Opleidingen voor docenten: Direct toepasbaar binnen uw school. Bekijk het opleidingsaanbod

Onderwijsnieuws juni 2011

Veel kleine scholen moeten dicht

Veel kleine scholen moeten dicht

Enkele tientallen basisscholen zullen binnenkort de deuren moeten sluiten, zo meldt het Algemeen Dagblad woensdag.Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De scholen zijn door een dalend leerlingenaantal te klein geworden om open te blijven.De betreffende scholen staan vooral in de provincies Limburg, Zeeland, Noord-Holland en Groningen. Volgens DUO gaat om in totaal zesendertig scholen.Als oorzaken voor het dalende leerlingenaantal wijst Gert-Jan Midden van de PO-raad, de sectorraad voor het primair onderwijs, op de lagere geboortecijfers en de......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Eerste diplomas Rotterdamse horecavakschool

Eerste diplomas Rotterdamse horecavakschool

Woensdagavond reikte minister Van Bijsterveldt van Onderwijs diploma's uit van de eerste lichting vm2-kandidaten van de Horeca Vakschool Rotterdam, zo meldt de Rijksoverheid.Vm2 (vmbo-mbo2) is een experiment met een gentegreerde beroepsopleiding van vmbo en mbo2. Leerlingen hoeven niet over te stappen naar een andere school na het doorlopen van het vmbo. De minister feliciteerde in totaal 9 geslaagde kandidaten. Zij hebben hun mbo-2 diploma weten te bemachtigen met n jaar tijdwinst.De kandidaten van het vm2 krijgen op n locatie les, met n pedagogisch-didactische aanpak, met een zelfde......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Het hbo op de schop

Het hbo op de schop

Door: Martijn van den Berg Ik herinner me nog de eindexamens. Ik was bloednerveus, want ik stond er niet geweldig voor. Ik heb weken achter elkaar een één stuk door zitten leren, want ik moest en ik zou een voldoende halen voor alles. Ik ben erg blij dat dit over is. Of toch niet?Naar aanleiding van een onderzoek op alle HBO scholen in Nederland, bleek dat bij 15 van de 1200 opleidingen diploma's afgegeven werden die niet HBO waardig waren. Het kabinet was hiervan zo geschokt, dat ze direct maatregelen hebben genomen. Er komen onder andere centrale examens op kernvakken en de controle......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwshbo → Dossier: Margreet van den Berg

Aanwezigheid voorzieningen geen invloed op leefbaarheid in krimpgebied

Aanwezigheid voorzieningen geen invloed op leefbaarheid in krimpgebied

De directe aanwezigheid van voorzieningen op het platteland van Noord-Groningen is geen voorwaarde voor de leefbaarheid aldaar. De bereikbaarheid van de dorpen en aanwezigheid van een hechte gemeenschap zijn dat echter wel. Dit is de hoofdconclusie uit het onderzoek Leven in de leegte. Leefbaarheid in Noord-Groningen anno 2010', uitgevoerd door het Groningse onderzoeksbureau CAB. De vraag in het onderzoek is of het verdwijnen van voorzieningen het voortbestaan van kleine dorpen en de leefbaarheid in gevaar zou brengen. Dit blijkt niet het geval te zijn. Sociale factoren zijn van invloed op leefbaarheidHet......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Games en eigenlijk geen game

Games en eigenlijk geen game

Omdat het bijna vakantie is vandaag aandacht voor een vakantie-activiteit: gamen!Om te beginnen wil ik graag jullie aandacht vragen voor de winnaars van de Creative Game Challenge. Dit jaar stond deze wedstrijd, waarin leerlingen uitgedaagd worden om hun eigen game te maken, in het teken van water. De wedstrijd heeft dit jaar nog meer en nog mooiere games opgeleverd dan vorig jaar: liefst 113 teams leverden een game in. Een absolute topscore!De diversiteit van de inzendingen was groot. Wat mij persoonlijk......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Natuurkunde apps voor de iPad

Natuurkunde apps voor de iPad

Al eerder schreef ik over de iPad en andere tabletcomputers dat volgens mij die apparaten voorlopig nog niet de laptops of macs uit de scholen zullen laten verdwijnen. Eén van de redenen daarvoor is dat er nog maar weinig Nederlandstalige apps zijn.Dat is natuurlijk vooral een probleem als die apps vooral op tekst gebaseerd zijn, iets wat helaas nog maar al te vaak het geval is. Jammer, want ik denk dat voor het onderwijs juist de interactieve mogelijkheden van de tablet meerwaarde......

Lees meer
Onderwijs aan de slag met Olympisch Plan 2028

Onderwijs aan de slag met Olympisch Plan 2028

De gehele onderwijssector is toegetreden tot de Alliantie Olympisch Plan 2028. De ondertekening vond donderdag 23 juni, tijdens Olympic Day, plaats in het Olympisch Stadion in Amsterdam, zo meldt de MBO Raad.Mede daarom introduceerde voormalig IOC-lid Els van Breda Vriesman de kennisbank Olympische kennis. Hiermee kunnen studenten en leerlingen, maar ook andere genteresseerden, voor het eerst profiteren van de door Olympisch Vuur gebundelde kennis over de Olympische en Paralympische Spelen.Guusje ter Horst (voorzitter HBO-raad) en Jan van Zijl (voorzitter MBO Raad) tekenden namens......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Project W wint wedstrijd Universiteit Utrecht

Project W wint wedstrijd Universiteit Utrecht

Met het zelfgemaakt computerspel Project-W heeft Jesse Vogel de hoofdprijs van 1500 euro gewonnen in de Creative Game Challenge. Voor deze wedstrijd van de Universiteit Utrecht bedachten en maakten meer dan 100 middelbare scholieren zelf een computergame. De winnaars in de verschillende categorien werden op vrijdag 25 juni bekendgemaakt.In de puzzelgame Project-W probeert de speler overstromende landen te redden door het water op een slimme manier langs sluizen te leiden. De jury was erg te spreken over dit computerspel, bedacht......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

PO Raad tevreden over nuancering beleid terugvordering ontslagvergoedingen

PO Raad tevreden over nuancering beleid terugvordering ontslagvergoedingen

De bezwaren die de PO-Raad heeft aangetekend over het beperken van ontslagvergoedingen, waarover de minister op 6 december 2010 een brief schreef aan de VO-raad, hebben tot resultaat geleid. De minister stuurde deze week een brief over bekostiging van ontslagvergoedingen, waarin zij haar standpunt toelicht en behoorlijk nuanceert. Zij noemt de volgende situaties van ontslagkosten als te verdedigen: Rechterlijke uitspraak Kosten van outplacement Individuele omstandigheden waarin een ontslagvergoeding te verdedigen is als efficiënt omgaan met overheidsmiddelen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Vragen beantwoorden in plaats van antwoorden opzoeken

Vragen beantwoorden in plaats van antwoorden opzoeken

Alhoewel de term knip- en plakgeneratie verdrongen lijkt te zijn door de term generatie Y, heb ik niet de indruk dat er tegenwoordig minder geknipt en geplakt wordt bij het maken van werkstukken voor school. In deze blogpost een aantal tips hoe je kunt voorkomen dat dit knippen en plakken......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

PO Raad en leden spreken bij rondetafel over aansluiting onderwijs en kinderopvang

PO Raad en leden spreken bij rondetafel over aansluiting onderwijs en kinderopvang

Op donderdag 23 juni vond een rondetafelgesprek plaats over de aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang. Voor dit gesprek, dat op initiatief van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer werd georganiseerd, was de PO-Raad uitgenodigd én kon de PO-Raad een aantal leden voordragen. Het doel van het gesprek was om zowel goede ervaringen als knelpunten te inventariseren in de samenwerking tussen scholen en instellingen voor kinderopvang. In het rondetafelgesprek spraken de politici van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer in......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Programma van eisen voor een elo wat en waarom

Programma van eisen voor een elo wat en waarom

Een document waarin eisen en wensen zijn vastgelegd: dat is wat een programma van eisen (PvE) is. Maar wat zijn dan 'mijn' eisen en wensen voor bijvoorbeeld een elo? En waarom en voor wie schrijf ik ze op? Zoals met veel dingen is het PvE een gereedschap en niet de oplossing voor alles. Net als met klussen moet je weten wanneer je welke hamer moet gebruiken. In deze blog probeer ik een tipje van de sluier op te lichten of het hoe, wat en wanneer van een PvE. Het opstellen van een PvE is geen simpele klus en ook niet in een middag gedaan. Mijn advies is om een expert in te schakelen. Ik zal dit verderop nader......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

PO Raad brengt pijnpunten Passend onderwijs nogmaals onder aandacht politici

PO Raad brengt pijnpunten Passend onderwijs nogmaals onder aandacht politici

In aanloop naar het Algemeen Overleg op 29 juni in de Tweede Kamer over Passend onderwijs, heeft de PO-Raad een brief aan de Tweede Kamerleden gestuurd. De PO-Raad wil hiermee een aantal vragen en aandachtspunten nogmaals onder de aandacht brengen en vraagt de politici deze te bespreken tijdens het debat. Hoewel de PO-Raad nog steeds positief staat ten opzichte van de stelselwijziging Passend onderwijs, is er een aantal belemmerende factoren die een goede invoering en uitvoering van Passend onderwijs ernstig bemoeilijken. In de brief licht de PO-Raad een paar van deze punten toe, waaronder: de aangekondigde......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Gebruik muis mogelijk voorspeller leergedrag

Gebruik muis mogelijk voorspeller leergedrag

Uit onderzoek van Baukje Veenstra (Universiteit Groningen) blijkt dat de manier waarop peuters de muis gebruiken verschillen in leergedrag laat zien. Dat is althans de conclusie in haar proefschrift The utility and effectiveness of an educational computergame aimed at improving ineffective learning behavior in preschool children (PDF), waarop zij onlangs is gepromoveerd. Met educatieve spellen kan het leergedrag voorspeld en op termijn zelfs verbeterd worden. Het onderzoek werd verricht aan de hand......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Vijf scholen vijf visies social media in het onderwijs

Vijf scholen vijf visies social media in het onderwijs

In hoeverre werken leerkrachten met social media en op welke manier maken ze daar gebruik van? En hanteert hun school daarvoor specifieke richtlijnen? Jaco, Elke, Rini, Marlous en Dion hebben hier een uitgesproken mening over. 'Het voordeel van social media is dat er heel veel kennis te vinden is en dat je mensen heel snel up-to-date houdt. Er is nog wel onwetendheid en huiverigheid bij mensen die niet met social media werken', vindt Jaco. Zelf maakt hij gebruik van Facebook om het contact met zijn vrienden te onderhouden en twittert hij voor school. 'Ik ben bewust van Hyves......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Creatief presenteren

Creatief presenteren

Door: Martijn van den Berg Als men een presentatie maakt, wordt meestal powerpoint gebruikt om een paar slides te maken, welke vervolgens achter elkaar gepresenteerd worden. Iedere presentatie zier er zo min of meer hetzelfde uit. Ik hou er erg van om dit verwachtingsbeeld totaal om te draaien in presentaties, en creëer vaak totaal andere presentaties. Deze worden vaak erg positief ontvangen. Voor de fans: drie tips.Tip 1: bedenk wat de ander wil zien Veel mensen maken de content van de presentatie op wat zij een ander willen laten zien, terwijl de interesse van het publiek......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

De wereld van de Nederlandse taal

De wereld van de Nederlandse taal

Er zijn wereldwijd wel 6000 talen. Nederlands hoor je vooral in Nederland, België en Suriname, maar op het internet behoort het tot de tien meest gebruikte talen op websites, in e-mail en tweets.Deze wijsheid heb ik niet van mezelf, maar van de website DWVNT: De Wereld Van De Nederlandse Taal. Voor wie van taal houdt een website vol met leuke, interessante en - vanzelfsprekend - ook leerzame informatie. Je vindt er:• Geschiedenis: een tijdlijn van de Nederlandse taal. Dat het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

PO Raad brief Passend onderwijs van minister omzeilt heikele punten

PO Raad brief Passend onderwijs van minister omzeilt heikele punten

De PO-Raad mist in de brief van minister Van Bijsterveldt over de invoering van Passend Onderwijs de antwoorden op enkele kritische vragen van de ECPO, het adviesorgaan van de minster over de vormgeving van (de invoering van) Passend onderwijs. Verder blijft de PO-Raad ook van mening dat, ondanks de temporisering van de bezuiniging, de invoering te snel plaatsvindt en de bezuinigingen onacceptabel zijn. In haar brief aan de Kamer van 17 juni, licht de minister de temporisering van de bezuiniging van 300 miljoen op Passend onderwijs toe en stelt zij dat er meer tijd is voor het opvangen van de personele......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Stamperiusschool wordt St@mperiusschool

Stamperiusschool wordt St@mperiusschool

Door deze naamsverandering wil de St@mperiusschool uit het Zeeuwse Wilhelminadorp aangeven dat zij een andere weg inslaat: van het min of meer traditionele leerproces naar virtual action learning, ofwel computergestuurd onderwijs. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat de hoogste klassen zich gaan bekwamen in bronnenonderzoek: op internet, in papieren bronnen en bij elkaar. Dit initiatief is gebaseerd op het gegeven, dat kinderen in het algemeen enthousiaster zijn om kennis via internet tot zich te nemen dan met behulp van......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Column Aan tafel ook het meubilair gaat met zn tijd mee

Column Aan tafel ook het meubilair gaat met zn tijd mee

Wie kent de beelden niet? Rijen kinderen, twee aan twee, in de schoolbanken. Deze ouderwetse schoolbanken werden vervangen door tafels. De tafel is van oudsher een functionele plek waar op school om te werken, te spelen en te leren. Een uitgangspunt waar we ook in de nabije toekomst zeker mee aan de slag kunnen. Welkom in de wereld van de Touch Tables! Door Gert-Jan van der Welle Wat is het en wat kunnen we er mee? Een Touch Table is, zoals de naam al zegt, een tafel die reageert op aanraking. Het is een tafel met een volledig......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Animaties maken

Animaties maken

Voor de vakantie schreef ik een blogje over het gebruik van animaties als middel om de leerstof te verduidelijken. Daarmee heb ik maar één kant belicht van de mogelijkheden van animaties. Je kunt ze namelijk niet alleen bekijken: je kunt ze ook maken. Je kunt zelf animaties maken voor je les of dat als opdracht geven aan je leerlingen. Door de enorme hoeveelheid gratis te gebruiken animatiesoftware en de grote gebruikersvriendelijkheid daarvan is dat een leeractiviteit die goed uit te voeren is binnen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Het Klokhuis.nl beste Europese kinderwebsite van het jaar

Het Klokhuis.nl beste Europese kinderwebsite van het jaar

Vanochtend heeft Eurocommissaris Neelie Kroes in Brussel de eerste European Awards for Best Children's Online Content uitgereikt. In de categorie 'sites voor kinderen gemaakt door professionals' wonnen de makers van HetKlokhuis.nl, de site van het gelijknamige populaire kindertelevisieprogramma van de NTR, de eerste prijs. De jury vond HetKlokhuis.nl een site die zowel leuk, educatief als innovatief is met heel veel interessante informatie voor kinderen. Vooral het uitstekende navigatiesysteem viel op en mag een voorbeeld worden genoemd voor veel sites voor kinderen. Anneke Dorsman,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Lessen om leerlingen mediawijs te maken

Lessen om leerlingen mediawijs te maken

Door verschillende mensen werd ik gewezen op het feit dat in Wikiwijs materiaal te vinden is van het project "Mediawijsheid, een vak apart!" van Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle. Het is prachtig materiaal waarover ik hier graag meer vertel.De Thorbecke Scholengemeenschap heeft in 2006/2007 ervoor gekozen om zich te profileren ten opzichte van andere scholen in de regio Zwolle o.a. door meer aandacht te besteden aan media. Dat hebben ze gedaan door een aparte leerlijn......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

PO Raad stuurt Tweede Kamer brief over actieplannen

PO Raad stuurt Tweede Kamer brief over actieplannen

De PO-Raad heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de actieplannen Leraar 2020 en Basis voor presteren. Op 21 en 23 juni spreekt de vast commissie voor onderwijs van de Tweede Kamer over deze plannen. De PO-Raad dringt er bij de Tweede Kamer op aan dat de politiek zich in navolging van de commissie Dijsselbloem bezig houdt met wat er door het onderwijs bereikt moet worden. Ze moeten het vertrouwen in het onderwijsveld hebben dat scholen en schoolbesturen de verantwoording nemen voor hoe de resultaten bereikt moeten worden. De PO-Raad pleit verder voor een gedeelde verantwoordelijkheid......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

De Grebbe beste basisschool van Nederland

De Grebbe beste basisschool van Nederland

Basisschool De Grebbe uit Bergen op Zoom is uitgeroepen tot beste basisschool van Nederland, zo meldt Omroep Brabant.Afgelopen woensdag werd het behalen van de titel gevierd op de Grebbe. Een week eerder had onderwijsminister Marja van Bijsterveldt de tweejaarlijkse onderwijsprijs aan de school uitgereikt.De Grebbe kan met zijn vijftien nationaliteiten wellicht worden aangeduid als 'zwarte school', maar de school zelf spreekt liever van 'kleurrijk'. De school is erg succesvol in het ombuigen van taalachterstanden bij de leerlingen. Zo succesvol zelfs dat leerlingen een voorsprong......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Persbericht Ook literatuuronderwijs dupe kabinet Rutte

Persbericht Ook literatuuronderwijs dupe kabinet Rutte

Het kabinet Rutte creëert ten onrechte het beeld dat het in de culturele sector vooral in de ondersteunende instellingen snijdt. Maar met het verschraalde aanbod en hogere toegangsprijzen worden vooral het publiek en gebruikers de dupe. En die worden toch al benadeeld door de verhoging van de BTW op toegangskaartjes van 6 naar 19%, ook wel de Rutte-tax genoemd. Ook de tweejaarlijkse Dag van de Literatuur, een steunpilaar van het literatuuronderwijs, gaat door de plannen van staatssecretaris Zijlstra van Cultuur een ongewisse toekomst tegemoet. De Dag van de Literatuur is een tweejaarlijks......

Lees meer
Collectie van het Amsterdam Museum online beschikbaar voor onderwijs

Collectie van het Amsterdam Museum online beschikbaar voor onderwijs

Tijdens de Dag van de Cultuureducatie op donderdag 16 juni maakten Jan Muller, directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Paul Spies, directeur van het Amsterdam Museum, een bijzondere samenwerking bekend. Vanaf heden is de collectie van het Amsterdam Museum ook online beschikbaar voor het onderwijs, via de online onderwijsdienst ED*IT, een initiatief van Beeld en Geluid. Docenten en leerlingen kunnen nu overal beschikken over de objecten uit de collectie van het Amsterdam Museum. De collectie wordt in ED*IT verrijkt met educatieve informatie en er zijn twee speciale dossiers over de......

Lees meer
Subsidies Taal in het po

Subsidies Taal in het po

De Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO) nodigt wetenschappers uit om onderzoeksvoorstellen in te dienen voor de nieuwe subsidies 'Taal in het primair onderwijs'. Er zijn subsidies beschikbaar voor zowel wetenschappelijk onderzoek als voor onderzoek dat zich richt op het in de klas toepassen van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek (R&D) op het gebied van taal. Door ook dit laatste type onderzoek mogelijk te maken probeert PROO de kloof tussen onderwijsonderzoek en -ontwikkeling en onderwijspraktijk te verkleinen en het eigenaarschap bij scholen te versterken. Scholen en besturen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

Tessas Top Webtips voor in de les vakantie

Tessas Top Webtips voor in de les vakantie

Nog een paar weken zijn we druk met kampen, musical, rapporten, onderbouwdagen, afscheid nemen en dan heerlijk genieten van de zomervakantie. Lang genoeg om uit te rusten en inspiratie op te doen voor het komende schooljaar. Uitrusten en genieten, daar zul je zelf voor moeten zorgen. Bij het opdoen van inspiratie helpen we graag een handje. Door Tessa van Zadelhoff Een netwerk van collega's in het onderwijs kan je veel tijd besparen. Zoek je een bepaalde les, ben je een thema aan het uitwerken, wil je informatie over een methode, werkt een bepaald programma niet zoals je......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Geef je mening over de nieuwe onderbouwsite via de community

Geef je mening over de nieuwe onderbouwsite via de community

De Kennisnet Kidswebsite voor groep 1-2-3 gaat veranderen! Een goed moment om jou te vragen wat je nou écht belangrijk vindt voor de nieuwe website voor deze doelgroep. Daarom nodigen we je uit om mee te praten in de community. Wat vind je goed aan het nieuwe ontwerp van de onderbouwsite, wat kan beter of wat moet anders? Jij hebt er invloed op! Kennisnet is zojuist gestart met de ontwikkeling van een nieuwe website voor kinderen in groep 1,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

In een wereld zonder pen en papier

In een wereld zonder pen en papier

In het kader van 21 learners zijn we in een discussie verwikkeld geraakt wat nu belangrijker was, typen of schrijven. De grote vraag hieronder was eigenlijk: zijn we klaar voor een wereld zonder papier en pen, en valt alles met ICT te doen? Uiteindelijk kregen we de opdracht om een dag lang geen pen en papier te gebruiken. Een geweldige uitdaging? Of simpelweg het voortzetten van een patroon?Ik had net mn Ipad binnen vanuit kennisnet voor deelname......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Leraren VO behoud vier profielen

Leraren VO behoud vier profielen

Als het aan het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs ligt, blijven de vier profielen, zo meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb), de grootste onderwijsvakbond van Nederland.Een nipte meerderheid van 50 procent lijkt dat de beste oplossing. Als er dan iets moet veranderen neigt bijna een kwart ernaar om dan maar alleen Nederlands, Engels en wiskunde te verplichten en de rest vrij te laten, zo blijkt uit de enquete De lat hoger waar ongeveer 4.000 AOb-leden aan deelnamen en die afgelopen week is gepubliceerd.Voor het verminderen naar twee of drie profielen is weinig aanhang,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Buitenlandse Zaken staat voor de klas

Buitenlandse Zaken staat voor de klas

Op dinsdag gaven dertig jonge ambtenaren van Buitenlandse Zaken les aan leerlingen van groep 8 op twaalf basisscholen, zo meldt de Rijksoverheid.Het thema: Krom- of rechtstaat'. Ook minister Rosenthal deed mee. De lessen waren onderdeel van het jaarlijkse evenement BZ voor de klas', dat door jongerenvereniging VeryBZ wordt georganiseerd.Rosenthal was in het kader van de actie BZ voor de klas' voor n keer meester Rosenthal'. Hij gaf les op zijn oude basisschool OBT-Benoordenhout in Den Haag. "Het was heel bijzonder terug te zijn op mijn oude basisschool en ongelofelijk leuk om daar......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

PO Raad maximale bestuurderssalaris biedt mogelijkheden verschil tussen onderwijssectoren wordt niet weggenomen

PO Raad maximale bestuurderssalaris biedt mogelijkheden verschil tussen onderwijssectoren wordt niet weggenomen

Wat de PO-Raad betreft moet al het onderwijspersoneel, van leerkracht tot bestuurder, betaald worden naar de zwaarte van het beroep. Het voorstel van minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra om het salaris van bestuurders te maximaliseren op 153 duizend euro per jaar, biedt meer mogelijkheid capabele bestuurders aan te trekken of te behouden. De PO-Raad begrijpt echter niet waarom bestuurders in het PO per definitie minder mogen verdienen dan de bestuurders in de andere sectoren. De minster geeft hiermee het beeld af dat het primair onderwijs gemakkelijker zou zijn om te besturen en......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Column  Scholen radeloos over mobieltjes docenten radeloos over de experts

Column Scholen radeloos over mobieltjes docenten radeloos over de experts

Hebben scholen écht een probleem met het gebruik van mobiele telefoons in de klas? Of is er een verandering gaande, die niet alleen zijn weerslag heeft op het onderwijs, maar ook op de maatschappij? Een andere kijk op het gebruik van mobiele telefoons en sociale media in het onderwijs. Door Johan Gielen In de Radio 1-uitzending van 30 mei jl. kwam Liesbeth Hop, woordvoerster van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij, aan het woord. Daarin zei ze, dat scholen radeloos blijken te zijn over het gebruik van mobieltjes in de klas. Dat bleek uit onderzoek,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Tablets en gamification

Tablets en gamification

Zoals ik gisteren al vertelde was me gevraagd om op de bijeenkomst bij Kennisnet over de mogelijkheden van tablets in het onderwijs iets te vertellen over gamification en tablets. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me daar tot op dat moment niet over had nagedacht, dus ik vond het wel een uitdaging om me daar eens in te verdiepen ;-) Vandaag een post over dat onderwerp.Over gamification schreef ik al eens eerder blogposts, in......

Lees meer
21 slimme kids over leren en werken in de 21e eeuw

21 slimme kids over leren en werken in de 21e eeuw

Hoe verandert leren onder invloed van de toename van het gebruik van moderne technologie? En welke vaardigheden zijn daarbij straks van belang? Aan de hand van een brainstorm hebben 21 jongeren ('21 learners') onlangs geprobeerd deze interessante vraag te beantwoorden. Lees het volledige bericht op innovatie.kennisnet.nl om meer te weten te komen over de 21st century skills! Of volg de '21 learners' de komende maanden via de ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Tablets de killer app in het onderwijs

Tablets de killer app in het onderwijs

In de vakantie was ik te gast bij Kennisnet, op De Verdieping, waar een bijeenkomst was over tablets in het onderwijs. Een interessante bijeenkomst met - zoals viel te verwachten - vooral fans van tablets en met name van iPads. Bijna alle aanwezigen hadden zo'n apparaat en er werd druk informatie uitgewisseld welke apps iedereen gebruikte.Maar daar bleef het......

Lees meer
Voortgang referentiekader taal en rekenen

Voortgang referentiekader taal en rekenen

Deze weekheeft de minister Van Bijsterveldt een voortgangsrapportage over de invoering van de referentieniveaus naar de Tweede Kamer gestuurd. De PO-Raad voert regelmatig overleg met het ministerie over het implementatietraject en de randvoorwaarden voor het doen slagen van deze implementatie. De brief kunt u hier dowloaden. De PO-Raad constateert dat de minister met betrekking tot de overdracht van gegevens van primair naar voortgezet onderwijs veel van de adviezen van de PO-Raad, VO-raad en AVS heeft overgenomen. Zij geeft aan alleen het hoogstnoodzakelijke wettelijk te zullen vastleggen en wil......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Meer mogelijk met Mediawijsland

Meer mogelijk met Mediawijsland

Begin mei werd de kidssite van Kennisnet verrijkt met het Mediawijsland. Inmiddels kunnen kinderen nog uitgebreider aan de slag om hun ict-vaardigheden spelenderwijs te verbeteren en te testen. De vernieuwde site is namelijk aangevuld met de woordzoeker, de PEGI-game en een 'zoek de verschillen'.Via de woordzoeker gaan kinderen op zoek naar woorden die te maken hebben met het onderwerp mediawijsheid. Als ze alle woorden hebben gevonden, kunnen ze achter de geheime boodschap komen. Ook een game ontbreekt niet. Door het spelen van......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Chemiejaar centraal bij nationale finale Techniek Toernooi voor basisscholen

Chemiejaar centraal bij nationale finale Techniek Toernooi voor basisscholen

Welke Nederlandse basisschool maakt de mooiste vloeistofstapel? Welke zelfgemaakte lijm heeft de grootste plakkracht? Wat wordt de doeltreffendste zure raket? Welk team komt met de verst spuitende cola-fontein? Op donderdag 16 juni doen ruim 160 teams van basisscholen uit heel Nederland mee aan de nationale finale van het Techniek Toernooi 2011 in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. De grootste techniekwedstrijd voor alle groepen van de basisschool staat dit jaar in het teken van het Internationaal Jaar van de Chemie. Van de acht techniekopdrachten......

Lees meer
Lef hebben lief zijn en kunnen profileren

Lef hebben lief zijn en kunnen profileren

Lef hebben, lief zijn en kunnen profileren belangrijke vaardigheden 21e eeuwKennisnet roept onderwijs op tot discussie over 21st century skills'Kennisnet, het expertisecentrum voor onderwijs en ict, brengt in co-creatie met jongeren de 21st century skills en de betekenis daarvan voor het onderwijs in kaart. Welke vaardigheden hebben jongeren in de toekomst nodig om succesvol te zijn in de samenleving, hoe en waar moeten deze geleerd worden? Met deze inzichten wil Kennisnet het debat op gang brengen over de rol van het onderwijs bij het verwerven van deze vaardigheden.Onze samenleving......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Schoolbesturen primair onderwijs professionaliseren zich in hoog tempo

Schoolbesturen primair onderwijs professionaliseren zich in hoog tempo

Binnen een jaar nadat de Wet Goed onderwijs, goed bestuur door het parlement is aangenomen, heeft 72 % van de schoolbesturen in het primair onderwijs intern toezicht georganiseerd. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen, in opdracht van de PO-Raad. Het scheiden van bestuur en toezicht is een kernpunt uit de wet en geldt als een belangrijk criterium voor bestuurlijke kwaliteit. Het onderzoeksrapport is donderdag 9 juni, tijdens de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad, aan minister Van Bijsterveldt aangeboden. De snelheid waarmee......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

Winnaars Lenteopdracht bekend

Winnaars Lenteopdracht bekend

Groeit jouw bloem of plant al? Dat was de vraag die leerlingen van verschillende basisscholen elkaar de afgelopen tijd regelmatig stelden. Zij deden namelijk mee aan de bijzondere groepsopdracht uit de Lentespecial, waarmee een mooie prijs was te verdienen. Inmiddels zijn de prijswinnaars van deze Lenteopdracht bekend! En de winnaars zijn.. De kinderen van groep 1-2 van Basisschool De Brök uit Meers. Zij zaaiden allerlei planten en bloemen in een......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Open inschrijvingen voor De Onderwijsdagen 2011 gestart

Open inschrijvingen voor De Onderwijsdagen 2011 gestart

De open inschrijving voor Dé Onderwijsdagen is gestart. Ben je werkzaam bij een onderwijsinstelling en heb je een idee, project-, onderwijstoepassing of onderzoek op het gebied van ICT-innovatie? Meld je dan aan. Of ken je iemand die past in het bovengenoemde profiel? Maak hem of haar enthousiast voor het aanmelden van een onderwerp! De uiterste inzenddatum voor voorstellen is 28 augustus aanstaande. Daarna bepaalt een online publieke stemming welke voorstellen een plaats in het programma krijgen. Sprekers die geselecteerd zijn krijgen gratis toegang....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsdagen

EDUsummIT over ICT in het onderwijs

EDUsummIT over ICT in het onderwijs

Tijdens de EDUsummIT 2011 van UNESCO in Parijs komen ruim 140 personen bijeen om de call to action' van 2009 over ICT in het onderwijs concreet uit te werken. De groep bestaat uit beleidmakers, professionals uit het onderwijs, wetenschappers, wetenschapsjournalisten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.Verschillende thema's zullen aan bod komen, zoals de herinrichting van het onderwijs en scholen voorbereiden op het digitale tijdperk, ervaringen van leerlingen met ICT, professionalisering van docenten en leren in de 21e eeuw. In 2009 kwamen 70 experts, onderzoekers,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Niveau Nederlands onderwijs daalt

Niveau Nederlands onderwijs daalt

Het niveau van het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs daalt, zowel in absolute zin als in de positie ten opzichte van andere ontwikkelde landen. Dit geldt voor lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. De achteruitgang is het grootst bij wiskunde in het voortgezet onderwijs.Dat is zorgelijk, want de kwaliteit van onderwijs is grotendeels bepalend voor de economische prestaties van Nederland. Op de lange termijn kost deze achteruitgang mogelijk enkele procenten van het nationale inkomen. Dat stellen Marc van der Steeg, Niels Vermeer en Debby Lanser in de vandaag verschenen CPB Policy Brief......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Gratis poster ontdek de wereld in Teleblik

Gratis poster ontdek de wereld in Teleblik

Op zoek naar een leuke manier om leerlingen in groep 7/8 kennis bij te brengen over aardrijkskunde? Bestel dan de poster 'Ontdek de wereld in Teleblik. De poster geeft informatie over landschappen en klimaten wereldwijd. Ook is er een lesbrief beschikbaar met een kant en klare les (ook verkrijgbaar via Digischool leermiddelendatabase). In de handleiding......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Onderzoek naar vorming in het onderwijs en filosoferen

Onderzoek naar vorming in het onderwijs en filosoferen

Onderwijs vormt! Met die titel van het onlangs verschenen adviesrapport aan de Eerste Kamer wil de Onderwijsraad vorming (weer) nadrukkelijk op de agenda plaatsen van beleidsmakers, scholen / instellingen, leraren / docenten en de samenleving als geheel. Het onderwerp roept veel vragen op: Wat is 'vorming'? In hoeverre is 'vorming' de taak van het onderwijs? En wordt dit nu voldoende gedaan? Aan de Universiteit Utrecht wordt hier onderzoek naar gedaan door Frans Kusters, masterstudent filosofie. Het onderzoek is gericht op vorming in het algemeen en filosoferen in het bijzonder........

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Onderwijs vormt | Onderzoek

Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers met een jaar verlengd

Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers met een jaar verlengd

In de Staatscourant is bekend gemaakt dat de Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2011 met één jaar wordt verlengd voor het schooljaar 2011-2012. Het kabinet heeft besloten dat dit wel het laatste jaar is van deze regeling. Vanwege de eindigheid van de regeling en de ervaring met de regeling in het schooljaar 2010-2011 heeft het ministerie van OCW de beschikbare bedragen gewijzigd. Voor korte cursussen, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, is maximaal 2.898.000 beschikbaar en voor beroepsgerichte scholing als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, en voor kosten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Subsidie

Mediawijs Bewijs het maar groep 7

Mediawijs Bewijs het maar groep 7

TV, internet, social media, gaming. De mogelijkheden die media bieden zijn grenzeloos. Kinderen zijn er dagelijks uren mee bezig. Maar weten ze wel hoe media werken? Wat ze er allemaal mee kunnen en wat de risicos zijn? Daarom introduceert Mediawijzer.net het spel: MediaMasters. Een spannend, levensecht spel dat in de klas en in de media wordt gespeeld. Hierbij moeten leerlingen overleggen, samenwerken, zelf media maken en inzicht hebben in wat er speelt. Ook moeten ze bewust omgaan met vragen als: wat is echt en wat niet? Is iedereen te vertrouwen? Wat vertel je over......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Mobiele telefoons op scholen kans of bedreiging

Mobiele telefoons op scholen kans of bedreiging

Hoe ga je om met het gebruik van mobiele telefoons op school? Uit de eerder verschenen Kennisnetpublicatie Leren met je mobiel blijkt dat scholen veel meer gebruik kunnen maken van de kansen die mobiele telefoons bieden. Volgens de Nationale Academie voor Media Maatschappij zouden zowel basisscholen als middelbare scholen nauwelijks of geen afspraken hebben gemaakt over het gebruik van mobiele telefoons. Uit onderzoek van de Nationale Academie voor Media Maatschappij blijkt dat veel......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Mediawijsheid

Extra bijeenkomst eenpitters en besturen met 2 of 3 scholen

Extra bijeenkomst eenpitters en besturen met 2 of 3 scholen

Op dinsdag 21 en dinsdag 28 juni organiseert de PO-Raadtwee extra bijeenkomsten voor eenpitters en schoolbesturen met 2 of 3 scholen. Tweemaal per jaar organiseert de PO-Raad in elke regio een bijeenkomst voor leden met maximaal 3 scholen met als doel het geven van informatie over actuele ontwikkelingen en het peilen van de meningen van éénpitters en kleine besturen over de terreinen waarop de PO-Raad actief is. Ook vormt het netwerk een platform waarbinnen de éénpitters gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Naar aanmeldingsformulier Deze twee extra bijeenkomsten vinden plaatsop......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Rupert Murdoch pleit voor e onderwijs

Rupert Murdoch pleit voor e onderwijs

Mediamagnaat Rupert Murdoch heeft zo zijn eigen ideeën over de toekomst van het onderwijs, die hij afgelopen week tijdens de e-G8 ten gehore bracht. Miljoenen kinderen zouden volgens hem kunnen profiteren van de mogelijkheden van e-onderwijs. Tijdens de e-G8 in Parijs, voorafgaand aan de G8-top vorige week, drong Murdoch er bij internet en mediakopstukken op aan om software te ontwikkelen voor individueel digitaal onderwijs. Volgens Murdoch zijn scholen in het Victoriaanse tijdperk blijven steken en is het de hoogste tijd voor grootscheepse veranderingen in de vorm van e-onderwijs in de......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs