Onderwijsnieuws algemeen

Valt de iPad nog wel weg te denken uit scholen?

Valt de iPad nog wel weg te denken uit scholen?

De iPad scholen baren vanaf hun introductie enkele jaren geleden veel opzien. Het gaat dan vooral om de Steve Jobs-scholen van O4NT, Onderwijs Voor de Nieuwe Tijd. Het is een project van Maurice de Hond, waarbij het complete schoolsysteem rondom het gebruik van de iPad is ingericht. In meer brede zin maken echter steeds meer scholen gebruik van tablets als hulpmiddel, in veel van de gevallen gaat het om de iPad. De iPad op school De iPad neemt op school steeds vaker een belangrijke rol in binnen het onderwijs. Maurice de Hond is met zijn iPad scholen een grote drijvende kracht,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: iPad-scholen

Eerste Kamer stemt in met nieuwe profielen vmbo

Eerste Kamer stemt in met nieuwe profielen vmbo

De Eerste Kamer heeft vandaag unaniem ingestemd met het wetsvoorstel invoering profielen vmbo en vernieuwing beroepsgerichte examenprogramma's. Dit wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker geeft het vmbo een nieuwe impuls. Leerlingen van beroepsgerichte leerwegen kiezen straks een profiel met basisvakken en vullen dit aan met praktijkvakken. Zo krijgen leerlingen een brede basis én meer ruimte om de eigen talenten te ontplooien. Daarnaast gaan vmbo-scholen, mbo-instellingen en het bedrijfsleven samen de inhoud van het onderwijs vormgeven. Leerlingen worden zo beter voorbereid op hun studiekeus en de regionale......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: vmbo

Scholen aan de slag met versneld vwo

Scholen aan de slag met versneld vwo

Vanaf volgend schooljaar gaan 24 middelbare scholen versneld vwo aanbieden aan toptalenten. Deze leerlingen mogen het vwo in vijf jaar doorlopen in plaats van de reguliere zes jaar. Hierdoor worden talentvolle leerlingen extra uitgedaagd en krijgen ze de ruimte om zich te verdiepen. Staatssecretaris Sander Dekker: ‘Sinds twee jaar staat onderwijs aan toptalenten nadrukkelijk op de agenda van scholen. Steeds meer scholen maken werk van uitdagend onderwijs - ook voor leerlingen die méér aankunnen. Vroeger gebeurde het te vaak dat leerlingen hun opleiding voltooiden zonder ooit echt uitgedaagd......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VWO

Minister Ploumen geeft prijs aan beste debater MBO Debattoernooi

Minister Ploumen geeft prijs aan beste debater MBO Debattoernooi

Wie wordt de MBO debatkampioen van 2016? Op vrijdag 5 februari strijden tweeëntwintig teams van mbo-scholen uit heel Nederland in Den Haag om deze felbegeerde titel. Minister Ploumen reikt persoonlijk de prijs voor de beste debater uit: de unieke kans om als jongerenvertegenwoordiger deel te nemen aan de World Humanitarian Summit in Istanbul. Voorzitter van de stichting Roderik van Grieken stelt ‘’Door te debatteren ontwikkelen jongeren vaardigheden die essentieel zijn voor tijdens hun studie en later op professioneel vlak. Zelfvertrouwen, presenteren, mondelinge taalvaardigheid en......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Debattoernooi

Dekker wil aantal thuiszitters sneller terugdringen

Dekker wil aantal thuiszitters sneller terugdringen

Het aantal leerplichtige kinderen dat korte of langere tijd niet naar school ging is vorig schooljaar afgenomen van 10.680 naar 9.972. Veertig procent van deze leerlingen stond wel op een school ingeschreven maar bezocht deze langer dan vier weken niet. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als het jaar ervoor. Augustus 2014 is passend onderwijs gestart en de hoop was dat juist deze groep daar van zou profiteren. Dekker: 'Een van de doelen van passend onderwijs is het aantal thuiszitters omlaag brengen. Ik wil dat in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuis zit zonder dat er een goede plek......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Leerplicht