Onderwijsnieuws

Mediawijs met blogs en Twitter op de Dorus Rijkersschool

Mediawijs met blogs en Twitter op de Dorus Rijkersschool

De Dorus Rijkersschool in Amsterdam Noord experimenteert volop met social media om mediawijsheid te integreren in de dagelijkse praktijk. De school wil ook hiervoor een ict-beleid opzetten. Naast het opdoen van mediawijze kennis, doen de leerlingen ict-vaardigheden op, en de wat stillere kinderen krijgen via een blog de mogelijkheid om zich te uiten. Het bloggen en twitteren heeft bovendien een ander voordeel: het laat de buitenwereld (zoals ouders) op positieve wijze zien wat er zich afspeelt in de school en de school kan potentieel nieuwe leerlingen aantrekken. De webredactie interviewde leerkracht Susanne...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Studenten ROC Eindhoven presenteren resultaten Horecaproject

Studenten ROC Eindhoven presenteren resultaten Horecaproject

Tijdens de Veldhovense raadsinformatiebijeenkomst maandag vond een bijzondere presentatie plaats. Naar aanleiding van incidenten in de Veldhovense Horeca besloten gemeente, horeca en politie tot een gezamenlijke aanpak. Zij schakelden ROC-studenten in voor een onderzoek. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst presenteerden de studenten hun bevindingen. Regelmatig staan er berichten in de krant over alcohol-/drugsmisbruik, vechtpartijen en allerlei andere incidenten in en om horecagelegenheden. Ook in Veldhoven vonden er de laatste jaren diverse vervelende gebeurtenissen plaats. De gemeente Veldhoven,...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Leren en het brein

Leren en het brein

In de kerstvakantie heb ik een aantal boeken en andere publicaties gelezen over het brein. Dat onderwerp is nogal hot en ik heb de indruk dat er heel veel meer over verteld wordt dan dat we erover weten, maar dat weerhoudt me er niet van om met enige regelmaat me in de materie te verdiepen. Je weet immers maar nooit of het nog iets leuks oplevert ;-) Mijn allerbelangrijkste conclusie is dat we (op dit moment nog) geen algemeen geldende regels kunnen opstellen voor het onderwijs. Er zijn wel algemene zaken die we weten over de ontwikkeling van hersenen, maar de verschillen tussen individuen zijn...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Toolbox toetsingskader verantwoording  financiele positie

Toolbox toetsingskader verantwoording financiele positie

Eind 2011 is de handreiking "Verantwoording van financiën" uitgebracht. Deze handreiking heeft tot doel de schoolbesturen te ondersteunen bij hun verantwoording van de financiën in het algemeen en de vermogenspositie in het bijzonder. Eigen visie op verantwoording van financiën De handreiking "verantwoording van financiën" is tot stand gekomen naar aanleiding van een uitvoerige discussie in het netwerk bekostiging van de PO-Raad over de inzet van beschikbare middelen c.q. de functie van het vermogen in relatie tot het realiseren van gestelde doelen en te behalen leerresultaten....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

1 februari Open huis aan ROC Nova College

1 februari Open huis aan ROC Nova College

Op woensdag 1 februari van 18.00-21.00 uur houdt het ROC Nova College open huis voor nagenoeg alle opleidingen op de locaties in Amstelveen (alleen vavo), Beverwijk, Haarlem, Hoofddorp en IJmuiden, zo meldt Vandaag.nl. Tijdens de open dag gaat de aandacht in het bijzonder uit naar het brede opleidingsaanbod en de juiste beroepshouding. Het Nova College biedt middelbare beroepsopleidingen Economie, Techniek en Zorg Welzijn aan, maar ook vmbo-tl-opleidingen, havo en vwo (vavo) en voor volwassenen cursussen inburgering, taal en rekenen. Op het Nova College wordt de cursist meer dan alleen een beroep...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws