LEFGASTEN

Onderwijsnieuws maart 2011

Invoering functiemix in volle gang

Invoering functiemix in volle gang

Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn volop aan de slag met de invoering van de functiemix. De PO-Raad biedt ondersteuning en informatie bij vragen of moeilijkheden. De invoering van de functiemix is echter, net als andere afspraken in de CAO-PO, niet vrijblijvend. Zoals afgesproken in het Convenant LeerKracht van Nederland krijgen schoolbesturen de komende jaren extra geld zodat leraren promotie kunnen maken naar hogere functies en daaraan gekoppeld hogere salarisschalen. De functiemix gaat over functiedifferentiatie, niet over beloningsdifferentiatie. Om de functies te kunnen ontwikkelen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Verkiezing sportiefste basisschool van Nederland

Verkiezing sportiefste basisschool van Nederland

Acht basisscholen strijden woensdag 20 april in Zwolle om de titel Sportiefste basisschool van Nederland. De scholen komen uit heel Nederland en zijn genomineerd vanwege hun vooruitstrevende beleid op het gebied van sport en bewegen. De genomineerde scholen zijn geselecteerd op basis van hun bewegingsprogramma binnen en buiten de lessen. Ook de wijze waarop leerlingen kunnen participeren in de sport- en bewegingsprogrammas en de maatschappelijke betrokkenheid van de school bij gezond bewegen is een facet waar de nominatiecommissie naar heeft gekeken. De jury, onder voorzitterschap van oud-schaatscoach......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

Voorbereiding 80 gesprekken met OCW

Voorbereiding 80 gesprekken met OCW

Naar aanleiding van de ledenbijeenkomst op 14 maart heeft de PO-Raad een informatiepakket samengesteld. Deze informatie kunnen bestuurders gebruikenbijde 80 regiobijeenkomsten voor het primair onderwijs,dieOCW gaat houden om de plannen van de minister rond Passend onderwijs te bespreken. Het pakket bestaat uit de volgende documenten: Feiten en cijfers: Een overzicht met feiten & cijfers over de bezuiniging passend onderwijs . Dit dient als achtergrondinformatie. Gespreksformat: In dit format is een aantal reacties geformuleerd die u tijdens de bijeenkomst mee kunt geven aan......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Samen Deskundiger met M2desk

Samen Deskundiger met M2desk

In de vorige editie van de inDruk po is per ongeluk een verkeerde foto geplaatst bij het artikel over Samen Deskundiger met M2desk, een schooltafel met in het blad een ingebouwd touchscreen. Hier kunt u het artikel lezen met de juiste foto's. Stel je voor; je komt op school, hangt je jas en je tas weg, pakt een accu uit de oplader, loopt naar je tafel en klikt de accu in je tafel zodat je M2desk werkt. Het lijkt een tafereel wat zich afspeelt in de toekomst maar voor twee klassen van de Holtkampschool......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Nationale Onderwijsprijs uitgereikt

Nationale Onderwijsprijs uitgereikt

De Nationale Onderwijsprijs is gisteren door minister Van Bijsterveldt uitgereikt aan basisschool De Grebbe uit Bergen op Zoom, zo meldt de Rijksoverheid.In de categorie voortgezet onderwijs heeft het Thorbecke College in Zwolle de prijs in de wacht gesleept. Door de inzet van leraren en leerlingen is het deze scholen volgens de jury gelukt om het onderwijs op hun school nog leuker en nog beter te maken.Basisschool de Grebbe heeft een zeer succesvol project opgezet om taalachterstanden bij leerlingen in te lopen. Op De Grebbe, een school met overwegend leerlingen van allochtone afkomst,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Een Audi of toch maar een diploma

Een Audi of toch maar een diploma

Er zijn veel studenten die op weg naar het diploma een groot gebrek aan motivatie krijgen. Een studie duurt vaak vier jaar of meer en in die tijd kan er veel gebeuren. Een van die mensen is Mark Hamstra, een goede vriend van mij. Ik heb hem daarom gevraagd om een stukje te schrijven voor het weblog.Sinds september 2009 volg ik de opleiding International Hospitality Management in Leeuwarden, veelal samen met Martijn van den Berg welke vaker voor dit blog schrijft. De keuze voor IHM stond jaren geleden al vast, en ik heb ook nooit getwijfeld aan mijn studiekeuze. De horeca spreekt mij aan, en IHM is......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Verslag ledenbijeenkomsten

Verslag ledenbijeenkomsten

De PO-Raad heeft de afgelopen week drie regionale ledenbijeenkomsten georganiseerd, in Zwolle, Amsterdam en Den Bosch. Doel van de bijeenkomsten was tweeledig: de leden informeren over de laatste ontwikkelingen en het bespreken van onze strategie om de bezuinigingen te keren. Ondanks de korte termijn waarop de ledenbijeenkomsten waren uitgeschreven, was de opkomst groot. In Zwolle was er veel discussie over de richting van de acties die de PO-Raad voert: waarom richten we ons alleen op de komende bezuinigingen van 300 miljoen, terwijl de schoolbesturen nu al grote financiële problemen hebben door......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Programma actiedag 9 februari 2011

Programma actiedag 9 februari 2011

Vanuit het hele land zullen bussen komen en ook komen er veel mensen met het openbaar vervoer. Tussen Utrecht Centraal en het NBC rijden verlengde trams, waardoor in korte tijd veel mensen naar de plek van bestemming kunnen gaan. De manifestatie begint om 14.00 en duurt tot 16.00 uur. Het zwaartepunt zal liggen tussen 14.30 uur en 15.30 uur. Meerdere politici zullen het woord voeren en ook vanuit de dragende organisaties wordt het woord gevoerd over de bezuinigingen en de gevolgen daarvan. Een en ander wordt afgewisseld met (live) muziek. Vanaf 14.00 uur: Openen door Farid Tabarki...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Politiek roept onderwijsveld op zich te laten zien en horen

Politiek roept onderwijsveld op zich te laten zien en horen

Dinsdag 8 februari vond in Nieuwspoort het lunchdebat plaats over de bezuiniging Passend onderwijs. Dit debat werd georganiseerd door werkgevers, werknemers en ouders. Deze partijen voerden het gesprek over de gevolgen van de bezuiniging voor de leerlingen en leraren in de klas. Tijd, deskundigheid en begeleidingNamens de ouders werd gepleit om leerlingen zoveel mogelijk in het regulier onderwijs te houden. Wanneer er wordt bezuinigd is het niet mogelijk om met extra ondersteuning deze leerling in het regulier onderwijs te houden. Het is van groot belang dat leerlingen met een beperking integreren......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Peiling over VVE bij scholen en schoolbesturen

Peiling over VVE bij scholen en schoolbesturen

Bij de start van het ondersteuningstraject Focus op Vroegschoolse Educatie in 2009 is een eerste peiling onder scholen en schoolbesturen uitgevoerd over VVE binnen het onderwijs. Deze meting wordt in de maand april 2011 herhaald om de stand van zaken en de laatste ontwikkelingen te bepalen. De peiling wordt gehouden onder basisscholen die gewichtenmiddelen krijgen en onder hun besturen. Een groot aantal scholen wordt telefonisch benaderd door bureau Desan die deze peiling voor Oberon uitvoert. De volgende onderwerpen komen aan bod: Vroegschools aanbod, Professionaliteit, Uitvoering, Financiën, Toekomst......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Gewoon Speciaal conferentie tijdens IPON

Gewoon Speciaal conferentie tijdens IPON

Op woensdag 13 april vindt tijdens de IPON de conferentie Gewoon Speciaal plaats. Een speciale conferentie die past in de omslag naar passend onderwijs waarbij de leerlingen met een beperking meer op reguliere scholen terecht zullen komen. Deze dag biedt workshops en presentaties over o.a. mediawijsheid, innovatie en digitaal leermateriaal plus. De Gewoon Speciaal conferentie start om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur en is net als IPON2011 gratis toegankelijk bij ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Voorjaarseditie van de InDruk verschenen

Voorjaarseditie van de InDruk verschenen

InDruk po is hét gratis kwartaalblad voor leerkrachten in het basisonderwijs. In de inDruk staan veel praktijkverhalen en er worden praktische tips gegeven over het inzetten van ict in het onderwijs. Bekijk welke onderwerpen er in deze editie aan de orde komen. U leest het in InDruk po voorjaar • Normaal gesproken wordt er vooral óver ze gepraat, maar in deze inDruk is de leerling zelf aan het woord. De twitterende en bloggerende Adil uit groep 8 vertelt over het ict-gebruik op zijn school. • TPACK: de term komt steeds vaker voor, maar wat......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Vmboers motiveren is niet gemakkelijk

Vmboers motiveren is niet gemakkelijk

Psychologe Hanneke Knoop-van Nuland gaf leerlingen van vmbo-scholen bij een leertaak diverse soorten motiverende informatie. Helaas bleek dat die de intrinsieke motivatie van vmbo'ers om te leren niet bevorderde. Op 5 april promoveert Van Nuland aan de Universiteit Leiden. Van alle schoolgaande jongeren gaat 60% naar het vmbo. Een goede motivatie van deze leerlingen is cruciaal voor hun welbevinden n prestaties. Maar hoe kan een leraar zijn leerlingen motiveren? Van Nuland werkte samen met 10 scholen om te onderzoeken hoe je vmbo'ers kunt motiveren om te leren. Er zijn maar liefst 36......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

App noot muis mediagebruik peuters en kleuters

App noot muis mediagebruik peuters en kleuters

Wat doen jonge kinderen op internet? Gebruiken ze de mobiele telefoon van hun ouders om - net als ik vroeger - te doen alsof je belt of maken ze ook gebruik van apps? Doen ze samen met andere kinderen spelletjes op internet of zijn ze liever in hun eentje bezig?Mijn Kind Online heeft onderzoek gedaan naar het mediagebruik van kinderen van drie tot zes jaar. De bevindingen zijn vastgelegd in een brochure met de fraaie titel App, noot, muis, die te downloaden is van de gelijknamige......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Minister en fractieleiders in Nieuwegein

Minister en fractieleiders in Nieuwegein

Minister Van Bijsterveldt en bijna alle fractieleiders uit de Tweede Kamer hebben toegezegd om vanmiddag naar de onderwijsmanifestatie in Nieuwegein te komen. Op de manifestatie protesteren de sectororganisaties, de vakbonden en de ouderorganisaties tegen de bezuinigingen van 300 miljoen op Passend onderwijs. De organisaties vinden hetfijn dat de minister naar het geluid uit het onderwijsveld wil komen luisteren. Daarnaast verwachten we de fractieleiders Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (ChristenUnie), Jolande Sap (Groen Links) en Emiel Roemer (SP). De regeringspartij VVD......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Sluiting zeer zwakke scholen is uiterste noodmaatregel

Sluiting zeer zwakke scholen is uiterste noodmaatregel

Het gaat goed met het terugdringen van het aantal zeer zwakke scholen. Steeds minder leerlingen krijgen onderwijs van onvoldoende kwaliteit. Zeer zwakke scholen weten zich steeds sneller te verbeteren. Dit schrijft minister Van Bijsterveldt (OCW) op 10 februari 2011 in een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief kondigt zij ook aan, wel eerder dan nu het geval is, de bekostiging van een school te willen stopzetten of een school op te heffen, als de school te lang zeer zwak blijft. De PO-Raad onderstreept de noodzaak dat scholen zich snel verbeteren. Wel pleiten we er voor alles in het werk te stellen om......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Manifestatie Coalitie voor Inclusie

Manifestatie Coalitie voor Inclusie

Op de landelijke manifestatie Coalitie voor Inclusie in de Jaarbeurs Utrecht staat het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking centraal. Op het congres sprak José Smits van de Coalitie voor Inclusie met PO-Raadvoorzitter Kete Kervezee, Sjoerd Slagter (VO-raad) en Ankie Verlaan (CrossOver) over het onderwijs ten opzichte van het VN-verdrag. In het gesprek, waarin ook het publiek de gelegenheid had om deel te nemen, benadrukte Kete Kervezee het belang van het samenleven en van de mogelijkheid voor alle leerlingen om zich te kunnen ontplooien. Het is niet alleen een kwestie van of een......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Nieuw boek van Gerard Dummer ICT voor de klas

Nieuw boek van Gerard Dummer ICT voor de klas

Vorige week woensdag presenteerde Gerard Dummer zijn boek ICT voor de klas. Het boek geeft een prachtig algemeen overzicht van ict in het onderwijs. Een leuk extraatje is de bijbehorende website waarin voor elk hoofdstuk powerpoints beschikbaar zijn. Geschikt voor pabostudenten en leerkrachten po Het boek is primair geschreven voor pabostudenten, maar ook geschikt voor leerkrachten basisonderwijs die handvatten zoeken om concreet met ict in de klas aan de slag te gaan. Het boek geeft een overzicht van het gebruik van ict in de wereld om ons heen, het effect van......

Lees meer
Probleemgestuurd onderwijs

Probleemgestuurd onderwijs

Een vorm van onderwijs die mij erg aanspreekt is PGO, oftewel probleemgestuurd onderwijs. Totdat Martijn op Stenden ging studeren was het een onderwijsvorm waar ik wel eens van had gehoord, maar ik was er nog nooit mee in aanraking gekomen. Maar met alles wat ik er (via Martijn) over zie, hoor en lees, word ik er enthousiaster over.Voor......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Onderwijsraad zet vorming op de agenda

Onderwijsraad zet vorming op de agenda

Het onderwijs heeft een belangrijke taak in de vorming van jongeren. Op school kunnen jongeren kennisnemen van tradities en moraal, om daarmee hun blik op de wereld te verbreden. Een brede cultuuroverdracht vormt hun persoonlijkheid en bereidt hen tegelijkertijd voor op het functioneren in de samenleving. "Vormend onderwijs is belangrijk omdat jongeren een eigen plaats in deze wereld moeten bepalen. Van een vanzelfsprekend levenspad is voor velen geen sprake meer. Jongeren hebben enorm veel keuzemogelijkheden. Daarmee ontstaat een grote behoefte aan zingeving en oriëntatie", aldus Geert ten Dam, voorzitter......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Onderwijsraad

Gewoon Speciaal ICT de ict conferentie voor het speciaal onderwijs

Gewoon Speciaal ICT de ict conferentie voor het speciaal onderwijs

In navolging van de succesvolle Closing the Gap-conferentie in Amerika heeft nu ook Nederland haar eigen conferentie: 'Gewoon Speciaal ICT'. Een speciale conferentie waar professionals uit het onderwijs kunnen leren van experts uit het veld en zien wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van ict en passend onderwijs. De Gewoon Speciaal ICT conferentie is een initiatief van Kennisnet , ICT&E en Vives en zal worden gehouden op woensdag 13 april tijdens de IPON 2011 in de Jaarbeurs te Utrecht. De conferentie past in de omslag naar passend onderwijs waarbij......

Lees meer
Onderzoek naar de ontwikkeling van de BAPO

Onderzoek naar de ontwikkeling van de BAPO

Om een scherper zicht te krijgen op de ontwikkelingen van het gebruik van de BAPO en het netto effect ervan, heeft de PO-Raad aan het ministerie van OCW om een nader onderzoek gevraagd. Dit onderzoek zal er komen en zal worden uitgevoerd door CentERdata (gelieerd aan de Universiteit van Tilburg), conform de onderzoeken die in dit kader in 2004 en 2007 hebben plaatsgevonden. BAPO afgezet tegen incidentele looncomponent Dit houdt in dat (toekomstige) ontwikkeling van de BAPO afgezet wordt ten opzichte van de ontwikkeling van de incidentele looncomponent (ILC), oftewel de ontwikkeling van de salariskosten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

14 maart Extra ledenbijeenkomst

14 maart Extra ledenbijeenkomst

Het bestuur van de PO-Raad nodigt alle leden uit voor een grote ledenbijeenkomst op maandag 14 maart in het Beatrixgebouw (Jaarbeurs) te Utrecht.Wij heten u graag welkom vanaf 13:00.Om 13:30 start het programma en de bijeenkomst duurt tot 16.30 uur. Klik hier om aan te melden. Na aanmelding krijgt u de agenda en stukken toegestuurd. Op 16 februari komen de voorstellen voor Passend onderwijs in de Tweede Kamer. Wij hebben er samen met de vakbonden, de ouderorganisaties en de profielorganisaties alles aan gedaan om de bezuinigingen op dit punt te keren. Na de 16de is er meer bekend over de resultaten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Enquete PO Raad Meer leerlingen vallen buiten de boot

Enquete PO Raad Meer leerlingen vallen buiten de boot

De leden van de PO-Raad voorzien grote problemen voor leerlingen als gevolg van de bezuinigingen op Passend onderwijs. In een enquête van de PO-Raad geeft 97% van de respondenten aan er van uit te gaan dat hun schoolorganisatie last krijgt van de bezuinigingen. 74% zegt dat het personeelsbestand op schoolniveau moet inkrimpen.Het is bizar dat ik waardevolle leerkrachten zal moeten ontslaan. Leerkrachten die in aanmerking zouden komen voor een prestatiebeloning aldus een van de respondenten. Cumulatie van bezuinigingen De leden van de PO-Raad geven verder aan dat het niet alleen om de bezuinigingen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

PO Raad gaat door met acties tegen bezuinigingen

PO Raad gaat door met acties tegen bezuinigingen

Ook de PO-Raad keert zich fel tegen de bezuinigingen op (Passend) onderwijs en onderschrijft de doelstelling van de actiedag die de onderwijsvakbonden op hun websites aankondigen. De PO-Raad zal juist ook de gesprekken die de minister met het onderwijsveld gaat voeren aangrijpen om inhoudelijk en manifestatief de minister te wijzen op de desastreuze gevolgen die haar bezuinigingsplannen zullen hebben. Minister Van Bijsterveldt van OCW stuurt komende maand haar ambtenaren het onderwijsveld in, om te overleggen over de stelselwijziging Passend onderwijs. De PO-Raad roept haar leden op tijdens deze......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Collectiviteitsvoordeel voor leden PO Raad

Collectiviteitsvoordeel voor leden PO Raad

Sinds enige tijd biedt Marsh in samenwerking met de PO-Raad op de website www.scholenverzekerd.nlde mogelijkheid aan leden om verzekeringen op een efficiënte en goede manier onder te brengen. Aangezien 1 april voor veel verzekeringen bij uw huidige aanbieder de uiterste opzegdatum is, brengen wij u graag de collectiviteitsvoordelen voor PO-Raadleden extra onder de aandacht. Marsh biedt verzekeringen voor het risico van aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en ongevallen. Schoolbesturen hebben te maken met een aantal risico's die direct of indirect de continuïteit van de school en de rechtspersoon......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Teleblik heeft zoekfunctie verbeterd

Teleblik heeft zoekfunctie verbeterd

Teleblik bevat meer dan 12.500 uur aan videomateriaal, verdeeld over tienduizenden programma's. Soms is het lastig om in zo'n grote audiovisuele beeldbank te vinden wat je zoekt. Daarom heeft Teleblik de zoekfunctie verbeterd. Het is nu mogelijk om de zoekresultaten te filteren op niveau (po, vo of mbo) en op vakgebied. Ook zie je meteen hoe elk filmpje gewaardeerd is door andere gebruikers. Het niveau, het vakgebied en de waardering van een filmpje worden bepaald door alle Teleblikgebruikers: na het bekijken......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Amanda Kruise verkozen tot Calibris ZorgTopper 2011

Amanda Kruise verkozen tot Calibris ZorgTopper 2011

Op 26 maart 2011 is Amanda Kruise van het Drenthe College in Assen verkozen tot Calibris ZorgTopper 2011. De Calibris ZorgTopper is een leerling verpleegkunde die uitblinkt in zowel beroepshouding als vakdeskundigheid.'Amanda heeft de uitstraling en handelt als een goede verpleegkundige. Zij reflecteert voortdurend tijdens het werk en is bereid haar handelen daarop aan te passen', aldus de jury. Calibris, kenniscentrum voor leren in de praktijk, organiseert de wedstrijd ter promotie van het werken in de zorg. De Calibris ZorgTopper 2011 nam het in de finale op tegen vier andere kandidaten.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Stel hier je vragen over internetgebruik jongeren

Stel hier je vragen over internetgebruik jongeren

In het kader van het programma EU Kids Online wordt in 25 landen van Europa onderzoek gedaan naar het gebruik van internet onder kinderen en jongeren: de manier waarop jongeren er gebruik van maken, de mogelijkheden die het gebruik van internet hen biedt, en de gevaren die het met zich meebrengt. In januari van dit jaar hebben zij het rapport Risks and safety on the internet:......

Lees meer
Petitie tegen bezuinigingen Passend onderwijs woensdag naar Tweede Kamer

Petitie tegen bezuinigingen Passend onderwijs woensdag naar Tweede Kamer

Woensdag 16 februari, 09.45 uur, wordt namens alle ondersteunende organisaties de petitie tegen de bezuinigingen op Passend onderwijs aangeboden aan de Tweede Kamer. Bijna 145.000 ouders, leerkrachten, leerlingen, grootouders, schoolleiders, onderwijsondersteuners, bestuurders en andere bezorgde burgers hebben de petitie ondertekend. Woensdag 16 februari vergadert om 10.00 uur de Tweede Kamer met minister Van Bijsterveldt over haar beleidsbrief Passend onderwijs en de daarin aangekondigde bezuiniging van 300 miljoen. Niemand kan nog om deze petitie heen. 145.000 handtekeningen, en ook nog eens 11.000 deelnemers......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Rekenen is goed analyseren is beter

Rekenen is goed analyseren is beter

Het schoolmanagement kan niet rekenen. Dit is de kop van een column van Frank Kalshoven in de Volkskrant van zaterdag 12 februari. In die column wijst hij op cijfers uit het Jaarboek Onderwijs 2010, waaruit blijkt dat voor het totale verblijf in het primair onderwijs in 1998 per kind 25.000,- beschikbaar was. Dit bedrag is in 2009 opgelopen tot 53.000,-, een toename van 90%. Ook na correctie voor de inflatie is nog steeds sprake van een uitgavenstijging met 65%. Frank Kalshoven trekt op basis van deze cijfers de, wel erg snelle, conclusie dat van geldgebrek in het primair onderwijs dus geen sprake......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Minister heeft haast met plannen Passend onderwijs

Minister heeft haast met plannen Passend onderwijs

Woensdag 16 februari sprak minister Van Bijsterveldt met de Tweede Kamer over de beleidsbrief Passend onderwijs. De minister blijft vooralsnog vasthouden aan haar bezuinigingsplannen en wil op donderdag 17 februari al een brief aan de schoolbesturen sturen hierover. De PO-Raad zal in dat geval het technisch overleg over Passend onderwijs verder opschorten. Tijdens de vergadering van de Tweede Kamer bleek dat iedereen vindt dat er iets moet veranderen in de huidige situatie ten aanzien van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De invoering van Passend onderwijs staat dus niet ter discussie.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

PO Raad minister komt niet tegemoet aan zorgen onderwijsveld en Tweede Kamer

PO Raad minister komt niet tegemoet aan zorgen onderwijsveld en Tweede Kamer

De minster heeft in het debat over de beleidsbrief Passend onderwijs aangegeven dat de bezuinigingen onverkort door zullen gaan. Op de vraag of de minister op enig punt de bezuinigingsvoorstellen zou kunnen herzien, meldde zij onomwonden dat dit niet het geval is. De PO-Raad vindt dit een gemiste kans: De minister heeft geen oog voor wat er in het onderwijsveld en in het hele land leeft. De mening van 150.000 petitieondertekenaars en 11.000 demonstranten wordt hiermee genegeerd." Woensdag 16 februari debatteerde de Tweede Kamer met de minister over de beleidsbrief. Omdat in de ochtendvergadering niet......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Minister president loopt weg voor debat over bezuinigingen

Minister president loopt weg voor debat over bezuinigingen

Met verbazing heeft de PO-Raad en de oppositie in de Tweede Kamer geconstateerd dat minister-president Rutte niet bereid was om te praten over alternatieven voor de bezuinigingen op Passend onderwijs. De PO-Raad vindt het teleurstellend dat het kabinet geen oor heeft voor de mening van velen uit het onderwijsveld. De PO-Raad gaat nu bekijken hoe de acties tegen de bezuiniging een vervolg krijgen. Op de extra bijeenkomst van 14 maart zullen we hierover met onze leden praten. Donderdag 17 februari heeft de Tweede Kamer de minister-president opgeroepen om naar de Kamer te komen om te praten over de......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Versterk de onderzoeks  en ontwikkelfunctie op scholen SLOA

Versterk de onderzoeks en ontwikkelfunctie op scholen SLOA

Als vertegenwoordiger van de sector ontvangt de PO-Raad sinds 2009 jaarlijks middelen voor het bekostigen van activiteiten ter versterking van de onderzoeks- en ontwikkelfunctie op scholen (de zogenaamde Vrijval SLOA-middelen). Voor de verdeling van die middelen heeft de PO-Raad een regeling ingesteld. De regeling Vrijval SLOA 2011 is vanaf vandaag beschikbaar. In de aanvraagprocedure van de regeling Vrijval SLOA 2011 wordt gewerkt met een vooraanmelding. Het format vooraanmelding Vrijval SLOA 2011 dient hiervoor gebruikt te worden. Let op: sla dit format eerst op uw eigen computer op, voordat u......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

28 februari in Amsterdam protest tegen onderwijsbezuiniging

28 februari in Amsterdam protest tegen onderwijsbezuiniging

Politieke partijen in Amsterdam organiseren op maandag 28 februari om 17.00 uur een manifestatie tegen de bezuiniging op Passend onderwijs. De PO-Raad en ander onderwijsorganisaties steunen dit protest. De manifestatie vindt plaats op het Beursplein in Amsterdam. De fracties van PvdA, GroenLinks, SP en D66 in Amsterdan maken zichernstige zorgen over de bezuiniging van dit kabinet op Passend onderwijs. Samen met schoolbesturen, ouders, vakbonden, leraren en ouderorganisaties protesteren ze tegen deze bezuiniging. De bezuinigingen hebben niet alleen consequenties voor de leerlingen die extra zorg en......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Toetsen in het belang van de leerling en de scholen

Toetsen in het belang van de leerling en de scholen

De PO-Raad vindt het een goede zaak dat de minister haar advies volgt met betrekking tot de toetsing in het primair onderwijs. Hierdoor komt het schooladvies centraal te staan in de overgang van basisschool naar brugklas en kunnen scholen maximaal gebruik maken van de onderwijstijd in groep 8. De PO-Raad benadrukt wel het risico van teveel nadruk op het toetsen van basisvaardigheden. Het onderwijs is meer dan alleen de scores op het gebied van taal en rekenen. In bijgaand document vindt u een uitgebreide beschrijving van het voorstel van de minister met de reactie van de PO-Raad. In de beleidsbrief......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Anticiperen op bezuinigmaatregelen betekent ontslagen onontkoombaar

Anticiperen op bezuinigmaatregelen betekent ontslagen onontkoombaar

De PO-Raad wil een totaal beeld van de consequenties van de bezuinigingen op Passend onderwijs in kaart brengen. Wilt u daarom op dit formulier aangeven hoeveel formatieplaatsen als gevolg van deze bezuiniging binnen uw organisatie verloren gaan. Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben in de krokusvakantie een brief van minister Van Bijsterveldt ontvangen waarin zij de bezuinigingen op Passend onderwijs onder elkaar zet. Zij vraagt in de laatste zin de besturen alvast te anticiperen op de maatregelen. Veel, waarschijnlijk zelfs alle, aangeschreven besturen zullen collegas moeten ontslaan......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

PO Raad onderschrijft doelstelling van stakingsacties onderwijsvakbonden

PO Raad onderschrijft doelstelling van stakingsacties onderwijsvakbonden

Ook de PO-Raad keert zich fel tegen de bezuinigingen op (Passend) onderwijs en onderschrijft de doelstelling van de actiedag die de onderwijsvakbonden op hun websites aankondigen. De PO-Raad zal juist ook de gesprekken die de minister met het onderwijsveld gaat voeren aangrijpen om inhoudelijk en manifestatief de minister te wijzen op de desastreuze gevolgen die haar bezuinigingsplannen zullen hebben. Minister Van Bijsterveldt van OCW stuurt komende maand haar ambtenaren het onderwijsveld in, om te overleggen over de stelselwijziging Passend onderwijs. De PO-Raad roept haar leden op tijdens deze......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

De toegevoegde waarde van QR codes in het onderwijs

De toegevoegde waarde van QR codes in het onderwijs

Een QR-code (Quick Response-code) is eigenlijk net een streepjescode, maar dan met blokjes in plaats van streepjes. Daardoor kan er veel meer informatie in één code opgeslagen worden: een tekst of een nummer bijvoorbeeld, maar ook een link of een e-mailadres. Vooral die laatste twee zijn handig: als je een QR-code scant op je smartphone, kun je de link meteen openen. Zo hoef je hem niet helemaal in te typen in je browser! Handig voor allerhande toepassingen, ook in het onderwijs. Er zijn al eerder op de website van......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Basisschool Visvliet beste Wecycle school

Basisschool Visvliet beste Wecycle school

Basisschool Visvliet-Pieterzijl uit Visvliet (provincie Groningen) zamelde in 2010 de meeste elektrische apparaten in en is daarmee de beste Wecycle-school van Nederland. De leerlingen bewijzen het milieu een goede dienst door maar liefst 2.375 apparaten in te zamelen. Ze krijgen allemaal een Wecycle-verassing en de school vier voorleesboeken. Wecycle stimuleert scholen om elektrische apparaten apart in te leveren. De school spaart daarbij voor educatief, spel- of sportmateriaal of kan een goed doel steunen. In totaal zamelden de Wecycle-scholen 88.000 apparaten in, tegen 50.000 in 2009....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

SIG Netwerkdag op woensdag 20 april

SIG Netwerkdag op woensdag 20 april

Op verzoek van SURF bij deze de aankondiging van de SIG Netwerkdag 2011. Voor wie daar vorige jaren niet bij is geweest: de SIG Netwerkdag is een bijeenkomst van de Special Interest Groups van SURF. Het ochtendgedeelte van de bijeenkomst staat in het teken van digitale rechten. De SIG SURF Direct SURFdirect zal ingaan op de vragen die door de andere SIG's tevoren zijn en worden ingediend. In de middag hebben alle SIG's een eigen programma. Er zijn SIG's rond de volgende onderwerpen:• Webstroom (video)...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Innovatieprijs voor ROC Zeeland en Clusius College

Innovatieprijs voor ROC Zeeland en Clusius College

ROC Zeeland is met het project Vakmanschap is Meesterschap' vandaag tijdens de Skills Masters in Ahoy Rotterdam uitgeroepen tot winnaar van de Nationale Innovatieprijs Beroepsonderwijs 2010 (NIB) in de categorie mbo.Volgens de jury van de NIB onderscheidt het project zich door op aansprekende wijze en met behulp van het bedrijfsleven docenten techniek te motiveren om zich verder te professionaliseren op hun vakgebied en in hun pedagogisch-didactisch handelen.In de categorie vmbo werd het Clusius College winnaar met het Startcentrum, dat moeilijk lerende vmbo-leerlingen via praktijkonderwijs......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws

RK basisschool minst vaak een zwakke school

RK basisschool minst vaak een zwakke school

Rooms-Katholieke basisscholen zijn het minst vaak een zwakke of zeer zwakke school. Ze worden op de voet gevolgd door Algemeen bijzondere basisscholen. De Islamitische basisscholen scoren relatief het slechtst. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. Op 1 september 2010 functioneerde 93% van alle basisscholen in Nederland voldoende. Zes procent scoorde 'zwak' en 1% zelfs 'zeer zwak'. Voor het RK onderwijs liggen deze cijfers het meest gunstig op respectievelijk 95,1%, 4,1% en 0,8% Voor scholen op Islamitische grondslag geldt dat driekwart van de scholen (72,5%) een......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Conferentie Tien jaar leren in Lunteren met speciaal programma voor bestuurders

Conferentie Tien jaar leren in Lunteren met speciaal programma voor bestuurders

Voor de tiende keer vindt dit jaar de driedaagse conferentie in Lunteren plaats, waar opbrengstgericht werken en taal- en rekenverbetertrajecten centraal staan. De eerste twee dagen, maandag 21 en dinsdag 22 maart, is voor bestuurders in het primair onderwijs een speciaal programma samengesteld. Maandag zijn er diverse workshops en sessies die ook voor bestuurders uitermate interessant zijn. Bijvoorbeeld: over de zorgroute, maar dan anders; opbrengstgericht werken voor besturen, sterke of zwakke school, et cetera. Dinsdag 22 maart vindt, na wederom diverse ook voor bestuurders interessante......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Interpretatie van cijfers

Interpretatie van cijfers

Econoom Frank Kalshoven schreef op 12 februari een column in de Volkskrant, waarin hij reageert op een open brief in dezelfde krant, waarin de auteurs, bestuurders uit het Primair Onderwijs, aantoonden dat het huidige kabinet wel degelijk bezuinigt op het onderwijs en dat hierdoor de kwaliteit onder grote druk komt te staan. Naar aanleiding van de column hebben wij Frank Kalshoven uitgenodigd voor een gesprek, samen met een aantal onderwijsbestuurders. Ook hebben wij een reactie op onze website geplaatst. In een tweede column over dit onderwerp geeft Kalshoven aan uit te zien naar het gesprek. De......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Ledenraadpleging over toetsing in het primair onderwijs

Ledenraadpleging over toetsing in het primair onderwijs

De PO-Raad wil haar leden raadplegen over hun mening over de plannen van de minister met toetsing in het primair onderwijs. Daartoe organiseren we twee bijeenkomsten. U kunt zich hier aanmelden voor de rondetafelbijeenkomsten. Eerder heeft de PO-Raad ledenbijeenkomsten gehad over de invoering van centrale eindtoetsing in het primair onderwijs. We willen nu met name praten over het verplicht stellen van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en over de maat voor toegevoegde waarde van scholen. Wij vernemen graag uw vragen, opmerkingen,ideeën en wensen over deze onderwerpen. De rondetafelbijeenkomsten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

Gratis lespakket over de werking van het brein

Gratis lespakket over de werking van het brein

In het (gratis) lespakket Reis door de Geest voor groep 7 en 8, worden leerlingen in de war gebracht door onder andere optische illusies. Ze ervaren hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld als ooggetuige een misdrijf op te moeten lossen. Het lespakket hoort bij de NEMO-expositie Reis door de Geest met als centraal thema de werking van de hersenen. Alles over de werking van onze hersenen Het lespakket bestaat uit vier activiteiten.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Leven op het randje

Leven op het randje

Door: Martijn van den Berg Toen een tijdje geleden een vriend van mij terugkwam legde hij mij uit waarom geld geven aan hongerige Afrikanen niet werkt: "Afrikanen kunnen niet sparen. Op het moment dat zij hun salaris ontvangen, eten ze hier een dag luxueus van, en doen het de rest van de maand alsnog met niets. Als je ze dan geld geeft, gebeurt er hetzelfde als wanneer zij hun salaris ontvangen." Het is inmiddels de 24ste, en de dag dat de studiefinanciering overgeschreven wordt, en ik hoor her en der verhalen van studenten bij wie het normaal is dat de bankrekening voor deze dagen een......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Gevolgen bezuinigingen SO per 1 augustus 2012

Gevolgen bezuinigingen SO per 1 augustus 2012

De minister voert al per 1 augustus 2012 vrijwel alle bezuinigingen op het speciaal onderwijs door. Dit betekent dat er al zeer snel sprake is van grote aantallen ontslagen onder het onderwijspersoneel in het speciaal onderwijs. Door middel van onderstaand rekenmodel van het ministeriekunt u zien wat de bezuinigingen voor u betekenen op het gebied van Personele bekostiging, Personele groei, Personeels- en arbeidsmarkt budget en Ambulante begeleiding per 1-10-2010 op basis van LGF beschikkingen. Naar rekenmodel Naar toelichting DUO Verzet tegen bezuinigingenOndanks dat met alle acties tegen de bezuinigingen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Verplichte incidentenregistratie 1 jaar uitgesteld

Verplichte incidentenregistratie 1 jaar uitgesteld

In de kamerbrief Veiligheid in en rond het onderwijsheeft minister Van Bijsterveldt de Tweede Kamer laten weten dat de verplichte incidentenregistratie met een jaar wordt uitgesteld en pas in 2012 wordt ingevoerd. Volgens de minister is er meer tijd nodig voor de voorbereiding. In de wet wordt naast de verplichting om te registreren ook vastgelegd dat alle scholen volgens dezelfde definities incidenten registreren. Het wetsvoorstel gaat dit voorjaar naar de Tweede Kamer. Een verplichting tot registreren is volgens de PO-Raad niet noodzakelijk. Die verantwoordelijkheid kan uitstekend bij de schoolbesturen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Websitemaker uit de lucht wat nu

Websitemaker uit de lucht wat nu

Velen zullen het bericht al in hun mailbox hebben gehad: vanaf april wordt de tool Websitemaker van Kennisnet uitgefaseerd en kunnen er geen nieuwe websites meer mee gemaakt worden. Want, zo zegt Kennisnet, er zijn veel goede alternatieven beschikbaar. Alhoewel ik het jammer vind dat deze tool verdwijnt, ben ik het wel met Kennisnet eens: er zijn prima alternatieven op het web te vinden. Kennisnet noemt als alternatieven: Webklik, Jouwweb en ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Vijf jaar onder opheffingsnorm

Vijf jaar onder opheffingsnorm

De regel dat de bekostiging van een basisschool wordt stopgezet als de school drie achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm zit, wordt aangepast. Het ministerie is voornemens om deze termijn op te rekken naar vijf jaar zodat scholen langer de tijd krijgen om zich aan te passen, zodat opheffing van de school voorkomen kan worden. De PO-Raad en de profielorganisaties pleiten al lange tijd voor deze aanpassing. De opheffingsnormen, oftewel het wettelijk bepaalde minimum aantal leerlingen, variëren in het basisonderwijs op basis van het aantal leerlingen per vierkante kilometer. Als een gebied......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Weten en verbeteren

Weten en verbeteren

Onlangs nam Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad, een informatie- en interventiecanon voor opbrengstgericht werken in het primair onderwijs in ontvangst. Deze producten zijn opbrengsten van het project Weten en verbeteren dat uitgevoerd is met middelen uit de zogenoemde vrijval SLOA 2009 (middelen ter versterking van de R&D functie). Voor deze middelen konden schoolbesturen in 2009 aanvragen indienen. Met deze middelen hebben PCBO Voorst, Prisma Almere en INOS Breda samen met Van Beekveld & Terpstra een informatie- en interventiecanon opbrengstgericht werken in het primair onderwijs ontwikkeld. Centraal......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Zandzakken op het Binnenhof

Zandzakken op het Binnenhof

Kamerleden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu ontvingen de jongeren van het Jeugdwaterschapsbestuur voor een ludieke actie rondom het waterbeheer in Nederland.De Kamerleden hebben met zandzakken op de kaart van Nederland aangegeven waar zij denken dat de grens loopt, waar Nederland onder water komt te staan op het moment dat wij het water de vrije loop zouden laten en niet meer aan waterbeheer zouden doen. Vandaag, 22 maart is Wereldwaterdag, de dag waarop internationaal wordt stilgestaan bij het feit dat voldoende water en schoon water niet voor iedereen in de......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Schrijf je in voor de conferentie Vlootschouw Opbrengsten van ICT in het onderwijs

Schrijf je in voor de conferentie Vlootschouw Opbrengsten van ICT in het onderwijs

Op 21 april 2011 organiseert Kennisnet een bijzondere conferentie in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs Utrecht; 'de Vlootschouw, Opbrengsten van ICT'. Kennisnet stimuleert onderzoek naar rendement van ict in het onderwijs en werkt daarbij samen met een breed netwerk van onderzoekers. De meest actuele inzichten De onderzoekers die in het afgelopen jaar betrokken waren bij de uitvoering van onderzoek presenteren de meest actuele inzichten over wat wel en wat niet werkt met ict in het onderwijs. Wij nodigen je van harte uit om bij deze bijzondere dag aanwezig......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Gratis lesmateriaal op Piekie.com

Gratis lesmateriaal op Piekie.com

Piekie.com is de website van Lieke Gijzel. Zij heeft als groepsleerkracht gewerkt in alle groepen van de basisschool en ook enkele jaren in het Speciaal Basisonderwijs. De door haar gemaakte lesmaterialen deelt ze op haar site met leerkrachten van basisscholen, ouders en andere belangstellenden. Digitale prentenboeken Het lesmateriaal is gerangschikt onder diverse thema's of te vinden bij de specifieke vakgebieden. Digitale prentenboeken en de daarbij behorende materialen zijn te vinden bij het onderdeel 'Boeken'. Om materialen te kunnen downloaden, dien je je......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Aandacht voor Speciaal Onderwijs op IPON2011

Aandacht voor Speciaal Onderwijs op IPON2011

Op 13 en 14 april wordt de 4e IPON (Innovatie Platform Onderwijs Nederland) gehouden met als thema Onderwijs in de 21e eeuw: visie, trends en innovaties. Keynote speakers Tim Rylands Sarah Neild openen deze IPON met de presentatie: ICT to inpsire: raising levels of creativity of all ages en abilities. Op de beursvloer kunt u zich informeren over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en ict. Daarnaast wordt een sectorbreed expositieprogramma en themapleinen......

Lees meer
Aanbod natuur  en milieueducatie ontsloten op basisscholen

Aanbod natuur en milieueducatie ontsloten op basisscholen

Op 9 maart is in Artis Amsterdam de aftrap gehouden van het NME-arrangement 'Gezonde voeding en Biodiversiteit' en het programma 'GroenGelinkt'. Hierin werken Amsterdamse aanbieders van Natuur- en Milieu Educatie samen om hun aanbod op het gebied van voeding en biodiversiteit onderling te verbinden, te verrijken en voor basisscholen beter te ontsluiten. Basisvaardigheden combineren met gezonde leefstijl Scholen staan onder meer voor de uitdaging om leerlingen goed te leren lezen en schrijven. Dat zijn vaardigheden die je kunt combineren met het leren over inhoudelijke......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Column Ict met een Twist

Column Ict met een Twist

Timon Bos maakt op een verrassende en onverwachte manier gebruik van ict in de les. Daarbij is hij steeds op zoek naar nieuwe experimenten. Zo heeft zijn klas al eens een andere klas bespied, een legotrein bestuurd met behulp van de computer en en bordspel ontwikkeld in excel. Allemaal ict met een twist. Door Timon Bos Heel voorzichtig zette ik de doos op het karretje. Alle leerlingen hielden hun adem in terwijl ik de deur opendeed en het karretje met de doos door de gang richting groep 3 rolde. In mijn klas (groep 5) was het nog nooit zo stil geweest. We zouden groep 3......

Lees meer
Tessas Top Webtips voor in de les Serious games

Tessas Top Webtips voor in de les Serious games

Serious games zijn computerspellen die als doel hebben om de speler kennis bij te brengen. Vandaar dat ze bijzonder geschikt zijn voor het onderwijs. Deze keer dus ruim baan voor games in de klas. Door Tessa van Zadelhoff • Op sites als Spelletjesplein, Plein 1 (jonge kinderen) en Leerspellen vind je mooie verzamelingen met educatieve spellen. • Ed......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Lentespecial online hoe groeien planten

Lentespecial online hoe groeien planten

De kidssite is een nieuw eiland rijker! Op dit lente-eiland verzamelen leerlingen spelenderwijs elementen die nodig zijn om een plant te laten groeien. Dit doen ze door spellen te spelen waarbij ook hun kennis wordt getoetst. Het lente-eiland is goed te gebruiken op het digibord, maar de leerlingen kunnen er ook zelfstandig mee aan de slag. De spellen Weten jouw leerlingen alle planeten op juiste volgorde ten opzichte van de zon te plaatsen? Komen ze door het ingewikkelde doolhof heen? En lukt het ze om de rebus op te lossen? Met deze uitdagingen kunnen ze de elementen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

ICT een middel om bij leerlingen aan te sluiten

ICT een middel om bij leerlingen aan te sluiten

"Aansluiting bij de wereld van de leerling", wordt vaak genoemd als reden om ICT in te zetten in het onderwijs. Jongeren maken gebruik van Hyves, YouTube, MSN en Facebook, dus die middelen moeten we ook inzetten in het onderwijs. Maar ik denk dat je daarmee te kort door de bocht gaat. Als je ICT alleen gebruikt om 'erbij te horen', dan loop je het risico je doel voorbij te schieten. Je gebruikt dan de tool als ingang voor de wereld van de jongeren, maar is dat inderdaad de deur naar hun leefwereld?Ik betwijfel dat ten zeerste. ICT is wel een middel dat jongeren veel gebruiken, maar het is geen......

Lees meer
Stijging werkgevers  en werknemerslasten door stijging pensioenpremies

Stijging werkgevers en werknemerslasten door stijging pensioenpremies

De PO-Raad heeft grote zorg over de gevolgen voor het onderwijs van de verhoging van de pensioenpremies, die het ABP-bestuur heeft aangekondigd. Dit zal leiden tot verhoging van de werkgeverslasten en komt bovenop de andere bezuinigingen waar het primair onderwijs nu al mee kampt. Opnieuw een tegenvaller voor het onderwijs: de pensioenpremie wordt per 1 april 2011 verhoogd met 0,5%. Reden hiervoor is de toegenomen levensverwachting. Dit heeft het ABP-bestuur aangekondigd in bijgaand persbericht. In een jaar tijd is de pensioenpremie met 1,5% gestegen. De herstelopslag van 1% die in augustus 2010 was......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Informatiebijeenkomsten bezuinigingen

Informatiebijeenkomsten bezuinigingen

De PO-Raad organiseert op 3, 8 en 15 maart regionale bijeenkomsten voor schoolbesturen naar aanleiding van de dreigende bezuinigingen op Passend onderwijs. Tijdens deze bijeenkomsten verstrekken we u informatie over de cao-afspraken omtrent ontslag en is er ruimte voor dialoog: wat kunnen schoolbesturen van elkaar leren en wat kan de PO-Raad betekenen in de ondersteuning van de schoolbesturen? De regiobijeenkomsten worden gehouden op: - Donderdag 3 maart as. bij Mytylschool Gabriël in Den Bosch, - Dinsdag 8 maart te bij PO-Raad in Utrecht (let op: locatie is gewijzigd)en -......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Conferenties Aan de slag met cognitief talent

Conferenties Aan de slag met cognitief talent

Op donderdag 21 april 2011 en donderdag 28 april 2011 (van 9.30 tot 16.45 uur) vinden alweer de vijfde en zesde kennisconferentie Aan de slag met cognitief talent plaats. De conferenties zijn bedoeld voor besturen en scholen die een projectaanvraag hebben ingediend in het kader van de subsidieregeling excellentie. Deelname aan de conferentie is kosteloos. Omdat het aantal deelnemers beperkt is, raden wij aan snel te reageren. Tijdens de conferentie wordt een lezing gegeven door dr. Lianne Hoogeveen, hoofd van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, over......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Mbo leerlingen openen kledingzaak in Tilburg centrum

Mbo leerlingen openen kledingzaak in Tilburg centrum

Tilburg is een herenkledingzaak rijker. Zes leerlingen van de afdeling MBO Handel van De Rooi Pannen openden op 17 maart in de Willem II-straat de Students Fashion Outlet.Max Hermans, Bas Aarts, Jeffrey Kleinendorst, Daan Castelijn, Rudi Suryadi en Sam Lousberg startten in het kader van het leerlingenproject Jong Ondernemen met hun herenkledingzaak. Ze gaven aandelen uit om een startkapitaal te vergaren. Daarna huurden de ambitieuze ondernemers een winkelpand in de Willem II-straat.Students Fashion Outlet verkoopt herenkleding met hoge kortingen. Het assortiment is beschikbaar gesteld......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Wikikids lezen of luisteren en schrijven

Wikikids lezen of luisteren en schrijven

Een maandje geleden schreef ik een blogpost over het voor laten lezen van schermteksten. In het kader daarvan heb ik met verschillende leveranciers van software contact gehad. Eén van die leveranciers was Lexima. Lexima levert heel veel hulpmiddelen voor mensen met dyslexie. Daarin zijn ze natuurlijk niet uniek: er zijn meer aanbieders van hulpmiddelen alhoewel er weinig zijn met zo'n uitgebreid aanbod als zij. Maar Lexima is ook een betrokken......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Verantwoording bestemmingbox

Verantwoording bestemmingbox

Met ingang van schooljaar 2010-2011 is een deel van de lumpsumbekostiging in de bestemmingsbox opgenomen. Deze middelen zijn bedoeld voor het bestrijden van onderwijsachterstanden en het versterken van het taal- en rekenonderwijs. Bij de besteding van de middelen dient u bewust af te wegen waaraan u de middelen besteed. Als schoolbestuur bent u niet verplicht de middelen uit de bestemmingsbox aan de genoemde doelen uit te geven; het blijft immers lumpsum-geld. Er zal wel aan u gevraagd worden waaraan u de middelen heeft besteed. In het jaarverslag geeft u het resultaat van die afweging weer. Voor......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Petitie tegen bezuinigingen nog tot 8 maart te tekenen

Petitie tegen bezuinigingen nog tot 8 maart te tekenen

De sectororganisaties, vakbondenen ouderorganisaties hebben afgesproken dat aan de tekentermijn voor de petitie tegen de bezuinigingen op het Passend onderwijs een einde komt op dinsdag 8 maart, tegelijk met de internetconsultatie van het ministerie van OCW. Wie nog niet heeft getekend, moet dus snel zijn. De petitie Stop bezuiniging van 300 miljoen op passend onderwijs is onderdeel van een breed gedragen actiecampagne tegen de bezuinigingen op de budgetten voor zorgleerlingen, die gevolgen zullen hebben voor de hele sector. De petitie werd al bijna 160 duizend keer ondertekend, en werd in het leven......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Strijd tegen bezuinigingen Passend onderwijs nog niet verloren

Strijd tegen bezuinigingen Passend onderwijs nog niet verloren

De meeste provincies maken vandaag de definitieve uitslag van de provinciale statenverkiezingen bekend. Met deze verkiezingsuitslag, waarmee de definitieve samenstelling van de Eerste Kamer nog niet duidelijk is, lijkt het doorgaan van de bezuinigingen op Passend onderwijs nog niet zeker. Een doorslaggevende rol ligt bij de politieke partijen die wel op provinciaal niveau, maar niet landelijk opereren. De PO-Raad nodigt de vertegenwoordigers van deze partijen uit de komende weken een werkbezoek aan scholen in het primair onderwijs te brengen en zich te laten informeren over de gevolgen van de bezuinigingen.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Schoolbestuur primair onderwijs presteert beter voor hetzelfde geld

Schoolbestuur primair onderwijs presteert beter voor hetzelfde geld

De professionaliteit en de kwaliteit van de schoolbesturen in het primair onderwijs zijn de laatste jaren gestegen, terwijl de schoolbesturen daar niet meer geld aan uitgeven. Met 3,7 procent van de totale begroting is de situatie ten opzichte van 2006 niet significant veranderd. Dit blijkt uit onderzoek van het ITS / Radboud Universiteit Nijmegen. Het beeld van dure bestuursbureaus en van grote overhead klopt dus niet voor de sector primair onderwijs. In het ITS onderzoeksrapport Bestuur en Management staat beschreven dat het bovenschoolse bestuursbureau in het primair onderwijs taken vervult op......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

PO Raad petitie Passend onderwijs gesloten acties gaan door

PO Raad petitie Passend onderwijs gesloten acties gaan door

Meer dan 160 duizend mensen tekenden de afgelopen weken de online petitie tegen de 300 miljoen aan bezuinigingen op het Passend onderwijs. De PO-Raad, die samen met andere sectororganisaties, ouderorganisaties en vakbonden het initiatief nam voor de petitie, vindt dat voldoende is aangetoond dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor de maatregel van minister Van Bijsterveldt. Daarom is de petitie nu gesloten. Het verzet tegen de bezuiniging gaat onverminderd door. Dankzij de enorme belangstelling voor de petitie is de oproep tegen de korting op het passend onderwijs de op-één-na succesvolste......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Onderwijs niet gebaat bij deze vorm van prestatiebeloning voor excellente leraren

Onderwijs niet gebaat bij deze vorm van prestatiebeloning voor excellente leraren

De PO-Raad kijkt kritisch naar het advies Excellente leraren als inspirerend voorbeeld van de Onderwijsraad. Wij kunnen ons wel vinden in de suggestie om excellentie te gebruiken voor kwaliteitsverbetering. Met de invulling gaat de Onderwijsraad echter voorbij aan huidige ontwikkelingen en aan de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur in het personeelsbeleid. De Onderwijsraad noemt de gelijkheidscultuur als probleem bij de kwaliteitsverbetering binnen het primair onderwijs. Daarnaast kan differentiatie in functies bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het lerarenvak. De PO-Raad kan zich daar......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Burgerinitiatief Fair Science

Burgerinitiatief Fair Science

Ingekomen oproep: Het burgerinitiatief Fair Science kan worden ondertekend op www.oude-wereld.nl. De initiatiefnemers vragen hiermee om eerlijke wetenschap. Eerlijke informatie over wat feiten zijn en wat interpretaties, onder andere voor in het onderwijs. Voor in de schoolbanken, in de collegezaal, maar ook in de krant en het museum. Als er meerdere wetenschappelijke modellen zijn, moeten ze alle gehoord worden. Het moet niet mogen dat slechts één model alle ruimte krijgt. Zeker in schoolboeken niet. Naast evolutie moeten ook aanwijzingen voor schepping een plek krijgen. Naast de visie dat de mensen......

Lees meer
Ook buiten onderwijs grote bezwaren tegen bezuiniging Passend onderwijs

Ook buiten onderwijs grote bezwaren tegen bezuiniging Passend onderwijs

De VNG heeft in een brief aan minister Van Bijsterveldt gereageerd op de beleidsbrief Naar Passend Onderwijs en haar ernstige zorg uitgesproken. De VNG ziet een aantal pijnpunten op bijvoorbeeld het gebied van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen schoolbesturen en gemeenten, onduidelijkheid volgens de VNG- over de vraag waar de zorgtoewijzing plaatsvindt en het leerlingenvervoer. Ten aanzien van dat laatste stelt de VNG voor de plicht om het leerlingenvervoer te regelen voortaan bij de samenwerkingsverbanden te leggen. Daar is in de huidige plannen geen rekening mee gehouden en de bekostiging is......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Ledenraadpleging ontwerpwetsvoorstel Toetsing in het primair onderwijs

Ledenraadpleging ontwerpwetsvoorstel Toetsing in het primair onderwijs

De PO-Raad nodigt al haar leden uit voor een ledenraadpleging omtrent het wetsvoorstel 'Toetsing in het po'. Deze ledenraadpleging vindt plaats op 30 maart van 13:30u tot 15:00u bij de PO-Raad. Met de raadpleging wil de PO-Raad in kaart brengen hoe de leden staan ten opzichte van de voornemens op het gebied van het leerling-en onderwijsvolgsysteem (lovs) en de maat voor toegevoegde waarde en welke alternatieven wenselijk zijn. Graag zien we u op deze bijeenkomst zodat wij uw inbreng kunnen gebruiken voor de definitieve reactie van de PO-Raad aan de minister van OCW. Klik hier om aan te melden Wetsvoorstel......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

Van Bijsterveldt geeft aftrap voor ADO jongerenteam

Van Bijsterveldt geeft aftrap voor ADO jongerenteam

In het ADO-stadion is op 17 maart - op de Dag van de Leerplicht - de aftrap gegeven voor een nieuw jongerenteam dat in de regio Den Haag en Leiden de strijd aanbindt met schooluitval. Dat meldt de Rijksoverheid.Samen met oud-scheidsrechter Dick Jol gaf minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) het startsein. Binnenkort geven de jongeren voorlichting op scholen over voortijdig schoolverlaten en het nut van een diploma."Dit team draagt eraan bij dat jongeren binnen de lijnen blijven en een diploma gaan scoren. Want met een diploma maak je later meer kans op de arbeidsmarkt en......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Invoering Passend onderwijs heeft tijd nodig

Invoering Passend onderwijs heeft tijd nodig

"Het is naïef van de overheid om te denken dat je zo snel, met zo weinig middelen, een verandering kunt bewerkstelligen", zei Windesheim-lector dr. Ria Kleijnen op vrijdag 4 maart jl. in haar lectorale rede Onderwijszorg in de keten.Ze doelde daarmee op de invoering van de stelselwijziging Passend onderwijs waarop 300 miljoen bezuinigd wordt: De manier waarop er 300 miljoen bezuinigd wordt nu, is schrijnend. Net als de PO-Raadsteunt de lector inhoudelijk de uitgangspunten van Passend onderwijs wel. Ze vindtdat kinderen, vaker dan nu, binnen het reguliere onderwijs les moeten kunnen krijgen en dat leraren......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Verbetering kwaliteit huisvesting scholen nodig en mogelijk

Verbetering kwaliteit huisvesting scholen nodig en mogelijk

De PO-Raad vindt het huidige beeld van de onderwijshuisvesting zeer somber. Naar aanleiding van een uitzending van het RTL Nieuws (RTL4) op 9 maart hebben we de stand van zaken op een rij gezet. We hebben in Nederland in het primair onderwijs ongeveer 10.000 schoolgebouwen, die gemiddeld al 35 jaar oud zijn. Op dit moment worden er per jaar slechts ongeveer 100 nieuwe scholen opgeleverd. De gemiddelde leeftijd van de gebouwen zal de komende jaren dus verder stijgen. Het probleem is naar de mening van de PO-Raad niet dat er onvoldoende middelen zijn. Als alle middelen echt aan de huisvesting zou worden......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Verontrustende signalen bekosting functiemix

Verontrustende signalen bekosting functiemix

De PO-Raad ontvangt de laatste tijd van diverse schoolbesturen het verontrustende signaal dat de bekostiging van de functiemix door OCW ontoereikend is. De bekostiging zoals die door OCW wordt verstrekt aan de schoolbesturen zou niet voldoende zijn voor 75% van de kosten van de invoering van de functiemix. De PO-Raad dringt al langer aan bij OCW op volledig inzicht in de bekostiging van de functiemix op macroniveau. Mede naar aanleiding van de dringende signalen hebben we de druk op OCW verder opgevoerd en duidelijk gemaakt dat de onrust kan worden weggenomen door op korte termijn het volledige inzicht......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Regionale bijeenkomsten Vijf jaar LEA

Regionale bijeenkomsten Vijf jaar LEA

De Lokale Educatieve Agenda bestaat vijf jaar. Op veel plekken is lokale samenwerking in de vorm van de LEA succesvol gebleken, op andere plekken is men nog zoekende naar de juiste vorm. Veel gemeenten en schoolbesturen bezinnen zich na een eerste LEA-periode op de doelen voor de komende jaren: in het verander(en)de economische en politieke klimaat is dit een uitdagende klus. In regionale bijeenkomsten maken gemeenten en schoolbesturen in 2011 gezamenlijk een pas op de plaats. Waar staan we na vijf jaar LEA? Wat hebben we bereikt? En vooral: wat zijn belangrijke speerpunten voor de komende periode? In......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Ledenbijeenkomst PO Raad steunt verdere acties tegen bezuinigingen

Ledenbijeenkomst PO Raad steunt verdere acties tegen bezuinigingen

De PO-Raad heeft op 14 maart een ledenbijeenkomst gehad waarin bijna 200 leden met elkaar invulling hebben gegeven aan het motto: Passend onderwijs ja, bezuinigingen nee. De leden waren eensgezind over de door de PO-Raad voorgestelde koers voor de komende maanden: we gaan door met ons verzet tegen de bezuinigingen. De leden hebben afgesproken in het verzet tegen de bezuinigingen een bestuurlijke en een actielijn te volgen. De bestuurlijke lijn omhelst ondermeer dat de PO-Raad niet zal deelnemen aan het uitvoeringsoverleg met het departement over Passend onderwijs en alleen aan technisch overleg. In......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Beoordelen van docenten

Beoordelen van docenten

Door: Martijn van den Berg Ik betaal schoolgeld om op school te zitten. Ik verwacht dan als student ook dat iedere docent gekwalificeerd is en iedere dag zo goed mogelijk zijn best doet om mij les te geven, net zoals ik ook mijn best doe om mijn huiswerk te maken. Dit gebeurt dan ook meestal. Maar je best doen is niet genoeg om goed les te geven. Sommige docenten hebben totaal verkeerde ideeën van wat goed lesgeven is, terwijl ze het goed bedoelen. Wie gaat dan vertellen hoe het wel moet?Ik ben van mening dat de enige personen die een docent op een goede manier kunnen beoordelen studenten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

450 vmboers strijden om nationaal kampioenschap tijdens Skills Masters

450 vmboers strijden om nationaal kampioenschap tijdens Skills Masters

Of het nu gaat om metalen dakdekken, verpleegkunde of koken, het is allemaal te zien tijdens Skills Masters op 24, 25 en 26 maart in Ahoy Rotterdam. Meer dan 450 (v)mbo'ers gaan de strijd aan om nationaal kampioen te worden in hun vakgebied. Dit jaar staat voor het eerst ook een vakwedstrijd vliegtuigonderhoud op het programma. Naast de vakwedstrijden biedt Skills Masters 60 doe-activiteiten, vele beroependemonstraties en is een groot aantal branches, scholen en bedrijven vertegenwoordigd die op zoek zijn naar jonge mensen die werk willen maken van hun talent. Nationale vakwedstrijden...

Lees meer
Aankondiging studiemiddag Twinning

Aankondiging studiemiddag Twinning

Op dinsdag 24 mei aanstaande organiseert de PO-Raad een studiemiddag waarbij Twinning centraal staat. De PO-Raad biedt de scholen een podium om te vertellen over hetgeen ze ondernomen hebben en de effecten die dat op hun school heeft gehad, en we bieden verhalen van collegascholen. Deze middag is ook bedoeld voor schoolleiders en schoolbestuurders die meer willen weten over Twinning. Ook voor adviseurs en ondersteuners is het interessant om te zien wat Twinning teweeg kan brengen. Voor beleidsmakers is het goed te horen wat er met subsidiegeld is gedaan en misschien in de toekomst kan gebeuren. We......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Gebruik het Matchpunt

Gebruik het Matchpunt

Besturen van SBO-scholen, (V)SO scholen of diensten ambulante begeleiding zijn per 1 augustus 2010 geconfronteerd met een vermindering van de rijksbekostiging, met betrekking tot de rugzakken in het SBO en de ambulante begeleiding in het (V)SO. Een gevolg kan zijn dat schoolbesturen personeelsleden in het RDDF hebben geplaatst per 1 augustus. Een ander gevolg kan zijn dat schoolbesturen een sociaal plan hebben moeten opstellen voor medewerkers die als gevolg van bovengenoemde bezuinigingen met ontslag worden bedreigd. Schoolbesturen die deze gevolgen ondervinden, moeten zich melden bij het Matchpunt......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Geen nieuwe CAO primair onderwijs 2011

Geen nieuwe CAO primair onderwijs 2011

De PO-Raad en de vakbonden in het primair onderwijs (PO) hebben de onderhandeling over een nieuwe (decentrale) CAO, zonder concreet resultaat, afgerond. Er was geen uitzicht op overeenstemming. De PO-Raad betreurt het uitblijven van onderhandelingsresultaat. De PO-Raad had graag in het CAO-overleg een flinke stap gezet in de richting van een moderne, kaderstellende en betaalbare CAO. Daarom hadde PO-Raad in het CAO-overleg ingezet op onder andere: Levensfasebewust personeelsbeleid in plaats van o.a. de huidige BAPO-regeling Verdere vereenvoudiging van de afspraken over de functiemix...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Rectificatie artikel MBO raad lijdt aan branchevervaging

Rectificatie artikel MBO raad lijdt aan branchevervaging

JOB: !!Rectificatie!! In ons persbericht van 16-3-2011 hebben we gesteld dat de vereniging door de MBO-raad is opgericht. Dit is niet het geval. Onderstaand het betreffende bericht: De mbo-raad neemt initiatief voor een beroepsvereniging voor docenten "bv mbo" genaamd. Deze vereniging zal belangen behartigen van mbo-docenten en zich inzetten voor een beter imago van het beroep. Toch zal deze belangenbehartiger zich niet inzetten voor de arbeidsvoorwaarden van de docent. Vandaag zal de "bv mbo" worden opgericht. Deze vereniging wil een belangrijke rol......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Docentenplein | JOB

Geen nieuwe CAO primair onderwijs 2011

Geen nieuwe CAO primair onderwijs 2011

PO-Raad betreurt uitblijven onderhandelingsresultaat De PO-Raad en de vakbonden in het primair onderwijs (PO) hebben de onderhandeling over een nieuwe (decentrale) CAO, zonder concreet resultaat, afgerond. Er was geen uitzicht op overeenstemming. De context (financiële ruimte) voor onderhandelingen was ongunstig. Het onderwijs wordt geconfronteerd met een cumulatie van bezuinigingen (o.a. op Bestuur & Management, Passend onderwijs, groeiregeling en onderwijsachterstanden), autonome tegenvallers (krimp) en onzekerheid over de wijze van bekostiging (o.a. functiemix).......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Schrijf u in voor de conferentie Vlootschouw Opbrengsten van ICT in het onderwijs

Schrijf u in voor de conferentie Vlootschouw Opbrengsten van ICT in het onderwijs

Op 21 april 2011 organiseert Kennisnet een bijzondere conferentie in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs Utrecht: de Vlootschouw, Opbrengsten van ICT'. Kennisnet stimuleert onderzoek naar rendement van ict in het onderwijs en werkt daarbij samen met een breed netwerk van onderzoekers. De conferentie is een ontmoetingsplaats voor onderwijsprofessionals, wetenschappers, onderzoekers en beleidsmakers die zich inzetten voor onderwijskwaliteit en willen weten hoe ict daar aan kan bijdragen. De onderzoekers die in het afgelopen jaar betrokken waren bij de uitvoering van onderzoek presenteren de meest actuele inzichten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Tools en betere tools

Tools en betere tools

Ja, ik geef het toe: ik maak graag en veel gebruik van allerlei tooltjes. Ik vind het leuk om te kijken wat mensen allemaal bedenken en hoe ik die tooltjes kan gebruiken in mijn eigen werk. Er zijn ongelooflijk veel handige dingetjes te vinden die je leven aangenamer maken: gereedschappen die samenwerken makkelijker maken, tools waarmee je beeld kunt aanpassen aan je eigen wensen, tools om met anderen van gedachten te wisselen enz.Ik ontdek nog regelmatig nieuwe tools die ik kan gebruiken. Lang niet altijd doet zo'n tool precies wat ik wil. In dat geval zoek ik dan naar soortgelijke tools, die......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Spreekbeurtenkoffer voor basisscholen

Spreekbeurtenkoffer voor basisscholen

Een spreekbeurtenkoffer voor leerlingen van de hoogste klassen (groep 7 en 8) van de basisschool. Met dat initiatief probeert het Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM) de angst bij kinderen voor operaties weg te nemen en tevens het vak van OK-assistent of anesthesie-medewerker onder de aandacht te brengen.In de spreekbeurtenkoffer zitten tal van attributen die in het ziekenhuis - meer speciaal in operatiekamers - gebruikt worden, en die tot de verbeelding van kinderen spreken. Zo zijn daar de blauwe outfit van het OK-personeel, inclusief mondkapjes en handschoenen. Maar ook protheses, endoscopen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Nomineer de Leraar van het Jaar 2011

Nomineer de Leraar van het Jaar 2011

Ook dit jaar organiseert de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) de verkiezing Leraar van het Jaar, zo meldt de VO-raad, de brancheorganisatie voor het voortgezet onderwijs.De jury is weer op zoek naar kanjers uit het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Tot 30 april kunnen collega's, schoolleiders, leerlingen en ouders die bijzondere en inspirerende leraar aanmelden.De drie winnaars zijn een jaar lang ambassadeur voor hun onderwijssector en staan symbool voor alle leraren in Nederland. SBL organiseert de verkiezing Leraar van het Jaar om de kwaliteiten van leraren......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Answer Garden een andere manier van stemmen

Answer Garden een andere manier van stemmen

Op veel weblogs worden regelmatig onderzoekjes gedaan: naar je mening over een bepaald onderwerp (bijv. wat vind je van het kerstfeest), naar wat je doet (bijv. welke browser je gebruikt), of wat je bent (bijv. hoe oud je bent).Ik zie wel voordelen van dat soort kleine onderzoekjes: ze dagen je als lezer uit om even stil te staan bij de vraag en voor de maker van de vraag is een poll een handige manier om snel informatie te krijgen.Meestal heb je bij een poll de keuze uit een aantal antwoorden. Klik je op een antwoord, dan krijg je vervolgens te zien hoeveel mensen jouw mening delen en hoe hoog......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

ICT in de gymles

ICT in de gymles

Computers in de gymnastiekles: het is een combinatie die niet zo voor de hand ligt. Maar dat ze heel veel nieuwe mogelijkheden bieden, daarvan ben ik overtuigd na het lezen van het boek 'Using technology in physical education', van 'P.E. Geek' (oftewel Jarrod Robinson, een gymnastiekdocent in Victoria, Australië).In dit boek, dat je voor een bedrag van 2,38 kunt downloaden via de webshop Lulu, kan je lezen op welke......

Lees meer
De kosten van milieubewust zijn

De kosten van milieubewust zijn

Door: Martijn van den Berg "We use 1,3 earth at the moment, but we only have 1" Dit staat op het bordje dat je tegenkomt als je de kantine van Stenden binnen komt. Wat je vervolgens ziet, is een erg grote, ruime kantine met vijf verschillende afdelingen. Wat nog het meest opvalt, is dat al het eten biologisch, en organisch is. De kopjes (voorzien van Stenden logo) zijn ook gerecycled en biologisch afbreekbaar. Zo is de hele school voorzien van dit soort dingen. Werkstukken moeten ingeleverd worden in gerecyclede mapjes, die speciaal verkrijgbaar zijn in de ReproShop in de school.Het is......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

De bibliotheek wat verwachten we ervan

De bibliotheek wat verwachten we ervan

Dat de schoolbibliotheek niet kan blijven zoals die was, dat zal iedereen duidelijk zijn. Als het onderwijs verandert, moet de schoolbibliotheek mee veranderen. Maar wat een schoolbibliotheek (of schoolmediatheek) op dit moment moet zijn, daar zijn we met ons allen nog niet over uit.In het weblog van het School library journal vond ik een interessante ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Stamboom maken

Stamboom maken

De geschiedenislessen op school vond ik als regel erg interessant. De sfeer, de verhalen, de manier waarop mensen leefden: ik genoot ervan. Maar het werd lastig als ik moest onthouden wie wie was en wat deed: het lukte me nooit om al die namen te onthouden en te weten wie wanneer leefde. Het zou mij zeker geholpen hebben als ik die namen in een stamboom had kunnen zetten: met beeld als geheugensteuntje onthou je de feitjes beter.Er zijn verschillende programma's waarmee je zo'n stamboom kan maken. Je hoeft daarvoor niet eens een officieel programma te gebruiken: je kunt ook aan de slag met een......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Video en meer voor de Engelse les

Video en meer voor de Engelse les

Ben je op zoek naar bruikbaar videomateriaal voor de Engelse les? Kijk dan eens op de site English Attack. De ondertitel van deze site luidt: 'Learn English with movies, music, games, news and friends', en dat maken ze helemaal waar.Op de site vind je (na het aanmaken van een gratis account) videofragmenten over verschillende onderwerpen (o.a. films, games, documentaires, nieuws en beroemdheden) op verschillende niveaus: easy, intermediate en advanced. Voordat je het fragment gaat bekijken, krijg je uitleg (in het Engels) van een aantal......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

De verleiding van internet

De verleiding van internet

Door: Martijn van den Berg Ik weet nog de keer dat ik voor het eerst het internet op mocht. Ik was 8 jaar oud en ik mocht van mijn vader een uur het internet op om online spelletjes te spelen. Ik had bij mijn vader over de schouder gekeken hoe hij internet gebruikte, en had dan ook binnen no-time een site gevonden met spelletjes en was helemaal opgegaan in het beeldscherm.Tegenwoordig is internet zeer gewoon geworden. De bibliotheek is al half vervangen door google, en de gemiddelde student pakt ook sneller het internet erbij dan naar de bieb te gaan, om daar boeken uit te zoeken of te......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Google Art Project

Google Art Project

Google heeft weer iets leuks gemaakt: het Google Art Project. Dit project stelt je in staat om een virtueel bezoek te brengen aan (op dit moment: 17) belangrijke musea, verspreid over de hele wereld. In die musea kan je rondlopen (zoals bij streetview in Google Maps), en de belangrijkste schilderijen (je herkent ze aan een plusje bij het schilderij) kan je tot op het kleinste detailniveau inzoomen.Het project is ontwikkeld in samenwerking met de musea, waardoor er ook informatie van de musea zelf opgenomen kon worden binnen het project.......

Lees meer
Lotto Weekend Miljonairs in de klas

Lotto Weekend Miljonairs in de klas

Al wel eerder heb ik ervoor gepleit om leerlingen zelf een quiz te laten maken. Je maakt je leerstof immers het beste eigen door die aan anderen uit te leggen. Het stellen van vragen (en daarbij zelf het goede antwoord geven) staat op datzelfde niveau.Er is heleboel software om leerlingen een quiz te laten maken. Heel vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van PowerPoint. Dat programma is bij de meeste leerlingen redelijk bekend en met wat uitproberen en oefenen kunnen ze daarmee ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

YouTube filmpjes van annotaties voorzien

YouTube filmpjes van annotaties voorzien

Op YouTube is veel filmmateriaal te vinden dat gebruikt kan worden in een les. Als je een filmpje hebt gevonden wil je vaak alleen een fragment daaruit gebruiken. Bij een langer filmpje wil je misschien meer fragmenten laten zien. In dat geval is het handig als je van het ene fragment kunt kunt doorklikken naar het volgende fragment. Daarnaast kan het handig zijn als je ondertitels of annotaties kunt maken bij een filmpje.De tool Embedplus biedt al die mogelijkheden. Nadat je hebt aangegeven welke film je wilt gebruiken, kun je de volgende zaken......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Games bouwen voor docenten

Games bouwen voor docenten

Op 31 maart gaat er weer een nieuwe cursus Gamescool van start. In die cursus (6 online lessen van ongeveer 3 uur en 2 live bijeenkomsten) leren docenten (PO of VO) hoe je met het (gratis downloadbare) programma GameMaker een game kunt maken en hoe je de in de cursus opgedane kennis kunt overdragen aan je leerlingen.In de cursus ligt het accent op het bouwen zelf: het maken van de beelden, het opnemen van muziek voor je game en natuurlijk het programmeren zelf. In de ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Deurtje open deurtje dicht

Deurtje open deurtje dicht

Afgelopen week ben ik verhuisd. Mijn voorgaande huis was niet erg hoogwaardig te noemen, dus zodra ik iets ruimers zag dat scherper geprijsd was, was ik snel over. Daarna natuurlijk een hoog regelwerk en een week geleden was het dan zover. Met een flinke verhuisploeg, hebben we binnen twee dagen alles over gekregen. Ik ben hartstikke blij met mijn nieuwe kamer, maar het is toch erg wennen.In mijn vorige huis woonde ik in totaal met vier personen, waarvan ik twee amper zag. Je leeft dus eigenlijk samen met één persoon. Nu woon ik in een studentenhuis met een totaal van 11 inwoners. Dat is toch......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Voki voor scholen

Voki voor scholen

Afgelopen week kreeg ik een mailtje dat Voki, een tool waarmee je gesproken berichten kunt maken, online zetten en voor kunt laten lezen door een zelf vormgegeven avatar, een educatieve versie heeft uitgebracht. Ik was daar wel benieuwd naar omdat ik een grote fan ben van Voki: door de speelse en creatieve aanpak kan je leerlingen stimuleren om met taal aan de slag te gaan, en door de emotionele betrokkenheid betrokkenheid bij de avatar verbetert het leerrendement. Genoeg reden dus om eens te kijken naar de educatieve versie van Voki!Wat is er......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Voorlees  en spraaksoftware voor schermteksten

Voorlees en spraaksoftware voor schermteksten

Er zijn nogal wat leerlingen in Nederland die, om verschillende redenen, moeite hebben met lezen en schrijven. Jonge leerlingen hebben die vaardigheid nog niet onder de knie, anderen hebben een visuele beperking, er zijn leerlingen met dyslexie en er zijn natuurlijk ook leerlingen voor wie lezen en schrijven gewoon verschrikkelijk moeilijk is. Gelukkig is er soft- en hardware op de markt die het mogelijk maakt om digitale teksten voor te laten lezen en/of om gesproken tekst om te laten zetten in geschreven tekst. Deze pakketten zijn overigens niet alleen handig voor wie moeilijk of niet kan lezen of schrijven:......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Een van de Acht als start van een les

Een van de Acht als start van een les

Onlangs werd me gevraagd om mezelf, voorafgaand aan een forumdiscussie, kort voor te stellen. Dat vind ik een lastige zaak: ik vermoed dat de meeste mensen tevoren helemaal niet zoveel willen weten over een ander. Het is - vind ik - veel natuurlijker als je elkaar gaandeweg leert kennen. Daarnaast heb je natuurlijk geen idee wat die ander van je wil weten, en die ander heeft geen idee wat hij van jou wil weten. Eigenlijk een vrij onmogelijke vraag dus, zo'n presentatie om jezelf voor te stellen.Maar ja: je wilt toch wel wat doen ;-) Ik heb het opgelost door een presentatie te geven in de vorm......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Het stagedilemma

Het stagedilemma

Door: Martijn van den Berg Het is pas over anderhalf jaar. Maar toch, als ik zo met mijn stempelkaartje weer langs een bedrijf kom, zie je toch wel mooie stages, en daarmee ook een beetje een toekomstbeeld. Over anderhalf jaar moet ik een jaar stage gaan lopen. En zoals eerder genoemd, heb ik de keuze om naast Nederland, mijn stage ook in een ander land te lopen. Zo zijn er meer dan 30 landen waar je stage kan lopen.Ik word opgeleid tot manager. Ik zou op het moment dat ik op stage ga, genoeg kennis moeten hebben om de taak van een manager uit te voeren. Wat je ziet, is dat bedrijven uit......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Automatisch tekst aanvullen

Automatisch tekst aanvullen

Voor de vakantie schreef ik een blogpost over voorleessoftware. Op die post kreeg ik veel reacties, waaronder een reactie over een pakket om woorden te voorspellen: WoDy, o.a. geleverd door Lexima. Dat leek me zeker een handig pakket voor wie dyslectisch is. Maar daar moet je wel wat voor over hebben: je betaalt er rond de 200 euro voor....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Burgerschap en leren

Burgerschap en leren

Mediawijsheid staat voor 'het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld'; zo luidde de omschrijving van Mediawijsheid van de Raad voor Cultuur in 2005. Het is een definitie die het ons niet makkelijk maakt om het begrip in te kaderen: wat houdt mediawijs zijn nu eigenlijk in? Gaat het om informatievaardigheden, om veilig internetten of om de vaardigheid......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Burgerschap democratie of dictatuur

Burgerschap democratie of dictatuur

Zoals ik gisteren al schreef speelt in het advies van de Raad voor Cultuur over mediawijsheid het woord 'burgerschap' een belangrijke rol. Het woord burgerschap in deze definitie wil ik breed interpreteren: we zijn niet alleen burgers in-real-life, maar ook burgers van een digitale wereld die vorm wordt gegeven door bedrijven zoals Microsoft, Google, Apple, Facebook enz..In real life spelen media een belangrijke rol, zoals recent weer gebleken is. Welke rol media als Twitter en Facebook hebben gespeeld in de Egyptische......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Peer pressure

Peer pressure

Door: Martijn van den Berg Ik herinner me nog wel de middelbare school. Voor mij de ultieme spijbeltijd als ik eraan terugdenk. Gezamenlijk afspraken maken met z'n allen niet naar de les te gaan zodat niemand individueel de schuld kreeg, iedere week dezelfde les overslaan, zodat docenten niet zeker wisten of je wel in deze klas zat. Dit is iets wat veel leerlingen in die tijd doen, om met de groep mee te gaan. Verbazend genoeg bestaan dit soort dingen ook in het hoger onderwijs.Misschien niet in die mate, maar er wordt nog steeds continu gevraagd of je wel naar een bepaalde les gaat, als......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Serious Soap spel soap of leren

Serious Soap spel soap of leren

Al weer een tijdje geleden was de eindpresentatie van de Innovatieregeling 2010 van SURFnet. Daar werden de producten gepresenteerd die ontwikkeld waren in het kader van die regeling. Eén van de projecten waarin ik hier aandacht wil besteden is het project Serious Soap. Doel van dit project was om verzorgenden in de ouderenzorg te leren hoe je kunt voorkomen dat ouderen ten val komen en hoe de eerste tekenen van dementie herkend kunnen worden.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

De luchtvaart daar kan je wat van leren

De luchtvaart daar kan je wat van leren

Gisteren vertelde ik over het project Serious Soap; vandaag besteed ik aandacht aan het spel Training Missions, dat net als Serious Soap is ontwikkeld in het kader van de Innovatieregeling 2010.Het spel Training Missions......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Subsidie voor innovatieve projecten

Subsidie voor innovatieve projecten

Gisteren en eergisteren vertelde ik jullie over een aantal projecten dat het afgelopen jaar met subsidiegeld van SURFnet is uitgevoerd. In die bak met projecten is nog veel meer interessant materiaal te vinden; niet alleen voor het hoger onderwijs, maar ook voor het basis en voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

South park in de les

South park in de les

Door: Martijn van den Berg Op school zijn er af en toe theorieën waar je met een boek amper doorheen komt. Dingen die op het eerste gezicht zo nieuw en abstract zijn, dat niemand ze eigenlijk kan uitleggen. Dingen als molecuulberekeningen, de eerste formule etc. Het is al bekend dat het versimpelen van deze theorie tot makkelijke voorbeelden helpt de theorieën te begrijpen (breuken leren door taart te delen) maar sommige South Park afleveringen doen precies hetzelfde.Voor de mensen die niet weten wat South Park is: South Park is een cartoon-achtige serie over vier jongens uit South Park,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Ondertiteling bij een film

Ondertiteling bij een film

Op internet zijn talloze films te vinden die gebruikt kunnen worden in de les. Op sites als YouTube, Vimeo, Blip.tv en Dailymotion is prachtig leermateriaal te vinden. Helaas is dat vaak Engelstalig en daarom voor sommige leerlingen niet bruikbaar.Ondertiteling van zo'n film kan uitkomst bieden. Als je zelf de eigenaar bent van zo'n film dan kan je die ondertiteling direct toevoegen in het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Service Learning Day op United World College Maastricht

Service Learning Day op United World College Maastricht

SERVICE LEARNING DAY OP UNITED WORLD COLLEGE MAASTRICHT Op vrijdag 18 maart 2011 organiseert het United World College Maastricht in het kader van Nederland Doet! een Service Learning Day. Dit betekent dat de hele school in het teken staat van Service Learning. Dit is onderwijs in de vorm van vrijwilligerswerk. Iedere leerling is betrokken bij een van de vele projecten. De kleuters gaan aan de slag met recycling; de achtjarigen gaan samen met de politie op inspectie rond de school om zwerfafval en vuilinis op te sporen en te verwijderen. Twee grote projecten......

Lees meer
Maak excellente leraren zichtbaar

Maak excellente leraren zichtbaar

Onderwijsraad pleit voor doorbreken gelijkheidscultuur De Onderwijsraad stelt voor excellente leraren op school te laten fungeren als rolmodel. Als excellente leraren de ruimte krijgen hun kwaliteiten te ontwikkelen en die van collega's te bevorderen, verbetert de onderwijskwaliteit en daarmee verbeteren de prestaties van leerlingen. De raad adviseert daarom elke school zijn 5% beste leraren aan te wijzen en hen tijd en budget te geven voor onderwijsontwikkeling. Het advies Excellente leraren als inspirerend voorbeeld is vanmiddag overhandigd aan staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs)....

Lees meer
Uitreiking Nationale Onderwijsprijs in NEMO

Uitreiking Nationale Onderwijsprijs in NEMO

Minister Marja van Bijsterveldt reikt op 30 maart 2011 de Nationale Onderwijsprijs 2009-2011 uit in Science Center NEMO te Amsterdam. Deze tweejaarlijkse prijs, de "Oscar van het Nederlands onderwijs", is in het leven geroepen om de positieve en creatieve kanten van het Nederlands onderwijs voor het voetlicht te brengen. Organisator is het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP). Alle provinciebesturen verlenen hun medewerking aan de Nationale Onderwijsprijs. Voorafgaande aan de landelijke finale heeft elke provincie een eigen onderwijsprijs uitgereikt, één in het primair onderwijs, één......

Lees meer
Stimuleringsregeling EXMO reageer voor 22 maart

Stimuleringsregeling EXMO reageer voor 22 maart

Kennisnet ondersteunt onderwijsinstellingen in het mbo die zich afvragen of de inzet van hun ict-toepassingen voldoet aan de verwachtingen en gestelde doelen en dus meerwaarde biedt. Dit gebeurt in het kader van de stimuleringsregeling Experimenten met ict in het mbo (EXMO). Dien uw voorstel in Vraagt u zich af of de inzet van een bepaalde ict-toepassing in uw eigen instelling meerwaarde biedt? Dan nodigen wij u uit om een eigen voorstel in te dienen. Kennisnet helpt u vervolgens bij het vervolgtraject, u krijgt desgewenst feedback op en hulp bij verdere aanscherping van uw voorstel.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Projectbureau Kwaliteit lanceert dvd Kijken naar opbrengsten in het speciaal onderwijs

Projectbureau Kwaliteit lanceert dvd Kijken naar opbrengsten in het speciaal onderwijs

Speciale leerlingen kunnen meer Goede prestaties in de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen zijn ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs haalbaar. Door met het hele team te kijken naar de opbrengsten van het onderwijs, de resultaten te analyseren en daaruit consequenties te trekken, wordt het onderwijs effectiever, terwijl goede zorg behouden blijft. Dat laten drie scholen voor speciaal onderwijs zien in de dvd Kijken naar opbrengsten in het speciaal onderwijs die op 16 maart 2011 in première gaat op de Regionale conferentie speciaal onderwijs in Assen. Ervoor......

Lees meer
IPON2011 Onderwijs in de 21e eeuw

IPON2011 Onderwijs in de 21e eeuw

Visie, trends en innovaties Vierde editie! 13 & 14 april, Jaarbeurs Utrecht Op initiatief van de onderwijspartijen SLBdiensten, APS IT-diensten, AVS en Vives wordt op woensdag 13 en donderdag 14 april de vierde editie van de IPON georganiseerd. Tijdens deze dagen kunt u zich weer volledig laten informeren over de laatste ontwikkelingen op onderwijs en ICT-gebied. De IPON2011 richt zich op het gehele onderwijs en het PO, VO en MBO onderwijs in het bijzonder. ICT in het onderwijs, hoe pas je het toe? ICT in het onderwijs, hoe blijf je bij? ICT in het onderwijs,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | INOP | Vives

7Days Onderwijsminister blijkt getallengoochelaar

7Days Onderwijsminister blijkt getallengoochelaar

Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs overdrijft het aantal zorgleerlingen. En de Onderwijsinspectie rekent verkeerd. Daardoor lijken de cijfers over zorgleerlingen alarmerender dan ze in werkelijkheid zijn. Dat blijkt uit onderzoek van jongerenkrant 7Days. SP-Kamerlid Manja Smits stelt Kamervragen over de verkeerde cijfers. 'Het is niet de eerste keer dat de minister zo goochelt met cijfers. Ik word er helemaal gestoord van.' De rekenfout van de Onderwijsinspectie kan simpel geïllustreerd worden. Stel: je hebt tien jongeren. Je vraagt wie wel eens bier gedronken heeft. Vier jongeren steken......

Lees meer
Jongens vinden huismannen sulletjes

Jongens vinden huismannen sulletjes

Ondanks het feit dat veel van hen werkende moeders hebben, vonden de meeste jongens huismannen maar suf. Dat blijkt na de stemronde die werd afgenomen bij honderdtwintig 4-VWO-leerlingen van drie Noord-Hollandse middelbare scholen. Opmerkelijk was ook, dat tweederde van deze jongens vond, dat vrouwen als ze een baan aan de top willen, dan maar geen moeder moeten worden. Overigens was 85 % van de meisjes in de zaal het daar niet mee eens. Op het scholierendebat "Schop je het ver zonder piemel" , een middag in science center NEMO over vrouwen aan de top, ondervroeg Isolde Hallensleben deze......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Jongens | NEMO | Vrouwendag

Geen bezuiniging op mbo onderwijs 30 plussers

Geen bezuiniging op mbo onderwijs 30 plussers

De voorgenomen bezuiniging op het mbo-onderwijs voor 30-plussers is voorlopig van de baan, zo meldt de NOS.Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt heeft de plannen bijgesteld, aangezien oudere studenten en her- en zij-intreders veelal kiezen voor een opleiding in de zorg. Juist in de zorg dreigt een tekort aan personeel de komende jaren.Ook kiezen veel 30-plussers voor een technische opleiding en ook in die sector dreigen tekorten.Het kabinet presenteerde eerder plannen, waarin 30-plussers zelf moesten opdraaien voor de kosten van hun opleiding. In de nieuwe plannen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Hbo lectoren massaal voor vrij publiceren

Hbo lectoren massaal voor vrij publiceren

Negentig procent van de hbo-lectoren staat positief tegenover Open Acces, het systeem dat onderzoekspublicaties voor iedereen digitaal toegankelijk maakt. Veel minder lectoren maken er ook echt gebruik van, zo meldt Fontys Hogescholen.De grote steun voor Open Acces blijkt uit een recent onderzoek van Daan Andriessen, lector Intellectual Capital Hogeschool Inholland. Een droomcijfer', aldus lector Jan Steyaert, voorzitter van de Fontyswerkgroep kennisontsluiting. Open Acces is een belangrijk wapen tegen het monopolie van grote uitgeverijen op het publiceren van onderzoeksresultaten.Fontys......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwshbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Puberprof presenteert lesprogramma voor scholieren

Puberprof presenteert lesprogramma voor scholieren

Puberprof Eveline Crone presenteert tijdens de Brain Awareness Week (14-19 maart) het eerste lesprogramma voor scholieren over het brein. Docenten biologie, maatschappijleer, psychologie en filosofie kunnen er meteen mee aan de slag.Hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie Eveline Crone, die op 18 maart de Nationale Hersenlezing houdt tijdens de Brain Awareness Week, maakte samen met bureau YoungWorks lesmodules voor de basisschool en het middelbaar onderwijs.Ik dacht dat mijn boek Het puberende brein' aan een behoefte zou voldoen, maar daardoor kregen we juist veel vragen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Keuzegids mbo 2011 alle mbo scholen scoren voldoende

Keuzegids mbo 2011 alle mbo scholen scoren voldoende

"D slechte mbo-onderwijsinstelling bestaat niet. Die conclusie mogen we in alle bescheidenheid best trekken uit de Keuzegids 2011. Alle mbo-scholen scoren voldoende", stelt Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad.Woensdag ontving hij uit handen van uitgever Frank Steenkamp in Nieuwspoort het eerste exemplaar van de Keuzegids mbo 2011. Deze uitgave gidst (aankomende) studenten en hun ouders door het mbo en geeft tips om een passende opleidingskeuze te maken.In de Keuzegids mbo 2011 zijn de onderwijsinstellingen voor het eerst gesplitst......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Prinses Maxima aanwezig bij prijsuitreiking beste leerbedrijf 2010

Prinses Maxima aanwezig bij prijsuitreiking beste leerbedrijf 2010

Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft op 3 maart in het bijzijn van Prinses Mxima de prijzen uitgereikt voor 'Beste Leerbedrijf en Beste Praktijkopleider van Nederland in 2010'. Dat meldt de Rijksoverheid.Burgy Bouwbedrijf uit Leiden en Adri Schepers van Melamo BV uit Helmond zijn (respectievelijk) als beste uit de bus gekomen. "Deze winnaars leggen eer in hun vakmanschap en zijn een inspiratiebron voor mbo'ers en andere leerbedrijven", aldus de minister.Colo, de vereniging van samenwerkende kenniscentra, heeft voor de vijfde keer de prijsuitreiking georganiseerd. Met......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Nog 4 dagen voor petitie passend onderwijs

Nog 4 dagen voor petitie passend onderwijs

Met de collega-vakbonden, werkgevers en ouderorganisaties heeft de Algemene Onderwijsbond (AOb) besloten dat aan de tekentermijn voor de petitie tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs een einde komt op 8 maart, tegelijk met de internetconsultatie van het ministerie van OCW.De petitie Stop bezuiniging van 300 miljoen op passend onderwijs' is onderdeel van een breed gedragen actiecampagne tegen de bezuinigingen op de budgetten voor zorgleerlingen, die gevolgen zullen hebben voor de hele sector. De petitie werd al bijna 160 duizend keer ondertekend en werd in het leven geroepen als......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

De wolk in het onderwijs

De wolk in het onderwijs

SURFnet en Kennisnet hebben een rapport gepubliceerd over privacyaspecten van cloud computing. Juridische aspecten van privacy- en gegevensbescherming zijn voor de onderwijs- en onderzoeksinstellingen van belang, omdat bij cloud computing regelgeving uit Nederland, Europa en daarbuiten van toepassing is. Dit rapport is in samenwerking met SURFdirect, de digitale rechten expertise community van SURF en TILT, Centrum voor Recht, Technologie en Samenleving van de Universiteit van Tilburg, tot stand gekomen.Steeds meer leerlingen, studenten, docenten en wetenschappers maken gebruik van cloud computing.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Scala College eerste school met digitaal jaarverslag

Scala College eerste school met digitaal jaarverslag

Het Scala College uit Alphen aan den Rijn, een brede scholengemeenschap met ruim 2700 leerlingen, vervangt als eerste school in Nederland het geprinte jaarverslag door een digitale uitvoering.Dat is mogelijk dankzij de in februari gelanceerde site www.schoolvo.nl. Die site toont de prestaties van 150 deelnemende scholen uit het voortgezet onderwijs op de twintig voornaamste indicatoren.Het enige drukwerk wat de ontvangers van het jaarverslag ontvangen is een langwerpige briefkaart. Daarop staat naast aanvullende gegevens de url www.scalajaarverslag.nl. Wie dat intoetst, komt direct......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Onderwijstijd en informatieoverdracht maximaal benutten

Onderwijstijd en informatieoverdracht maximaal benutten

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs staan positief tegenovereen latere afname van de eindtoets in groep 8 van het primair onderwijs.Daarmee krijgen de leerlingen een maximaal gebruik van de onderwijstijdin groep 8 en een soepelere overgang naar de brugklas.PO-Raad, VO-raad en AVS hebben samen onderzoek gedaan naar een betereovergang tussen het primair en het voortgezet onderwijs. Daarbij isgekeken naar het verbeteren van de informatieoverdracht en naar deeffecten van een latere afname van de huidige Cito-Eindtoets. Op basisvan de onderzoeken......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

PVV favoriet bij middelbare scholieren

PVV favoriet bij middelbare scholieren

Als het aan de middelbare scholieren ligt, wordt de PVV vandaag winnaar bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De partij van Geert Wilders kreeg ruim 20% van de stemmen.De PvdA is goed voor een tweede plaats, gevolgd door de VVD. Het Huis voor democratie en rechtsstaat maakte vandaag deze uitslag van de Scholierenverkiezingen bekend. Ook vorig jaar, bij de Scholierenverkiezingen voor de Tweede Kamer, werd de PVV winnaar bij de jongeren.Ten opzichte van de Scholierenverkiezingen voor de Tweede Kamer vorig jaar, is de PvdA in populariteit gestegen van een 3de naar een 2de plaats.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Kleine basisscholen krijgen meer tijd om te groeien

Kleine basisscholen krijgen meer tijd om te groeien

De regel dat de bekostiging van een basisschool wordt stopgezet als de school drie achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm zit, wordt aangepast, zo meldt de Rijksoverheid.Minister Van Bijsterveldt is voornemens om deze termijn op te rekken naar vijf jaar zodat scholen langer de tijd krijgen om zich aan te passen, zodat opheffing van de school voorkomen kan worden. Zij werkt aan een wetsvoorstel met deze strekking.De opheffingsnormen variren tussen minimaal 23 leerlingen per school in zeer dunbevolkte gebieden, tot maximaal 200 leerlingen per school in steden en worden eens......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Bernard Dewulf winnaar De Inktaap 2011

Bernard Dewulf winnaar De Inktaap 2011

ROTTERDAM/ANTWERPEN “ Op dinsdag 1 maart werd tijdens de feestelijke slotbijeenkomst van De Inktaap in deSingel in Antwerpen bekendgemaakt dat Bernard Dewulf de winnaar is van de tiende editie van De Inktaap. Hij ontving de prijs uit handen van een aantal van de juryleden. Ruim 2.500 scholieren uit Vlaanderen, Nederland, Suriname en Curaçao namen deel aan De Inktaap 2011. Voor De Inktaap 2011 waren genomineerd: Kleine dagen van Bernard Dewulf (winnaar Libris Literatuur Prijs 2010) Godenslaap van Erwin Mortier (winnaar AKO Literatuurprijs 2009) 's Nachts komen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Inktaap

De Ken Uw Klassieken Pubquiz

De Ken Uw Klassieken Pubquiz

In het kader van de Week van de Klassieken strijden doorgewinterde classici op 21 april 2011 voor het eerst om de hoofdprijs in de Ken-Uw-KLassieken Pubquiz. Onder het genot van een drankje moeten ze de antwoorden zien te vinden op vragen als 'Wie was de sterfelijke vader van Helena?', 'Wie zei dat quam bene vivas, non quam diu, refert?, of 'Uit welke stad kwam Titus Livius?'. In teams van minimaal twee en maximaal vijf personen kunnen studenten, docenten en andere geïnteresseerde classici de degens kruisen op hoog niveau. Prijzen en overgankelijke eer De Ken-Uw-Klassieken......

Lees meer
Onderwijsraad elke leraar een master

Onderwijsraad elke leraar een master

Diagnostische toets helpt leraar bij verhogen leerprestaties De leraar vervult in het verbeteren van de leerprestaties een cruciale rol. Hooggekwalificeerde leraren kunnen beter inspelen op verschillen tussen leerlingen en hun onderwijs aan individuele capaciteiten aanpassen. Daarom is het nodig om het opleidingsniveau van leraren te verhogen: verplichte bij- en nascholing en elke nieuwe leraar opleiden tot masterniveau. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies Naar hogere leerprestaties in het voorgezet onderwijs, dat hij vanmiddag aanbiedt aan minister Van Bijsterveldt (onderwijs). De raad......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Onderwijsraad

Manifestatie Het VN verdrag Waarmaken

Manifestatie Het VN verdrag Waarmaken

Op 29 maart a.s. is de Manifestatie Het VN-verdrag Waarmaken! van 10.00 tot 16.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht. De Manifestatie richt zich op gelijke rechten voor mensen met een beperking, ook in het onderwijs. Tijdens deze Manifesatie wordt er tevens een congresprogramma aangeboden, met o.m. boeiende debatten. Bent u als bestuurder, leerkracht, ouder of student bij het onderwijs betrokken, dan is het onderwijsprogramma van deze dag interessant voor u. En misschien kent u nog anderen, voor wie het programma interessant is. Sessies 'Samen leren' (Mede mogelijk gemaakt door NSGK) 10.45......

Lees meer
Onderwijstijd en informatieoverdracht maximaal benutten

Onderwijstijd en informatieoverdracht maximaal benutten

Overgang basisschool naar brugklas Scholen voor primair en voortgezet onderwijs staan positief tegenover een latere afname van de eindtoets in groep 8 van het primair onderwijs. Daarmee krijgen de leerlingen een maximaal gebruik van de onderwijstijd in groep 8 en een soepelere overgang naar de brugklas. PO-Raad, VO-raad en AVS hebben samen onderzoek gedaan naar een betere overgang tussen het primair en het voortgezet onderwijs. Daarbij is gekeken naar het verbeteren van de informatieoverdracht en naar de effecten van een latere afname van de huidige Cito-Eindtoets. Op basis......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Centrale eindtoets niet gebruiken voor vergelijken scholen

Centrale eindtoets niet gebruiken voor vergelijken scholen

Utrecht, 1 maart 2011. "De centrale eindtoets kan niet worden gebruikt om scholen te vergelijken en kan niet leiden tot een eindexamen primair onderwijs", is de stellige reactie van AVS-voorzitter Ton Duif op het invoeren van een centrale eindtoets in groep 8. Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool maken voortaan een landelijke eindtoets voor taal en rekenen, zo meldt minister Van Bijsterveldt op 1 maart. De centrale eindtoets zal aan het eind van het schooljaar 2012-2013 voor het eerst worden afgenomen. De minister stelt voor de nieuwe landelijke toets af te nemen tussen 15 april en......

Lees meer