LEFGASTEN

Onderwijsnieuws juli 2012

In gesprek met Robert van Hoesel over de Opdrachten Database

In gesprek met Robert van Hoesel over de Opdrachten Database

Tijdens de #4T2 brainstorm op 22 juni hebben de leden van de denktank hun ideeën gepitcht en samen de meest kansrijke concepten uitgewerkt. Dit zijn concrete innovatie-activiteiten die het innovatie team van Kennisnet in het programma voor 2013 gaat opnemen. Eén daarvan betreft de Opdrachten Database. Deze database is het fundament van de Opdrachtenmarkt waar docenten, bedrijfsleven en/of leerlingen opdrachten kunnen plaatsen. Leerlingen gebruiken de Opdrachtenmarkt om zelf te kiezen welke opdracht ze aanspreekt en met wie ze die willen uitvoeren binnen de klas, de school of daarbuiten. Michael......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Stem van het Onderwijs  vervolgstappen

Stem van het Onderwijs vervolgstappen

Gedurende 5 weken hebben we de mogelijkheid geboden om aan Kennisnet Innovatie kenbaar te maken wat belangrijke vraagstukken zijn waar we ons mee bezig moeten houden. Middels het geven van stemmen konden de vraagstukken ook gerangschikt worden. Het heeft geresulteerd in een mooie lijst met vraagstukken die door anderen herkent worden door anderen en die dus belangrijk zijn om op te pakken. Daarvoor onze dank! We zijn nu bezig met het vormgeven van de vervolgstappen. In een aantal bijeenkomsten in het nieuwe schooljaar willen we de vraagstukken gaan verdiepen en proberen verschillende oplossingsrichtingen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

In gesprek met Django van Amstel over collectief adaptief leren

In gesprek met Django van Amstel over collectief adaptief leren

Tijdens de #4T2 brainstorm op 22 juni hebben de deelnemers concrete innovatie-activiteiten bedacht waar de afdeling Innovatie van Kennisnet volgend jaar mee aan de slag gaat. Een daarvan betreft collectief adaptief leren. Erwin Bomas in gesprek met medebedenker en #4T2er Django van Amstel. Kan je in het kort het idee uitleggen? "Het idee is geleend van het adaptief leren. Maar in plaats van dat je gegevens verzamelt van de leerling om het lesmateriaal op aan te passen, gebruik je nu deze gegevens om......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Infoblad Ervaringen met energieprestatiecontracten voor scholen

Infoblad Ervaringen met energieprestatiecontracten voor scholen

6 juli 2012 Binnen scholen in Nederland worden prestatiecontracten voor het technisch beheer en onderhoud van gebouwen nog maar in beperkte mate toegepast. De behoefte aan prestatiecontracten groeit wel: het maakt de prestatie van de leverancier meetbaar en objectief evalueerbaar. Een aantal scholen dat deelneemt aan het NESK-project (NESK = programma 'Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren') heeft de eerste stappen op het gebied van prestatieafspraken gemaakt.Het ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Marieke van Osch pitcht haar idee Flapped Classroom

Marieke van Osch pitcht haar idee Flapped Classroom

'Ideas worth spreading', dat is het motto van TED, een conferentie met korte boeiende lezingen over technologie, entertainment en design. Onlangs keken we met mensen uit het onderwijs via een liveverbinding mee naar deze presentaties die gehouden werden in Edinburgh, Schotland. We riepen de bezoekers op om ook hun eigen ideeën te delen of te toetsen. Marieke van Osch greep die kans en pitchte haar idee 'Flapped Classroom'. Want met meer......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Eerste academische leraren afgestudeerd

Eerste academische leraren afgestudeerd

9 juli 2012 Op 6 juli ontvingen de eerste 31 studenten van de academische pabo hun diploma's. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad feliciteerde ze daarmee en heette ze van harte welkom in de sector primair onderwijs. "De sector is druk bezig met een professionaliseringsslag. Daar hebben we u bij nodig."In 2008 begonnen de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht samen met een nieuwe opleiding, de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs. De studenten hebben gedurende 4 jaar een programma gevolgd waarbij vakdidactische, onderwijskundige, onderzoeks- en praktijkgerichte cursussen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Agenda september Politiek debat workshops risicomanagement ALV conferentie Tijd voor krimp

Agenda september Politiek debat workshops risicomanagement ALV conferentie Tijd voor krimp

20 juli 2012 In september organiseert de PO-Raad voor haar leden weer diverse bijeenkomsten, variërend van een politiek debat Noord-Nederland, tot workshops en conferenties. Ook vindt er een Algemene ledenvergadering plaats, gevolgd door een ledenbijeenkomst waar het zal gaan over de CAO PO. Klik hieronder voor meer informatie over de diverse activiteiten.• Politiek debat Noord-Nederland• Workshops......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Wetsvoorstel onderwijs in Friese taal voor advies naar Raad van State

Wetsvoorstel onderwijs in Friese taal voor advies naar Raad van State

10 juli 2012 Vrijdag 6 juli heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van Bijsterveldt, waarin wordt geregeld dat de provincie Friesland onder voorwaarden de bevoegdheid krijgt om de kerndoelen voor de Friese taal vast te stellen voor het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet onderwijs. Eén van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan is dat de provincie aantoont dat er in het Friese onderwijs voldoende draagvlak is voor de vast te stellen kerndoelen. Bovendien is er vooraf instemming nodig van de minister van OCW.Tevens wordt in het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Podcast 07 Alles over gamification met Thijs de Vries

Podcast 07 Alles over gamification met Thijs de Vries

Van Snoopy tot World Warcraft, games zijn al tientallen jaren gemeengoed. Maar zijn ze ook van waarde in het onderwijs? In deze thema uitzending van de Innovatie podcast hebben we het samen met expert Thijs de Vries over gamification. Want wat is dat eigenlijk? Wat is de meerwaarde ervan in de klas en hoe moeten we ermee omgaan. Shownotes • Thijs de Vries: Creative Seeds • Quest 2 Learn school in New York • Runkeeper:......

Lees meer
Functiemix Primair Onderwijs goed van start

Functiemix Primair Onderwijs goed van start

11 juli 2012 Uit een brief die de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap verstuurde naar de Tweede Kamer, blijkt dat de functiedifferentiatie in het primair onderwijs onder invloed van de afspraken over de functiemix flink is toegenomen. In het basisonderwijs is in de afgelopen jaren bijna 14% van de leraren in een LB-schaal benoemd. In het speciaal......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Oprichting Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Oprichting Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

11 juli 2012 Minister Van Bijsterveldt en Jos Engelen, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), hebben op 10 juli de oprichting van een Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek bekend gemaakt. In haar brief van 6 juli jl. aan de Tweede Kamer kondigde de minister de oprichting van dit regieorgaan al aan. Via het regieorgaan bundelen OCW......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Workshops Risicomanagement

Workshops Risicomanagement

12 juli 2012 De workshops 'Risicomanagement' helpen u het instrument 'Risico's in beeld' optimaal in te zetten in uw organisatie. Het instrument is door het project Eerst kiezen, dan delen van de PO-Raad ontwikkeld voor en door bestuurders en/of algemene directie en helpt u;• beoordelen of uw risicomanagement toereikend is;• inzichtelijk maken van......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

19 september Ledenbijeenkomst CAO PO

19 september Ledenbijeenkomst CAO PO

10 juli 2012 De PO-Raad nodigt haar leden uit voor een interactieve bespreking van de keuzes waar de PO-Raad voor staat ten aanzien van de CAO.In juni zijn alle schoolbesturen in het primair onderwijs gevraagd naar hun ervaring met de CAO en voorkeuren betreffende de vormgeving van de arbeidsvoorwaarden. De uitslag van deze enquête en de conclusies die wij eraan kunnen verbinden, wil de arbeidsvoorwaardencommissie van de PO-Raad graag met u bespreken op 19 september na afloop van de Algemene......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Keynotes De Onderwijsdagen bekend

Keynotes De Onderwijsdagen bekend

De eerste keynotes van Dé Onderwijsdagen 2012 zijn bekend. De keynotes bieden bezoekers verdieping in verschillende onderwerpen. Dé Onderwijsdagen 2012 vinden plaats in het WTC in Rotterdam op 13, 14 en 15 november 2012. Keynotes De organisatie van Dé Onderwijsdagen 2012 is er weer in geslaagd een aantal interessante sprekers voor je te presenteren: • Dale Stephens deelt zijn unieke kijk op de toekomst van het onderwijs en innovatie • Bas van der Veldt verzorgt......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Welke onderwijsleveranciers willen samenwerken met Hogeschool Iselinge bij Het Leren van de Toekomst

Welke onderwijsleveranciers willen samenwerken met Hogeschool Iselinge bij Het Leren van de Toekomst

Kennisnet is op zoek naar onderwijsleveranciers van zowel hardware als software/content die met Hogeschool Iselinge willen samenwerken tijdens het experiment Het Leren van de Toekomst met de Pabo. Deze Pabo uit Doetinchem is geselecteerd uit een tiental Pabo's voor dit bijzondere experiment. Het Leren van de Toekomst heeft als doel het versterken van de innovatiekracht van Pabo's met innovatieve ict-toepassingen en technologie voor toekomstgericht(er) onderwijs. Alle kennis en ervaring die we opdoen tijdens het experiment publiceren we en verspreiden we onder alle Pabo's in Nederland....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwshbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Kennisgemeenschappen in het primair onderwijs

Kennisgemeenschappen in het primair onderwijs

6 juli 2012 Om meer inzicht te krijgen in het bestaan van kennisgemeenschappen (locatie, samenstelling, thematiek etc.), ze meer toegankelijk te maken voor het bredere onderwijsveld en onderlinge samenwerking te stimuleren, heeft de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in 2011 in opdracht van de PO-Raad vanuit een klein deel van de SLOA-gelden 2010 een inventarisatie gemaakt van de bestaande kennisgemeenschappen. Een kennisgemeenschap bestaat uit een groep mensen, vaak van diverse samenstelling (bijv. scholen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Serge de Beer pitcht zijn idee History of Objects

Serge de Beer pitcht zijn idee History of Objects

Ideas worth spreading, dat is het motto van TED, een conferentie met korte boeiende lezingen over technologie, entertainment en design. Onlangs keken we met mensen uit het onderwijs via een liveverbinding mee naar deze presentaties die gehouden werden in Edinburgh, Schotland. We riepen de bezoekers op om ook hun eigen ideeën te delen of te toetsen. Serge de Beer greep die kans en pitchte zijn idee History of Objects. Hierin draait het helemaal......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Lobby update en analyse verkiezingsprogrammas update

Lobby update en analyse verkiezingsprogrammas update

6 juli 2012 In de periode dat de verkiezingsprogramma's geschreven werden heeft de PO-Raad gesproken met de verschillende programmacommissies van de politieke partijen, de zogeheten 'stille lobby'. In deze stille lobby naar de programmacommissies en in de brief aan de lijsttrekkers heeft de PORaad aandacht gevraagd voor een viertal thema's: krimp, brede kindcentra, kwaliteit en innovatie, Passend onderwijs en bestuurlijke kracht en bekostiging. Wij zien onze thema's en daaraan gekoppelde onderwerpen in de verschillende concept-verkiezingsprogramma's terug. Hieronder kunt u verder klikken......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Hoe meet je samenwerkgedrag

Hoe meet je samenwerkgedrag

Als ik presentaties geef of met geïnteresseerden praat over Learning Analytics, krijg ik vaak de vraag: hoe meet je nu eigenlijk 'soft skills'? Resultaten van vakken als rekenen en wiskunde zijn vrij makkelijk in cijfers te vatten, maar hoe ga je om met vaardigheden als samenwerken? Pas als je zoiets ook kunt meten, kan een Learning Analytics-systeem écht iets zeggen over de complete vaardigheden en voortgang van de leerling. Tot deze week kon ik nog geen bevredigend antwoord geven op die vraag. Maar nu lijkt er schot in de zaak te zitten, dankzij het project 'Assessment......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Trends in leermiddelen digitalisering komt op gang

Trends in leermiddelen digitalisering komt op gang

Het gebruik van digitaal lesmateriaal neemt voor het eerst sinds 5 jaar sterk toe. Dit blijkt uit de jaarlijkse Leermiddelenmonitor van SLO. Verder blijft de methode onder docenten populair en worden schoolleiders steeds bepalender voor de aanschaf van leermiddelen. Vo-content, Wikiwijs en Kennisnet spelen hier op in en bieden ondersteuning. Methode nog steeds van belang De methode was en is het belangrijkste hulpmiddel dat de docent gebruikt bij het onderwijs. Zon 80% van de docenten in het po en vo vertrouwt geheel of grotendeels op......

Lees meer
Doordecentralisatie huisvesting in breder perspectief

Doordecentralisatie huisvesting in breder perspectief

4 juli 2012 Bouwstenen organiseert samen met de Gemeente Nijmegen, de PO-Raad, de VNG en vele anderen een bijeenkomst over 'doordecentralisatie in breder perspectief'. Doordecentralisatie van onderwijshuisvesting is een actueel onderwerp. In het VO is doordecentralisatie betrekkelijk gemeengoed. In het primair onderwijs komt volledige doordecentralisatie nog niet vaak voor. De vraag naar “ en dus ook de vragen over doordecentralisatie - neemt meer en meer toe. De discussie over doordecentralisatie komt niet zelden voort uit onvrede of de noodzaak tot bezuinigingen.Doordecentralisatie......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

De laatste lessen voor de vakantie

De laatste lessen voor de vakantie

Voor sommigen (waaronder ikzelf ;-) ) begint vrijdag de zomervakantie. Maar nog niet voor iedereen. Voor hen komen er nog een paar weken aan. Weken waarin het soms lastig is om je leerlingen te motiveren: omdat ze - net als jij - moe zijn, omdat de zon buiten schijnt en het benauwd is in de klas, omdat ze al weten dat ze over zijn of dat ze er niets meer aan kunnen veranderen dat ze dat niet zijn of omdat het jaar al zo lang heeft geduurd en ze toe zijn aan verandering. Voor wie deze laatste weken van het schooljaar anders-dan-anders-lessen wil geven, waarin wel geleerd wordt,......

Lees meer
NSA levert herziene beroepsstandaard schoolleiders PO op

NSA levert herziene beroepsstandaard schoolleiders PO op

2 juli 2012 Sinds de oplevering van de eerste beroepsstandaard en bekwaamheidseisen in 04/05 en de aanpassingen in 2008 hebben de ontwikkelingen in het onderwijs niet stil gestaan. Dat heeft er onder meer toe geleid dat het ministerie van OCW de NSA (Nederlandse Schoolleiders Academie) in 2011 heeft gevraagd de beroepsstandaard en de bekwaamheidseisen voor schoolleiders te actualiseren en voorstellen te doen voor registratie van schoolleiders. De herziene beroepsstandaard is het resultaat van een zorgvuldige en intensieve samenwerking met een groot aantal betrokken partijen.Bij de oplevering......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Barstensvol ambities en ideeen Pabo Iselinge gestart met Het Leren van de Toekomst

Barstensvol ambities en ideeen Pabo Iselinge gestart met Het Leren van de Toekomst

'Hoe laten we het digitale portfolio meer eigendom zijn van de studenten?' 'We willen ons curriculum op een andere manier inrichten.' 'Ik ga learning communities opbouwen in stagescholen.' 'We willen zoveel mogelijk presentatievormen uitproberen.' Zo maar een greep uit de ideeën en ambities van de docenten van Pabo Iselinge voor het experiment Het Leren van de Toekomst. Kick-off Het Leren van de Toekomst Vandaag waren 7 docenten van Pabo Iselinge vanuit Doetinchem afgereisd naar het regenachtige Zoetermeer......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Podcast 05 Welke technologieen mogen we binnen 5 jaar in de school verwachten

Podcast 05 Welke technologieen mogen we binnen 5 jaar in de school verwachten

Welke technologieën zullen in de komende 5 jaar op grote schaal doorbreken in het onderwijs? Over die vraag gaat het NMC Horizon Report. In deze podcast behandelen we de inhoud van dit gezaghebbende rapport en geven ook nog onze mening erover. We gaan het hebben over tablets, apps, games, AR, Gestures en PLEs. Shownotes • Download het NMC......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Huiswerk wordt klassenwerk en andersom

Huiswerk wordt klassenwerk en andersom

Stel je gebruikt bijvoorbeeld video of een online presentatie voor klassikale kennisoverdracht en studenten bekijken dat thuis. De tijd die dan vrij komt in de les gebruik je voor opdrachten en extra instructie. Huiswerk wordt klassenwerk en klassenwerk wordt huiswerk: Flipping the Classroom. Controle over tempo Een groot voordeel van het thuisgebruik van video of online instructie is dat studenten controle hebben over het tempo en de frequentie waarop de inhoud aangebonden wordt. Studenten kunnen zelf onderdelen die zij niet begrijpen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Podcast 06 Leren buiten de school en de 3 tablets

Podcast 06 Leren buiten de school en de 3 tablets

Apple heeft er één, Google heeft er sinds gisteren één en Microsoft heeft er over een paar maanden één. We hebben het natuurlijk over tablets. Nu iedereen van de grote drie er eentje heeft, laten we ze nog eens de revu passeren. Maar beginnen de podcast met het leren buiten het onderwijs. Want wat blijkt: de school heeft niet meer het alleenrecht op leren. Shownotes • Google Nexus 7 • Microsoft Surface • Apple......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Big Results using Big Data het nut van een goed leerlingprofiel

Big Results using Big Data het nut van een goed leerlingprofiel

In onze steeds digitalere wereld produceren we steeds meer data. Op Facebook delen we wereldwijd elke dag 5 miljard statusupdates. Ook in het onderwijs is dat zo: in 2009 werd er in het onderwijs alleen al in de VS een geschatte 268 petabyte aan gegevens opgeslagen, oftewel 268 miljoen gigabyte. En die hoeveelheid groeit met een flink tempo. Veel van die onderwijsdata is audio- en videomateriaal. Instructievideos en weblectures bijvoorbeeld, maar ook audiobestanden die worden gebruikt als oefenmateriaal voor taalvakken. Dat is anders dan in andere sectoren, zoals het bankwezen en......

Lees meer
Laat je inspireren op De Onderwijsdagen 2012

Laat je inspireren op De Onderwijsdagen 2012

De inschrijving voor Dé Onderwijsdagen 2012 is geopend. Dé Onderwijsdagen 2012 vinden plaats op 13, 14 en 15 november in het WTC-gebouw in Rotterdam. De laatste dag is speciaal bedoeld voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. Schrijf je direct in en laat je inspireren. Nieuwe congresopzet Er is dit jaar gekozen voor een nieuwe congresopzet. Om beter aan te kunnen sluiten bij de behoefte van de verschillende bezoekers, is een onderverdeling in het programma gemaakt. Het programma op dag 3 (15 november) is speciaal bedoeld......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws