Opleidingen voor docenten: Direct toepasbaar binnen uw school. Bekijk het opleidingsaanbod

Onderwijsnieuws augustus 2011

Laat uw stem horen in Den Haag praat mee over het onderwijsbeleid

Laat uw stem horen in Den Haag praat mee over het onderwijsbeleid

Tijdens de laatste ledenvergadering van de PO-Raad heeft Minister Van Bijsterveldt toegezegd een bestuursakkoord te willen sluiten met de PO-Raad: afspraken, op basis waarvan schoolbesturen en de minister met elkaar zullen samenwerken aan gezamenlijke ambities om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Leidraad voor de minister zijn de kabinetsplannen Basis voor presteren en Leraar 2020. Leidraad voor de PO-Raad zijn onze eigen beleidsagenda, de code goed bestuur PO, en ons eigen Manifest. Als lid van de PO-Raad kunt u uw input leveren voor het gesprek met de minister en dus invloed uitoefenen op het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Klassen leeg door Suikerfeest

Klassen leeg door Suikerfeest

Lang niet alle stoelen op de basisscholen in de regio Rijnmond zijn dinsdag bezet. Moslims vieren Suikerfeest en dat betekent dat de meeste moslims vrij hebben gevraagd voor hun kinderen, zo meldt RTV Rijnmond.Op de Valentijnschool in Rotterdam-West is het heel rustig. Van de 500 leerlingen zijn er maximaal 100 aanwezig. De rest is vrij voor het Suikerfeest.Toch is er wel een islamitisch meisje naar de les gekomen. ,,Ik vind school geen probleem, ik vind het wel leuk," zegt de Turkse Asude uit groep 7. De lessen worden iets aangepast, maar er wordt heus nog aandacht besteed aan rekenen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Juf Linda Humme in 1 jaar 1 spellingsniveau stijgen met ict

Juf Linda Humme in 1 jaar 1 spellingsniveau stijgen met ict

Juf Linda Humme stond op 20 augustus j.l. in het AD met haar klas van de toekomst. Humme verklaart hoe ict haar en haar leerlingen helpt om sneller te werken: We zijn in een jaar tijd met de spelling gemiddeld één heel niveau gestegen. Doordat je met digitale hulpmiddelen vaker een toetsje afneemt, sneller weet waar de moeilijkheden zitten en daar op inspeelt Rekenen met het digibord Rekenen doen de leerlingen nog in hun schrift, maar gezamenlijke opdrachten vinden plaats op het digibord. Humme: Ze kunnen ook in een groepje bij het bord werken......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Amerikaans schoolhoofd slaat 800000 dollar af

Amerikaans schoolhoofd slaat 800000 dollar af

Een onderwijsbestuurder in de Amerikaanse stad Fresno zal tot 2015 vrijwillig afstand doen van 800.000 dollar aan salaris, zo meldt de CBC.Lary Powell wil met de geste het vertrouwen van leerlingen in de overheid herstellen. Powell, die leiding zal geven aan 325 scholen met in totaal 195.000 leerlingen, zit dicht tegen zijn pensioen aan en liet weten het onzin te vinden zoveel geld te blijven 'binnenharken'.Hij hoopt dat met de besparing bezuinigingen op een aantal projecten te kunnen voorkomen. Powell zet zich al zijn hele carrire in voor de bestrijding van pesten.Powell......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbuitenland → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Focus op taal en rekenen slecht voor kwaliteit onderwijs

Focus op taal en rekenen slecht voor kwaliteit onderwijs

Tien jaar geleden besloten de Verenigde Staten en Groot-Brittanni om de focus binnen het onderwijs op rekenen en taal te leggen.Volgens hoogleraar onderwijskunde Robin Alexander van de Universiteit van Cambridge heeft die koerswijziging de kwaliteit van het onderwijs in die landen geschaad, zo schrijft dagblad Trouw.Alexander waarschuwt Nederland dan ook om niet dezelfde fout te maken. Minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs wil juist een soortgelijke koerswijziging in het Nederlandse onderwijs doorvoeren.Zo wil de CDA-minister extra nadruk leggen op taal en rekenen,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Voortgang Passend onderwijs

Voortgang Passend onderwijs

Tijdens de zomerperiode zijn er rond het thema Passend onderwijs diverse activiteiten ontwikkeld. Graag brengen wij u op de hoogte van wat er zoal plaats vindt. Naar aanleiding van de brief van de minister (juni 2011) over de regio-indeling vinden er momenteel gesprekken plaats met de besturen van de samenwerkingsverbanden waar de regiovorming problemen oplevert. Deze gesprekken met de besturen worden gevoerd met de PO-Raad en OCW en hebben als doel om knelpunten te inventariseren en mogelijke oplossingsrichtingen te bespreken. Namens de PO-Raad is Dick Rasenberg projectleider implementatie passend onderwijs......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Amsterdamse basisscholen in problemen door korten ID baan

Amsterdamse basisscholen in problemen door korten ID baan

Amsterdamse basisscholen hebben de gemeente een brandbrief gestuurd. Zij vrezen de financile gevolgen van het versneld doorvoeren van bezuinigingen op de gesubsidierde arbeid, zo meldt het Parool.De gemeente Amsterdam wil vanaf 1 januari 2012 40 procent bezuiningen op de zogeheten ID-banen. Eerder was het plan nog om tien procent te bezuinigen.Scholen die werknemers met een ID-baan in dienst hebben, zullen om deze in dienst te kunnen houden, het verschil na 1 januari zelf moeten financieren. De basisscholen in Amsterdam zeggen daar geen geld voor te hebben.Werknemers met......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Wethouders regio Den Haag in actie tegen schooluitval

Wethouders regio Den Haag in actie tegen schooluitval

De wethouders van Den Haag, Wassenaar, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zullen morgen de aftrap van de actieweek tegen voortijdig schoolverlaters verzorgen. Dit gebeurt bij het ROC Mondriaan aan het Leeghwaterplein in Den Haag, zo meldt West Online.De aftrap is tijdens een bijeenkomst met onder andere leerplichtambtenaren en loopbaanadviseurs die bij de actieweek betrokken zijn. In het middelbaar beroepsonderwijs wordt in onze regio volgende week een actieweek gehouden tegen voortijdig schoolverlaten. Leerlingen die niet op hun mbo-opleiding zijn verschenen worden thuis opgezocht.Jongeren......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Hoe krijg ik wereldburgerschap in mijn onderwijs

Hoe krijg ik wereldburgerschap in mijn onderwijs

Wat kan wereldburgerschap voor mijn school betekenen? Hoe kan ik leren van collega's en ervaringen uitwisselen? Bent u op zoek naar meer inzicht en inspiratie op het gebied van (wereld)burgerschap en internationalisering op school? Werkt u aan het vergroten van betrokkenheid bij mondiale vraagstukken in het onderwijs en blijft u graag op de hoogte van relevante ontwikkelingen, vernieuwende methodieken en praktijkervaringen op dit gebied? Op deze en andere onderwijsvragen wil NCDO een antwoord bieden door een op maat trainings- en adviestraject met u te organiseren in het schooljaar......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | NCDO | Wereldburgerschap

ELD Elektronisch Leerdossier een stap dichterbij

ELD Elektronisch Leerdossier een stap dichterbij

De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens m.b.t. het Elektronisch Leerdossier. In de discussie speelde de waarborging van de privacy een grote rol. Daarnaast is ook rekening gehouden met de effectiviteit, impact op de privacy van de betrokkenen, controle, toezicht en evaluatie. Er komt ook duidelijkheid over of scholen gegevens kunnen opvragen bij het BRON (Basisregister Onderwijs). Voor het gebruik van leerlingen die ambulant begeleid worden wordt een digitaal overstapdossier......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Minister van Bijsterveldt opent MBO schooljaar in Rotterdam

Minister van Bijsterveldt opent MBO schooljaar in Rotterdam

Minister van Bijsterveldt opent vandaag het MBO schooljaar op het Albeda College in Rotterdam.Van Bijsterveldt, zelf oud-studente van de voorloper van het Albeda College, luidt het nieuwe schooljaar in met een speech over de toekomst van het mbo onderwijs in Nederland en in het bijzonder in Rotterdam.In haar speech benadrukt zij het grote belang van goed vakmanschap als peiler onder de Nederlandse economie nu, maar zeker ook in de toekomst. Door de vergrijzing ontstaan op termijn grote tekorten op de arbeidsmarkt, met name in de zorg en de techniek.Om deze tekorten op te vangen is......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Onderwijsclubs ontvangen geen overheidssubsidie

Onderwijsclubs ontvangen geen overheidssubsidie

De PO-Raad heeft via radio en krant gereageerd op diskwalificerende uitspraken over de PO-Raad en andere sectorraden van SP-Kamerlid Manja Smits in dagblad Trouw van woensdag 17 augustus. Ook op twitter werd gediscussieerd over de inhoud en de toonzetting van de uitspraken van Smits. Zij noemt onderwijsraden zoals de PO-Raad nutteloze onderwijsclubs en onderwijsmaffia. Ik kan ze niet verbieden, maar toch zeg ik: opdonderen met die gasten. Zij doet deze uitspraken in het artikel, en verder uitgewerkt op de website van de SP, op basis van argumenten en aannames die volgens de PO-Raad op zn minst discutabel......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Studenten kiezen veel voor zorgstudies hogescholen

Studenten kiezen veel voor zorgstudies hogescholen

Opleidingen in de gezondheidszorg op hogescholen zien komend studiejaar hun studentenaantallen het hardst stijgen van alle hogescholen, meldt de Volkskrant.Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de instellingen in het hoger onderwijs. Het gaat hierbij om inschrijfverzoeken, nog niet om daadwerkelijk betaalde inschrijvingen.De Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit zien het aantal inschrijvingen met respectievelijk 45 en 35 procent stijgen. Bij de Universiteit van Amsterdam daalde het aantal nieuwe studenten juist weer en wel met 14 procent.Hogeschool Inholland......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwshbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Groepsgrootte zal dit schooljaar fors toenemen

Groepsgrootte zal dit schooljaar fors toenemen

Naar verwachting stijgt de groepsgrootte in het primair onderwijs dit schooljaar met gemiddeld 12 procent, waardoor de gemiddelde klassengrootte zal stijgen van 24 naar 27 leerlingen.Deze toename is een direct gevolg van de bezuinigingen die het afgelopen schooljaar zijn doorgevoerd, aldus de PO-Raad, de sectorraad voor het primair onderwijs.Volgens de raad zullen de bezuinigingen van het kabinet Rutte veel extra druk gaan leggen op het basisonderwijs, helemaal als de aangekondigde bezuinigingen op het Passend Onderwijs worden doorgevoerd.De PO-Raad vreest dan ook een......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Stuur een bewerkte zomerfoto in en win

Stuur een bewerkte zomerfoto in en win

Op het mediawijsland van kids.kennisnet.nl kunnen kinderen meedoen aan een fotowedstrijd. Ze worden gevraagd om een vakantiefoto van zichzelf op een gekke, grappige en zomerse manier digitaal te bewerken en op te sturen. Zo maken ze kans op een onderwatercamera of fotostickers. We hebben inmiddels al veel leuke vakantiekiekjes ontvangen, waarvan een aantal op de Kids Hyve te bewonderen zijn. Kinderen kunnen tot 5 septembers hun foto insturen (of op de Hyve plaatsen) en zo meedoen aan de wedstrijd.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Waarschuwingspoppen op eerste schooldag

Waarschuwingspoppen op eerste schooldag

Verzekeraar Univ en Veilig Verkeer Nederland (VVN), partners op het gebied van verkeersveiligheid van kinderen in Nederland, starten samen de campagne 'de scholen zijn weer begonnen'.De partners maken daarbij gebruik van Victor Veilig, een waarschuwingspop die automobilisten attent maakt op de aanwezigheid van kinderen.Ieder jaar vallen onder kinderen die op weg zijn van en naar school 35 doden en meer dan 600 gewonden. De eerste 'Victor Veilig' poppen worden komende maandag op de eerste schooldag geplaatst bij een druk kruispunt in Doetinchem.De komende weken zullen op......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Gemeenten investeren fors minder in scholenbouw

Gemeenten investeren fors minder in scholenbouw

Het investeringsniveau van gemeenten in scholenbouw blijft dit jaar sterk achter. Het beeld dat uit een eerder gehouden peiling van de PO-Raad onder een deel van de achterban, lijkt bevestigd te worden: Gemeenten investeren fors minder. Veel schoolgebouwen zijn inmiddels aan vervanging of renovatie toe zijn, in veel gevallen is het binnenklimaat dramatisch. Het is dat ook betreurenswaardig dat scholenbouw blijkbaar geen prioriteit heeft. De investeringen in de Nederlandse scholenbouw glijden dit jaar af tot het niveau van 838 miljoen euro. In 2008 vloeide nog ruim 1,2 miljard euro naar de huisvesting......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Minister zal PO Raad betrekken bij vereenvoudiging bekostiging

Minister zal PO Raad betrekken bij vereenvoudiging bekostiging

In een brief aan de Tweede Kamer reageert minister Van Bijsterveldt op de kritische kanttekeningen die de PO-Raad stelde bij een evaluatie van de Materiële Bekostiging, eind mei 2011. De minister zegt in deze brief toe de PO-Raad te zullen betrekken bij de voorgenomen vereenvoudiging van de bekostigingsystematiek. Maar ook stelt zij in de brief zich in een aantal kritiek- en aandachtspunten van de PO-Raad niet te herkennen. De minster baseert zich bij de onderbouwing van haar mening op cijfers die volgens ons, gebaseerd op berichten uit het veld, achterhaald zijn. In een brief van 30 mei aan de Vaste......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Rode caravan voor twijfelende mbo leerlingen

Rode caravan voor twijfelende mbo leerlingen

Amsterdamse mbo'ers die twijfelen over hun studie, kunnen de komende weken voor advies en begeleiding terecht in een rode caravan, zo meldt de Telegraaf.De rode caravan is een initiatief van het Bureau Leerplicht en moet schooluitval onder mbo'ers in de hoofdstad tegengaan. De caravan zal daartoe de komende weken op verschillende plaatsen in de stad te zien zijn.Het aantal voortijdige schoolverlaters in Amsterdam neemt na jaren van afname weer toe. Het percentage schoolverlaters is daar met ongeveer zes procent het dubbele van het landelijk gemiddelde."We proberen ze te......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws

De Week van de Alfabetisering 2011

De Week van de Alfabetisering 2011

Van 5 t/m 11 september vindt de Week van de Alfabetisering plaats. Er zullen overal in het land activiteiten plaatsvinden die aandacht vragen voor de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen. Dit jaar heeft de Week het thema DOE MEE! en staat in het teken van de vele lokale initiatieven die de geletterdheid van kinderen, jongeren en volwassenen bevorderen. Stichting Lezen Schrijven roept alle bedrijven, ziekenhuizen, scholen, kinderopvangcentra en individuen op om tussen 5 en 11 september een activiteit te organiseren. "Activiteiten mogen ludiek zijn,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Geen herexamen via rechtbank voor Purmerendse leerling

Geen herexamen via rechtbank voor Purmerendse leerling

De rechtbank in Haarlem heeft de eis van een scholiere van het Jan van Egmond Lyceum in Purmerend om herexamen te mogen doen afgewezen, zo meldt het Noordhollands Dagblad.Maritte Quint kwam een tiende punt te kort voor haar vwo-eindexamen wiskunde en haalde vervolgens haar diploma niet. Volgens Quint verliep de start van het examen dusdanig chaotisch, dat ze pas tien minuten later dan gepland kon beginnen.De tien minuten die ze miste aan de start, zouden haar mogelijk net tijd genoeg hebben gegeven om het examen wel met een voldoende af te sluiten. Quint spande daarom een rechtzaak......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Tekort levensbeschouwelijke docenten openbare scholen

Tekort levensbeschouwelijke docenten openbare scholen

Er is een tekort aan gekwalificeerde docenten voor het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (gvo en hvo) op openbare scholen. Om het vormingsonderwijs op alle openbare scholen aan te kunnen bieden, moet het aantal docenten verdubbelen.Dat meldt het Nederlands Dagblad. Een openbare school is verplicht levensbeschouwelijk onderwijs aan te bieden als ouders van leerlingen hierom vragen. Jaarlijks stelt de overheid 10 miljoen euro ter beschikking om dit te kunnen financieren. 60 procent van de scholen maakt gebruik van deze subsidie.Door het gebrek aan bevoegde leerkrachten,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Uitnodiging De opbrengst van het samenspel tussen ouders en school

Uitnodiging De opbrengst van het samenspel tussen ouders en school

Wij nodigen u van harte uit voor de opening van het nieuwe schooljaar 2011-2012 voor het primair onderwijs op dinsdag 30 augustus. Wij hebben professor Micha de Winter bereid gevonden om als gastspreker in te gaan op het thema ouderbetrokkenheid: hoe kunnen ouders en school samenspelen in het belang van hun kind respectievelijk de leerling. Daarna kunt u deelnemen aan de discussie over dit onderwerp. Het programma begint om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) en vindt plaats bij Hogeschool Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht. Het aantal plaatsen in de zaal is beperkt, dus wees er......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Meer ruimte voor sport en bewegen in de buurt

Meer ruimte voor sport en bewegen in de buurt

Om sport en bewegen in de buurt een nieuwe impuls te geven, wil minister Schippers (VWS) meer en slimme verbindingen tussen lokale partners, zoals sportclubs, scholen, bedrijfsleven, zorginstellingen en naschoolse opvang. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen rond integrale kindcentra in het onderwijsveld, waarbij al nadrukkelijk de samenwerking tussen onderwijs en opvang wordt gezocht. Ook andere partners worden betrokken om te komen tot een dagarrangement voor kinderen, waar zij de hele dag een gevarieerd aanbod krijgen van onderwijs, opvang, sport en spel. Hierin staat de ontwikkeling van het kind......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

COC start protestactie Amsterdam Gay Pride

COC start protestactie Amsterdam Gay Pride

COC Nederland start vandaag een actie voor voorlichting over homo- en transseksualiteit op elke school en tegen het fenomeen weigerambtenaar. Dat meldt de belangenorganisatie op de eigen website.In het kader van de Amsterdam Gay Pride verspreidt het COC duizenden posters in Amsterdam, waarmee hetero's en homo's tijdens de Canal Parade op zaterdag 6 augustus a.s. kunnen laten zien dat ze het oneens zijn met het regeringsbeleid.Door de poster mee te brengen naar de Parade of deze op 6 augustus voor het raam te hangen, kunnen bezoekers en bewoners laten zien dat ze het oneens zijn met......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Aangescherpte exameneisen van kracht

Aangescherpte exameneisen van kracht

Met ingang van 1 augustus gelden aangescherpte exameneisen voor het voortgezet onderwijs, zo meldt VOS ABB, de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen.Alle leerlingen moeten voortaan voor het centraal examen gemiddeld - onafgerond - een voldoende halen om te kunnen slagen.Omdat er nog veel vragen leven over deze aanscherping, heeft het College voor Examens een toelichting op zijn website geplaatst.De aanscherping was volgens minister Van Bijsterveldt nodig......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Waarom het onderwijs in Shanghai zo goed presteert

Waarom het onderwijs in Shanghai zo goed presteert

Scholieren in de Chinese stad Shanghai presteren het beste ter wereld, zo maakte de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) eerder dit jaar bekend. Maar hoe komt dat?Eerder presteerden 15-jarige scholieren uit Finland, Zwitserland en Korea nog beter, maar Shanghai heeft vrij plotseling het stokje overgenomen. Volgens Andreas Schleicher, onderzoeksleider bij PISA, komt dat doordat het stadsbestuur van Shanghai de afgelopen veel heeft genvesteerd in onderwijs, zo meldt......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbuitenland → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Brabantse studenten springen bij in verslavingszorg

Brabantse studenten springen bij in verslavingszorg

24 studenten van Avans, Fontys en ROC Eindhoven gaan werken bij een verslavingsinstelling in Vught, zo meldt Omroep Brabant.De studenten vervangen acht vaste medewerkers die een andere functie krijgen. De studenten worden intensief begeleid en opgeleid door Novadic, de stichting die verantwoordelijk is voor de verslavingszorg in de instelling.Novadic benadrukt dat het niet gaat om een 'ordinaire bezuinigingsmaatregel'. De kosten blijven voor de stichting gelijk, alleen krijgt de stichting zo meer begeleiders voor hetzelfde geld.De studenten zorgen voor een ruimere bezetting.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Veilig werken en leren op school

Veilig werken en leren op school

Scholen moeten een plek zijn waar personeel en leerlingen veilig kunnen werken en leren. De PO-Raad steunt dan ook het programma Veilige Publieke Taak (VPT) van BZK. In 2010 heeft de minister van BZK intensiveringtrajecten Veilige Publieke Taak (VPT) opgezet. Deze trajecten ondersteunen werkgevers met een publieke taak, zoals schoolbesturen, bij hun aanpak van agressie en geweld. Het ministerie van BZK wil onderwijsinstellingen stimuleren om deel te nemen aan de intensiveringtrajecten Veilige Publieke Taak (VPT). Onderwijsinstellingen die een concreet en creatief voorstel hebben, gericht op een gezamenlijke......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Deventer pakt taalachterstand peuters aan

Deventer pakt taalachterstand peuters aan

Elk jaar beginnen 200 kinderen in Deventer met een taalachterstand aan de basisschool, zo meldt de Stentor.De gemeente gaat daarom peuters taalonderwijs bieden, dat ervoor moet zorgen dat die achterstanden verdwijnen. Deventer heeft daartoe afspraken gemaakt met het onderwijs in de stad, de GGD en Raster (kinderopvang en peuterspeelzalen).Peuters waarbij een taalachterstand wordt geconstateerd, zullen voortaan allemaal in een peuterspeelzaal taalonderwijs krijgen. Wethouder Marco Swart van de Hanzestad hoopt zo peuters een extra steuntje in de rug te kunnen geven."Als......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Geslaagde scholieren krijgen verkeerde brief

Geslaagde scholieren krijgen verkeerde brief

35.000 scholieren die geslaagd zijn voor het eindexamen hebben door een fout van het Ministerie van Onderwijs een brief gehad waarin staat dat ze gezakt zijn, aldus De Telegraaf.In de brief staat: je bent helaas niet geslaagd voor je eindexamen. Ik begrijp dat je hoofd even helemaal niet naar school en leren staat. Toch wil ik je adviseren om volgend schooljaar alsnog te diploma te halen'.Het ministerie heeft laten weten dat mogelijk niet alle scholen op tijd hebben doorgegeven welke leerlingen geslaagd of uitgeschreven zijn. ,,Daardoor zijn waarschijnlijk enkele brieven bij geslaagden......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws