LEFGASTEN

Onderwijsnieuws oktober 2011

Nog op tijd om subsidie aan te vragen

Nog op tijd om subsidie aan te vragen

De herfstvakantie is voorbij voor Noord, Midden en Zuid, en de dagen worden snel korter. Maar gelukkig is er nog tot 26 november tijd voor leerkrachten in het basisonderwijs om bij MediaMachtig subsidie aan te vragen voor een project waarbij leerlingen leren hoe ze media slim en verstandig in kunnen zetten. Dat hoeven geen ingewikkelde projecten te zijn: belangrijk is vooral dat kinderen bezig zijn met media en - met elkaar en/of de leerkracht - nadenken over waarom en hoe je dat doet. Denk bijvoorbeeld aan: • een project voor rekenen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Margreet van den Berg

Staatssecretaris veroorzaakt onnodige onrust over asbest

Staatssecretaris veroorzaakt onnodige onrust over asbest

In verschillende media werd staatssecretaris Atsma deze week geciteerd met informatie over asbest in scholen. De PO-Raad heeft zich verbaasd over de uitspraken van de staatssecretaris en over de genoemde cijfers. Op deze manier veroorzaakt de staatssecretaris wellicht onnodig onrust. PO-Raad, VO-raad, VNG en het ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen om te inventariseren hoe groot het asbestprobleem op scholen is. Afgesproken is dat alle scholen in augustus 2012 duidelijkheid hebben over de asbestsituatie van hun gebouwen. Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft nu......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Leerlingen kennen nieuwe exameneisen niet

Leerlingen kennen nieuwe exameneisen niet

Uit een onderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) onder 751 leerlingen in het voorgezet onderwijs blijkt dat tachtig procent niet op de hoogte is van de aangescherpte exameneisen die vanaf dit schooljaar gelden.LAKS-voorzitter Chanine Drijver wijt de onwetendheid in een open brief in de Volkskrant aan 'de gebrekkige informatievoorziening' van het ministerie van Onderwijs.Minister Marja van Bijsteveldt vindt dat de instellingen voldoende op de hoogte zijn gebracht, zo antwoordde zij onlangs op Kamervragen die mede op verzoek van het LAKS werden gesteld aan het kabinet....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Nu of nooit voor Passend onderwijs

Nu of nooit voor Passend onderwijs

Donderdag 27 oktober is een afrondend overleg gepland tussen de sectororganisaties en bonden enerzijds en de minister en staatssecretaris anderzijds, over de bezuinigingen op Passend onderwijs. De PO-Raad kan zich, net als de onderwijsvakbonden en de andere sectororganisaties, nog altijd niet vinden in de bezuinigingsplannen van minister Van Bijsterveldt. Toch blijft de minister bij haar plannen om 300 miljoen te bezuinigen op Passend onderwijs. Om uit deze patstelling te komen, heeft de PO-Raad, samen met de andere sociale partners, de minister gevraagd om bestuurlijk overleg vanwege de zorgen over......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Webquests op Leermiddelenplein

Webquests op Leermiddelenplein

SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) biedt via het leermiddelenplein informatie en een overzicht van alle leermiddelen die in Nederland beschikbaar zijn voor het primair en voortgezet onderwijs. Geboden worden samenvattingen, prijzen, analyses, beschrijvingen en ervaringen van meer dan 1400 lesmethoden en 6000 losse leermiddelen. Daarnaast toegang tot nog eens 100.000 gratis digitale leermiddelen. Als aanvulling daarop wordt nu ook speciaal voor het primair onderwijs een honderdtal zogenaamde webquests geboden. Dit door......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Marokkanen in hbo ambitieus

Marokkanen in hbo ambitieus

Marokkaanse hbo-studenten hebben een sterke drang bij de Nederlandse samenleving te horen, maar zijn tegelijkertijd onzeker over hun eigen positie ten opzichte van autochtone Nederlanders.Dat concludeert Inholland-docent Machteld de Jong in een proefschrift waarop ze binnenkort hoopt te promoveren aan de Vrije Universiteit. "Als je een hbo-diploma hebt, word je eindelijk maatschappelijk geaccepteerd, denken deze jongeren." In tegenstelling wat vaak gedacht wordt, oefenen beide Marokkaanse ouders, maar ook zussen en broers, flinke druk uit op studerende familieleden.Elke Marokkaanse......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwshbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws

De wereld verkennen met je klas

De wereld verkennen met je klas

Tessa van Zadelhoff, die voor ons bij Kennisnet Tessa's Top Webtips verzorgt, heeft met haar project Reisbureau Beartravel meegedaan aan het programma Partners in Learning van Microsoft. Na het bereiken van de Nederlandse finale mocht zij naar het Innovative Education Forum in Moskou. Ook daar wierp zij hoge ogen zodat......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Spreekuur doet schoolverzuim afnemen

Spreekuur doet schoolverzuim afnemen

Op het Maaswaal College in Wijchen is het schoolverzuim vorig schooljaar met bijna een procentpunt gedaald, zo meldt Gelderlander.Dat zou volgens de school en de gemeente te danken zijn aan het verzuimspreekuur dat op de school gehouden wordt. Het schoolverzuim daalde van 3 procent in 2009/2010 naar 2,1 procent in 2010/2011.Waar leerlingen eerst naar het gemeentehuis moesten voor het verzuimspreekuur van de leerplichtambtenaar, daar kunnen ze nu gewoon terecht op school. Sinds ruim een jaar houdt de leerplichtambtenaar het spreekuur maandelijks op het Maaswaal College en dat zou het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Toolbox Begrotingsmodel voor VSO 2012

Toolbox Begrotingsmodel voor VSO 2012

Het instrument voor het maken van de meerjarenbegroting voor het (V)SO is afgerond en geplaatst in de toolbox. Het betreft het Geld model. Het FPE (V)SO model wordt niet meer gemaakt. Scholen die vorig jaar nog gebruik maakten van het FPE (V)SO model, worden geadviseerd om het Geld model te hanteren. Met de komst van Passend onderwijs en de daarmee gepaard gaande bezuiniging van 300 mln. zullen de komende jaren ingrijpende veranderingen in de bekostiging gaan plaatsvinden. Voor de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 zullen er nog geen bezuinigingen plaatsvinden in het (V)SO, de eerste maatregelen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

PO Raad vraagt minister startsubsidie voor kenniscentrum huisvesting

PO Raad vraagt minister startsubsidie voor kenniscentrum huisvesting

De PO-Raad heeft samen met VO-raad, VNG en waarborgfondskinderopvang een brief naar de minister gestuurd in verband met een nieuw op te richten kenniscentrum huisvesting voor onderwijs en kinderopvang. De organisaties vragen de minister een startsubsidie voor het centrum. PO-Raad, VO-raad, VNG en waarborgfondskinderopvang hebben al eerder een plan gepresenteerd voor de oprichting van een nieuw kenniscentrum "Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang". De vier organisaties waren en zijn van mening dat een kenniscentrum belangrijk is om te komen tot een professioneel opdrachtgeverschap binnen de sector.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

BoekTweePuntNul

BoekTweePuntNul

Web 2.0 betekent dat je als gebruiker ook zelf inhoud kunt toevoegen aan webprogramma's. De bekendste voorbeelden hiervan zijn YouTube, Twitter, Blogger en Facebook. Er verschijnen echter wekelijks nieuwe web 2.0 programma's die vaak erg gemakkelijk in het gebruik zijn. Denk aan een online to-do-lijst, online je foto's of je muziek beheren, nooit meer bestanden kwijt omdat je ze deelt via het web en ook in de klas altijd je favoriete internetsites onder handbereik. Bundeling van beschrijvingen van web 2.0 programmas Gebruiksgemak staat daarbij altijd voorop en gebruikers......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Reiskostenvergoeding leidt tot tekort vakmensen

Reiskostenvergoeding leidt tot tekort vakmensen

Minderjarige mbo-leerlingen krijgen hun reiskosten binnenkort vergoed van de provincie Limburg. De provincie wil niet alleen de kosten vergoeden voor het reizen binnen Limburg, maar ook van Limburg naar onderwijsinstellingen buiten de provincie.Dat laatste zou mogelijk leiden tot een verlies van veel toekomstige vakmensen, zo vreest bestuursvoorzitter Leo Scholl van Gilde Opleidingen, die de zorgen ook namens Arcus College, Leeuwenborgh Opleidingen en Citaverde College uitspreekt. Dat meldt de Limburger.Volgens Scholl wordt door het vergoeden van de reiskosten voor het reizen naar......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Toolbox Londo VSO 2012

Toolbox Londo VSO 2012

De gegevens van de Londo- bekostiging voor het (voortgezet) speciaal onderwijs 2012 zijn sinds kort gedetailleerd bekend. De berekeningen van alle programmas van eisen zijn nu weer te geven en dat is in dit instrument verwerkt. Met dit instrument wordt berekend wat de materiële inkomsten zijn van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor het kalenderjaar 2012. Het instrument berekent dit voor de kernafdeling plus mogelijke andere componenten van de school, met een maximum van drie componenten. In deze werkbladen worden de gespecificeerde berekeningen gegeven van de materiële bekostiging......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Kinderen mediawijs door augmented reality game

Kinderen mediawijs door augmented reality game

Kinderen mediawijs maken door middel van een augmented reality game: dat klonk ons erg interessant in de oren. Mijn Kind Online participeert in dit Europese project en daarom bevroegen we directeur Remco Pijpers over de precieze plannen rondom IDentifEYE. Wat houdt IDentifEYE precies in? IDentifEYE is een educatieve game die kinderen sterker maakt op internet. Het draait om twee thema's: digitale kinderrechten en privacy.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Forum veilige school

Forum veilige school

Het programma Veilige Publieke Taak Onderwijs (VPTO) heeft een online forum gelanceerd om kennis en ervaringen te delen. Neem deel aan de discussies, stel de vragen die u hebt, deel uw ervaring! Via de link: http://www.forumveiligeschool.nl/ kunt u gemakkelijk en snel lid worden. U kunt het forum ook volgen via het twitteraccount: @Forumvs. Vorig jaar is het programma VPTO opgestart, speciaal om scholen te ondersteunen. Uit de evaluatie van dit programma wordt duidelijk dat de bestaande kennis beter bekend en goed benut moet worden. Daarom is er nu een forum geopend. De mogelijkheden van een......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Onderzoek SCP kinderen en internetrisicos

Onderzoek SCP kinderen en internetrisicos

In welke mate hebben internetgebruikers van 9 t/m 16 jaar te maken met online risicos? En in welke mate ervaren ze dit als negatief? Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) deed mee aan een Europees onderzoek. De volgende conclusies kwamen uit dit onderzoek: • Ongeveer 60.000 Nederlandse kinderen van 9 tot en met 16 jaar worden herhaaldelijk gepest via het internet. • In 2010 hebben ongeveer 170.-180.000 van de 11-16-jarigen seksueel getinte berichten ontvangen. • Meer dan 90.000 jonge internetgebruikers spraken in 2010 persoonlijk af met......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Elf grootste hogescholen 108 miljoen in de plus

Elf grootste hogescholen 108 miljoen in de plus

De elf grootste hogescholen hielden vorig jaar opgeteld ruim 108 miljoen euro over onder de streep. Uitschieters in absolute bedragen zijn de Hogeschool Utrecht (25,8 miljoen) en Avans Hogeschool (19 miljoen).Ook als het overschot wordt afgezet tegen de totale inkomsten per instelling, steken deze twee hogescholen met kop en schouders boven de andere uit. Bij de Hogeschool Utrecht beloopt het exploitatieresultaat ruim 8 procent van de baten, bij Avans een tiende.Dat blijkt uit een inventarisatie op basis van de jaarverslagen 2010. In 2009 hielden alle bekostigde hogescholen samen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Groepen vanaf 1 januari 2012 niet meer beschikbaar

Groepen vanaf 1 januari 2012 niet meer beschikbaar

Kennisnet Groepen is in 2003 ontwikkeld om invulling te geven aan de behoefte in het onderwijs om op laagdrempelige manier online samen te werken. Sindsdien zijn er voldoende gebruiksvriendelijke en gratis alternatieven ontwikkeld. Daarom is voor Kennisnet de tijd aangebroken om met Groepen te stoppen. Wat betekent dit voor u? Vanaf 1 november 2011 kunnen er geen nieuwe groepen meer worden aangemaakt op mijngroepen.kennisnet.nl. Op 1 januari 2012 stopt Groepen definitief en de dienst is vanaf......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Meer maatschappelijk vastgoed dan winkels en kantoren

Meer maatschappelijk vastgoed dan winkels en kantoren

Er is meer maatschappelijk vastgoed in Nederland dan kantoren en winkels bij elkaar. Dat is de opmerkelijke uitkomst van een verkenning dat op initiatief van 'Bouwstenen voor Sociaal' door bbn adviseurs is uitgevoerd. Het is voor het eerst dat de totale omvang van het maatschappelijk vastgoed in beeld is gebracht. Met de verkenning willen Bouwstenen voor Sociaal en bbn laten zien dat de huisvesting van scholen, kinderopvang, cultuur, sport, zorg en andere maatschappelijke diensten niet alleen maatschappelijk, maar ook economische relevant is. Er gaat jaarlijks een bedrag van 14,3 miljard......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Meer aandacht voor nieuwsmedia bij onderwijs in mediawijs burgerschap

Meer aandacht voor nieuwsmedia bij onderwijs in mediawijs burgerschap

Europese onderwijsinstituties moeten de belangrijke rol erkennen van nieuwsmedia bij het bevorderen van democratie en actief mediawijs burgerschap. Dat zegt de European Newspaper Publishers' Association (ENPA) in het position paper 'Equipping citizens with critical skills for a multi-channel world'. In onderwijsprogramma's die zijn gericht op mediawijsheid ligt de nadruk veelal op digitale vaardigheden en audiovisuele producties. Daarnaast moet meer aandacht uitgaan naar het kritisch verwerken van media-inhouden. Nieuwsmedia, die burgers informeren over en betrekken bij maatschappelijke ontwikkelingen,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Burgerschap | Mediawijsheid

Stel kwaliteitseisen Engelstalig hoger onderwijs

Stel kwaliteitseisen Engelstalig hoger onderwijs

Onderwijsraad pleit voor weloverwogen taalbeleid Opleidingen in het hoger onderwijs kiezen steeds vaker voor Engelstalig onderwijs. Dit heeft te maken met de toegenomen mobiliteit van studenten en met de eisen van de arbeidsmarkt. Aan Engelstalig onderwijs zouden meer kwaliteitseisen gesteld moeten worden: docenten dienen de taal aantoonbaar goed te beheersen en studenten moeten kunnen laten zien dat zij in staat zijn het onderwijs op niveau te volgen. Buitenlandse studenten en docenten die langer dan een jaar in Nederland hoger onderwijs volgen of geven, moeten voldoende gelegenheid......

Lees meer
Jongerenjurys ingesteld voor literaire prijs De Inktaap

Jongerenjurys ingesteld voor literaire prijs De Inktaap

Ruim 2000 jongeren in Vlaanderen, Nederland, Suriname en Curaçao zijn begonnen met het lezen van de drie boeken die zijn genomineerd voor de literaire jongerenprijs De Inktaap 2012. Dat zijn: De schilder en het meisje van Margriet de Moor, De maagd Marino van Yves Petry en Congo: een geschiedenis van David Van Reybrouck De Inktaap is dé literaire jongerenprijs van het Nederlandse taalgebied. De Inktaap confronteert jongeren tussen de 16 en 18 jaar met de keuze van de jury's van drie 'grote' commerciële literaire prijzen in het Nederlandse taalgebied. Het boek van Yves Petry won de Libris......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Inktaap

Denken over de toekomst

Denken over de toekomst

Door: Martijn van den Berg. Ik zit inmiddels in het derde jaar van mijn opleiding. Dit betekent dat ik voorbij halverwege mijn opleiding ben. Het laatste jaar is een stage van 40 uur in de week. Dit betekent dat ik dit jaar moet gaan kiezen welke kant ik op wil met mijn opleiding, want als ik een stage kies waar ik niets aan vind, zit ik er een jaar mee opgescheept, en als ik daarna een baan kies waar ik niets aan vind, mag ik blijven zoeken. Daarom zijn we nu bezig in de les met proberen te ontdekken waar we later willen gaan werken. Ik vind het heel erg moeilijk om te praten over "wat ik......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Welke onderwijs ondersteuner is een taart waard

Welke onderwijs ondersteuner is een taart waard

Op donderdag 3 november organiseert Abvakabo FNV de Dag van het Onderwijs Ondersteunend Personeel. Op die dag worden concirges, amanuenses en administratief medewerkers in het zonnetje gezet voor het belangrijke werk dat zij dagelijks op scholen verrichten.Collega's, leerlingen of familieleden van leerlingen kunnen hun favoriete onderwijsondersteuner opgeven.Abvakabo FNV vindt het belangrijk om deze werknemers van scholen extra waardering te geven. Zij zorgen mede voor goed onderwijs, een goed lopende organisatie op scholen en daarmee voor de toekomst van leerlingen. En dat mag wel......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

PO Raad start schooleiderskamer

PO Raad start schooleiderskamer

De Algemene Ledenvergadering heeft in juni 2011 besloten dat er binnen de PO-Raad een schoolleiderskamer ingericht wordt. De schoolleiderskamer krijgt een adviserende rol en is toegankelijk voor schoolleiders die werken bij een organisatie die is aangesloten bij de PO-Raad. De PO-Raad vraagt haar leden daarom of zij (één van) hun schoolleider(s) wil voordragen om in deze schoolleiderskamer zitting te nemen. De schoolleiderskamer zal een omvang krijgen van maximaal 30 personen, vanwege de werkbaarheid. Er is sprake van een open aanmeldingsprocedure. Als het aantal van 30 schoolleiders is overschreden,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Spreaker een 27 mc bakkie op internet

Spreaker een 27 mc bakkie op internet

Nog altijd hoor je soms mensen met weemoed praten over hun 27 mc bakkie: de zendapparatuur waarmee ze een eigen radio-uitzending verzorgden. Ik heb het zelf nooit gedaan, maar ik kan me wel voorstellen dat het een kick gaf om - tegen de wet in - de wereld te laten weten dat jij bestaat. Wat dat betreft zou je profielsites (Hyves en Facebook) en video- en fotosharingsites (Youtube, Flickr) kunnen zien als een moderne variant van deze bakkies. Ook......

Lees meer
Homo zijn op school moet veel gewoner zijn

Homo zijn op school moet veel gewoner zijn

Jong zijn, erachter komen dat je seksuele identiteit afwijkt van de meerderheid en daarvoor uitkomen is nog steeds geen eenvoudige zaak. Zeker niet op school. Homoseksualiteit is voor velen nog een taboe. Het blijft dus noodzakelijk om hieraan extra aandacht te besteden.Daarom organiseert de gemeente Utrecht vandaag de werkconferentie 'Gewoon homo/lesbienne zijn op school'. De conferentie is het startsein voor twee jaar extra activiteiten rondom de acceptatie van homoseksualiteit op scholen en opleidingen. Alle Utrechtse scholen in het voorgezet onderwijs doen mee.Professionals uit......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Toekomst van het onderwijs te zien in Kampen

Toekomst van het onderwijs te zien in Kampen

Op het Ichthus College in Kampen vindt op dit moment een bijzonder experiment plaats: het Leren van de Toekomst. Vmbo-leerlingen krijgen drie weken lang les met de nieuwste ict-toepassingen zoals bijvoorbeeld digitale proefwerken, Engels in virtuele taaldorpen, wiskunde met behulp van een zelfgemaakte animatie, rijtjes leren via sms en anatomieles met behulp van augmented reality. Doel van het project is te onderzoeken of deze toepassingen, in combinatie gebruikt, leiden tot betere resultaten. Het Leren van de Toekomst is een project van Kennisnet in het kader van het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Interactie in de les

Interactie in de les

Om een les of presentatie meer interactief te maken kan je gebruik maken van allerlei manieren om leerlingen of studenten te laten stemmen tijdens de les of presentatie. Daarvoor zijn er allerlei tools beschikbaar, zowel in hardware (stemkastjes) als in software (bijv. Shakespeak, Twtpoll) die vaak op meer hardwareplatforms gebruikt kan worden (p.c.'s, tablets, smartphones) en via verschillende kanalen aangeboden kan worden (in een presentatie, via Twitter, websites, blogs enz.).De......

Lees meer
Zilver en brons voor Nederland op WK WorldSkills

Zilver en brons voor Nederland op WK WorldSkills

Nederland heeft zilver en brons behaald op WorldSkills, het wk voor beroepen dat van 5 tot en met 8 oktober plaatsvond in Londen. De zilveren medaille ging naar Philine van den Hul (etaleren). Geert Dorresteijn behaalde met zijn vak koudetechniek de bronzen medaille.Daarnaast wonnen elf Nederlandse mbo-jongeren een medaille voor excellent vakmanschap, omdat zij boven de gemiddelde norm scoorden. In totaal namen 27 Nederlandse kandidaten deel aan de wedstrijden.Nederland doet met dit resultaat goed mee in een veld van 58 landen waarbij Aziatische landen de ranglijst aanvoeren. Nederland......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Nederlandse onderwijs beter dan haar reputatie

Nederlandse onderwijs beter dan haar reputatie

Tijdens het onderwijsdebat op woensdag 5 oktober liet onderzoeker Jaap Scheerens zien hoe goed de Nederlandse leerlingen scoren. In de door de PO-Raad, VO-raad, Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek en Nationale OnderwijsWeek georganiseerde bijeenkomst discussieerden de aanwezigen over de kwaliteit van het onderwijs. Ondanks de goede scores gaat het in gesprekken toch vaker over de problemen in het onderwijs. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad constateerde dat het Nederlandse onderwijs beter is dan haar reputatie, maar slechter dan haar ambitie. In de discussie ging het verder over de verwachtingen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Je leert het met muziek

Je leert het met muziek

Er is veel onderzoek waaruit blijkt dat muziek een bijdrage kan leveren aan onderwijs. En het is dan ook niet voor niets dat er op veel scholen lekker gezongen wordt met de leerlingen. En dat creativiteit van belang is maar op scholen soms in de verdrukking komt: daar is ook weinig onenigheid over. Als je die twee zaken met elkaar wilt combineren, muziek en creativiteit, dan kom je al......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Leerlingen presteren beter door planten

Leerlingen presteren beter door planten

Uit onderzoek van het Productschap Tuinbouw, onderzoeksbureau Fytagoras en TNO blijkt dat de gezondheid en de prestaties van leerlingen beter worden door luchtzuiverende planten in de klas. Het rapport van dit onderzoek is op 6 oktober aangeboden aan Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad. In het onderzoek Plant in de Klas zijn in twaalf lokalen op vier scholen luchtzuiverende planten geplaatst. De omstandigheden in de lokalen, zoals co2-niveau en luchtvochtigheid zijn vooraf en na twee maanden gemeten. Daarnaast zijn de leerlingen en leraren bevraagd over hun welbevinden en de leerlingen hebben prestatietoetsen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Dag van de Duurzaamheid voorleesactie en webtip

Dag van de Duurzaamheid voorleesactie en webtip

Scholen kunnen zich nog tot 14 oktober aanmelden voor de nationale voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid (11 november 2011). Met deze actie gaan de voorlezers onder andere bekende Nederlanders, politici en leerkrachten aan de hand van het thema uit het boek in discussie met kinderen over duurzaamheid. Webtip: op duurzaamheid.kennisnet.nl......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Basisschoolkinderen aan de slag met psychologie

Basisschoolkinderen aan de slag met psychologie

Volgende week woensdag starten zes nieuwe deelnemende scholen met het openingscollege van de lessenreeks 'Ons briljante brein', zo meldt de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).De lessenreeks bestaat uit een serie van vier bloklessen en is onderdeel van het onderwijsarrangement Psychologie van het Wetenschapsknooppunt EUR.Duo's van studenten van het Instituut Psychologie van de EUR en de pabo van de Hogeschool Rotterdam (HR) voeren de lessen op de scholen uit.Het komend collegejaar de lessenreeks uitgevoerd op twaalf basisscholen. De leerlingen maken kennis met de wetenschap......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Digitale vaardigheden in kaart gebracht

Digitale vaardigheden in kaart gebracht

7 oktober 2011Hoe vaardig zijn jongeren in het voortgezet onderwijs in het zoeken en beoordelen van informatie op internet? Reiken hun zoekstrategien verder dan de eerste Google hit? En hoe handig zijn ze met computerprogramma's? Deze vragen staan centraal in het internationale onderzoeksproject ICILS (International Computer and Information Literacy Study).In opdracht van Kennisnet wordt het Nederlandse deel van dit onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Twente. Het onderzoek toetst de computer- en informatievaardigheden van 14-jarigen in Nederland. Informatievaardigheden (zoals......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Column vind het wiel ook digitaal niet opnieuw uit

Column vind het wiel ook digitaal niet opnieuw uit

De column van deze maand is van juf Linda Humme, die onlangs nog door het AD werd geïnterviewd over hoe zij ict inzet in haar klas. Ze beschrijft in deze column hoe het lesgeven van tegenwoordig er voor haar uit ziet en hoe jij kunt leren omgaan met alle veranderingen. Er wordt al zoveel gedeeld, dat je het wiel digitaal niet opnieuw hoeft uit te vinden! Makkie ? Regelmatig denk ik: "Ik ga het rustig aan doen, deze week wordt het een makkie".......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Tessas top webtips voor in de les Mediawijsheid

Tessas top webtips voor in de les Mediawijsheid

Van 21 t/m 27 november 2011 is het de Week van de Mediawijsheid. Het nut van het geven van mediawijsheid wordt voor veel scholen steeds duidelijker: steeds meer leerlingen hebben de beschikking over een smartphone, scholen hebben last van dreigtweets en wekelijks komen er nieuwe ict-mogelijkheden bij. Het is hoog tijd om aandacht te besteden aan de positieve en minder positieve kanten van nieuwe media in het onderwijs. Kennisnet: workshops, informatie en het Mediawijsland voor kinderen Kennisnet heeft diverse kanalen om leerkrachten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Covey voor studenten

Covey voor studenten

Door: Martijn van den Berg Op school krijgen we les over de 7 eigenschappen van Covey. We moeten dit toepassen op ons dagelijks leven. Veel studenten nemen de trainingen niet serieus, omdat ze het weer een of andere theorie vinden die commercieel verkocht wordt. Ik was een van die mensen, tot ik zag dat een aantal van de eigenschappen eigenlijk dingen die studenten al tijden toe (proberen) te passen. Is Covey dan ook van toepassing op studenten? Of is het gewoon algemene studentenkennis?Om......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Vmbo panel LAKS weer van start

Vmbo panel LAKS weer van start

Net als vorig schooljaar heeft het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ook dit jaar een vmbo-panel aangesteld. Afgelopen week was de eerste bijeenkomst.Het panel bestaat uit negen vmbo-leerlingen. Twee daarvan zijn oude bekenden van vorig jaar: Rik Hoveling (VSO Rotsoord) en Febe de Korver (Van Kinsbergen College).De negen vmbo-leerlingen fungeren als ambassadeurs van het vmbo en ondersteunen en adviseren het LAKS over de te organiseren vmbo-activiteiten. Hierdoor kan het LAKS blijvend in de gaten houden wat er speelt op het vmbo, wat vmbo'ers zelf willen en vinden en welke......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

PO Raad gaat volledige CAO primair onderwijs afsluiten

PO Raad gaat volledige CAO primair onderwijs afsluiten

Op dinsdag 4 oktober heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel volledige decentralisatie arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Hierdoor gaat de PO-Raad met de vakbonden onderhandelen over het hele pakket van arbeidsvoorwaarden. De PO-Raad is daar al langer voorstander van, omdat ze hierdoor meer maatwerk kan leveren en een evenwichtiger arbeidsvoorwaardenpakket kan samenstellen. De PO-Raad roept het ministerie en de vakbonden op om gesprekken over de decentralisatie zo snel mogelijk te starten. Op dit moment praat de minister nog met de bonden over de primaire arbeidsvoorwaarden.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Techniek proefjes

Techniek proefjes

Op school heb ik nooit het vak techniek gekregen. Jammer: ik vond (en vind) het heerlijk om te sleutelen aan allerlei apparaten. Ik kon als kind gefascineerd kijken naar het mechaniek van een wekker waarin de onrust in een vast ritme op en neer bewoog en nog altijd gaat bij mij geen kapot apparaat in de prullenbak voordat ik het uit elkaar heb gehaald en een poging heb gedaan om het te repareren. Helaas meestal zonder resultaat, maar dat mag de pret niet drukken ;-)Maar van dat prutsen met toestellen - met of zonder......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Bas Habets nieuwe ambassadeur beroepsonderwijs

Bas Habets nieuwe ambassadeur beroepsonderwijs

Tijdens het tiende Uitblinkersgala mbo in Amsterdam is Bastiaan Habets gekozen tot Landelijk Ambassadeur Beroepsonderwijs 2011. Dat meldt de MBO Raad, de sectorraad voor het middelbaar beroepsonderwijs.Habets werd gekozen uit in totaal 49 uitblinkers, die allemaal genomineerd werden omdat ze tijdens hun opleiding of stage iets extra's brachten. De jury was vooral vol lof over de sociale betrokkenheid van de student Sport en Beweging aan ROC Kop van Noord-Holland.Meer dan 17.000 mbo-leerlingen brachten een stem uit op hun favoriete uitblinker. De beste tien uitblinkers presenteerden......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Hilversumse school wint Balans Award 2011

Hilversumse school wint Balans Award 2011

Balans Award voor samenwerking ouders en school Op woensdag 5 oktober ontvangt De Gooise Daltonschool uit Hilversum de Balans Award 2011. De school krijgt deze award omdat zij volgens de jury de samenwerking met ouders het beste heeft vormgegeven. Midden in de Nationale OnderwijsWeek ontvangt het team van de Gooise Daltonschool de Award uit handen van de Hilversumse wethouder jeugdbeleid en onderwijs, Erik Boog. Er wordt voor de leerlingen een feestje georganiseerd met taart, ballonnen en een circusvoorstelling om de prijs feestelijk te ontvangen. Naast een mooi beeldje ontvangt......

Lees meer
Weeskinderen vier eeuwen geleden

Weeskinderen vier eeuwen geleden

Hoe het leven in vroeger tijden was, is niet altijd even makkelijk voor te stellen. Gelukkig zijn er mensen die daar prachtig over kunnen vertellen, er zijn boeken die je bijna niet weg kan leggen omdat ze zo mooi, ontroerend of grappig vertellen over lang vervlogen tijden en er zijn games waar je kan rondlopen in een wereld die lijkt op hoe het vroeger ooit is geweest.Sinds kort is er een nieuw geschiedenisspel online te vinden:......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Nieuwe website Kenny.nl verbindt leren op school met thuis

Nieuwe website Kenny.nl verbindt leren op school met thuis

De website Kenny.nl voor groep 1 en 2 zit vol educatieve spelletjes, filmpjes en oefeningen. Hiermee kunnen kinderen zowel op school als thuis veilig computeren en tegelijk spelenderwijs wat leren. De site is ontwikkeld door Kennisnet in een co-creatietraject met leerkrachten, ouders, Mijn Kind Online en drie ontwikkelpartijen. Kenny.nl werd vandaag feestelijk gelanceerd in Avifauna. KennyNiet toevallig was voor de lancering voor het vogelpark gekozen, want het centrale karakter Kenny is een bijzondere vogel die in een Koekoeksklok woont.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Emballageautomaat tegen zwerfafval

Emballageautomaat tegen zwerfafval

Een middelbare school in Deventer is de eerste school in Nederland met een emballageautomaat, zo meldt Out of Home Shops.De automaat moet zwerfafval tegengaan en scholieren bewust maken van de afvalproblematiek in de stad. Leerlingen van Het Vlier, onderdeel van het Etty Hillesum Lyceum, kunnen zo eenvoudig verpakkingen als blikjes, plastic flessen en limonadepakjes inleveren.Bij gebruikmaking van de automaat doen leerlingen automatisch mee aan een loterij waarmee ze kortingsbonnen voor de kantine kunnen winnen. Verwacht wordt dat hiermee het zwerfafval in en rond de school kan worden......

Lees meer
PO Raad klaar voorvolledige decentralisatie arbeidsvoorwaarden

PO Raad klaar voorvolledige decentralisatie arbeidsvoorwaarden

Om meer maatwerk te kunnen leveren en een evenwichtiger arbeidsvoorwaardenpakket te kunnen samenstellen, is de PO-Raad er voorstander van dat over alle arbeidsvoorwaarden zo snel mogelijk op decentraal niveau onderhandeld kan worden. Op donderdag 29 september sprak de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Volledige decentralisatie arbeidsvoorwaarden. Daarin wordt geregeld dat de werkgeversorganisatie in het primair onderwijs met de werknemersorganisaties onderhandelt over het hele pakket van arbeidsvoorwaarden (primair en secundair). In andere onderwijssectoren heeft deze decentralisatie al eerder plaatsgevonden.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Kinderboekenweek 5 bekende schrijvers geven schrijftips

Kinderboekenweek 5 bekende schrijvers geven schrijftips

Voor het Kinderboekenland van Kennisnet geven 5 kinderboekenschrijvers Simone Kramer, Paul van Loon, Mary van der Valk, Rian Visser en Jacques Vriens tips over hoe je een goed verhaal schrijft. Dit komt meteen goed van pas voor de schrijfwedstrijd waar je met de hele klas aan mee kunt doen! Bekijk de filmpjes van de kinderboekenschrijvers op YouTube. Schrijfwedstrijd Klik op het Kinderboekenland op het wolkje dat......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kinderboekenweek | Nieuws

Met de hand op de knip

Met de hand op de knip

Op veel scholen wordt er aandacht aan besteed: wat is geld en hoe moet je daarmee omgaan? Een goede zaak, die aandacht hiervoor, want we worden op tal van manieren verleid om (te) veel geld uit te geven. Dat geldt niet alleen voor volwassenen: ook kinderen worden via allerlei kanalen benaderd om hun zakgeld uit te geven of om hun ouders te vragen om voor hen geld uit te geven.Met de komst van internet wordt geld uitgeven steeds makkelijker. Als je een keer in een internetwinkel iets hebt gekocht, dan wordt vaak je bankrekening gekoppeld aan de winkel en hoef je daarna alleen nog maar je creditcardnummer......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Margreet van den Berg

Televisieavond over het onderwijs

Televisieavond over het onderwijs

Vanavond besteedt de NTR aandacht aan het onderwijs in de Avond van het Onderwijs op Nederland 2. Clairy Polak zal een debat leiden tussen leerlingen, ouders, docenten en wetenschappers. Ook minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs zal te gast zijn, zo meldt de NTR.Is er sprake van een gezagscrisis in het onderwijs? Die vraag staat centraal tijdens de Avond van het Onderwijs. De kwaliteit van ons onderwijs moet omhoog. Maar wat is kwaliteit? Daarover zijn de meningen flink verdeeld.Weet een leraar nog wel wat er van hem of haar verwacht wordt? Wat wil de politiek, wat willen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws