LEFGASTEN

Onderwijsnieuws april 2011

Evaluatie geeft geen duidelijkheid over financien primair onderwijs

Evaluatie geeft geen duidelijkheid over financien primair onderwijs

De PO-Raad ziet dat schoolbesturen de lumpsumbekostiging gebruiken zoals die is bedoeld. Daarmee is echter het structurele tekort in de materiële bekostiging van scholen niet weggenomen. Dat wordt niet zichtbaar in de evaluatie van de materiële kosten van instandhouding, die de minister deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De PO-Raad wil duidelijkheid over de verhouding tussen de bekostiging en de werkelijke benodigde middelen voor een school. In de begeleidende brief over de financiën in het primair onderwijs geeft de minister een te rooskleurig beeld van de financiële situatie door......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

De schat van Ambiorix

De schat van Ambiorix

De Schat van Ambiorix is een online spel waardoor jongeren over de cultuur en historie van Nederlands en Belgisch Limburg kunnen leren. Het spel wordt niet alleen via de computer gespeeld maar ook in real live. De kern van het spel is de Schat van Ambiorix. Hij was de koning van een Gallische stam die leefde tussen de Maas en de Rijn. Ambiorix zou veel verzet tegen het leger van Julius Ceasar hebben geboden in de eerste eeuw voor Christus. Jongeren veroveren door kennis, spel en ervaring verschillende culturele plekken in Limburg.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

18 Nu nog even niet.

18 Nu nog even niet.

Door: Martijn van den Berg Het is altijd even wennen, voor het eerst op jezelf wonen. Veel dingen die er altijd waren, moet je dan zelf gaan doen. Je moet zelf een maaltijd regelen, zelf inkopen doen, en zelf je verantwoordelijkheid trekken. Dit is een hoop om ineens voor je rekening te nemen, en voor praktisch iedere student even wennen. De ene student past zich hierin sneller aan dan de ander.Op jezelf wonen gebeurt om verschillende redenen. De een is te volwassen om thuis te wonen, de ander heeft een studie ver weg en weer een ander kan bijvoorbeeld uit het huis geschopt zijn. Het laatste......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Middelen ambulante begeleiding blijven in 2012 2013 bij het speciaal onderwijs

Middelen ambulante begeleiding blijven in 2012 2013 bij het speciaal onderwijs

Dinsdagavond 26 april sprak minster Marja van Bijsterveldt van OCW met de Tweede Kamerleden over de temporisering van de bezuiniging van 300 miljoen op Passend onderwijs. De Tweede Kamerleden hebben de minister veel vragen gesteld over het tijdpad, de expertise van de ambulante begeleiding en de professionalisering van leraren. De minister heeft toegezegd dat er in schooljaar 2012/2013 geen verlaging van de bekostiging Passend onderwijs plaatsvindt en dat er geen overdracht van de middelen voor ambulante begeleiding naar de samenwerkingsverbanden zal zijn; deze middelen blijven dat schooljaar nog bij het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Leerlingen leggen uit hoe het moet

Leerlingen leggen uit hoe het moet

Op menig school zijn tegenwoordig digiborden te vinden. Vaak worden die borden vooral gebruikt om te werken met door de uitgever van de lesmethode ontwikkeld leermateriaal, om filmpjes te laten zien of zelfs alleen maar als 'wit schoolbord'. Jammer: er zijn zoveel meer mogelijkheden met zo'n bord.Een van de mogelijkheden die een digibord biedt is het maken van (korte) filmpjes (screencasts) waarin je voordoet hoe een bepaald probleem (meestal een berekening, bijv. voor wiskunde, economie, natuurkunde of scheikunde) wordt opgelost. Die filmpjes bewaar je in de ELO van de school, zodat de leerling......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Column Leerlingen nemen mediawijsheid heel serieus nu de leerkrachten nog

Column Leerlingen nemen mediawijsheid heel serieus nu de leerkrachten nog

In hoeverre zijn kinderen, ouders en leerkrachten zich ervan bewust dat hun online profiel en andere digitale informatie over hen ook zichtbaar is voor anderen? Volgens onderwijsadviseur Ivo Wouters heeft mediawijsheid alles te maken met mediabewustzijn. Het Handboek Mediawijsheid biedt hiervoor een totaal-concept. Door Ivo Wouters Op dit moment heeft bijna iedereen wel ergens......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Nieuwe online vraagbaak Mediaopvoeding.nl

Nieuwe online vraagbaak Mediaopvoeding.nl

Op 14 april jl. is de website mediaopvoeding.nl gelanceerd. De site wil de nationale vraagbaak voor ouders en professionals zijn op het gebied van media en mediagebruik door kinderen. De maatschappelijke impact van media wordt steeds groter. Voor kinderen is meedoen steeds belangrijker als het gaat om media kunnen vinden, begrijpen en maken. Jeugd pakt nieuwe media-ontwikkelingen snel op. Ouders en scholen kunnen een cruciale rol spelen in het mediabewustwordingsproces van jongeren. De website mediaopvoeding.nl......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Beleef de lente

Beleef de lente

Zo na een paar heerlijke paasdagen is het niet makkelijk om weer aan je werk te beginnen. Ik vermoed dat niet alleen menig volwassene maar ook een heleboel leerlingen daar moeite mee zullen hebben. Daarom vandaag aandacht voor een site waarmee je buiten een beetje naar binnen kunt halen: Beleef de Lente.Beleef de Lente is de website van De Vogelbescherming, gemaakt door IJsfontein. Of liever gezegd: zijn de websites. Er zijn namelijk twee......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Meer geld voor schoolfruit

Meer geld voor schoolfruit

Drie Nederlandse groente- en fruitleveranciers verhogen de investering in het Europese Schoolfruitprogramma van 2.1 miljoen naar 2.9 miljoen euro. De Europese Unie verdubbelt dat bedrag, zo meldt evmi.nl.In totaal is komend schooljaar dus 5.8 miljoen euro beschikbaar voor gratis groenten en fruit op 2000 basisscholen. In september 2011 gaat de gratis groente- en fruitverstrekking aan basisscholen van start. Vanaf 26 april kunnen scholen zich hiervoor aanmelden.Het EU-Schoolfruitprogramma is een kortlopend programma gericht op het verhogen van de groente- en fruitconsumptie bij kinderen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Uniek experiment onderwijs en ICT in Kampen

Uniek experiment onderwijs en ICT in Kampen

Het Ichthus college in Kampen gaat in de eerste drie weken van oktober lesgeven met behulp van de nieuwste technologie. Tijdens het experiment gaat een 2e jaars VMBO-klas ervaringen opdoen met de mogelijkheden van een leeromgeving waarin innovatieve technologische oplossingen optimaal worden benut. Tijdens deze proef onderzoekt Kennisnet welke bijdragen ICT-toepassingen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Het Leren van de Toekomst is een project van het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma....

Lees meer
SO schoolbesturen ontvangen brief van de minister

SO schoolbesturen ontvangen brief van de minister

Schoolbesturen van SO-scholen ontvingen een brief van de minister over het uitstel en de temporisering van de bezuiniging op Passend onderwijs. In de brief staat onder andere dat voor schoolbesturen de maatregelen voor de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014 (die waren aangekondigd per brief van 18 februari jl.) geen doorgang vinden. In 2012-2013 vindt er in het kader van Passend onderwijs geen verlaging van de bekostiging plaats. De brief staat open voor interpretatie waar het gaat om de middelen voor ambulante begeleiding per 1 augustus 2012. De brief suggereert dat deze middelen per 1 augustus 2012 nog......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Forse afname aantal zeer zwakke scholen in primair onderwijs

Forse afname aantal zeer zwakke scholen in primair onderwijs

De PO-Raad ziet in de conclusies van het Onderwijsverslag, dat op 20 april verscheen, de resultaten terug van de grote inzet van de sector primair onderwijs. Van alle basisscholen gaf 93 procent in 2010 de leerlingen onderwijs van voldoende basiskwaliteit. Het aantal zeer zwakke scholen daalde met een derde naar 1 procent. De kwaliteit van het (voortgezet) speciaal onderwijs is aanzienlijk beter dan enkele jaren geleden. Hiermee bevestigt de Inspectie van het Onderwijs het beeld dat de kwaliteit van het primair onderwijs verder is verbeterd. In het Onderwijsverslag 2009/2010 staat dat steeds meer......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

Tessas topwebtips voor in de les

Tessas topwebtips voor in de les

In april 2011 is het 50 jaar geleden dat de bemande ruimtevaart startte. De ruimte is voor veel mensen een boeiend onderwerp. Deze webtips geven interessante links om met ruimtevaart in de klas aan de slag te gaan, bijvoorbeeld de link naar de digibordles van NOVA. Door Tessa van Zadelhoff • Een telescoop op school is natuurlijk geweldig, maar mocht je daar de middelen niet voor hebben dan kan een programma als World......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Nominatie Leraar van het Jaar sluit op Koninginnedag

Nominatie Leraar van het Jaar sluit op Koninginnedag

De kandidaatstellingen voor de Leraar van het Jaar-verkiezingen 2011 sluiten op 30 april, zo meldt VOS/ABB, de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen.Het is voor collega's, leerlingen en ouders mogelijk om online favoriete leraren aan te melden in de categorien primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Op 1 oktober worden de winnaars bekendgemaakt. Zij zijn dan een jaar lang ambassadeur namens alle 350.000 leraren in Nederland.De Leraar van het Jaar-verkiezingen zijn een initiatief van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL)......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Basisschoolleerlingen geven onderwijs een 81

Basisschoolleerlingen geven onderwijs een 81

Nederlandse basisschoolleerlingen beoordelen hun school gemiddeld met een rapportcijfer van een 8,1. Ze zijn het meest tevreden over de mate van pestgedrag op internet (leerlingen geven aan niet vaak te pesten via het internet). Over de rust in de klas zijn leerlingen het minst tevreden.Dit blijkt uit onderzoek van Scholen met Succes naar de tevredenheid van basisschoolleerlingen. Onder ruim 34480 leerlingen van 333 basisscholen zijn vanaf oktober 2010 vragenlijsten afgenomen.Leerlingen zijn het meest tevreden over het feit dat er nauwelijks via het internet wordt gepest. De meerderheid......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Jureren voor de IPON Awards 2011 geen gemakkelijke taak

Jureren voor de IPON Awards 2011 geen gemakkelijke taak

Op 13 april werden de IPON Awards 2011 uitgereikt. Deze awards zorgen ervoor dat ict-bedrijven, die zich richten op het onderwijs, een kwaliteitskeurmerk krijgen. Daarmee onderscheiden deze bedrijven zich als het gaat om innovatie, kwaliteit en originaliteit. Volgens juryvoorzitter Louis Hilgers geen gemakkelijke taak om de prijswinnaars te bepalen. Dit jaar had jurylid Louis Hilgers de eer voor de vierde keer voorzitter te mogen zijn van de IPON Awards. Louis: 'De belangrijkste basis......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

De waarde van een opleiding

De waarde van een opleiding

Door: Martijn van den Berg Voor wie de volkskrant leest, zal de laatste tijd niet ontgaan zijn dat er de laatste tijd nodag veet te doen is om Stenden, maar ook scholen in het algemeen. Alles wordt onder de loep genomen door de onderwijsinspectie. Stenden was hier in het bijzonder de dupe van, omdat er net iemand uit het bestuur was vertrokken die het klaarblijkelijk niet zo best had gedaan. In die tijd heeft Stenden geprobeerd veel dingen te doen aan het onderwijs, omdat anders de opleidingen van Stenden slecht te boek zouden komen te staan, en hiermee de diplomas minder waard zouden zijn. >Nu kwam......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Vandaag live te volgen Vlootschouw Opbrengsten van ict in het onderwijs

Vandaag live te volgen Vlootschouw Opbrengsten van ict in het onderwijs

Op donderdag 21 april vindt in het Beatrixgebouw in Utrecht de Vlootschouw van Kennisnet plaats voor docenten, onderzoekers, managers, directies, overheid en bedrijfsleven. Onder leiding van dagvoorzitter Roderik van Grieken zullen de ruim 600 deelnemers kennis nemen van de meest actuele inzichten over wat werkt met ict in het onderwijs. Er zijn twee keynotes, van dr. Alfons ten Brummelhuis Wat werkt met ict? Hoofd Onderzoek, Kennisnet en dr. Harry van Vliet Eigenwijs met media, lector Crossmedia Business, Hogeschool Utrecht, ronde tafel bijeenkomsten, een galerij met een overzicht van experimenten in het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Veilig internetten met Google

Veilig internetten met Google

Uit onderzoek van EUKidsOnline onder 25.000 jongeren in 25 Europese landen blijkt dat 70% van de Nederlandse kinderen tussen 9 en 12 jaar een profiel heeft op een sociale netwerksite zoals Hyves. Dat betekent dat heel veel kinderen in Nederland gebruik maken van de sociale mogelijkheden die internet biedt: dat ze leren hoe je met elkaar contact kunt onderhouden (ook als je niet bij elkaar in de straat woont), hoe je een vriendschapsband kunt ontwikkelen door met elkaar informatie uit te wisselen en hoe je jezelf......

Lees meer
Les 2 winnaar IPON Award 2011

Les 2 winnaar IPON Award 2011

Les 2.0, het nieuwe digitale leermiddel voor het voortgezet onderwijs, heeft de IPON Award 2011 gewonnen voor het beste softwareproduct voor het voortgezet onderwijs. De voorzitter van de jury, Louis Hilgers, maakte op woensdag 13 april de winnaars bekend tijdens de eerste dag van de IPON 2011, de jaarlijkse vakbeurs op het gebied van onderwijs en ICT. Les 2.0 (www.les20.nl) is een digitaal leermiddel waarbij scholen en erfgoedinstellingen samen digitaal leermateriaal ontwikkelen, als aanvulling op bestaande lesmethodes of als vervanging ervan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | IPON Award | Les 2.0

Meer aandacht geschiedenis en burgerschap in basisonderwijs

Meer aandacht geschiedenis en burgerschap in basisonderwijs

Erik Schilp (NHM) pleit voor 'burgerschapspaspoort' "Meer aandacht geschiedenis en burgerschap in basisonderwijs" Deze week verschijnt 'Beginnen bij het begin', het eerste in een serie pamfletten, uitgegeven door het Nationaal Historisch Museum, geschreven door algemeen directeur Erik Schilp. Dit pamflet gaat over burgerschap als bindend element in onze samenleving. Schilp vindt dat op basisscholen meer aandacht moeten komen voor de geschiedkundige en maatschappelijke ontwikkeling van jonge leerlingen. Een 'burgerschapspaspoort' kan hierbij een hulpmiddel zijn. Het......

Lees meer
Bizzkidz Managers van het jaar bekend

Bizzkidz Managers van het jaar bekend

Op 16 april vond de finale plaats van de landelijke Bizzkidz Management Competitie 2011. Aan de Bizzkidz Management Competitie hebben ruim 5.500 leerlingen van 250 scholen uit Nederland en België deelgenomen. Zij vormden in teams het management van een fictieve onderneming en namen elke ronde online hun beslissingen. Na de spannende voorrondes bleven uiteindelijk 16 finaleteams over, die bij Hogeschool van Amsterdam werden uitgenodigd voor de spannende finaledag. Gedurende de dag moesten zij het fictieve bedrijf DigiSoft marktleider maken in de zwaar concurrerende markt voor......

Lees meer
Feyenoord gaat in onderwijs

Feyenoord gaat in onderwijs

Giovanni van Bronkhorst Academy geopend Rotterdam, 17 april 2011- Met een bezoek van Giovanni van Bronkhorst aan de eerste groep leerlingen is vandaag de Giovanni van Bronckhorst Academy in De Kuip officieel in gebruik genomen. De Academy biedt onderdak aan onderpresterende kinderen afkomstig van basisscholen uit de deelgemeenten Charlois, Feijenoord en IJsselmonde die deelnemen aan Playing for Success, een naschools programma om leerprestaties te verbeteren. Kinderen die meedoen aan Playing for Success volgen tien weken lang drie uur per week na schooltijd een aantrekkelijk......

Lees meer
Bewaak herkenbaarheid mbo bij verbeteren kwaliteit

Bewaak herkenbaarheid mbo bij verbeteren kwaliteit

Het actieplan mbo richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het beroepsonderwijs, bijvoorbeeld door het vereenvoudigen van de kwalificatiestructuur. Het plan bevat echter ook maatregelen die de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van het beroepsonderwijs kunnen verminderen, waarschuwt de Onderwijsraad. De raad spreekt zijn zorg uit over het inperken van de onderwijstijd die beschikbaar is voor stages. Ook vraagt hij nadrukkelijk de directe koppeling van een opleiding aan de specifieke beroepspraktijk niet uit het oog te verliezen. Met zijn advies Om de kwaliteit van het beroepsonderwijs......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Docentenplein | Mbo | Onderwijsraad

Goede vordering Invoering functiemix

Goede vordering Invoering functiemix

Het aantal leerkrachten dat in een hogere functie geplaatst wordt neemt toe. Op maandag 18 april heeft staatssecretaris Zijlstra de voortgangsrapportage Actieplan Leerkracht naar de Tweede Kamer gestuurd en hierin is onder meer te lezen hoe ver schoolbesturen en hun scholen zijn gevorderd met de invoering van de functiemix. De staatssecretaris concludeert in de rapportage dat de schoolbesturen in het primair onderwijs goed op weg zijn. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat de schoolbesturen in het regulier basisonderwijs op 1 oktober 2010 6,7% van de leraren in een LB-functie hebben benoemd. Dit......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

vmboer voelt zich niet uitgedaagd

vmboer voelt zich niet uitgedaagd

Gisteren reikte het vmbo-panel van het Landelijk Atie Komitee Scholieren (LAKS) het onderzoek "Vraag het de vmbo'er" uit aan onderwijsminister Marja van Bijsterveldt.Vmbo'ers geven in dit onderzoek aan dat ze hun eigen onderwijs niet uitdagend genoeg vinden. "De excellente vmbo-scholieren worden vaak vergeten, zij vervelen zich nu op school of willen naar het havo. Het vmbo-onderwijs moet veel uitdagender," aldus LAKS-voorzitter Steven de Jong. Ook blijkt uit het onderzoek dat de scholieren erg ontevreden zijn over het studiekeuzeproces.In het kwalitatieve onderzoek dat het LAKS uitvoerde......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Wikipedia waardevol of waardeloos

Wikipedia waardevol of waardeloos

De waarde van Wikipedia in het onderwijs is omstreden. Op sommige onderwijsinstellingen mag Wikipedia nooit als bron gebruikt worden; op andere instellingen is Wikipedia juist een online bron waar docenten graag naar verwijzen.Ik ben zelf een grote fan van Wikipedia: niet omdat de informatie die je daar vindt per definitie betrouwbaar is, maar omdat Wikipedia verschillende mogelijkheden biedt om te achterhalen hoe de informatie op een pagina tot stand is gekomen. Bij elk Wikipedia-artikel vind je informatie over wie aan het artikel heeft......

Lees meer
MediaMosa stimuleringsregeling aan de slag met multimedia

MediaMosa stimuleringsregeling aan de slag met multimedia

Met de MediaMosa stimuleringsregeling 2011 wil het SURFnet/Kennisnet innovatieprogramma scholen uitdagen zelf aan de slag te gaan met multimedia-mogelijkheden. Zoals het gebruik van MediaMosa toepassingen bij weblectures, live streaming, interactieve video of video op mobiele apparaten. Ook de ontwikkeling van koppelingen met elektronische leeromgevingen, video-opname- en videobeheersystemen behoort tot de mogelijkheden.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

De rode pen werkt

De rode pen werkt

Het corrigeren van taalfouten in teksten van tweedetaalleerders behoort tot de onderwijspraktijk van alledag. Toch is het nut van dit soort correctieve feedback omstreden. Tegenstanders stellen dat correctie niet bijdraagt aan taalverwerving en wellicht zelfs een negatief effect heeft op de kwaliteit van nieuw te schrijven teksten.Catherine van Beuningen onderzocht daarom of middelbare scholieren voor wie het Nederlands niet hun moedertaal is, profiteren van correctieve feedback. Van Beuningen concludeert dat het corrigeren van taalfouten wel degelijk zinvol is. Met haar onderzoek toont zij aan......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Kijk in je brein

Kijk in je brein

Veel docenten en leerlingen denken dat intelligentie een vaste entiteit is: een onveranderlijke eigenschap. Je bent intelligent of niet en daar valt niets aan te veranderen. Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje. Deze entiteitstheorie is echter nog nooit bewezen. Wel is uit onderzoek van Carol Dweck gebleken dat deze theorie bij zijn aanhangers leidt tot slechtere prestaties. Wie daarentegen de overtuiging heeft dat intelligentie vormbaar......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

80 aanvragen Vrijval SLOA 2011

80 aanvragen Vrijval SLOA 2011

Op 1 april was de sluitingstermijn voor de vooraanmeldingen van de SLOA-regeling 2011. Tachtig besturen hebben een aanvraag ingestuurd. Op dit moment buigt een externe organisatie, Agentschap NL, zich over de vooraanmeldingen en stelt op basis van de beoordelingscriteria (zie het reglement) vast welke schoolbesturen worden uitgenodigd tot het doen van een uitgebreider projectvoorstel. Op 21 april zullen deze besturen hierover telefonisch worden bericht. Zij worden gevraagd op woensdag 27 april deel te nemen aan een informatiebijeenkomst waarin experts meer informatie verschaffen over het formuleren van het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Regiobijeenkomsten eenpitters

Regiobijeenkomsten eenpitters

Tweemaal per jaar organiseert de PO-Raad regiobijeenkomsten voor eenpitters, om informatie te geven over actuele ontwikkelingen en het peilen van de meningen van eenpitters over de terreinen waarop de PO-Raad actief is. De bijeenkomsten vormen ook een mooie gelegenheid omgebruik te kunnen maken van elkaars expertise. De bijeenkomsten voor dit voorjaar zijn ingpland en eenpitters die lid zijn van de PO-Raad kunnen zich nuaanmelden. Zie hieronder het overzicht: Flevoland/Overijssel/ Drenthe Zwolle, Hotel Wientjes 12 mei 2011 14:00- 17:00 Zuid-Holland...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Winnaars IPON Awards 2011 bekend

Winnaars IPON Awards 2011 bekend

Op 13 april werden de IPON Awards 2011 uitgereikt. Deze awards zorgen ervoor dat ict-bedrijven die zich richten op het onderwijs, met een kwaliteitsmerk worden bestempeld. Zo kan het onderwijs zien dat het bedrijf zich onderscheidt in innovatie, kwaliteit en originaliteit. Wie hebben er dit jaar gewonnen? Beste innovatief (software) product PO -Rekentuin | www.rekentuin.nl Beste innovatief (hardware) product PO -Teach32 | ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Ruimte voor Talent geeft topsporters flexibel onderwijs

Ruimte voor Talent geeft topsporters flexibel onderwijs

Het slimmer organiseren van onderwijs voor jonge topsporters moet het eenvoudiger maken school te combineren met een druk trainingsschema. Kennisnet heeft samen met Topsportscholen het onderwijsconcept 'Ruimte voor Talent' ontwikkeld. Dit concept is vandaag overgedragen aan NOC*NSF en topsportscholen. Het biedt topsportleerlingen de mogelijkheid om zowel op school als in de sport het beste uit zichzelf te halen door onderwijs op maat te volgen.Lager niveauTopsportscholen (CTO-LOOT-scholen)......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Docenten enthousiast over cultuurwebsite

Docenten enthousiast over cultuurwebsite

De website www.cultuurme.nu presenteert het totale lokale, regionale en provinciale cultuuraanbod voor alle scholen in Zuid-Holland. Op dit moment bieden 85 organisaties hun culturele activiteiten via de site aan. Uit het gebruikers-onderzoek blijkt dat docenten enthousiast zijn over het feit dat ze alles nu op één plek kunnen vinden. Cultuurme.nu werd eind november 2010 gelanceerd door Kunstgebouw in opdracht van de provincie Zuid-Holland en in samenwerking met het Erfgoedhuis Zuid-Holland en ProBiblio. Vanaf dat moment konden alle aanbieders van cultuureducatie in Zuid-Holland via de......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Cultuur.me | Kunstgebouw

Resultaten gebruikersonderzoek DVI dragen bij aan verbetering

Resultaten gebruikersonderzoek DVI dragen bij aan verbetering

Om Diploma Veilig Internet (DVI) nog beter te laten aansluiten op de wensen van de gebruiker, is eind vorig jaar een gebruikersonderzoek uitgevoerd. Met behulp van de uitkomsten van dit onderzoek wordt nu hard gewerkt aan het verbeteren van DVI. De onlangs verschenen digitale versie van de eindtoets sluit goed aan bij het karakter van DVI en is een uitdagende afsluiting voor de leerlingen. De komende tijd brengt het team van DVI nog meer verbeteringen aan. De inhoud van het lespakket krijgt een update en er wordt ook gekeken hoe meer lesstof en opdrachten online aangeboden kunnen worden. Diploma......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Pimp my schedule

Pimp my schedule

Door: Martijn van den Berg Het is alweer het laatste moduul van het schooljaar. Het laatste moduul is altijd speciaal, zo voor de vakantie. Lekker veel vakantiedagen omdat de feestdagen eraan komen. Nét dat laatste beetje motivatie eruit persen om alles af te maken met de zomer in je bol. Daarnaast worden er ook allerlei vakanties en dergelijke gepland, en dit niet altijd buiten lestijden. Om hier toch alles door te kunnen zetten, hebben ze bij Stenden Pimp my Schedule uitgevonden.Pimp my Schedule is een helpdesk die aan het begin van ieder moduul verschijnt, waar mensen met vragen over......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Marja van Bijsterveldt opent Girlsday 2011

Marja van Bijsterveldt opent Girlsday 2011

Vandaag organiseert VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bta/techniek, de jaarlijkse Girlsday. Door het hele land stellen ruim honderd technische bedrijven en onderzoekinstellingen hun deuren open voor duizenden meisjes in de leeftijd van 10-15 jaar. Het doel is deze meisjes al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor een opleiding en beroep in bta, techniek en ict. Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt en Robbert Dijkgraaf (president KNAW), gaven om middernacht (van 13 op 14 april) samen met Amsterdamse basisschoolmeisjes het officile startsein voor......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Acties tegen bezuinigingen Passend onderwijs werpen vruchten af

Acties tegen bezuinigingen Passend onderwijs werpen vruchten af

De PO-Raad is erg tevreden met de mededeling van de minister dat de bezuinigingen op Passend onderwijs een jaar later en ook geleidelijker worden ingevoerd. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: Dit is een overwinning voor de leerlingen en hun ouders. De minister geeft met deze beslissing aan te willen luisteren naar wat er in het onderwijsveld leeft en geeft ons daarmee de tijd om de stelselwijziging Passend onderwijs inhoudelijk vorm te geven en zo de schade van de bezuinigingen te beperken. Samen met de vakbonden, de ouderorganisaties en de andere sectorraden, heeft de PO-Raad de afgelopen maanden......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Lentewebtips van de communitys Digischool en Kennisnet

Lentewebtips van de communitys Digischool en Kennisnet

Het is lente! De communitymanagers van de Digischool en Kennisnet communitys hebben webpaginas samengesteld met lentetips voor in de klas, hieronder vind je de highlights. Word lid van de communitys en deel kennis en lesmateriaal met je collegas. • Groep 1-2 In de community van groep 1-2 vind je een lentepagina......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Vijfde keer Prijs van de Jonge Jury voor Francine Oomen

Vijfde keer Prijs van de Jonge Jury voor Francine Oomen

ROTTERDAM - In een afgeladen Circustheater te Scheveningen werd vanmiddag bekendgemaakt dat de prijs voor het beste jeugdboek, de Prijs van de Jonge Jury 2011, naar Francine Oomen gaat voor haar boek Hoe overleef ik (zonder) dromen?. Dit jaar bracht een recordaantal van bijna 10.000 jongeren in de leeftijd 12 tot en met 15 jaar een stem uit op hun favoriete boek. De winnaar van de Prijs van de Jonge Jury 2011 werd bekendgemaakt tijdens de Dag van de Jonge Jury, een uniek eendaags literatuurfestival, waarin schrijvers en boeken voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar centraal staan. Meer dan......

Lees meer
Opnieuw honderden inzendingen voor KNAW Onderwijsprijs

Opnieuw honderden inzendingen voor KNAW Onderwijsprijs

Voor de derde KNAW Onderwijsprijs voor de beste vwo profielwerkstukken ontving de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) 441 inzendingen van 168 scholen De komende weken selecteert een jury van topwetenschappers uit de inzendingen de drie beste werkstukken per profiel. De ervaring heeft geleerd dat de lat hoog ligt. De KNAW reikt de prijs op 9 juni 2011 uit aan winnende leerlingen, docenten en scholen. Voor het derde achtereenvolgende jaar konden scholen vwo profielwerkstukken insturen die naar hun mening een kans maken op de KNAW Onderwijsprijs. De KNAW......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | KNAW Onderwijsprijs

Mbo leerlingen lanceren Xtralife

Mbo leerlingen lanceren Xtralife

Met de lancering van de digitale MBO-lesmodule Xtralife over orgaan- en weefseldonatie en de premire' van de speciale Donorrap door Lange Frans is de landelijke actie-estafette JaofNee@school van start gegaan.De leerlingen en docenten van het ROC ID College in Zoetermeer hebben hiermee op maandag 11 april 2011 de landelijke primeur van JaofNee@school.De lesmodule en de actie-estafette zijn ontwikkeld door NTS-Donorvoorlichting van de Nederlandse Transplantatie Stichting. De komende maanden organiseren docenten en leerlingen overal in het land acties over orgaandonatie op hun middelbare......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Woordenboek der ICT

Woordenboek der ICT

Het Woordenboek der ICT is een handzame gids voor iedereen die met computers en internet werkt en geconfronteerd wordt met het nieuwe Amerikaans-Engelse jargon. De uitleg is eenvoudig gehouden en begrijpelijk voor niet-deskundigen. Alle ICT termen zijn op een consistente manier gerangschikt en verklaard. Het is verkrijgbaar als Windows-programma of als Yindo softboek (dat ook gedrukt kan worden). De keuze hangt af van het beoogde gebruik: Het Yindo Woordenboek der ICT lijkt op een gewoon woordenboek, met de mogelijkheid van zoeken op Engelse ICT-trefwoorden via een opdrachtregel. Het staat......

Lees meer
Junior Mediatrainers ontvangen certificaat

Junior Mediatrainers ontvangen certificaat

12 leerlingen van het Comenius College uit Hilversum ontvingen op woensdagmiddag 30 maart bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum het certificaat 'Junior Mediatrainer'. De Junior Mediatrainers zijn het afgelopen jaar in een aantal sessies opgeleid tot vraagbaak met betrekking tot alles wat met (nieuwe) media te maken heeft. De leerlingen zijn in 2010 door medewerkers van Beeld en Geleid opgeleid tot experts op het gebied van media. Deze vaardigheden hebben ze vervolgens ingezet in de plaatselijke bibliotheek alwaar zij bezoekers hebben geadviseerd omtrent gebruik van......

Lees meer
Pop up boeken nieuwe stijl

Pop up boeken nieuwe stijl

Als klein kind was ik verzot op popup-boeken. Van die boeken waar als je de pagina opensloeg, ineens allerlei figuren omhoog kwamen. We hadden die boeken niet thuis omdat ze veel te kwetsbaar waren om te overleven in ons gezin met 7 kinderen. Maar mijn oma had er twee en als we daar op bezoek waren dan vond ik het heerlijk om die boeken te bekijken en ermee te spelen. Nog altijd hebben popup-boeken iets magisch voor mij. In mijn boekenkast staan dan ook een paar prachtexemplaren. Ik heb ook wel eens geprobeerd om zelf popup-boeken te maken, maar na het maken......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Schoolbesturen vragen om heroverweging modernisering Vervangingsfonds

Schoolbesturen vragen om heroverweging modernisering Vervangingsfonds

Schoolbesturen vragen in een brief aan het bestuur van het Vervangingsfonds (Vf) om een heroverweging van de moderniseringsvoorstellen. De besturen geven aan te streven naar eigen risicodragerschap, maar de huidige moderniseringsvoorstellen van het Vf bevatten te veel haken en ogen om het voorgestelde eigen risicodragerschap voor het eerste ziektejaar aan te kunnen gaan. De brief is ondertekend door meer dan de helft van het aantal grote schoolbesturen dat in de voorstellen van het Vf voor eigen risicodragerschap in aanmerking komt. De brief is tot stand op gekomen op initiatief van de arbeidsvoorwaardencommissie......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Teleblik webmixen voor Symbaloo

Teleblik webmixen voor Symbaloo

Speciaal voor Symbaloo-gebruikers heeft Teleblik drie webmixen samengesteld. Deze kun je toevoegen aan je eigen Symbaloo startpagina of aan die van je groep of school. De webmix biedt voor elke basisschoolgroep de beste televisieseries van Teleblik. Wereldwijd gebruiken ruim 50.000 leraren, studenten en leerlingen Symbaloo als startpagina. Symbaloo is een heel handige tool om te gebruiken op een Digibord in de klas. Teleblik webmix voor groep 1-2 ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

MediaMachtig er wordt hard gewerkt

MediaMachtig er wordt hard gewerkt

Al een tijdje heb ik niet meer geschreven over MediaMachtig: het fonds dat voor basisscholen subsidie beschikbaar stelt voor mediawijze projecten. Dat was niet omdat er niets gebeurt op dat front, maar juist omdat er zoveel gebeurt dat ik niet wist waar ik moest beginnen. Maar ik wil jullie er toch graag in laten delen, dus vandaag krijgen jullie een update over MediaMachtig.Om te beginnen ben ik heel trots op alle projecten. Er gebeuren verschrikkelijk leuke en inspirerende dingen in de MediaMachtig-projecten. Op basisschool ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Invulling bezuiniging op subsidies bekend

Invulling bezuiniging op subsidies bekend

Zoals in het regeerakkoord is aangegeven ontkomt ook het onderwijs niet aan pijnlijke bezuinigingsmaatregelen. In de brief 'Herziening subsidiebeleid onderwijssubsidies' geeft het ministerie van OCW aan hoe zij de bezuiniging op de onderwijssubsidies gaat invullen.In totaal is de subsidietaakstelling structureel 233 miljoen. De Minister geeft aan dat het van belang is dat er een krachtig stelsel is dat ervoor zorgt dat scholen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Playing for Success pakt voortijdig schoolverlaten aan

Playing for Success pakt voortijdig schoolverlaten aan

Playing for Success, het leerconcept dat zeer succesvol is in het wegwerken van leerachterstanden bij kinderen van 9-14 jaar, voegt een nieuwe doelgroep toe aan haar onderwijsprogramma. De komende drie jaar werkt de Stichting Playing for Success Nederland samen met Noorderpoort Groningen, ROC Landstede, ROC van Twente, CIOS Goes en KPC Groep aan de ontwikkeling van een nieuw programma om voortijdige schoolverlaters van 15-23 jaar te laten doorstromen naar opleiding of werk. Playing for Success maakt gebruik van de aantrekkingskracht van het betaald voetbal om leerlingen zoveel mogelijk positieve......

Lees meer
Groeit jouw bloem al

Groeit jouw bloem al

Hoe gaat het met de uitvoering van de groepsopdracht zoals te zien op lente.kennisnet.nl? Op dit lente-eiland verzamelen leerlingen spelenderwijs elementen die nodig zijn om een plant te laten groeien. Naast deze online spellen is er ook een uitdaging voor ín de klas. Houd samen met je leerlingen bij hoeveel jullie echte bloem groeit. Maak het mooiste verslag, bijvoorbeeld in foto of video, en win een digitale microscoop. Houd ons op de hoogte We zijn erg benieuwd wie deze uitdaging inmiddels heeft opgepakt en hoe het in de praktijk gaat. We zien uit naar je reactie!...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Geen coulanceregeling voor speciale scholen

Geen coulanceregeling voor speciale scholen

De speciale school de Berkenschutse in het Brabantse Heeze hoeft niet te rekenen op een coulanceregeling van het ministerie. Ook de speciale epilepsieschool De Waterlelie in Noord-Holland hoeft niet te rekenen op steun van het ministerie, zo meldt Omroep Brabant. Dat zei de minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt donderdag in de Tweede Kamer. De Berkenschutse geeft onderwijs aan kinderen en jongeren met epilepsie. De school luidde vanwege de aangekondigde bezuinigingen de noodklok. De Berkenschutse raakt meer dan de helft van het budget kwijt en zou daardoor naar eigen zeggen dicht......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Jongeren binnenboord

Jongeren binnenboord

Ruim 9% van alle leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs kampt, als gevolg van chronische klachten (ziekte, stoornis) of langdurige belasting (tienermoeders, mantelzorg) met problemen bij het volgen van hun opleiding. Dankzij de inzet van mentoren en docenten weet een deel zich te handhaven, maar er zijn er nogal wat die in het huidige onderwijssysteem 'tussen wal en schip vallen'. Veel van hen lopen nutteloze studievertraging op, dalen onnodig in opleidingsniveau en uiteindelijk verlaat een deel van hen zonder startkwalificatie het onderwijs. De chronische aard van hun klachten is niet zodanig......

Lees meer
Veel inzendingen KNAW Onderwijsprijs

Veel inzendingen KNAW Onderwijsprijs

Voor de derde KNAW Onderwijsprijs voor de beste vwo profielwerkstukken ontving de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) 441 inzendingen van 168 scholen. De komende weken selecteert een jury van topwetenschappers uit de inzendingen de drie beste werkstukken per profiel. De ervaring heeft geleerd dat de lat hoog ligt. De KNAW reikt de prijs op 9 juni 2010 uit aan winnende leerlingen, docenten en scholen. Voor het derde achtereenvolgende jaar konden scholen vwo profielwerkstukken insturen die naar hun mening een kans maken op de KNAW Onderwijsprijs. De KNAW......

Lees meer
Experimenten met flexibele onderwijstijd

Experimenten met flexibele onderwijstijd

De PO-Raad is positief over de experimenten met flexibele onderwijstijden. Wij verwachten dat de experimenten resultaten opleveren die schoolbesturen in staat stellen goede keuzes te maken in belang van het onderwijs en de kinderen. Tijdens de experimenten moet vooral goed worden gekeken naar de gevolgen voor de leerlingen en de gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is bekend dat de zomervakantie van 6 weken een 'dip' oplevert in de prestaties van kinderen. Als schoolbesturen in overleg met de ouders menen dat een andere indeling van het schooljaar de leeropbrengsten verhoogt is het goed......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

MBO Informatie encyclopedie gelanceerd

MBO Informatie encyclopedie gelanceerd

De website MBO informatie-encyclopedie is gelanceerd tijdens de CVI-conferentie. In deze encyclopedie staan definities van indicatoren, zoals bijvoorbeeld diplomaresultaat'.Dit zijn indicatoren die mbo-instellingen moeten opnemen in onder meer het gentegreerd jaardocument dat scholen publiceren. Met de MBO informatie-encyclopedie willen MBO Raad, saMBO-ICT en Kennisnet eenduidige definities online ontsluiten voor mbo-instellingen.Mbo-instellingen worden verschillende partijen gevraagd om zich te verantwoorden. Dat......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Stagiair weggestuurd wegens tweet

Stagiair weggestuurd wegens tweet

Een leerling van het ROC Mondriaan in Den Haag is door zijn stagebedrijf weggestuurd na het plaatsen van een beledigend bericht op de sociale netwerkwebsite Twitter, zo meldt radiozender Funx.De stagiair wenste via Twitter alle medewerkers van het bedrijf waar hij stage liep een ernstige ziekte toe. De marketingafdeling van het bedrijf zag het bericht en een uur later was de eerstejaars ontslagen. De leerling had op dat moment 9,5 week van een 11-weken durende stage achter de rug.Het ROC Mondriaan wil niet zeggen wie de student is, of om het om een jongen of meisje gaat. Wel waarschuwde......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws

De nieuwe powerpoint

De nieuwe powerpoint

Door: Martijn van den Berg Bij een presentatie wordt in principe vaak powerpoint gebruikt. Daar is in principe niets mis mee, want powerpoint is nog steeds erg functioneel, maar in een tijd van talloze ICT vernieuwingen is het misschien tijd om verder te kijken. Powerpoint heeft zijn voordelen, maar uiteindelijk zie je toch dat iedere presentatie op een bepaalde manier op elkaar lijkt.Het is daarom tijd om verder je kijken.Na veel powerpoints te hebben gezien op school gebruikte één van mijn docenten op school Prezi. Prezi is een gratis online presentatie-maker,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Gamification en motivatie om te presteren

Gamification en motivatie om te presteren

De laatste tijd kom ik vaak het woord 'gamification' tegen. Daarmee wordt bedoeld hoe je de elementen van games kunt inzetten in ons dagelijks leven. Zeker het onderwijs lijkt zich goed te lenen voor 'gamification': hoe prettig zou het zijn als we ons onderwijs zouden kunnen inrichten als een spel zodat leerlingen met veel plezier en vanuit een intrinsieke motivatie zich kennis en vaardigheden eigen maken.Over gamification schreef ik zelf in 2006 al een blogpost (overigens zonder dat ik die term......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Werk aan de winkel om in top 5 te komen

Werk aan de winkel om in top 5 te komen

De eerste voortgangsrapportage (KIA Foto) van Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 laat een gemengd beeld zien van vooruitgang van Nederlandse kennissamenleving. Onderzoek en delen van het onderwijs behoren nog tot de wereldtop, maar het merendeel van de doelstellingen wordt nog niet gehaald. Op sommige terrein verliest Nederland posities. Namens de KIA-coalitie bepleiten Alexander Rinnooy Kan, Agnes Jongerius en Sijbolt Noorda betere samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, en effectievere inzet van bestaande middelen. Aansluiting bij top belangrijk voor economieDe ambitie......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Basisschool De Grebbe wint Onderwijsprijs

Basisschool De Grebbe wint Onderwijsprijs

De PO-Raad feliciteert basisschool De Grebbe uit Bergen op Zoom met het winnen van de Nationale Onderwijsprijs. Woensdag 30 maart heeft Marja van Bijsterveldt, minister van Onderwijs, de tweejaarlijkse prijs uitgereikt in Science Center NEMO te Amsterdam. OnderwijstijdverlengingOm taalachterstand in te lopen besteedt De Grebbe veel extra tijd aan begrijpend lezen en rekenen, maar wordt tegelijkertijd ook iets gedaan aan het gebrek aan ervaringen van de leerlingen. De Grebbe, een bijna 100% zwarte school, weet taal tot een levend begrip te maken. Er is een fraaie combinatie gevormd van taal en praktische......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

Kenniscentrum huisvesting broodnodig

Kenniscentrum huisvesting broodnodig

In een brief aan de minister van onderwijs pleiten PO-Raad, VO-raad en VNG voor het continueren van de subsidie aan het Servicecentrum Scholenbouw. Het servicecentrum is 3 jaar geleden opgericht door het Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Financiën. Doel was vooral publiek private samenwerking bij scholenbouw te stimuleren. Al eerder hebben de genoemde organisaties in een notitie aan OCW aangegeven op welke wijze het servicecentrum in de toekomst vorm zou moeten krijgen. Belangrijk daarbij was dat het centrum vooral een onafhankelijk positie zou moeten krijgen ten opzichte van het bedrijfsleven.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Het Onderwijs Cafe De kloof tussen basisschool en brugklas

Het Onderwijs Cafe De kloof tussen basisschool en brugklas

PO-Raad, VO-raad en AVS nodigen politici, beleidsmakers, journalisten, leerlingen, ouders, docenten, schoolleiders, schoolbestuurders en geïnteresseerden van harte uit om deze middag onze gast te zijn en over dit thema met elkaar in debat te gaan. datum: Woensdag 27 april 2011tijd: 16.30 18.00 uur (ontvangst vanaf 16.00 uur)locatie: Studio Dudok, Hofweg 1a Den Haag Meer informatie/aanmelden Overgang po naar voDe overgang van primair naar voortgezet onderwijs is een flinke sprong voor de meeste leerlingen. Ze moeten wennen aan de andere omgeving, andere manier van werken, andere......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Win met uw innovatieve les een Document Camera

Win met uw innovatieve les een Document Camera

De wedstrijd ThinkIdee wordt dit jaar voor de 4e keer gehouden. Docenten mogen nog tot 18 april hun innovatieve, verrassende en inspirerende lesideeën indienen. De docent met de meest originele, inspirerende en verrassende les, ontvangt een SMART Document Camera. De wedstrijd wordt georganiseerd door Oracle en Vives. In tegenstelling tot de afgelopen jaren, hoeven de lesideeën niet meer uitgevoerd te worden binnen de projectomgeving van ThinkQuest......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Boekverslag of boektrailer

Boekverslag of boektrailer

Toen ik op de middelbare school heb ik van talloze boeken samenvattingen gemaakt. Niet echt een activiteit waar ik dol op was en ik vond het ook nogal zinloos: er waren immers al prachtige samenvattingen te vinden in de Prisma uittrekselboeken die in de bibliotheek te vinden waren en ik had niet het gevoel dat er iemand zat te wachten op de samenvattingen die ik maakte. Ook de docent niet overigens: die had zijn handen al vol aan het nakijken van de schriftelijke overhoringen en repetities, de opstellen en de werkstukken.Toch snap ik wel dat het maken van een samenvatting zinvol is: je leert......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Rotterdamse basisscholen willen zelf leraren opleiden

Rotterdamse basisscholen willen zelf leraren opleiden

De Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs (RVKO) wil zelf leraren gaan opleiden, zo meldt de Volkskant vandaag. De vereniging van 59 Rotterdamse scholen hoopt zo leerkrachten beter te kunnen voorbereiden op de praktijk.Op de scholen van de RKVO zitten veel kinderen uit achterstandssituaties en die vereisen een speciale aanpak. 'Wij willen pabo-studenten die heel bewust voor het vak van onderwijzer in een grote stad kiezen,' zo verdedigt voorzitter Frie van Os van de verenigde basisscholen het voornemen.De RKVO wil pabo Thomas More kopen, mede vanwege de katholieke signatuur van......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

LAKS boycot ophokuren

LAKS boycot ophokuren

- LAKS steunt scholierenstaking niet, maar noemt de uitgangspunten terecht - Scholen en scholieren moeten loze lesuren boycotten Amsterdam, 4 april 2011 “ Het LAKS vindt het terecht dat scholieren vandaag staken voor beter onderwijs en tegen ophokuren. Daarom roept de scholierenorganisatie scholen en scholieren op om hun ophokuren te boycotten. Tijdens deze uren zouden scholieren bijvoorbeeld zelf rekenles kunnen geven. "Het is onbegrijpelijk dat scholieren twee weken per jaar zinloos op school zitten. Die tijd moeten we optimaal benutten, zeker nu de exameneisen verhoogd......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | LAKS | Ophokuren

Kasteel Keppel verkozen tot  Landgoed van het jaar 2011

Kasteel Keppel verkozen tot Landgoed van het jaar 2011

Op de jaarlijkse bijeenkomst van het landelijke cultuur- en natuureducatieproject "Van Luchtkasteel tot Dassenburcht" is Kasteel Keppel verkozen tot Landgoed van het Jaar 2011. Kasteel Keppel ligt in het oosten van het land tussen Doesburg en Doetinchem aan de oude IJssel. Met behulp van een groep enthousiaste vrijwilligers organiseert Keppel al jaren uiteenlopende activiteiten gericht op natuur- en cultuureducatie. Zo zijn leerlingen van verschillende basisscholen in de buurt elk jaar welkom op Kasteel Keppel voor de buitenlessen van het educatieve programma Van Luchtkasteel tot Dassenburcht.......

Lees meer
Langste en duurzaamste sjaal van Nederland

Langste en duurzaamste sjaal van Nederland

Bijna 15.000 leerlingen werkten in Zuid-Holland mee aan de Warme Truiendag-sjaal Basisschool Avonturijn in Vlaardingen maakt op woensdag 6 april 2011 aanstaande bekend hoe lang de Zuid-Hollandse Warme Truiendag-sjaal is geworden. De Avonturijn werkte samen met 103 andere Zuid-Hollandse basisscholen, met in totaal ruim 15.000 leerlingen, mee aan deze Warme Truiendag-sjaal. De leerlingen van de Avonturijn zorgden voor maar liefst 43 meter van de totale sjaal en zijn ook winnaar geworden van de fotowedstijd. De sjaal is niet alleen de langste van Nederland, maar ook de duurzaamste,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Duurzaam | Warme Truiendag

Petitie tegen bezuiniging

Petitie tegen bezuiniging

Samen met andere ouder- en onderwijsorganisaties, organiseert de PO-Raad verschillende acties tegen de bezuinigingen op Passend onderwijs. Donderdag 20 januari heeft de PO-Raad een brief verstuurd aan al haar leden, waarin de PO-Raad oproept de online petitie te ondertekenen, met een zo groot mogelijke afvaardiging naar de landelijke manifestatie op 9 februari in Nieuwegein te komen en om woensdag 26 januari om 12.00 uur mee te doen aan een speelse actie. Naar de petitie Ludieke actieTijdens de NOT starten de samenwerkende organisaties op ludieke wijze de actieperiode. Ook op schoolniveau kan aan......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Veel leerlingen verwacht bij jubileumeditie Schoolkrantdag

Veel leerlingen verwacht bij jubileumeditie Schoolkrantdag

Op zaterdag 9 april organiseert de Hogeschool van Amsterdam (HvA) voor de vijftiende keer de Schoolkrantdag: ht evenement voor schoolkrantredacties in Nederland. Vierhonderd redacteuren van havo, vwo en mbo krijgen de gelegenheid om in workshops kennis te maken met het journalistieke vak.Ook dit jaar zijn er weer verschillende workshops waarin de schoolkrantredacteuren de kneepjes van het vak leren van professionele redacteuren, art directors, columnisten en cartoonisten.Schoolkrantredacties kunnen weer prestigieuze prijzen winnen: dit jaar in de categorien Beste Schoolkrant, Beste......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Toetsen maken en nakijken met Google Docs en Flubaroo

Toetsen maken en nakijken met Google Docs en Flubaroo

Wie toetsen maakt, zal daarvoor vaak gebruik maken van speciale software, zoals Hot Potatoes of Wintoets. Maar je hebt natuurlijk niet altijd alle mogelijkheden van dit soort pakketten nodig, en misschien heb je ook wel geen zin om je te verdiepen in zo'n pakket of wil of kan je geen software op je (school)p.c. installeren. In dat geval kan je gebruik maken van Google Docs. Met Google Docs kan je toetsen maken met verschillende soorten vragen:• vragen waarbij een tekst ingevuld moet worden,...

Lees meer
Extra investeringen in peuters met taalachterstand

Extra investeringen in peuters met taalachterstand

De PO-Raad is blij met de extra investeringen in peuters met taalachterstand. De sectororganisatie voor primair onderwijs reageert daarmee op de plannen, die minister Van Bijsterveldt op 24 januari bekend heeft gemaakt. De minister wil een proef beginnen waarbij peuters vanaf 2,5 jaar met een leerachterstand extra ondersteuning krijgen. Het is belangrijk dat taalachterstand zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd en wordt aangepakt. Dat gaat bij de jonge kinderen natuurlijk spelenderwijs waarbij ze in aanraking komen met letters en woorden. Daarnaast is het belangrijk om de kinderen veel voor te lezen.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Aantal thuiszitters moet omlaag

Aantal thuiszitters moet omlaag

Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW, blijkt dat jaarlijks 2500 leerlingen langer dan een maand thuis zitten. De minister wil dit aantal terugdringen. Dit sluit goed aan bij de ambities die ook de PO-Raad heeft. Volgens de minister zal de invoering van Passend onderwijs een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal thuiszittters. Volgens de PO-Raad is deze wens niet realistisch: nu de minister 300 miljoen wil bezuinigen op Passend onderwijs, nog vóór de invoering ervan, wordt het scholen onmogelijk gemaakt Passend onderwijs op een goede manier......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Primair onderwijs teert in op eigen vermogen nieuwe bezuinigingen onverantwoord

Primair onderwijs teert in op eigen vermogen nieuwe bezuinigingen onverantwoord

Uit de jaarrekeningen 2009 blijkt dat schoolbesturen interen op het eigen vermogen: de uitgaven zijn hoger dan de inkomsten. Op 1 augustus 2010 is bijna 170 miljoen aan bezuinigingen doorgevoerd. Dit doet vrezen dat de resultaten over afgelopen boekjaar dus nog verder de rode cijfers in zullen schieten. Met de bezuinigingen op Passend onderwijs in het verschiet, is er voor veel besturen geen andere uitweg dan fors te bezuinigen. Omdat de overhead in het primair onderwijs erg laag is, minder dan 2.7 procent, zullen deze bezuinigingen niet buiten de klas gehouden kunnen worden. Tot 2007 gaven de besturen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

Groot succes flashmob

Groot succes flashmob

De enthousiaste deelname aan de flashmob op de NOTtoont de brede steun voor het protest tegen de bezuinigingsoperatie van 300 miljoen op Passend onderwijs. Om 12.00 uur woensdagmiddag, 26 januari, maakten alle deelnemers dezelfde beweging en riepen hard NEE, NEE, NEE. NOT-bezoekers reageerden eensgezind dat zij de acties ondersteunen en de bezuiniging afwijzen. Veel mensen gaven daarbij ook aan de petitie al ondertekend te hebben. Lokale actiesBij de organisatoren van deze ludieke actie stroomden de afgelopen dagen ook de aanmeldingen binnen: vanuit het hele land gaven leerkrachten, directeuren en......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Vervoer naar landelijke manifestatie

Vervoer naar landelijke manifestatie

De landelijkemanifestatie op 9 februari vindt plaats in het NBC te Nieuwegein. De PO-Raad roept schoolbestuurders op de reiskosten te betalen voor de medewerkers. Dat kan door het vergoeden van het treinkaartje, maar wellicht is het handiger en voordeliger bussen in te zetten. Wij hebben van twee busorganisaties een kortingsaanbod gekregen, welke wij graag aan u doorgeven. De PO-Raad kan geen garanties bieden op het aanbod en het is aan u of u contact met hen opneemt natuurlijk. 1) Connexxion. Connexxion biedt een korting van 10% op de commerciële prijs. Aanvragen kunt u indienen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Regionale bijeenkomsten over acties en bezuinigingen

Regionale bijeenkomsten over acties en bezuinigingen

Het bestuur van de PO-Raad belegt begin februari drie regionale ledenbijeenkomsten. De bestuursleden willen met leden praten over de strategie rond de acties tegen de voorgenomen bezuiniging op Passend onderwijs en de betreffende plannen van de minister. De bijeenkomsten vinden plaats op: - Woensdag 2 februari,18.00 20.00 uur in Zwolle (locatie: Buitensocieteit, Stationsplein 1; aanwezig: René van Harten en Simone Walvisch); - Donderdag 3 februari, 17.00 19.30 uurin Den Bosch (locatie: Golden Tulip Hotel Central, Burg. Loeffplein 98; aanwezig: Kete Kervezee en René van Harten);......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

PO Raad Bezuinigingen treffen alle leerlingen

PO Raad Bezuinigingen treffen alle leerlingen

De PO-Raad is onaangenaam getroffen door de invulling van de 300 miljoen bezuiniging op Passend onderwijs. De klassen in het speciaal onderwijs worden 10 procent groter, meer dan de helft van de ambulant begeleiders wordt wegbezuinigd en door het schrappen van projecten neemt het aantal thuiszitters en uitvallers toe. Deze bezuinigingen treffen alle leerlingen, maar zeker de zwakkere onder hen. Maandag 31 januari stuurde de minister haar beleidsbrief over Passend onderwijs naar de Tweede Kamer. De minister geeft een invulling aan de bezuinigingen uit het regeerakkoord van 300 miljoen. Door......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Eerste Kamer stemt in met fusietoets

Eerste Kamer stemt in met fusietoets

Op 25 januari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Fusietoets. Alleen de VVD stemde tegen. Net als de PO-Raad vindt deze partij het wetsvoorstel overbodig. WoordvoerderDupuis noemde het zelfs getuigen van een basaal wantrouwen en een misplaatst geloof in maakbaarheid. Vanaf het begin heeft de PO-Raad zich verzet tegen de invoering van de fusietoets. Wij zijnvan mening dat het wetsvoorstel voor de sector primair onderwijs overbodig en contraproductief is. Met de Raad van State vragen wij ons af welk probleem in het primair onderwijs met dit voorstel wordt opgelost. Het doel......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Bezuinigingen treffen hele sector

Bezuinigingen treffen hele sector

De bezuinigingen op Passend onderwijs van 300 miljoen treffen de hele sector. De maatregelen raken in eerste instantie vooral het speciaal onderwijs, maar ook de leraren in het reguliere onderwijs zullen de gevolgen in de klas merken. Zij krijgen te maken met meer leerlingen, die extra zorg en aandacht nodig hebben en er is minder geld voor gespecialiseerde begeleiding. Daarom roepen sectororganisaties, vakbonden en ouderorganisaties iedereen uit het primair en voortgezet onderwijs om de petitie tegen de bezuinigingen te tekenen en om op 9 februari naar de landelijke onderwijsmanifestatie te komen in Nieuwegein....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Fractieleiders bij onderwijsmanifestatie op 9 februari in Nieuwegein

Fractieleiders bij onderwijsmanifestatie op 9 februari in Nieuwegein

De fractieleiders Job Cohen (PvdA), Jolande Sap (Groen Links)en Emile Roemer (SP) komen woensdag 9 februari naar de onderwijsmanifestatie in Nieuwegein bij Utrecht. Zij zullen sprekentijdens de bijeenkomsttegen de bezuinigingen op Passend onderwijs. Andere politici zijn ook uitgenodigd, maar hebben nog geen definitief antwoord gegeven. Wij hopen op ieders komst om de politici het geluid vanuit het onderwijsveld te laten horen. De petitie tegen de bezuinigingen is inmiddels meer dan 60.000 keer ondertekend en in het hele land worden momenteel bussen gehuurd om naar Nieuwegein te komen. Het is duidelijk......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Wat is jouw wens voor de wereld

Wat is jouw wens voor de wereld

Wishes for the World laat alle kinderen van groep 1 t/m 8 nadenken over hun wens voor de wereld! Deze wensen worden op een kaartje geschreven. De kaartjes worden bevestigd aan een poppetje dat de kinderen zelf hebben aangekleed. Door de handjes van de poppetjes te verbinden ontstaat een slinger. Deze slinger hangt u op in uw school. Via de website van Kids Moving the World worden alle slingers virtueel met elkaar verbonden. Schoolmaaltijd per ingezonden wenspoppetje De wenspoppetjes worden door kinderen in Nederland en kinderen in Malawi gemaakt. Voor elk......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Helft leerlingen groep 8 weet niet waar Utrecht ligt

Helft leerlingen groep 8 weet niet waar Utrecht ligt

Het geografisch besef van veel achtstegroepers schiet tekort. Dit blijkt uit peilingsonderzoek van Cito, uitgevoerd in 2008. Evenals bij de vorige peiling in 2001 zijn vooral de basisvaardigheden topografie en kaartlezen ver onder de maat. De topografische kennis over Nederland is zelfs verder achteruitgegaan. De resultaten blijven achter bij wat experts een gewenst niveau vinden. Het onderzoek toont aan dat te weinig leerlingen het gewenste niveau van voldoende' halen. Een niveau dat 70 tot 75% van de leerlingen aan het einde van de bassischool zou moeten bereiken. De kaart......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs