Onderwijsnieuws algemeen

Gebruik tablets in het onderwijs blijft stijgen

Gebruik tablets in het onderwijs blijft stijgen

Het gebruik van tablets en laptops blijft stijgen in het onderwijs. Het kunnen bieden van onderwijs op maat is voor het onderwijs de belangrijkste reden om tablets en laptops in te zetten in de les, vooral in het primair onderwijs. Andere veelgenoemde redenen zijn het aantrekkelijker maken van het onderwijs voor leerlingen, beter aansluiten op de belevingswereld van leerlingen en meer doen met ict. Dit blijkt uit een peiling van Kennisnet onder het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) waaraan 700 leraren en leidinggevenden deelnamen. Gebruik......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: iPad-scholen

Traineeship voor leraren openbaar basisonderwijs regio Haaglanden

Traineeship voor leraren openbaar basisonderwijs regio Haaglanden

Leraren die korter dan drie jaar voor de klas staan, kunnen deelnemen aan een traineeprogramma. De lerarenopleiding van De Haagse Hogeschool en schoolbesturen De Haagse Scholen en Librijn hebben dit afgesproken. Het doel is startende leraren gestructureerd te ondersteunen in hun ontwikkeling. Een coachtraject geeft de leraren ‘training on the job’, diverse studiemiddagen geven praktische en actuele inzichten die direct toepasbaar zijn in de eigen onderwijspraktijk. Het traineeship startte op 22 september 2015 met een conferentie, georganiseerd voor alle 130 leraren die korter dan drie......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Traineeship

Extra geld voor nieuwe Vakroutes

Extra geld voor nieuwe Vakroutes

Minister Jet Bussemaker geeft vandaag, woensdag 23 september, op het Via Nova College in Utrecht het startsein van een nieuw Vakroute-programma. Een Vakroute is een opleiding die start in het vmbo en doorloopt tot en met het middelbaar beroepsonderwijs, waarbij veel wordt samengewerkt met het regionaal bedrijfsleven. Binnen deze opleidingsroute werken vmbo- en mbo-instellingen intensief samen, zodat leerlingen minder overlap hebben qua lesstof en via één route hun vmbo-diploma én hun mbo-diploma kunnen halen. Het ministerie van OCW stelt voor de uitbreiding van het aantal vakroutes bijna € 1 miljoen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Vakroute

235 schoolleiders over opvang vluchtelingenkinderen

235 schoolleiders over opvang vluchtelingenkinderen

‘Inzetten op taalbarrière en traumaverwerking’ Schoolleiders lopen keihard aan tegen de taalbarrière met de komst van vluchtelingen- en asielkinderen. Een intakegesprek met ouders is nauwelijks mogelijk. Een enorme uitdaging is het omgaan met de verschillende trauma’s en culturele achtergronden. “Hier moet door de overheid maximaal op worden ingezet met veel deskundigheid en voldoende tijd”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. De Algemene Vereniging Schoolleiders heeft de afgelopen twee dagen een achterbanraadpleging gedaan om schoolleiders die betrokken......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AVS

Mythes over links- en rechtshandigheid blijken niet te kloppen

Mythes over links- en rechtshandigheid blijken niet te kloppen

Nieuw onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met het Weekend van de Wetenschap wijst uit dat niet links- of rechtshandigheid, maar de sterkte van handvoorkeur een relatie vertoont met bepaalde eigenschappen zoals creativiteit en gezondheid. In alle menselijke populaties is er altijd een minderheid die linkshandig is. Er wordt vaak aangenomen dat dit verschil in handvoorkeur ook andere eigenschappen weerspiegelt maar welke zijn dat dan? De Rijksuniversiteit Groningen* (RUG) heeft in samenwerking met het Weekend van de Wetenschap mythes en aannames over links- en rechtshandigen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Mythe