LEFGASTEN

Onderwijsnieuws juli 2011

Verplichte registratie incidenten

Verplichte registratie incidenten

Scholen moeten (gewelds)incidenten eenduidig gaan registreren. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Van Bijsterveldt (OCW) waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het kabinet streeft ernaar dat de verplichte incidentenregistratie per 1 september 2012 van kracht is. De PO-Raad is van mening dat incidentenregistratie niet meer dan een hulpmiddel is bij het voeren van goed veiligheidsbeleid; beleid waarvan het eigenaarschap moet berusten op de plek waar deze thuishoort, namelijk bij besturen en scholen. Voorafgaand aan de kamerbehandeling van dit wetsvoorstel stuurden PO-Raad, VO-raad en MBO Raad......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

CAO en bestuurders

CAO en bestuurders

Verschillende schoolbestuurders in de sector PO hebben een uitnodiging gekregen om als (buitengewoon) lid aan de ALV van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) op 14 juni deel te nemen. Onderwerp van bespreking in deze vergadering is de (mogelijke) rol van de VTOI als werkgeversvertegenwoordiging bij te voeren CAO-onderhandelingen voor bestuurders. Daarvoor is een statutenwijziging noodzakelijk. De VTOI wijst daarbij op het initiatief van schoolbestuurders in de sector VO, met steun van de VO-raad, om een onderwijsbestuurdersvereniging op te richten die de onderhandelingen vanuit......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Lancering website Week van de Mediawijsheid 2011

Lancering website Week van de Mediawijsheid 2011

Mediawijzer.net lanceert de nieuwe website van de Week van de Mediawijsheid 2011: www.mediamasters2011.nl. Dit jaar staat het thema media-opvoeding centraal om kinderen bewust te maken van mogelijkheden en risico's van media. Op de website is informatie te vinden over de campagne en kunnen scholen zich inschrijven voor deelname. Week van de Mediawijsheid De Week van de Mediawijsheid (21-27 november) is een initiatief om meer aandacht te vragen voor het belang van mediawijsheid. Het thema dit jaar is media-opvoeding.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Masterclass Andere Tijden in het onderwijs en opvang

Masterclass Andere Tijden in het onderwijs en opvang

Scholen die zich oriënteren op andere schooltijden, in de vorm van het vijf-gelijke-dagenmodel, kunnen in november weer deelnemen aan een masterclass. Leeuwendaal VOS/ABB organiseert deze masterclass in samenwerking met de initiatiefgroep Andere Tijden in onderwijs en opvang. Evenals in voorgaande masterclasses zullen ervaringsdeskundigen aanwezig zijn om het proces dat zij hebben afgelegd bij de invoering van het vijf-gelijke-dagen-model, nader toe te lichten. Dit onder het motto: leren van elkaar. Zo komen op een praktische manier de belangrijkste aandachtspunten aan bod. Informatie en aanmeldenDe......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Tilburg experimenteert met jeugdzorg op middelbare scholen

Tilburg experimenteert met jeugdzorg op middelbare scholen

Tien middelbare scholen in Tilburg en drie in de regio Waalwijk starten na de zomervakantie met een experiment met opvoedingsdeskundigen, zo meldt BN De stem.De inzet van opvoedingsdeskundigen op de scholen moet de wachtlijsten in de jeugdzorgen verkorten. Een opvoedingsdeskundige zal acht uur per week op school begeleiding en advies beiden, als aanvulling op het schoolmaatschappelijk werk."Door de opvoedingsdeskundige al op school in te zetten, kunnen we zonder dat er eerst indicatie nodig is, zorg bieden," zegt Jos Derksen van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Brabant,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Kindermediaweek van 3 t/m 9 september 2011

Kindermediaweek van 3 t/m 9 september 2011

In de Kindermediaweek is er een week lang bijzondere aandacht voor de impact van kindermedia. Daarbij worden met name de aantrekkelijke en positieve kanten benadrukt. De mediabeleving is een vast onderdeel geworden van het dagritme en leven van kinderen. Vaak gaat de aandacht naar de gevaren van nieuwe media, maar door slim om te gaan met het media-aanbod kunnen kinderen veel opsteken. KindertopEen onderdeel van het programma is de Mediasmarties Kindertop. Op 4 september 2011 zal in het Raadhuis van Hilversum de eerste editie plaatsvinden. Tijdens de Kindertop gaan experts op het gebied van kindermedia......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

ELD

ELD

De PO-Raad en VO-raad treffen op dit moment de voorbereidingen om de komende twee jaar een landelijke standaard in gebruik te nemen die de digitale uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens het overstapdossier - tussen scholen in het po en vo mogelijk maakt. De standaard en bijbehorende voorzieningen voor het overstapdossier zullen een voorspelbare, veilige en transparante overdracht faciliteren. Tevens zal de standaard rekening houden met regionale verschillen. Dit alles ter ondersteuning van de doorlopende leerlijn van leerlingen. Het betreft een gewijzigde aanpak van het bestaande project......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Het Google effect zoekmachines als geheugen

Het Google effect zoekmachines als geheugen

Omdat we tegenwoordig bijna alle informatie via zoekmachines kunnen vinden, verandert de manier waarop ons geheugen werkt. Uit onderzoek van Betsy Sparrow (Columbia Universiteit, Amerika) blijkt dat we in plaats van inhoudelijke details de wijze waarop we antwoorden kunnen vinden onthouden. Dit hoeft echter geen negatieve ontwikkeling te zijn, aldus Sparrow. We hoeven niet meer zoveel te onthouden en hebben daardoor de ruimte om dieper na te denken, verbanden te ontdekken en grote lijnen te herkennen. Interview met Sparrow in PBS Newshour (Engels)...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Elsevier

Internationaal wiskundetalent in Amsterdam

Internationaal wiskundetalent in Amsterdam

In Amsterdam is afgelopen zondag de Internationale Wiskunde Olympiade, een prestigieuze wiskundewedstrijd voor middelbare scholieren, van start gegaan. In totaal doen bijna zeshonderd jongeren uit 103 verschillende landen mee.Het is de 52e keer dat de oudste en grootste internationale wetenschapsolympiade wordt gehouden. Ieder jaar organiseert een ander land het evenement; dit jaar is Nederland voor het eerst aan de beurt.Alle deelnemende teams, die elk uit zes scholieren en twee begeleiders bestaan, krijgen lastige wiskundige problemen voorgelegd die ze binnen 4,5 uur moeten oplossen.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Studiebeurs voor beste twitteraar

Studiebeurs voor beste twitteraar

Een universiteit in Iowa looft een studiebeurs ter waarde van 37.000 dollar (circa 26.000 euro) uit aan de aankomende student die het beste zijn motivatie kan verwoorden in een bericht op de sociale netwerksite Twitter.In een essay' van slechts 140 tekens, het maximale aantal tekens in een 'tweet', moeten de kandidaten antwoorden op de vraag waarom zij zich geschikt achten voor een studie aan de universiteit. De winnaar krijgt een beurs voor de Master of Business, zo schrijven diverse media.Waarom wij tweets in ons sollicitatieprocedure invoegen? Sociale media zijn een machtig instrument......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbuitenland → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Geslaagde vmbo ers gefeliciteerd gezakten gemotiveerd

Geslaagde vmbo ers gefeliciteerd gezakten gemotiveerd

Afgelopen zaterdag lag er bij tienduizenden geslaagde vmbo'ers een felicitatiekaart op de deurmat. Minister Marja van Bijsterveldt (OCW) feliciteerde alle geslaagden met hun diploma, zo meldt de Rijksoverheid. Zij wenste de gelukkigen veel succes met hun vervolgopleiding op het mbo of het havo.Met deze kaart wil de minister aandacht vestigen op de noodzaak voor jongeren om zich in te schrijven voor een vervolgopleiding. "Tijdens de lange zomervakantie vergeten sommige jongeren zich in te schrijven en kan de aandacht voor een vervolgopleiding verslappen. Dat is zonde. Want mt een startkwalificatie......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Verzamelen jaarcijfers 2010

Verzamelen jaarcijfers 2010

Om op korte termijn zicht te krijgen op de financiële situatie van het primair onderwijs, vraagt de PO-Raad u de jaarcijfers over 2010 aan te leveren. Bij voorkeur ontvangen we de cijfers in bijgevoegd format. U kunt dit of (een kopie van uw jaarcijfers uit) uw jaarverslagsturen naar Reinier Goedhart (r.goedhart@poraad.nlof PO-Raad, Postbus 85 246, 3508AE Utrecht, t.a.v. R.M. Goedhart). Verzamelen Schoolbesturen moeten de jaarcijfers over 2010 voor 1 juli 2011 aanleveren aan OCW, maar deze worden pas in februari 2012 gepubliceerd. Om al eerder (met cijfers onderbouwd) zicht te verkrijgen in......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Leerlingen moeten begeleid worden bij het gebruik van social media

Leerlingen moeten begeleid worden bij het gebruik van social media

Thijs van de Reep en Linda Vonhof hebben voor Social Media Wijs uitgebreid onderzoek gedaan naar het gebruik van social media door leerkrachten. De enquête voor dit onderzoek werd ingevuld door meer dan 190 leerkrachten en de deelnemers werden benaderd via Facebook, Twitter, LinkedIn en e-mail. Uit het onderzoek komt een aantal conclusies: • leerlingen moeten begeleid worden bij het gebruik van social media, • driekwart ziet toegevoegde waarde van social media in het basisonderwijs,...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Personele bekostiging stijgt met 058%

Personele bekostiging stijgt met 058%

Het kabinet gaat 0,58% meer bijdragen aan de arbeidskostenontwikkeling voor werkgevers binnen de overheid. Dit blijkt uit een brief die de minister van Binnenlandse Zaken aan de werkgevers in de publieke sector heeft gestuurd. Dit betekent dat de GPL 2011-2012 met 0,58% wordt verhoogd ten opzicht van de beschikking van 7 april 2011. De compensatie voor gestegen sociale werkgeverslasten geldt echter met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 en heeft dus ook betrekking op de laatste 7 maanden van 2010-2011. De formele vaststelling van de GPL in de regeling bekostiging 2010-2011 komt dus......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Engels in het basisonderwijs

Engels in het basisonderwijs

Op 1 juli stuurde de minister van OCW aan de Tweede kamer het onderzoeksrapport Engels in het basisonderwijs, Verkenning naar de stand van zaken van SLO. De PO-Raad blijft de verdere uitwerking van de plannen rondom Engels kritisch volgen. Tijdens het algemeen overleg van 23 juni jl. over het actieplan Basis voor Presteren heeftde minister toegezegd dat ze in het najaar van 2012 komt met een plan van aanpak hoe het vak Engels op termijn als onderdeel opgenomen kan worden in de centrale eindtoets van het basisonderwijs. De minister kan bij het vormgeven van het plan van aanpak gebruik maken van wetenschappelijk......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad | Basisonderwijs

Leerlingen wisselen media informatie uit met Curacao

Leerlingen wisselen media informatie uit met Curacao

Onlangs zijn de workshops Mediawijs met Movietrader gestart. Uit heel Nederland doen 500 leerlingen (groep 7-8) mee, die contact leggen met leeftijdgenoten op Curaçao. Door het uitwisselen van informatie via een filmquiz leren ze veel over elkaars leven en cultuur. Met behulp van Movietrader wordt een digitale spaarkaart gemaakt, waaraan vragen en een score wordt toegevoegd. Via social Media als Facebook en Twitter wordt de quiz rondgestuurd. Het medialab Curaçao is de initiatiefnemer van het project.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Uitnodiging Samenspel van ouders en school

Uitnodiging Samenspel van ouders en school

Wij nodigen u van harte uit voor de opening van het nieuwe schooljaar 2011-2012 voor het primair onderwijs op dinsdag 30 augustus. Wij hebben professor Micha de Winter bereid gevonden om als gastspreker in te gaan op het thema ouderbetrokkenheid: hoe kunnen ouders en school samenspelen in het belang van hun kind respectievelijk de leerling. Daarna kunt u deelnemen aan de discussie over dit onderwerp. Het programma begint om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) en vindt plaats bij Hogeschool Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht. Het aantal plaatsen in de zaal is beperkt, dus wees er......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

MediaMasters mijlpaal eerste 850 klassen aangemeld

MediaMasters mijlpaal eerste 850 klassen aangemeld

Meer dan 850 klassen hebben zich al aangemeld voor MediaMasters2011. Dit zijn 18.154 scholieren die gaan bewijzen echte Media Masters te zijn. Tijdens de Week van de Mediawijsheid (21 “ 27 november) kunnen leerlingen vanaf groep 7 in een levensechte media-ervaring laten zien wat ze al kunnen en zo hun officiële MediaMaster halen. Om mediawijsheid in het onderwijs te integreren en leerlingen vanaf groep 7 te laten ervaren hoe mediawijs ze zijn, worden kinderen vanaf komend schooljaar uitgedaagd. Leerlingen kunnen op school aan de slag. Daarnaast kunnen zij samen met ouders en......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Uitnodiging ledenraadpleging

Uitnodiging ledenraadpleging

Het bestuur van de PO-Raad nodigt haar leden uit voor een ledenraadpleging over het conceptbestuursakkoord. Met dit akkoord kunnen de schoolbesturen uit het primair onderwijs met de minister meerjarige afspraken maken over gedeelde ambities en de randvoorwaarden. De ledenraadpleging vindt plaats op: Maandag 26 september van 15.00 u 17.00 u te Assen Donderdag 29 september van 10.00 u 12.00 u te Eindhoven Vrijdag 30 september van 10.00u 12.00 u te Utrecht Klik hier om u aan te melden Aanleiding Tijdens onze ALV van 9 juni jl. gingen leden van de PO-Raad......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

App OMJS werkvormen

App OMJS werkvormen

De website Onderwijs Maak Je Samen (OMJS) is voor veel leerkrachten en docenten een bekende informatiebron voor hulp in de dagelijkse lespraktijk. Onlangs heeft de site de bijzondere app OMJS Werkvormen (gratis) ter beschikking gesteld. Voorlopig voor de iPhone, maar binnenkort ook voor Android Smartphoners. Je kunt op de site terecht voor veel verschillende didactische werkvormen voor uiteenlopend situaties met daarbij ook nog een tiental kennismakingsvormen.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Onderzoeksresultaten Social Media in het PO

Onderzoeksresultaten Social Media in het PO

Thijs van de Reep en Linda Vonhof hebben voor Social Media Wijs een uitgebreid online onderzoek Social Media in het Basisonderwijs gedaan naar het gebruik van social media door leerkrachten en docenten. De enquête voor dit onderzoek werd ingevuld door 190 leerkrachten en de deelnemers werden benaderd via Facebook, Twitter, LinkedIn en e-mail. Een paar conclusies: leerlingen moeten begeleid worden bij het gebruik van social media, driekwart ziet toegevoegde waarde van social media in het PO en leerlingen beginnen vaak rond hun tiende jaar met......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Ook slecht binnenmilieu in nieuwe schoolgebouwen

Ook slecht binnenmilieu in nieuwe schoolgebouwen

De Bond van Nederlandse Architecten bracht onlangs een rapport uit met de resultaten van een onderzoek naar nieuwe schoolgebouwen.Het rapport bevestigt het beeld van de PO-Raad dat een slecht binnenmilieu niet alleen een kwestie is van oude gebouwen, maar ook van nieuwe gebouwen, veroorzaakt door de lage normvergoedingen. Gebouwen voldoen formeel aan de minimale eisen van het bouwbesluit. In de praktijk pakt dat echter nog al eens anders uit. Gezien de laatste inzichten in een gezonde werk-en leefomgeving zijn deze eisen niet alleen te laag, maar functioneren de minimum-eisen door de lage financiële......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

PO Raad inventariseert reacties op regio indeling Passend onderwijs

PO Raad inventariseert reacties op regio indeling Passend onderwijs

De PO-Raad krijgt diverse reacties op de rapportage van de regiogesprekken die OCW de afgelopen tijd georganiseerd heeft over de vorming van de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs. In de bijlage van de brief is de beoogde indeling vermeld. De minister geeft aan dat er zoveel mogelijk is aangesloten bij de wensen en reeds opgebouwde samenwerking van schoolbesturen. Ook spelen andere factoren een rol zoals gemeentegrenzen, (dat maakt een betere samenwerking tussen scholen en gemeente mogelijk op het gebied van zorg, jeugdzorg en arbeidsmarkt), leerlingenstromen, de beschikbaarheid van Speciaal Onderwijs......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Leren op afstand pilot Montessori Stad in Almere

Leren op afstand pilot Montessori Stad in Almere

Kinderen, die extra aandacht nodig hebben, virtueel begeleiden. Dat klinkt als toekomstmuziek, maar Basisschool Montessori Stad in Almere voerde onlangs een pilot uit bij kinderen met taalproblemen. En met succes. Het lijkt een kwestie van tijd voordat deze methode op meerdere plekken wordt ingevoerd. Veel leerlingen hebben ondersteuning nodig op het gebied van taal. In een groot aantal gevallen wordt doorgaans een beroep gedaan op de orthopedagoog. Behandeling vindt meestal na schooltijd plaats en is daardoor vaak niet effectief, omdat kinderen tijdens dat deel van de dag niet......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs