Onderwijs nieuwsbrief Docentenplein

Docentenplein onderwijs nieuwsbrief

Wekelijks - behalve in schoolvakanties - brengt Docentenplein een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs en/of daar vanuit interesse of beroepsmatig mee te maken heeft. De toezending van de nieuwsbrief is gratis.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief wordt, buiten de schoolvakanties, gratis toegezonden. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen?
Klik hier om u in te schrijven voor de Docentenplein nieuwsbrief.

E-mail adres wijzigen

Wanneer u een nieuw e-mailadres heeft, kunt u uw e-mail adres natuurlijk ook gewoon wijzigen
Klik hier om uw e-mail adres te wijzigen.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich uitschrijven voor de Docentenplein nieuwsbrief.
Klik hier om u uit te schrijven voor de Docentenplein nieuwsbrief.

Laatste onderwijs nieuwsbrief

Docentenplein nieuwsbrief 17 mei 2015
 
 
In deze nieuwsbrief
 
 
Het laatste onderwijsnieuws
Het meinummer van Didactief!
Eindadvies Ons Onderwijs2032 en Breingeheimen
De laatste onderwijsvacatures
De laatste lesideeën
Volgende nieuwsbrief
 
 
Het laatste onderwijsnieuws
 
 
Leraar leert in eigen tijd
Lees dit artikel

Er is meer nodig om voorbij de smalle kijk op onderwijskwaliteit te komen
Lees dit artikel

Nationale Studenten Enquête: Studenten blijven tevreden
Lees dit artikel

Meer dan 50% van de onderwijs vacatures te vinden in de Randstad
Lees dit artikel

Grote vraag naar muziekonderwijs
Lees dit artikel

Zeeuwse basisschooldirecties tegen plan voor gediplomeerde gymleraren
Lees dit artikel
 
   
 
 
Het meinummer van Didactief!
 
 
Zo ga je om met vluchtelingen in de klas
Steeds meer leraren worden met vluchtelingen geconfronteerd. En wat doe je dan? ‘Leer kinderen spelen’, adviseert Global Teacher 2016 Hanan Al Hroub. Wij spraken hem op het Global Education and Skills Forum in Dubai dat volledig in het teken stond van de vluchtelingencrisis.

Youtube in de natuurkundeles: werkt het?
Steeds meer docenten plaatsen educatieve instructiefilmpjes op Youtube als voorbereiding op toetsen. Maar zorgt het ook daadwerkelijk voor betere resultaten? De eerste resultaten van onderzoek zijn bemoedigend.

Hoe gaat het met het Passend Onderwijs?
Deze zomer verschijnt de halfjaarlijkse rapportage Passend Onderwijs. Hoe staat de vlag er bij? Wij gingen alvast op onderzoek uit. Is er meer of minder bureaucratie? En hoe zit met het aantal verwijzingen naar speciaal onderwijs, is dat gedaald of gestegen?

Nog geen abonnee?

Didactief
 
 
 
Eindadvies Ons Onderwijs2032 en Breingeheimen
 
 
Eindadvies Ons Onderwijs2032
Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen die nu voor het eerst naar school gaan nodig om in 2032 goed aan hun volwassen en werkende leven te beginnen? Als antwoord op die vraag heeft het Platform Onderwijs2032 een visie geformuleerd op toekomstgericht onderwijs. Het eindadvies van het Platform is op 23 januari jl. gepresenteerd. Wat betekent dit advies voor u?

Kerncurriculum
Het Platform pleit ervoor om een vaste basis van kennis en vaardigheden verplicht te stellen die zich beperkt tot datgene wat alle leerlingen tenminste nodig hebben voor vervolgonderwijs en om in de maatschappij te kunnen functioneren. Verplichte onderdelen zijn Nederlands, Engels, rekenvaardigheid (inclusief wiskunde), digitale geletterdheid en burgerschap.

Meer vrijheid voor scholen om hun onderwijs in te richten
Naast het kerncurriculum adviseert het Platform om scholen meer vrijheid te geven bij het kiezen voor de verdieping en verbreding die bij hun visie past.

Vaardig, waardig en aardig
Hoofddoelen van het onderwijs zijn kennisontwikkeling, maatschappelijke vorming en persoonsontwikkeling. Met een beter evenwicht tussen deze doelen kunnen scholen leerlingen begeleiden tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn voor zichzelf en hun omgeving.

Toekomstgericht onderwijs
Het Platform adviseert maatschappelijke thema's en de ontwikkeling en de vragen van leerlingen als leidraad voor het onderwijs te nemen. Vakken zijn niet langer het uitgangspunt.

Het onderwijs biedt daarom een vaste kern van essentiële kennis over drie 'vlakken': natuur & technologie, mens & maatschappij en taal & cultuur. Door leerstof over de grenzen van vakken heen aan te bieden ontstaat er een samenhangend onderwijsaanbod waarin verschillende disciplines voor leerlingen logisch bij elkaar komen.

Belangrijke vakoverstijgende vaardigheden zijn:
1. leervaardigheden
2. creëren
3. kritisch denken
4. probleemoplossend vermogen
5. samenwerken

De lesmethoden studie- en sociale vaardigheden van Breingeheimen kunnen u ondersteunen om uw onderwijs toekomstgericht in te vullen!

Hulp nodig bij de implementatie van Breingeheimen?
Ondersteuning nodig bij de invoering van Breingeheimen of problemen oplossen? Sinds enige tijd werkt Pim Boswijk bij Breingeheimen. Hij kan u helpen bij het invoeren van onze lesmethodes en het oplossen van problemen. Laat het ons weten als u een bezoek van hem op prijs stelt!
 
 
 
De laatste onderwijsvacatures
 
 
1. Docent Muziek 2e graads voor het Haags Montessori Lyceum in Den Haag
Bekijk deze vacature

2. Intern begeleider voor Stichting Monton in Amersfoort
Bekijk deze vacature

3. Docent Nederlands 1e graads voor Damstede in Amsterdam
Bekijk deze vacature

4. Docent Engels 1e graads voor Thorbecke VO in Rotterdam
Bekijk deze vacature

5. Docent Geschiedenis voor het Newmancollege in Breda
Bekijk deze vacature

Meer vacatures vindt u op de vacaturesectie van Docentenplein.

Automatisch op de hoogte blijven van de laatste onderwijsvacatures? Schrijf u gratis in op www.meesterbaan.nl
 
 
 
De laatste lesideeën
 
 
Plezier in taal stimuleren bij kinderen van vluchtelingen
Bekijk dit lesidee

The Panama papers- Vluchthavens voor geld
Bekijk dit lesidee

Vergroot en oefen je hoofdrekenvermogens online
Bekijk dit lesidee

 
   
 
 
Volgende nieuwsbrief
 
 
Onze volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 21 juni 2016. Het onderwijsnieuws kunt u dagelijks volgen via de website.