Net als vorig schooljaar heeft het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ook dit jaar een vmbo-panel aangesteld. Afgelopen week was de eerste bijeenkomst.

Het panel bestaat uit negen vmbo-leerlingen. Twee daarvan zijn oude bekenden van vorig jaar: Rik Hoveling (VSO Rotsoord) en Febe de Korver (Van Kinsbergen College).

De negen vmbo-leerlingen fungeren als ambassadeurs van het vmbo en ondersteunen en adviseren het LAKS over de te organiseren vmbo-activiteiten. Hierdoor kan het LAKS blijvend in de gaten houden wat er speelt op het vmbo, wat vmbo'ers zelf willen en vinden en welke problemen zij ondervinden.

Nationale Onderwijsgids