnen in de elo worden geplaatst. Het project wordt momenteel uitgezet op scholen verspreid door heel Nederland. Toegang tot vele bronnen Uitgangspunten van het project zijn de lokale wensen en behoeften van de onderwijsinstelling. Biebsearch hanteert het 'one stop shopping principe': met één zoekterm worden alle beschikbare bronnen doorzocht. Bibliotheken kunnen al hun......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Podcast 9 over de Chromebook de iPhone 5 en het mobiele landschap

Podcast 9 over de Chromebook de iPhone 5 en het mobiele landschap

Platformen, ecosystemen, we hebben het er al vaker over gehad in deze podcast. Maar waar we het nog niet over gehad hebben is de underdog der platformen: Chrome OS. Michael veroordeelde zichzelf tot een Samsung ChromeBook en rapporteert zijn bevindingen. Daarnaast was het natuurlijk de week van de iPhone 5 en iOS 6. Dit konden we niet negeren en daarom komen de grote mobiele giganten ook ruimschoots aan bod. Bij deze aflevering zitten aan tafel: Michael van Wetering (Kennisnet Innovatie), Lucas Raggers en......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Doe mee aan onderzoek naar online tekstbegrip

Doe mee aan onderzoek naar online tekstbegrip

Jeroen Clemens (leraar Nederlands) doet promotieonderzoek naar online tekstbegrip. Hij onderzoekt dit jaar wat docenten weten, willen en kunnen als het om online tekstbegrip gaat. Hiervoor is hij op zoek naar collega-docenten die mee willen doen aan zijn onderzoek. Geef je op via het formulier op zijn blog en dan krijg je in het najaar en/of voorjaar een uitnodiging. Kijk bij zijn veelgestelde vragen voor meer informatie. Het is de verwachting dat het je hoogstens een......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Leeuwarder Courant wint Prijs voor de Onderwijsjournalistiek

Leeuwarder Courant wint Prijs voor de Onderwijsjournalistiek

4 oktober 2012 Op woensdag 3 oktober organiseerden de PO-Raad en VO-raad in samenwerking met de de Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek en de Nationale OnderwijsWeek een onderwijsdebat en de jaarlijkse uitreiking van de Prijs voor de Onderwijsjournalistiek. Het evenement vond plaats op de Academy for Leisure in - Onderwijsstad van het Jaar - Breda. De prijs werd dit jaar gewonnen door José Hulsing en Jan Dijksma van de Leeuwarder Courant. Ze kregen de prijs voor de bijlage over Social media en onderwijs. De jury prees hun bijlage over de moeizame verhouding tussen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Meld je aan voor regeling toepassing ict in onderwijs

Meld je aan voor regeling toepassing ict in onderwijs

Maak je gebruik van ict in jouw onderwijs? Dan nodigen wij je uit voor deelname aan de regeling Pas toe en leg uit van Kennisnet. Om mee te doen kun je als leerkracht (basisonderwijs, maar ook voortgezet onderwijs, mbo, speciaal onderwijs, Pabo en Lero) voor 5 november 2012 een voorstel indienen. Je voorstel moet uit een beknopte beschrijving van een ict-toepassing bestaan die je in jouw onderwijs gebruikt. Videocamera Als je voorstel wordt geselecteerd ontvang je een videocamera om zelf jouw ict-toepassing vast te leggen. In ruil voor jouw opnames en het uploaden van de video......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Basisonderwijs | Kennisnet | Nieuws

Verse gamification ideeen in de maak

Verse gamification ideeen in de maak

Op deze blog heb je al eerder kunnen lezen over gamification als veelbelovende ontwikkeling voor het onderwijs. Maar behalve kijken naar ontwikkelingen, willen we er natuurlijk ook graag deel van uitmaken. Daarom gaan we op 5 en 6 oktober met een aantal gameontwikkelaars, docenten en leerlingen aan de slag met het bedenken van nieuwe gamification-concepten voor het onderwijs. Tijdens deze 'hackathon' strijden de deelnemers in teams tegen elkaar in een race vol badges, challenges en leaderboards. Tijdens de hackathon......

Lees meer
Stem van het Onderwijs de uitslag en de vervolgstappen

Stem van het Onderwijs de uitslag en de vervolgstappen

Eerder dit jaar hebben we via Stem van het Onderwijs de mogelijkheid gegeven om onderwijsvraagstukken aan te leveren waarvan jullie vonden dat Kennisnet Innovatie daar mee aan de slag moest gaan. In deze blog zetten we uiteen wat we met de vraagstukken gaan doen. Bij elk vraagstuk hebben we ook intern gekeken of er trajecten waren waarop het vraagstuk al aan sloot. Of blijkt dat er voor sommige vraagstukken al aanbod is. Oorspronkelijk was de opzet dat we met de top 3 van vraagstukken aan de slag zouden gaan. Een aantal vraagstukken gaan we echter......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Top 5 es van TEDxAmsterdam Education

Top 5 es van TEDxAmsterdam Education

Kon je niet aanwezig zijn bij de allereerste editie van TEDxAmsterdam Education? Heb je de livestream gemist? Geen probleem, wij hebben uit een line-up van maar liefst 17 sprekers en performers een selectie gemaakt. Bij deze onderwijseditie betraden naar goed TED-gebruik zowel bekende als minder bekende mensen de rode stip op het podium. In hun vaak zeer persoonlijke verhalen vertelden zij over het bereiken van doelen, waren zij kritisch over het onderwijs of schetsten hoe hun ideaalbeeld van het onderwijs eruit zou zien. De meest opvallende en inspirerende uitspraken: • 'School......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Stop de strijd tussen leraren en managers samen leren

Stop de strijd tussen leraren en managers samen leren

De presentaties op de eerste editie van TEDx Amsterdam Education waren van echte TED-talk kwaliteit. Een spreker die mij erg aanspreekt is Andre Wierdsma die zich als hoogleraar aan de Nijenrode University verdiept in organisatieverandering en lerende organisaties. Zijn boodschap over de inherente verschillen tussen management en de leraar is voor Kennisnet erg herkenbaar. Wij zien al jaren grote verschillen tussen de opvattingen van leraren en managers over bijvoorbeeld het kennisniveau van de leraar en de kwaliteit en inzetbaarheid van......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Lesideeen bij Dingen om te doen en voor een studiemiddag

Lesideeen bij Dingen om te doen en voor een studiemiddag

Ik had beloofd dat ik deze week een blogpost zou maken bij één van de activiteiten in het project 'Dingen die je kan doen'. Bij deze. Ik heb een activiteit gekozen die nu uitgevoerd kan worden: glijden van een (modder)glijbaan. Zo wordt regen toch nog leuk ;-) Ik ga in deze blogpost niet alle tips beschrijven: het document met alle lestips kan je vinden via de wiki van ...

Lees meer
Eerste Kamer kritisch over Passend Onderwijs

Eerste Kamer kritisch over Passend Onderwijs

3 oktober 2012De partijen in de Eerste Kamer toonden zich in de eerste termijn van het debat op 2 oktober kritisch over de wet Passend onderwijs. Diverse vragen en zorgen die al eerder door de PO-Raad zijn aangedragen, werden ingebracht: zorgen over de financiële positie van het primair onderwijs; de borging van de expertise; de positie van het speciaal onderwijs en kleine besturen in de samenwerkingsverbanden. Er werden vraagtekens gezet bij het inrichten van weer een nieuwe bestuurlijke laag in de vorm van de samenwerkingsverbanden wat zou kunnen leiden tot nieuwe bureaucratie en door budgettaire afwegingen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

MediaMasters 2012 gekoppeld aan 5 leerdoelen

MediaMasters 2012 gekoppeld aan 5 leerdoelen

Het educatieve spel MediaMasters 2012 is gekoppeld aan 5 leerdoelen. Door deze opzet kun je met jouw school mediawijsheid integreren in je lessen. In het onderwijs bestaat namelijk de behoefte om kinderen de kansen van media te leren benutten en daar een kritische houding tegenover aan te nemen. Inhoud MediaMasters 2012 Mediawijzer.net komt voor de tweede keer met MediaMasters. MediaMasters 2012 maakt onderdeel uit van de Week van de Mediawijsheid (23-30 november 2012). Het thema is dit jaar 'Stijl van leven'. Nu media steeds dieper vervlochten raken in onze leefwereld, hebben......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Basisonderwijs | Kennisnet | Nieuws

Verhalen bedenken woordenschat vergroten

Verhalen bedenken woordenschat vergroten

In de kantoorboekhandel stuitte ik onlangs op het spel 'Rory's story cubes'. Dit spel bestaat uit 9 dobbelstenen met op elke dobbelsteen verschillende plaatjes van objecten, zoals een telefoon een loupe, een huis, een fontein enz. De bedoeling van het spel is dat je de dobbelstenen gooit en dan een verhaal vertelt waarin elk element voorkomt dat op de dobbelstenen te zien is. Verhalen passend bij het kind Ik vind het een prachtige manier om kinderen te stimuleren een verhaal te bedenken en zo hun woordenschat te vergroten.......

Lees meer
Versterking positie leraren mogelijk met professioneel statuut

Versterking positie leraren mogelijk met professioneel statuut

1 oktober 2012 De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft 28 september een wetswijziging gepresenteerd om de positie van de leraar te versterken. In een reactie zei PO-Raadvoorzitter Kete Kervezee dat zij zich kan vinden in de uitgangspunten van de AOb. De PO-Raad geeft een hoge prioriteit aan professionalisering. Dat geldt voor de leraren, maar ook voor schoolleiders, schoolbestuurders en toezichthouders. De sectororganisatie wil daarom met de sociale partners goede afspraken maken in een professioneel statuut. Dat lijkt effectiever dan afzonderlijke wetten voor de verschillende geledingen. Zoals......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad